Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 98 în total
Cuvinte : 17605
Mărime: 441.69KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nastase Gabriel
Universitatea Dimitrie Cantemir, Bucuresti

Extras din curs

Capitolul I

ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

AL ÎNTREPRINDERII

Aplicaţia 1

Determinaţi indicatorii de echilibru financiar patrimonial de la începutul şi sfârşitul exerciţiului N şi interpretaţi variaţia (creşterea sau reducerea indicatorilor la sfârşitul perioadei faţă de începutul acesteia) rezultatelor obţinute.

Datele se preiau din bilanţul (după repartizare) prezentat în tabelul 1.1

BILANŢ

Tabelul 1.1

Mil lei

ACTIV N-1 N PASIV N-1 N

Activ imobilizat net 2400 2200 Capital social 2500 2500

Stocuri 1300 1800 Rezerve 400 500

Clienţi 670 1200 Rezultat net nerep. 600 620

Disponibilităţi 130 300 Datorii financiare

mai mari de un an

Datorii furnizori

Credite bancare

curente 400

550

50

930

850

100

TOTAL 4500 5500 TOTAL 4500 5500

Rezolvare:

1. Situaţia netă

SN = ACTIV – DATORII TOTALE

• Situaţia netă la începutul exerciţiului N este egală cu capitalurile proprii.

SN (N-1) = ACTIV (N-1) – DATORII TOTALE (N-1) = ACTIV (N-1) – (DATORII FINANCIARE MAI MARI DE UN AN (N-1) + DATORII FURNIZORI (N-1) + CREDITE BANCARE CURENTE (N-1) = 4500 – (400 + 550 + 50) = 3500 mil lei

• Situaţia netă la sfârşitul exerciţiului N este egală cu capitalurile proprii iniţiale (3500) majorate cu creşterea rezervelor şi a profitului net nerepartizat (120).

SN (N) = ACTIV (N) – DATORII TOTALE (N) = ACTIV (N) – [DATORII FINANCIARE MAI MARI DE UN AN (N) + DATORII FURNIZORI (N) + CREDITE BANCARE CURENTE (N)] = 5500 – (930 + 850 + 100) = 3620 mil lei

Sau SN (N) = SN (N-1) + [ REZERVE + REZULTAT NET NEREPARTIZAT] = SN (N-1) + [(REZERVE (N) – REZERVE (N-1) + REZULTAT NET NEREP. (N) – REZULTAT NET NEREP. (N-1)] = 3500 + [(500 – 400) + ( 620 – 600)] = 3500 + (100 + 20) = 3500 +120 = 3620 mil lei.

Creşterea situaţiei nete de la un exerciţiu la altul, indică o îmbogăţire patrimonială a întreprinderii, o creştere a valorii acesteia pe seama realizării şi reinvestirii unei părţi din profitul net (creşterea capitalurilor proprii)

SN = SN (N-1) – SN (N) – SN (N) = 3620 – 3500 = 120 mil lei

2. Fondul de rulment financiar la începutul şi sfârşitul exerciţiului este:

FRF = CAPITALURI PERMANENTE – NEVOI PERMANENTE

Capitaluri perman. N-1 N Nevoi permanente N-1 N

Capital social 2500 2500 Activ imob. net 2400 2200

Rezerve 400 500

Rezult.net nerep. 600 620

Datorii fin. mai mari

de un an 400 930

FRF (N-1) = (2500 + 400+ 600+400) – 2400 = 1500 mil lei

FRF (N) = (2500 + 500 + 620 +930) – 2200 = 2350 mil lei

FRF = FRF (N) – FRF (N-1) = 2350 – 1500 = 850 mil lei

Creşterea fondului de rulment financiar reflectă alocarea tuturor acumulărilor nete ale exerciţiului (N-1), în creşterea activelor circulante. Aceste alocări de 850 mil sunt generate de amortizarea imobilizărilor (200) şi creşterea resurselor permanente (100 rezerve + 20 profit + 530 datorii financiare mai mari de un an).

Evidenţiem creşterea activelor circulante prin relaţia de calcul a FRF bazată pe elementele din partea de jos a bilanţului:

FRF (N-1) = (1300 + 670 + 130) – (550 + 50) = 1500 mil lei

FRF (N) = (1800 + 1200 + 300) – (850 + 100) = 2350 mil lei

Activele circulante au crescut cu 1200 (adică 3300 – 2100) pe seama amortizării unei părţi din valoarea imobilizărilor corporale (200) a creşterii capitalurilor permanente (650) şi a datoriei mai mici de un an (350).

3. Nevoia de fond de rulment la începutul şi sfârşitul exerciţiului:

NFR(N-1) = (1300 + 670) – 550 = 1420 mil lei

NFR (N) = (1800 + 1200) – 850 = 2150 mil lei

NFR = 2150 – 1420 = 730 mil lei

Creşterea stocurilor şi a clienţilor (1030) este finanţată parţial de creşterea datoriilor către furnizori (300), iar diferenţa (730) este acoperită din creşterea fondului de rulment financiar (850) care permite, în plus, şi degajarea unei trezorerii nete pozitive la sfârşitul exerciţiului (120)

4. Creşterea trezoreriei nete:

TN (N-1) = FRF (N) – NFR (N-1) = 1500 – 1420 = 80 mil lei disp. băneşti

TN (N) = FRF (N) – NFR (N) = 2350 – 2150 = 200 mil lei disp. băneşti

CF = 200 – 80 = 120 mil lei lichidităţi.

