Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 4 fișiere: docx, pdf, pptx
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 13276
Mărime: 2.18MB (arhivat)
Publicat de: Romana Olaru
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI

Cuprins

 1. CAP.I. INTRODUCERE 3
 2. 1.1. RESURSELE UMANE: DEFINIŢII, EXPRIMARE 3
 3. 1.2.Evaluarea condiţiilor de muncă şi de mediu 3
 4. Cap. II. OBIECTIVE 8
 5. CAP. III. Prevenirea apariţiei oboselii şi atenuarea ei în timpul 9
 6. programului de lucru 9
 7. 3.1. Factorii dependenţi de condiţiile de muncă 9
 8. 3.2. Factorii dependenţi de condiţiile de mediu 10
 9. CAP.IV. RESURSĂ UMANĂ FORTA DE MUNCĂ PERSONAL 11
 10. 4.1. EVALUAREA CANTITATIVĂ (ÎN DINAMICĂ) 11
 11. 4.2 EVALUAREA CALITATIVĂ (ÎN DINAMICĂ) 12
 12. CAP.V. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PERSONALULUI 13
 13. 5.1.Obiectivele evaluării performanţelor 14
 14. 5.2. Obiective. Facilităţi. 14
 15. 5.3. Criterii de evaluare şi standarde de performanţă 15
 16. 5.4. Etapele procesului de evaluare 17
 17. 5.5. Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor 18
 18. CAP.VI. Aplicaţii privind evaluarea performanţelor 22
 19. 6.1.Surse de erori în evaluarea performanţelor 23
 20. 6.2. Rolurile motivãrii personalului 25
 21. 6.3. Motivatie si performantã 25
 22. CAP.VII. Pregatirea resurselor umane. Dezvoltarea carierei 27
 23. 7.1.Metode de pregatire la locul de munca 27
 24. 7. 2.Metode de pregatire in afara locului de munca 27
 25. 7.3. Dezvoltarea carierei profesionale 27
 26. STUDIU DE CAZ 28
 27. CONCLUZII 43
 28. Bibliografie 44
 29. ANEXA 45

Extras din licență

CAP.I. INTRODUCERE

1.1. Resursele umane: definiţii, exprimare

1.2. Evaluarea resursei umane (evaluare cantitativă şi calitativă)

1.1. RESURSELE UMANE: DEFINIŢII, EXPRIMARE

DEFINIŢIE:

RESURSA - „totalitatea elementelor materiale şi umane, reale şi monetare, ce pot fi atrase şi utilizate în producţia de bunuri economice în scopul satisfacerii nevoilor sociale” (N. Dobrotă, coordonator 1991, pag. 159).

In cazul specific al resursei umane

- ca urmare a importanţei caracterului general

- diferitele ipostaze (niveluri de antrenare in activităţi) au denumiri diferite:

ca factor – ca nivel de utilizare – munca

ca resursă – resursa umană ~ forţa de muncă

ca rezervă – populaţia umană - potenţialul demografic, populaţia activă (aptă de muncă şi în vârstă de muncă dintr-o anumită zonă şi nu numai) .

Noţiunea de muncă :

munca – definiţie:

-` ca factor de producţie: un proces conştient desfăşurat în timp, acţiunea pe care omul o desfăşoară `

- ca activitate, ca acţiune:` exercitarea de către subiectul uman a unei acţiuni transformatoare asupra factorilor materiali ai producţiei, în scopul obţinerii unor efecte economice utile`

- tipologie: poate fi manuală, manual – mecanizată, mecanizată, automatizată sau fizică şi intelectuală

- se exprimă prin TM (timp de muncă)

- din punct de vedere cantitativ (volumul muncii)

- din punct de vedere calitativ (structura timpului de muncă)

1.2.Evaluarea condiţiilor de muncă şi de mediu

1. Capacitatea de muncă şi bolile profesionale

2. Oboseala: cauzele şi metode de evaluare.

3. Evaluarea condiţiilor de muncă şi de mediu.

``Capacitatea de muncă este disponibilitatea organismului de a presta la nivel maxim anumite lucrări, care pot fi apreciate prin eforul depus``.Capacitatea de muncă este efectul acţiunii simultane a mai multor factori la un moment dat, ce se concretizează în potenţialul funcţional al organismului de a presta la un nivel maxim o activitate utilă din punct de vedere social.

