Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 33800
Mărime: 669.66KB (arhivat)
Publicat de: Mihai Croitoru
Puncte necesare: 15
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Gribincea
Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra „Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale”

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul I Aspectele teoretice ale CTN ca principali agenţi economici de pe Glob
 3. 1.1. Definirea conceptului de Companii Transnaţionale 5
 4. 1.2. Activitatea investiţională a CTN 11
 5. 1.3. ISD – cel mai dinamic instrument al CTN în procesul globalizării. Efectele ISD asupra economiei ţării gazdă 17
 6. Capitolul II Tendinţele de expansiune ale CTN şi efectele acestora
 7. 2.1. Locul ocupat de CTN în tabloul economiei mondiale 23
 8. 2.2. Factorii esenţiali ai extinderii Corporaţiilor Transnaţionale 31
 9. 2.3. Centrele off-shore – “porţile de rai” ale Corporaţiilor Transnaţionale 33
 10. 2.4. Avantajele şi dezavantajele activităţii investiţionale ale CTN 39
 11. Capitolul III Particularităţile atragerii şi funcţionării ISD în economia Republicii Moldova
 12. 3.1. Dinamica volumului şi structurii ISD în economia moldovenească 46
 13. 3.2. Climatul investiţional în Republica Moldova 60
 14. 3.3. Politicile statului în domeniul atragerii investiţiilor străine şi cauzele interesului acestuia
 15. faţă de ISD 68
 16. Încheiere 74
 17. Bibliografia 78
 18. Anexe 82

Extras din licență

Întroducere

Actualitatea temei investigate.

Contemporaneitatea ne demonstrează că trăsătura deosebită de dezvoltare mondială este creşterea şi adîncirea interdependenţelor între state. Economia internaţionalizată ia naştere în corespundere cu necesităţile obiective ale rezoluţiei tehnico-ştiinţifice şi ale progresului tehnico-ştiinţific. În aceste condiţii instrumentul principal al diviziunii mondiale a muncii devin mai întîi de toate marele corporaţii transnaţionale, înfăptuind activităţile de antreprenoriaţi atît în ţara lor, cît şi în afara graniţelor naţionale.

Corporaţiile transnaţionale reprezintă una din principalele forţe ale mondializării vieţii economice. Strategia lor a fost, în ultimele decenii, foarte buna, în ceea ce le priveşte: valorificarea superioara a oportunităţilor oferite de spaţiul economic global. Practic, acestea au trecut, încă din anii ’60-’70 ai secolului trecut la strategia de raţionalizare a producţiei, vizînd în principal exploatarea diferenţialului de costuri (manopera, resurse primare etc.) în zonele de implantare: localizarea producţiei în ţări în dezvoltare cu disponibilităţi de materii prime şi forţa de muncă ieftină sau în ţări/ zone care oferă o piaţă sigură de desfacere a produselor. În plus, începând cu anii ’80, strategiile lor s-au diversificat, au aparut strategii globale de afaceri (marile firme – practic CTN – se pun de acord si fac alianţe strategice si cooperări internaţionale). În ultima vreme asistăm la supremaţia companiilor transnaţionale. Este semnificativ, în acest sens, faptul că mai puţin de 50 de corporaţii transnaţionale controlează peste 40% din comerţul mondial. Astfel de companii controlează în fapt toate aspectele legate de finanţare, cercetare-dezvoltare, producţie, marketing, management etc., toate acestea fiind coordonate global, peste puterile şi, uneori, peste interesele statului national.

Prin natura organizării lor, prin investiţii directe sau de portofoliu, prin zonele de comerţ liber, care sunt totodată zone investiţionale, societăţile transnaţionale îşi desfăşoară activitatea pe mari spaţii, intensificînd procesul de internaţionalizare a capitalurilor şi sporind gradul de concentrare şi centralizare a acestora. Acţionînd în cele mai diverse domenii, societăţile transnaţionale îşi concentreză în ultimul timp tot mai mult atenţia asupra sferei financiar-valutare, asupra programelor militare şi spaţiale, a cercetării ştiinţifice şi tehnice etc.

Puterea economica a societăţilor transnaţionale manifestă o continuă tendinţă de creştere. Este motivul care a determinat O.N.U. să iniţieze crearea unor organisme speciale, printre care Comisia Societăţilor transnaţionale şi Centrul Naţiunilor Unite pentru Societăţile transnaţionale.

Societăţile transnaţionale exercită o influenţă deosebită asupra sistemului economic, social, politic şi juridic atît în ţările de origine, cît şi în cele în care operează.

Societăţile transnaţionale constituie unul din factorii importanţi ai dezvoltării economice mondiale şi au devenit o putere capabilă să provoace, conform propriilor lor interese, schimbări deosebite, atît în cadrul relaţiilor internaţionale, cît şi în majoritatea sferelor vieţii politice şi sociale.

Obiectul de cercetare constă în studierea consecinţelor şi efectelor socio-economice ale activităţii CTN, studierea factorilor de influienţă a extinderii CTN, studierea atragerii ISD şi influenţa lor asupra economiei Republicii Moldova.

Scopul cercetării constă în studierea complexă a activităţii corporaţiilor transnaţionale în

lume şi în Republica Moldova, impactului lor asupra climatului investiţional prin prisma migraţiei capitalului transnaţional şi efectele produse de către corporaţiile transnaţionale asupra ţărilor dezvoltate şi ţărilor în dezvoltare.

