Curs tehnici promoționale

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 11082
Mărime: 47.36KB (arhivat)
Publicat de: Alice-Cecilia Turcu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Savciuv

Extras din curs

Tema 1. Rolul şi conţinutul comunicaţiilor de marketing ale întreprinderii

1. Obiectivele şi conţinutul comunicaţiilor de marketing

2. Factorii - cheie de influenţă ai eficienţei comunicaţiilor de marketing

1. În ultimele decenii, odată cu creşterea rolului marketingului, au fost scoase în prim plan şi comunicaţiile de marketing. Astăzi, pentru a obţine vînzări şi profituri mari nu este suficient să ai produse / servicii de calitate, ci trebuie să informezi consumatorii potenţiali privind caracteristicile acestora. Comunicaţiile de marketing au devenit un factor esenţial în asigurarea succesului întreprinderii şi presupun transmiterea unor mesaje către segmentele - ţintă ale auditoriului cu scopul de a atrage consumatorii şi ai determina să cumpere şi să consume.

Astfel, întreprinderile ce activează în cele mai diverse domenii şi sfere de activitate, începînd de la micii vînzătorii cu amănuntul şi terminînd cu marii producători de mărfuri, de rînd cu organizaţiile non-profit îşi promovează continuu activităţile către consumatori şi clienţi, orientîndu-se spre realizarea cîtorva obiective:

1. a informa potenţialii clienţi privind produsul, serviciile şi condiţiile de vînzare;

2. a convinge consumatorii să dea preferinţă anume acestor produse şi mărci, să facă cumpărături în anumite magazine, să participe la realizarea unor manifestaţii, etc.

3. a impune consumatorii să acţioneze – comportamentul consumatorului se orientează spre decizii în prezent, ci nu spre amînarea cumpărăturii.

Promovarea îndeplineşte o serie de funcţii economico-sociale, ce evidenţiază utilitatea sa cum ar fi: (Şt. Prutianu…, op. cit. p.185-186)

- furnizarea de informaţii atît cumpărătorului cît şi vînzătorului.

- neutralizarea informaţiilor defavorabile ce se răspîndesc mai ales prin zvonistică.

- stimularea cererii este scopul direct şi imediat.

- atenuarea fluctuaţiilor cererii mai ales în cazul produselor sezoniere.

- diferenţierea produselor, mai ales a mărcilor.

- reamintirea avantajelor produselor pentru a rămîne consumatori fideli.

- contracararea concurenţilor.

- influenţarea persoanelor cu putere de decizie la nivel guvernamental.

- influenţarea comportamentului public.

- formarea unei imagini.

- justificarea preţurilor bunurilor şi serviciilor.

- conştientizarea publicului cu privire la noile produse şi servicii create.

Aceste obiective se pot atinge cu ajutorul reclamei, relaţiilor cu publicul, stimulării vînzărilor, marketingului direct, tîrgurilor şi expoziţiilor, etc. Totodată este deosebit de important de a asigura o sincronizare a informaţiilor ce se comunică prin toate aceste activităţi promoţionale care formează sub-mixul promoţional.

Ansamblul deciziilor şi a activităţilor ce ţin de realizarea acestora formează politica promoţională a întreprinderii, care se poate realiza cu succes prin utilizarea celorlalte elemente ale mixului de marketing: politica de produs, politica de plasament/distribuţie şi politica de preţ (adăugător politica de personal – în sfera serviciilor). Astfel, produsul influenţează prin dimensiune, formă, nume de marcă, design-ul şi culoarea ambalajului, etc. care asigură consumatorul cu noi informaţii privind oferta întreprinderii. Preţul – un alt element important în comunicare; nivelul preţului poate semnifica economia mijloacelor băneşti sau este un indicator al calităţii, luxului şi al prestigiului. Un rol aparte în comunicare aparţine sferei comerţului. Magazinele, asemeni oamenilor, au individualitate. Două magazine, care vînd acelaşi produs, au o imagine diferită în faţa consumatorilor. O marcă de produs, care se comercializează în mod exclusiv prin magazine de clasa specializate, se va asocia cu o imagine mai bună, decît acele ce se vînd în magazine cu reduceri.

