Controlul

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 4896
Mărime: 21.51KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Boaja Minca
Facultatea Dimitri cantemir

Extras din curs

Controlul este o măsură pentru a asigura omogenitatea conturilor, exactitatea lor şi transmiterea de rezultate fiabile.

Controlul intern reprezintă politicile adoptate de conducerea unei firme cu scopul de a asigura obiectivele manageriale privind asigurarea sistematică şi eficientă a activităţii, inclusiv protecţia activelor, prevenirea şi descoperirea erorilor şi a fraudelor, acurateţea şi realitatea instrumentării tehnice contabile, astfel încât informaţiile financiare să fie credibile.

Controlul intern

Rol

- Integritatea patrimoniului

-Limitarea operaţiunilor neeconomice şi neeficiente

- Realitatea şi exactitatea informaţiilor contabile

- Respectarea dispoziţiilor date de conducere

Sfera de cuprindere

- Controlul administrativ intern

- Controlul gestionar

- Controlul financiar preventiv

- Controlul reciproc între compartimente şi salariaţi pe baza separaţiei funcţiei

- Controlul propriu asupra lucrărilor executate

- Controlul contabil intern

- Culegere şi prelucrare adatelor

- Controlul modului de aplicare a principiilor contabile

- Controlul modului de evaluare a elementelor de activ şi pasiv

- Corelaţii contabile

- Corespondenţa conturilor

- Contabilitatea sintetică şi analitică

- Solduri iniţiale şi bilanţul de închidere

Funcţiile controlului

funcţia de evaluare – cunoaştere a rezultatelor şi stabilire a măsurilor pentru îmbunătăţirea lor,

funcţia de îndrumare – sprijin

funcţia de constrângere.

A. Funcţia de urmărire şi evaluare a rezultatelor şi stabilire a măsurilor de îmbunătăţire a activităţii controlate

Prin această funcţie se asigură cunoaşterea cantitativă şi calitativă a problemelor care fac obiectul dezvoltării economico-sociale. Este o funcţie preventivă care presupune analiza riguroasă a situaţiei existente, în vederea sesizării operative a eventualelor tendinţe de abatere de la normele prestabilite şi a prevenirii lor. Prin această funcţie se apreciază modul în care se aplică legislaţia, se stabilesc lipsurile, deficienţele, abaterile în care îşi au izvorul factorii a căror acţiune a determinat rezultatele negative. Este o funcţie de apreciere completă, reală, exactă şi concretă a activităţii controlate. Pe lângă apreciere, această funcţie implică şi sugestii, propuneri, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii controlate.

B. Funcţia de îndrumare

Funcţia de îndrumare a controlului are un caracter formativ-stimulativ, de generalizare a experienţei pozitive. Prin funcţia de îndrumare, controlul ajută în mod direct cadrele din economie la ridicarea nivelului lor de pregătire, la rezolvarea în condiţii satisfăcătoare a sarcinilor ce le revin. Controlul acţionează prin toate mijloacele pentru ridicarea pe o treaptă superioară a întregii activităţii economico-sociale a unităţilor controlate.

C. Funcţia de constrângere

Prin funcţia de constrângere controlul ia măsuri faţă de cei vinovaţi, pe linie: administrativă; civilă contravenţională (amenzi, penalizări), penală, în raport cu gradul de vinovăţie al fiecăruia. Măsurile de constrângere se iau în direct de către organele de control în cadrul competenţelor prevăzute de lege, fie la propunerea acestora de către organele ierarhic superioare sau justiţie, după caz. Măsurile luate sau propuse de organele de control sunt îndreptate atât faţă de unitatea controlată cât şi faţă de persoanele fizice care au dat dovadă în activitatea lor de neglijenţă, superficialitate în gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, au adus pagube avutului unităţii, au făcut speculă cu bunurile unităţii, au furat, au delapidat etc

Controlul documentar-contabil

Controlul documentar-contabil este procedeul de stabilire a realităţii, legalităţii şi eficienţei operaţiilor şi activităţilor economice şi financiare , prin examinarea documentelor primare şi centralizatoare a înregistrărilor în evidenţa tehnico-operativă şi contabilă, a situaţiilor contabile şi a bilanţurilor.

Controlul documentar-contabil se utilizează cu caracter preventiv şi concomitent, integrat organic sistemului de organizare şi conducere a evidenţei tehnic-operative şi contabile.