Atingerea scopurilor trasate necesită rezolvarea sarcinilor :

- evaluarea rolului şi funcţiilor CTN în dezvoltarea economiei mondiale,

- dezvoltarea metodologiei de cercetare a activităţii investiţionale a CTN,

- determinarea efectelor şi consecinţelor ale activităţii CTN,

- identificarea rolului ISD asupra economiilor în tranziţie,

- aprecierea dinamicii volumului şi structurii ISD în Republica Moldova,

- diagnosticarea climatului investiţional în Republica Moldova,

- evaluarea impactului ISD asupra economiei Republicii Moldova.

Studiul acestor aspecte va contribui la extinderea procesului de creştere economică, procesului investiţional, de atragere a capitalului financiar, tehnologic, uman, etc., de soluţionare a problemelor cu care se confruntă economia Republicii Moldova la etapa actuală.

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific. Baza teoretică şi metodologică a tezei o constituie lucrările fundamentale ce ţin de evoluţia relaţiilor comerciale pe plan internaţional, activitatea investiţională în condiţiile globalizării, integrarea economică şi expansiunea CTN-urilor, transnaţionalizarea vieţii economice la etapa actuală. Baza metodologică şi teoretică a cercetării cuprinde publicaţiile ştiintifice din domeniul atât al savanţilor cu renume mondial, cât şi autohtoni, precum I.Dunning, S.Davis, M.Dinu, N.Dobrota, H.John, D.Lessard, C.Michalet, A.Mazilu, C.Mereuţă, I.Popescu, D.Moldovanu, R.Vernon, P.Roşca, B.Chistruga, V.Cărare, A.Gribincea, E.Hrişev, M.Pisaniuc, I.Galaju etc.

Totodată au fost utilizate şi diferite acte normative şi legislative ale Republicii Moldova, strategiile elaborate în domeniul atragerii investiţiilor străine directe şi promovării exporturilor etc.

Baza informaţională o constituie conţinutul lucrărilor menţionate, publicaţiile periodice, datele statistice ale Biroului Naţional de Statistică, datele Ministerului Economiei şi Comerţului, MIEPO, Băncii Naţionale, ale organismelor internaţionale (FMI, OCDE). La generalizarea şi analiza informaţiei privitoare la ISD pe plan global, au fost utilizate datele statistice din rapoartele Conferinţei ONU cu privire la comerţ şi dezvoltarea (UNCTAD), ale Băncii Mondiale şi Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Au fost utilizate materialele conferinţelor şi simpozioanelor ştiinţifico-aplicative, materialul

factologic pe problematica cercetată şi literatura de specialitate editată în Moldova, România, Rusia,

SUA alte ţări.

Preview document

Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 1
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 2
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 3
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 4
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 5
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 6
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 7
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 8
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 9
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 10
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 11
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 12
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 13
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 14
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 15
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 16
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 17
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 18
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 19
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 20
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 21
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 22
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 23
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 24
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 25
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 26
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 27
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 28
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 29
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 30
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 31
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 32
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 33
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 34
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 35
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 36
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 37
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 38
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 39
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 40
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 41
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 42
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 43
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 44
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 45
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 46
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 47
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 48
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 49
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 50
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 51
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 52
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 53
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 54
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 55
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 56
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 57
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 58
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 59
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 60
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 61
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 62
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 63
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 64
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 65
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 66
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 67
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 68
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 69
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 70
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 71
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 72
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 73
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 74
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 75
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 76
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 77
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 78
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 79
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 80
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 81
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 82
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 83
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 84
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 85
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 86
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 87
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 88
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 89
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 90
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 91
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 92
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 93
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 94
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 95
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 96
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 97
Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European - Pagina 98

Conținut arhivă zip

 • Efectele de Investitii Economice a CTN in Spatiul Economic European.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene

Comunicarea în general şi comunicarea managerială în special, este o caracteris-tică fundamentală a existenţei fiind socotită ca o dimensiune...

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Studiu privind reducerea consumului de resurse materiale la nivel microeconomic agent economic, firma

1.1Resursele materiale şi necesitatea economisirii lor la nivel macro şi micro economic Obţinerea unei eficienţe cât mai înalte a activităţii...

Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000

INTRODUCERE Prăbuşirea „cortinei de fier” care a separat, timp de peste 40 de ani, ţările foste comuniste din Europa Centrală şi de Est de ţările...

Aspecte Privind Tehnicile de Spălare a Banilor pe Plan Internațional

I N T R O D U C E R E Geneza evaziunii fiscale este indisolubil legată de stat şi apariţia lui. De-a lungul istoriei, formele de manifestare au...

Strategii ale Managementului Bancar în Economia Contemporană

CAP. I - Structura managementului bancar Managementul bancar are funcţiile, mecanismele şi tehnicile sale specifice, obiective proprii pentru care...

Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România

Introducere Investiţiile străine directe au devenit, în prezent cea mai importantă sursă de finanţare externă pentru toate ţările lumii indiferent...

Te-ar putea interesa și

Contribuția noilor economiști la comerțul internațional

Schimbările spectaculoase care au intervenit în lume în perioada postbelică au oferit economiştilor lumii numeroase probleme noi de reflecţii în...

Ai nevoie de altceva?