În transcriere din limba engleză, promovarea sună ca “promouşn”. În sens larg “promouşn “ semnifică “împingere înnainte/înnaintare”, care în marketing are sensul de a “împinge” consumatorul spre acţiune.

Comunicarea este un proces, în rezultatul căruia trebuie să se asigure o sesizare identică a mesajului atît de către emiţător, cît şi de receptor. Întreprinderile trebuie să urmărească cu atenţie conţinutul mesajelor transmise, pentru a evita reacţiile negative ale mediului.

Ţinem să menţionăm că comunicaţiile de marketing sunt o noţiune complexă şi spre deosebire de politica de promovare, presupun aplicarea tuturor componentelor mixului de marketing. Elementul central în definirea comunicaţiilor de marketing este noţiunea conform căreea toţi pilonii marketingului, ci nu doar promovarea, participă în comunicarea cu clienţii. Prin urmare diferite organizaţii şi indivizi pot fi atît emiţători/expeditori, cît şi receptori de semnale comunicaţionale.

Actualmente clienţilor, în lipsa unui sistem modern şi eficient de comunicaţie şi informare, le este destul de dificil să afle singuri ce produse şi servicii sunt oferite pe piaţă, unde, cînd şi în ce condiţii se pot procura, măsura în care acestea corespund exigenţelor lor. Sistemul de comunicaţie al întreprinderii moderne presupune utilizarea unor forme variate de informare şi stimulare a consumatorilor menite să prezinte întreprinderea, produsele şi serviciile sale, dar şi să provoace o serie de modificări în mentalitatea şi obiceiurile de consum ale acestora; totodată întreprinderea va stabili comunicaţii efective cu proprii salariaţi, cu acţionarii şi furnizorii, cu mediile financiare şi puterile publice, etc.

Sistemul de comunicaţie – prin care întreprinderea pune în circulaţie o idee, o informaţie sau o atitudine – este format din următoarele elemente: sursa de informare (întreprinderea); mesajul(informaţia sau ideea ce trebuie transmisă); canalul de difuzare a mesajului; destinatarul (consumatori, intermediari, parteneri de afaceri, etc.). În majoritatea cazurilor emiţătorul este interesat de modul în care a fost recepţionată informaţia şi ca urmare se adoptă sisteme de comunicare cu dublu sens, care asigură un dialog permanent cu mediul extern al întreprinderii.

1. În lista factorilor-cheie de influenţă ai eficienţei comunicaţiilor de marketing, putem evidenţia:

- Obiectivele comunicaţiilor. Emiţătorul trebuie să cunoască cu exactitate care sunt segmentele ţintă ale auditoriului pe care urmează să le informeze şi care este reacţia dorită la mesaj. În lista grupurilor importante pentru comunicaţiile de marketing pot fi incluşi consumatorii şi întreprinderile de comerţ, de rînd cu angajaţii, acţionarii, structuri guvernamentale, etc. cărora li se încearcă a crea o imagine favorabilă faţă de rezultatele activităţii întreprinderii.

Preview document

Curs tehnici promoționale - Pagina 1
Curs tehnici promoționale - Pagina 2
Curs tehnici promoționale - Pagina 3
Curs tehnici promoționale - Pagina 4
Curs tehnici promoționale - Pagina 5
Curs tehnici promoționale - Pagina 6
Curs tehnici promoționale - Pagina 7
Curs tehnici promoționale - Pagina 8
Curs tehnici promoționale - Pagina 9
Curs tehnici promoționale - Pagina 10
Curs tehnici promoționale - Pagina 11
Curs tehnici promoționale - Pagina 12
Curs tehnici promoționale - Pagina 13
Curs tehnici promoționale - Pagina 14
Curs tehnici promoționale - Pagina 15
Curs tehnici promoționale - Pagina 16
Curs tehnici promoționale - Pagina 17
Curs tehnici promoționale - Pagina 18
Curs tehnici promoționale - Pagina 19
Curs tehnici promoționale - Pagina 20
Curs tehnici promoționale - Pagina 21
Curs tehnici promoționale - Pagina 22
Curs tehnici promoționale - Pagina 23
Curs tehnici promoționale - Pagina 24
Curs tehnici promoționale - Pagina 25
Curs tehnici promoționale - Pagina 26
Curs tehnici promoționale - Pagina 27
Curs tehnici promoționale - Pagina 28
Curs tehnici promoționale - Pagina 29
Curs tehnici promoționale - Pagina 30
Curs tehnici promoționale - Pagina 31
Curs tehnici promoționale - Pagina 32
Curs tehnici promoționale - Pagina 33
Curs tehnici promoționale - Pagina 34
Curs tehnici promoționale - Pagina 35
Curs tehnici promoționale - Pagina 36
Curs tehnici promoționale - Pagina 37
Curs tehnici promoționale - Pagina 38
Curs tehnici promoționale - Pagina 39
Curs tehnici promoționale - Pagina 40
Curs tehnici promoționale - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Curs Tehnici Promotionale.doc