Această creştere a trezoreriei nete semnifică o creştere a capacităţii reale de finanţare a investiţiilor, o confirmare a majorării valorii patrimoniale a întreprinderii (creşterea SN = 120).

Preview document

Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 1
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 2
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 3
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 4
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 5
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 6
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 7
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 8
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 9
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 10
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 11
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 12
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 13
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 14
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 15
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 16
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 17
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 18
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 19
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 20
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 21
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 22
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 23
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 24
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 25
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 26
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 27
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 28
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 29
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 30
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 31
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 32
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 33
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 34
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 35
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 36
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 37
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 38
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 39
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 40
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 41
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 42
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 43
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 44
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 45
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 46
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 47
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 48
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 49
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 50
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 51
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 52
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 53
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 54
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 55
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 56
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 57
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 58
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 59
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 60
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 61
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 62
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 63
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 64
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 65
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 66
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 67
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 68
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 69
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 70
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 71
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 72
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 73
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 74
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 75
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 76
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 77
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 78
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 79
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 80
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 81
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 82
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 83
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 84
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 85
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 86
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 87
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 88
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 89
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 90
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 91
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 92
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 93
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 94
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 95
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 96
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 97
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 98
Gestiunea Financiară a Întreprinderii - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Aplicatia 1 - Diagnosticul fin cap 4.doc
 • Aplicatia I - Analiza flux fin.cap 3.doc
 • Aplicatia I - Analiza rezultatelor intrep.cap 2.doc
 • Aplicatia I - Gestiunea cicl de expl cap X.doc
 • Aplicatia I - Previziunea trez cap 9.doc
 • Aplicatia I. Analiza echil fin cap 1.doc
 • Cap XI Necesit de fin ale cicl de expl.doc
 • Cap XII Finant cicl de expl.doc
 • Cap XIII Decizii de investitii.doc
 • Cap XIV Decizii de fin pe termen lung.doc
 • Programa analitica GFI.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Performanțelor Întreprinderii prin Sistemul de Buget al Vânzăriilor

Introducere: Am elaborat această lucrare “Controlul performanţelor întreprinderii prin sistemul de buget al vânzărilor” prin metoda de cercetare,...

Sisteme Informatice Economice

În general Definiţia 1.1. Informaţia = conţinutul unui mesaj Tipuri de mesaje Olfactive; Vizuale; Tactile; Audio; Gustative. Mesaj –...

Microeconomie

1. ECONOMIA ŞI ŞTIINŢA ECONOMICĂ. METODA DE CUNOAŞTERE ÎN ŞTIINŢA ECONOMICĂ 1.1 Economia faptică şi economia teoretică 1.2 Obiectul, metoda şi...

Investiții internaționale

Investiţia străină directă (ISD) are câteva caracteristici inconfundabile, care o delimitează de investiţia de portofoliu. Dintre acestea reţinem...

Marketing-ul Serviciilor

Cap. I. Conţinutul conceptului de marketing în servicii 1.1. Conceptul, caracteristicile si tipologia serviciilor 1.2. Sistemul de prestaţie a...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Abordarea sistemică a întreprinderii - Noțiuni - cheie - sistem - variabile - variabile de intrare - variabile de ieșire - variabile...

Comunicare financiar bancară

Universalitatea comunicarii reflecta o realitate obiectiva, fiind expresia difuzarii actului comunicational la nivelul tuturor domeniilor...

Evaluarea Întreprinderii

CURSUL 1 Elemente definitorii ale evaluării Concepte de bază privind valoarea bunurilor Indiferent de optica în care se priveşte evaluarea unui...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea financiară a întreprinderii SC Cricova SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI ANALIZA DE ANSAMBLU LA S.C. „CRICOVA” S.A. 1.1 SCURT ISTORIC Combinatul de vinuri “CRICOVA” este intemeitorul...

Analiza gestiunii financiare a întreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul...

Gestiune financiară a întreprinderii - SC Orizont SRL

PREZENTAREA SOCIETATII Societatea comerciala ORIZONT S.R.L. a luat fiinta in data de 3 Martie 1996, cu sediul in STRADA TRAIAN NR 470 telefon...

Gestiunea financiară a întreprinderii

I. Analiza pe baza bilantului financiar: Bilantul financiar: Denumire indicator: N-1 N ACTIV Nevoi permanente : 45460 48510 Imobilizari...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

Analiza pe baza Bilantului Financiar (Analiza exigibilitate-lichiditate) 3 Analiza pe baza Bilantului Functional (operational) 8 Contul de Profit...

Gestiunea financiară a întreprinderii

INTRODUCERE In lucrarea noastra vom insita asupra evidentializarii aspectelor fundamentale necesare in managementul financiar al intreprinderii...

Gestiunea financiară a întreprinderii

Interactiunile unei intreprinderi cu mediul de afaceri concurential al unei economii globalizate produce schimbari permanente in comportamentul...

Gestiunea financiară a întreprinderii

In conditiile economiei de piata libera initiativa se manifesta in mod plenar. In mod concret, acest lucru inseamna: -toate activitatile economice...

Ai nevoie de altceva?