Factori, care influenţează asupra capacităţii de muncă, sunt:

- Factori biologici – determină capacitatea de muncă din interior (vârsta, conţinutul şi organizarea alimentaţiei, starea de sănătate, etc.).

- Factori psihologici – determină capacitatea de muncă sub raportul laturii personalităţii umane (aptitudini, temperament, caracter)

- Factori economico-sociali – influenţează capacitatea de muncă din exterior, ei reprezentând condiţiile în care se valorifică posibilităţile organismului.

Evoluţia capacităţii de muncă este următoarea:

- Capacitate de muncă crescândă (faza de adaptare/acomodare)

- Capacitate de muncă optimă (nivel relativ constant al performanţelor)

- Scăderea treptată a capacităţii de muncă (apariţia oboselei).

Capacitatea de muncă poate fi evaluată prin următoarele metode:

- Analitică sau statistică – cu anumită periodicitate se stabilesc consumurile de timp pentru fabricarea unei unităţi de produs

- Fiziologică – aprecierea schimbărilor fiziologice în organism pe parcursul schimbului (temperatura, tensiunea)

- Energetică – evaluarea modificărilor metabolice în organism

- Subiectivă – metodă combinată

Capacitatea de muncă nu se menţine pe întreaga durată a desfăşurării activităţii la aceeaşi parametri. Una din cauzele care duce la reducerea capacităţii de muncă sunt îmbolnăviri profesionale – afecţiuni produse ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, afecţiuni cauzate de factori nocivi, fizici, chimici, biologici, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman în procesul muncii. Natura bolilor profesionale şi a noxelor care le provoacă sunt stabilite prin norme legale:

- Intoxicaţii

- Boli infecţioase

- Cancer pulmonar

- Nevroze de coordonare

- Boli datorate vibraţiilor

- Hipoacuzie (zgomot)

- Cataractă

- Boli de iradiaţie

În urma solicitărilor organismului de către activitatea umană apare o stare de oboseală. Starea de oboseală are o bază obiectivă determinată de consumul de energie în timpul activităţii, urmând ca aceasta să fie compensată prin alimentaţie şi odihnă. Ea îndeplineşte o funcţie de protecţie a organismului semnalând individului respectiv că au fost atinse limitele de solicitare pe care organismul nu le poate depăşi.

Bibliografie

Belcourt Monica, Sherman Arthur, Bohlander George, Snell Scott, Managing human

resources, Second Canadian Edition, ITP Nelson, Toronto, 1999.

Bramhan T., Cox D., Cum s` ob]ii u[or un loc de munc`, Teora, Bucure[ti, 1997.

Byars Loyd, Rue Leslie, Human Resource Management, Homewood, Irwin, 1987.

Cherrington D. J., The Management of Human Resource, Allyn and Bacon, Boston, 1991.

Chi[u V. A., Rotaru F., Manualul specialistului în resurse umane, Irecson, Bucure[ti, 2002.

Candea Rodica, Candea Dan, Comunicarea managerial`, Expert, Bucure[ti, 1996.

Cole G. A., Managementul personalului, CODECS, Bucure[ti, 2000.

290 Managementul resurselor umane

7. Dessler Gary, Human Resources Management, Prentice Hall, Pearson Education Inc., Upper

Saddle River, New Jersey, 2003.

8. Heneman H. G et al., Personnel Human Resource Management, Fourth edition Irwin,

Boston, 1989.

9. Klatt A. Lawrence, Murdick R. G., Schuster F. E., Human Resource Management, Charles,

E. Merill Publishing A. Bell Howell Company, Columbus-Toronto-London-Sydney, 1985.

10. Manolescu A., Managementul resurselor umane, Editura Economic`, Bucure[ti, 2001.

11. Milkovich, G. T., Boudreau J. W., Human Resource Management, Sixth edition Irwin,

Boston, 1991.

12. Mondy R. Wayne, Noe M. Robert, Premeaux R. Shane, Human Resource Management,

Pearson Education Inc., Upper Saddle River, 2002.

13. Organ W. Dennis, Thomas Bateman, Organizational Behavior, Homewood, Illinois, 1986.

14. Schuler S. Randall, Huber L. Vandra, Personnel and Human Resource Management, Fifth

edition, West Publishing Company, 1993, USA-MN St. Paul.