Controlul documentar-contabil se exercită printr-o serie de modalităţi sau tehnici care se utilizează, selectiv sau combinat

Controlul documentar-contabil se exercită prin următoarele modalităţi şi tehnici: controlul cronologic, controlul invers cronologic, controlul sistematic sau pe probleme, controlul reciproc, controlul încrucişat, investigaţia de control, examenul critic, analiza contabilă, balanţa de control contabilă sintetică şi analitică, tehnica operaţiunilor bilanţiere, tehnici specifice de control în condiţiile sistemelor de prelucrare automată a datelor etc.

Controlul cronologic se exercită în ordinea întocmirii, înregistrării şi îndosarierii documentelor. Documentele se examinează pe fiecare zi, la rând, în ordinea în care sunt păstrate sau îndosariate, fără nici o grupare sau sistematizare prealabilă. Această modalitate de control este simplă, însă distribuie atenţia organului de control asupra unui număr mare de operaţiuni în diferite feluri,

Se exercită cu uşurinţă, dar nu dă posibilitatea să se urmărească de la început până la sfârşit o anumită problemă.

Controlul invers cronologic se exercită de la sfârşitul spre începutul perioadei de control. Se începe cu controlul celor mai recente operaţii şi documente şi se continuă de la prezent spre trecut. Această modalitate de control se foloseşte atunci când la constatarea unei abateri este nevoie să se stabilească momentul când aceasta s-a produs sau să se urmărească procesul dezvoltării operaţiilor precedente şi cele care au legătură cu abaterea. De asemenea, se utilizează atunci când se constată anumite omisiuni sau erori de înregistrare, pentru identificarea cărora este necesară cercetarea document cu document sau poziţie cu poziţie a lucrărilor întocmite anterior.

Preview document

Controlul - Pagina 1
Controlul - Pagina 2
Controlul - Pagina 3
Controlul - Pagina 4
Controlul - Pagina 5
Controlul - Pagina 6
Controlul - Pagina 7
Controlul - Pagina 8
Controlul - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Controlul.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme Informatice Economice

În general Definiţia 1.1. Informaţia = conţinutul unui mesaj Tipuri de mesaje Olfactive; Vizuale; Tactile; Audio; Gustative. Mesaj –...

Microeconomie

1. ECONOMIA ŞI ŞTIINŢA ECONOMICĂ. METODA DE CUNOAŞTERE ÎN ŞTIINŢA ECONOMICĂ 1.1 Economia faptică şi economia teoretică 1.2 Obiectul, metoda şi...

Instituțiile europene, studiu de caz și creditul bancar

1. INTRODUCERE ÎN MACROECONOMIE Cuvinte cheie: Microeconomie, macroeconomie, previziune macroeconomică 1.1. Originea macroeconomiei...

Investiții internaționale

Investiţia străină directă (ISD) are câteva caracteristici inconfundabile, care o delimitează de investiţia de portofoliu. Dintre acestea reţinem...

Marketing-ul Serviciilor

Cap. I. Conţinutul conceptului de marketing în servicii 1.1. Conceptul, caracteristicile si tipologia serviciilor 1.2. Sistemul de prestaţie a...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Capitolul I ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII Aplicaţia 1 Determinaţi indicatorii de echilibru financiar patrimonial de la...

Economie internațională

Conformitatea temei alese Structura logică a lucrării Modul de redare al referinţelor Aspectul general Contribuţia proprie a autorului la...

Comunicare financiar bancară

Universalitatea comunicarii reflecta o realitate obiectiva, fiind expresia difuzarii actului comunicational la nivelul tuturor domeniilor...

Te-ar putea interesa și

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar - Propriu

REZUMAT Lucrarea de faţă se intitulează “Organizarea şi exercitarea controlului financiar propriu în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea...

Studiu privind Urmărirea și Controlul Impozitelor și Taxelor la Nivelul Județului Mureș

MOTIVAŢIA ALEGERII LUCRĂRII Având în vedere rolul important al impozitelor în economia de piaţă, am considerat că îmi va fi folositor acest studiu...

Regimul Juridic al Controlului Fiscal

INTRODUCERE În studiu pe care autorul îl propune spre prezentare, intitulat ,,Regimul juridic al controlului fiscal”, se intenţionează să se...

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Studiul procesului tehnologic de obținere a berii și controlul calității berii conform planului HACCP - determinarea oligoelementelor din câteva tipuri de bere

CUVÂNT ÎNAINTE Datele prezentate în această lucrare se bazează pe rezultatele obţinute sub îndrumarea şi ajutorul Dl. Prof. univ. Dr. Iosif Gergen...

Studiul privind controlul calității conservelor de carne în suc propriu

INTRODUCERE Importanţa controlului oficial al calităţii alimentelor Obiectivul fundamental al tuturor reglementărilor referitoare la produsele...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Lacta SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n au fost relevate legile comerciale...

Ai nevoie de altceva?