Metode și tehnici de evaluare a riscurilor profesionale și mijloace de prevenire a accidentelor de muncă

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2233
Mărime: 77.06KB (arhivat)
Publicat de: Mirela S.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bujor Constantin
Materie: metode de evaluare a riscurilor profesionale

Extras din proiect

Scopul principal al evaluării riscurilor profesionale este protejarea sănătății și securității lucrătorilor. Evaluarea riscurilor ajută la diminuarea posibilității de vătămare a lucrătorilor și de afectare a mediului ca urmare a activitatilor legate de muncă. Aceasta ajută, de asemenea, la menținerea competitivității și productivitații înterprinderi. Conform prevederilor din domeniul securității si sănătății în munca toti angajatorii trebuie sa evalueze riscurile in mod periodic.

Pentru a veni in sprijinului intreprinderilor care trebuie sa realizeze prevederile art. 10 si 16 din Normele generale de protectie a muncii [128] (aliniate la directiva- cadru 89/391/CEE), in cadrul SC SAM SRL . S-a elaborat o metodă de evaluare a riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională la locurile de muncă, în baza analizei stadiului actual al teoriei si practicii evaluării riscurilor la nivel mondial și a condițiilor conditiilor concrete din Romania.

Riscul la locul de muncă poate fi evaluat in 5 etape simple, dupa cum se prezinta în continuare :

ETAPA 1 : Colectarea informatiilor

ETAPA 2 : Identificarea pericolelor

ETAPA 3 : Evaluarea riscurilor generate de pericole

(estimarea probabilitatii si gravitatii consecintelor

si decizia incadrarii riscului ca fiind admisiibil.

ETAPA 4 : Planificarea actiunilor de eliminare sau reducere riscului

Analiza evaluarii.

ETAPA 5 : Elaborarea documentatiei de evaluare a riscurilor

Locul de muncă analizat este strungar, care realizează lucrări de prelucrări prin așchiere pe diferite tipuri de strunguri folosind SDV-uri, utilajele și echipamentele specifice tehnologiei de strunjire .

Unitatea de productie in care isi desfasoara activitatea strungarul contine:

- Program de lucru: 06:30-15:00 (poate intervenii si schimb de tura);

- Iluminatul natural si artificial;

- Praf si pulberi care rezulta la procesul de aschiere;

- Praf care rezulta de la ascutirea sculelor in mare parte cutite ( de degroșare, de retezare, de finisare, de găuri );

- Temperaturi excesive in timpul verii;

- Zgomot de la organele in miscare in procesul de aschiere;

- Efort fizic la manipularea reperelor pozitiilor de lucru ortostatice.

Scopul evaluarii consta in identificarea tuturori factorilor de risc din sistemul analizat ( loc de munca ) pe baza unor liste de control prestabilite si cuantificarea dimensiunii riscului pe baza combinatiei dintre gravitatea si frecventa consecintei maxim previzibile, toate acestea pentru a se lua măsurile de prevenire cele mai potrivite situației date.

Prezentarea metodei de evaluare a riscurilor

Metoda propusă are ca scop determinarea cantitativa a nivelului de risc pentru un loc de munca, sector, secție sau întreprindere, pe baza analizei sistematice și a evaluarii riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala. Aplicarea metodei se finalizează cu un document centralizator - Fișa de evaluare a locului de muncă - care cuprinde nivelul de risc global pe loc de muncă.

Fișa locului de munca astfel întocmita constituie baza fundamentarii programului de prevenire a accidentelor de munca și îmbolnavirilor profesionale pentru locul de munca, sectorul, sectia sau întreprinderea analizata .

Principiul metodei este esenta metodei care consta in indentificarea tuturor factorilor de risc din locul de munca pe baza unor liste de control prestabilite.

De asemenea se admite ca nivelul de securitate pentru un loc de muncă este invers proportional cu nivelul de risc.

Aceasta metoda poate fi utilizata atat in faza de conceptie si proiectare a locurilor de munca, cat si in faza de exploatare. Aplicarea acesteia necesita echipe complexe care trebuie sa contina obligatoriu persoane specializate atat in domeniul securitatii si sanatatii in munca cat si tehnologia analizata.