15. Scarpello, V. G., Ledvinka, J., Personnel/Human Resources Management, 1988, PWSKent

Publishing Co., USA.

16. Stanciu {tefan, Leovaridis, Cristina, Managementul resurselor umane. Teste [i studii de

caz, Editura Bren, Bucuresti, 2003.

17. Klaus Werner/Hans Weiss _NOUA CARTE NEAGRA A FIRMELOR DE MARCA . EDITURA Aquila 1993.

18. Petre Burloiu-prof.consultant a Academiei de Studii Economice Bucuresti,MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE,editura LUMINA LEX-1997

Preview document

Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 1
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 2
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 3
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 4
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 5
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 6
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 7
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 8
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 9
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 10
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 11
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 12
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 13
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 14
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 15
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 16
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 17
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 18
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 19
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 20
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 21
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 22
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 23
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 24
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 25
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 26
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 27
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 28
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 29
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 30
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 31
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 32
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 33
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 34
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 35
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 36
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 37
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 38
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 39
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 40
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 41
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 42
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 43
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 44
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 45
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 46
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 47
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 48
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 49
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 50
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 51
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 52
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 53
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 54
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 55
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 56
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 57
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 58
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 59
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 60
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 61
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 62
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 63
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 64
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 65
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 66
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 67
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 68
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 69
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 70
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 71
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 72
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 73
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 74
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 75
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 76
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 77
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 78
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 79
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 80
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 81
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 82
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 83
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 84
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 85
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 86
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 87
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 88
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 89
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 90
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 91
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 92
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 93
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 94
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 95
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 96
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 97
Sănătatea Factorului Uman Exprimată prin Performanțele Capacității de Muncă - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Sanatatea Factorului Uman Exprimata prin Performantele Capacitatii de Munca
  • rezumatul licentei.docx
  • Sanatatea Factorului Uman Exprimata prin Performantele Capacitatii de Munca.docx
  • Sanatatea Factorului Uman Exprimata prin Performantele Capacitatii de Munca.pdf
  • Sanatatea Factorului Uman Exprimata prin Performantele Capacitatii de Munca.pptx

Alții au mai descărcat și

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Analiza Eficienței Utilizării Resurselor Umane

CAPITOLUL I ASPECTE TEORETICE PRINVIND ANALIZA EFICIENŢEI UTILIZĂRII RESURSELOR UMANE Datorită condiţiilor actuale ale economiei, procesului de...

Managementul Resurselor Umane

Motto: “Păstrez şase slujitori cinstiţi Ei m-au învăţat tot ceea ce ştiu; Numele lor sunt Ce şi De ce şi Când Şi Cum şi Unde şi Cine. ”...

Stres și Riscuri Psihologice

STRES SI RISCURI PSIHOSOCIALE Introducere In ultima perioada de timp, stresul a devenit una dintre preocuparile de maxima importanta ale...

Proiect logistică - SC Adimet SA

CAP. 1 DESPRE ÎNTREPRINDERE… 3 1.1 OBIECT DE ACTIVITATE 3 1.2 STURCTURA ORGANIZATORICA. ORGANIGRAMA. 5 CAP. 2 LOGISTICA ÎN ÎNTREPRINDERE 11 2.1...

Munca, factor activ și determinant al producției

În orice condiţii de timp şi spaţiu, activitatea economică implică în mod obiectiv factorul muncă, menit să valorifice sistemul resurselor naturale...

Factorii fiziologici ai performanței sportive

Universalitatea sportului, altitudinea şi instabilitatea performanţelor, ca şi deplasarea lor continuă către limite biologice şi psihice încă...

Asigurarea calității serviciilor de turism oferite de SC Complex Astoria SRL

INTRODUCERE Calitatea a devenit în ultimele decenii o noţiune cheie pentru comerţul cu bunuri şi servicii de orice fel. Organizaţiile de succes au...

Analiza productivității fizice a muncii, precum și consecințele modificării acesteia asupra performanțelor economico-financiare ale întreprinderii

1. Analiza productivităţii muncii Productivitatea muncii este principalul indicator care caracterizează eficienţa utilizării resurselor umane. Ea...

Ai nevoie de altceva?