Alții au mai descărcat și

Macroeconomie

Content of the course* Introduction to macroeconomics: the circular flow of income and national accounts Economic growth Saving and investment;...

Economia Întreprinderii

CAPITOLUL I ÎNTREPRINDEREA ŞI ECONOMIA NAŢIONALĂ 1.1. Complexul economic naţional Procesul de dezvoltare economică a unei naţiuni a condus la...

Metodologia de Creditare

Prelegere (2 ore): 1. Etapele procesului de creditare. 2. Etapa preliminară privind informarea – documentarea reciprocă banca – solicitant. 3....

Capitalism contra capitalism

Eseul de pedagogie economica si sociala „Capitalism contra Capitalism” a fost elaborat de Michel Albert ,economist francez,fost comisar general al...

Monedă și Credit

CAPITOLUL I MONEDA SI ROLUL SÃU ÎN VIATA ECONOMICO-SOCIALÃ 1.1. Concept, definire, forme Nu se poate aborda chestiunea monedei fãrã a face mai...

Monedă

Capitolul 1 NATURA MONEDEI ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ Conceptul de monedă este unul dintre cele mai controversate. În zilele noastre, când Europa...

Economia construcției

1. Noţiunea şi clasificarea izvoarelor legislaţiei cadastrale. Izvor de drept al legislaţiei cadastrale este forma în care se materializează şi se...

Instituțiile Uniunii Europene

Parlamentul European Parlamentul European (PE) este ales de cetăţenii Uniunii Europene pentru a le reprezenta interesele. Îşi are originea în...

Te-ar putea interesa și

Promovarea pe piața a Magiunului de Topoloveni

Concurenţa este un mod de manifestare a economiei pe piaţă, în care pentru un bun omogen şi substitutele sale, existenţa unui singur producător...

Tehnici promoționale la punctul de vânzare

INTRODUCERE Promovarea la punctul de vânzare poate fi privită ca orice efort de a transmite către clienţi idei şi mesaje ţintă şi relevante,...

E-marketing - Librăria Junimea

CAPITOLUL 1 Descrierea Firmei 1.1. Istoric “Clădirea băncii” a adăpostit cea mai interesantă librărie a Iaşului secolului al XIX lea: librăria...

Campanie promoțională pensiune

1. Descrierea firmei PENSIUNEA AMBIENT de 3* este situată pe str. Iuliu Maniu Nr.62B, Braşov, România, 500091, la 400 m distanţă de Hotelul...

Tehnici promoționale Johnson’s Baby Shampoo

1.Analiza preliminară a produsului/brandului 1.1. Analiza conjuncturii de piaţă a produsului respectiv “Johnson & Johnson este o companie...

Tehnici promoționale - curs 2

Capitolul II Planificarea promotiilor În lumea afacerilor nimeni nu îti ofera nimic pe degeaba, gratuit. Din moment ce oferim ceva prin promotii,...

Tehnici promoționale - curs 3

Capitolul III TEHNICI PROMOTIONALE ORIENTATE CATRE CONSUMATORI Din aceasta categorie fac parte tehnicile de aplicare a strategiei PULL (a...

Curs tehnici promoționale

TEHNICI PROMOTIONALE Rolul comunicarii in activitatea promotionala 1. Continut si tipologie Comunicarea reprezinta procesul prin care - persoana...

Ai nevoie de altceva?