In prima faza de exploatare, metoda este utila personalului de la compartimentele de protectie a muncii din intreprinderi pentru a indeplinii urmatoarele obiective :

- analiza pe o bază științifică a stării de securitate a muncii la fiecare loc de muncă;

- fundamentarea riguroasa a programelor de prevenire.

Etapele metodei:

In consecinta, pentru evaluarea riscului sau securitatii este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

1. Identificarea factorilor de risc de la locul de munca;

2. Stabilirea consecintelor actiunii asupra victimei, respectiv gravitatea lor;

3. Stabilirea probabilitatii de actiune a lor asupra executantului;

4. Atribuirea nivelurilor de risc in functie de gravitatea si probabilitatea consecintelor actiunii factorilor de risc.

5. Propunerea masurilor de prevenire.

Managementul riscului este un proces de luare a deciziilor în urma căruia rezultatele din estimarea riscului sunt integrate cu principii (economice, tehnice, sociale și politice) pentru generarea unor strategii de reducere a riscului.

Preview document

Metode și tehnici de evaluare a riscurilor profesionale și mijloace de prevenire a accidentelor de muncă - Pagina 1
Metode și tehnici de evaluare a riscurilor profesionale și mijloace de prevenire a accidentelor de muncă - Pagina 2
Metode și tehnici de evaluare a riscurilor profesionale și mijloace de prevenire a accidentelor de muncă - Pagina 3
Metode și tehnici de evaluare a riscurilor profesionale și mijloace de prevenire a accidentelor de muncă - Pagina 4
Metode și tehnici de evaluare a riscurilor profesionale și mijloace de prevenire a accidentelor de muncă - Pagina 5
Metode și tehnici de evaluare a riscurilor profesionale și mijloace de prevenire a accidentelor de muncă - Pagina 6
Metode și tehnici de evaluare a riscurilor profesionale și mijloace de prevenire a accidentelor de muncă - Pagina 7
Metode și tehnici de evaluare a riscurilor profesionale și mijloace de prevenire a accidentelor de muncă - Pagina 8
Metode și tehnici de evaluare a riscurilor profesionale și mijloace de prevenire a accidentelor de muncă - Pagina 9
Metode și tehnici de evaluare a riscurilor profesionale și mijloace de prevenire a accidentelor de muncă - Pagina 10
Metode și tehnici de evaluare a riscurilor profesionale și mijloace de prevenire a accidentelor de muncă - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Metode si tehnici de evaluare a riscurilor profesionale si mijloace de prevenire a accidentelor de munca.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Calculul structurii de rezistență a unei clădiri

Proiectul cuprinde: 1. Piese scrise: - Memoriu tehnic - Predimensionarea elementelor structurale de rezistenta(placa,grinzi si stalpi); -...

Managementul Execuției Lucrărilor de Construcții

MEMORIU JUSTIFICATIV Prezenta lucrare cuprinde managmentul execuţiei lucrărilor aferente unui obiect de construcţie de tip Clădire de birouri,...

Dimensionarea unei secții de obținere a vinului sec

Capitolul I Generalităţi 1.1.Generalităţi privind viticultura şi vinificaţia în România Plantaţiile de viţă-de-vie sunt grupate, teritorial, în...

Realizarea unui sistem performant pentru creșterea securității și sănătății în muncă la minele din Valea Jiului

INTRODUCERE Securitatea în muncă exprimă o calitate a unui sistem de muncă, în sensul că acesta funcționează fără stări de pericol, care ar putea...

Organizarea contabilității la Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba

Inspecţia Muncii este un organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii...

Elaborarea unei Metodologii Cadru

INTRODUCERE Conform noii strategii a Uniunii Europene privind sănătatea şi securitatea la locul de muncă, numărul îmbolnăvirilor şi al...

Evaluarea nivelului de risc de accidentare sau îmbolnăvire profesională la AISE - metoda INCDPM de evaluare a riscurilor

INTRODUCERE Parte componentă a protecţiei sociale, căreia îi conferă pondere şi valoare în balanţa sistemului socio-economic, securitatea muncii a...

Analiza securității și sănătății în muncă în cadrul unităților cu profil electromecanic

Cap.1 Sănătatea şi securitatea în muncă: condiţii mai bune pentru toţi Bilanţul politicilor puse în aplicare începând din anul 2000 este pozitiv,...

Ai nevoie de altceva?