Doctrine Economice

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 68 în total
Cuvinte : 17376
Mărime: 93.66KB (arhivat)
Publicat de: Ludmila Zaharia
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dana Pop

Extras din curs

CAP.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1.1. Concepte de bază

Ştiinţa economică, în calitate de sistem coerent şi coordonat de fenomene care sunt supuse unor legi şi premise care decurg din natura lucrurilor şi impun oamenilor anumite moduri de comportare, este o ştiinţă relativ tânără.

La început, ideile economice nu constituiau un sistem distinct comparativ cu ideile juridice, filizofice, religioase însă, pe la finele Evului Mediu, s-au cristalizat în ceea ce astăzi numim economia politică, din care au derivat, ulterior, alte ştiinţe care constituie în zilele noastre sistemul ştiinţelor economice. Ideile economice sunt folosite pentru a influenţa viaţa economică şi devin tendinţe, nasc organizaţii, partide, şcoli sociale.

Ideea economică reprezintă prima treaptă de reflectare a realităţii economice în mintea umană, respectiv o reflectare izolată, simplă a realităţilor ce ne înconjoară.

Gândirea economică este reflectarea activă şi raţională a realităţilor economice, iar teoria economică un rezultat superior al procesului de gândire.

Doctrina reprezintă o teorie sau un complex de teorii care exprimă judecăţi de valoare, sugerează proiecte de reformă, face comparaţii între sisteme teoretice. Ca urmare, teoria ne spune ce este, iar doctrina ce ar trebui să fie sau nu. În doctrină există şi un element politic implicat şi, din acest motiv, unele doctrine sunt denumite după numele celor care le-au elaborat (doctrina Roosevelt, Mussolini, Lenin, Thatcher etc.)

Şcoala de gândire economică este o formaţiune ştiinţifică a unor specialişti care se grupează în jurul unui mentor ce este o personalitate recunoscută şi cu contribuţii ştiinţifice originale şi a unor idei directoare.

Curentul de gândire economică reprezintă un ansamblu al teoriilor şi doctrinelor economice care explică şi susţin un anume gen al dezvoltării; acesta poate fi opera unei şcoli mari sau a mai multor şcoli.

1.2. Criterii de analiză şi apreciere a teoriilor şi doctrinelor economice

1. criteriul epocii/timpului/al istoricităţii – ideile, teoriile, doctrinele sunt produsul unui timp istoric dat; există legături de continuitate între unele teorii din trecut şi cele din prezent;

2. criteriul interesului/concordanţei – în spatele oricăror idei şi doctrine economice există interesul unui individ, al unui grup social, al unei democraţii sau interese mondoeconomice;

3. criteriul echidistanţei – analiza trebuie efectuată de pe poziţii ştiinţifice, obiective, utilizând aceleaşi modalităţi şi instrumente de analiză, iar aprecierile să fie făcute în afara ideologiilor;

4. criteriul interdependenţelor – creşterea rolului statului în economie prin politica economică şi sprijinindu-se pe anumite teorii a sporit rolul acestui criteriu;

5. criteriul finalităţii practice – practica validează sau infirmă, după caz, a anumită teorie economică;

6. independenţa relativă a teoriei faţă de realitatea economică – teoriile şi doctrinele au o natură obiectivă şi pot influenţa viaţa economică în sensul dorit de anumiţi factori subiectivi.

Istoria gândirii economice ca ştiinţă ţine cont de contextul general al ştiinţelor social-umane în ansamblul cărora s-au dezvoltat. Economia politică şi istoria gândirii economice/doctrinele economice se susţin reciproc. Istoria gândirii economice mai are legături cu istoria filizofiei, istoria sociologiei, a politologiei şi a dreptului. Între aceste ştiinţe există interferenţe.

CAP.2 GÂNDIREA ECONOMICĂ ÎN ANTICHITATE

2.1. Orientul antic

2.1.1. BABILON

A existat Codul lui Hammurabi (1700 î.e.n.) – culegere de legi care împărţea societatea în:

-oameni liberi;

-subordonaţi (liberi, dar cu drepturi limitate);

-sclavi.

2.1.2. INDIA

Ideile economice au apărut în Ramayana, Mahabharata şi în Legile lui Manu. În acestea din urmă sclavia este considerată a avea o ordine divină.

2.1.3. CHINA

Înflorirea ideilor economice s-a petrecut în veacul de aur al filozofiei (sec.VI-III î.e.n.), cel mai important reprezentant fiind Confucius, care promova un stat ideal.

2.1.4. Asiria

Au existat culegeri de legi din sec.XIV-XIII î.e.n., care confirmau existenţa sclavagiei şi dezvoltarea proprietăţii private asupra pământului.

Preview document

Doctrine Economice - Pagina 1
Doctrine Economice - Pagina 2
Doctrine Economice - Pagina 3
Doctrine Economice - Pagina 4
Doctrine Economice - Pagina 5
Doctrine Economice - Pagina 6
Doctrine Economice - Pagina 7
Doctrine Economice - Pagina 8
Doctrine Economice - Pagina 9
Doctrine Economice - Pagina 10
Doctrine Economice - Pagina 11
Doctrine Economice - Pagina 12
Doctrine Economice - Pagina 13
Doctrine Economice - Pagina 14
Doctrine Economice - Pagina 15
Doctrine Economice - Pagina 16
Doctrine Economice - Pagina 17
Doctrine Economice - Pagina 18
Doctrine Economice - Pagina 19
Doctrine Economice - Pagina 20
Doctrine Economice - Pagina 21
Doctrine Economice - Pagina 22
Doctrine Economice - Pagina 23
Doctrine Economice - Pagina 24
Doctrine Economice - Pagina 25
Doctrine Economice - Pagina 26
Doctrine Economice - Pagina 27
Doctrine Economice - Pagina 28
Doctrine Economice - Pagina 29
Doctrine Economice - Pagina 30
Doctrine Economice - Pagina 31
Doctrine Economice - Pagina 32
Doctrine Economice - Pagina 33
Doctrine Economice - Pagina 34
Doctrine Economice - Pagina 35
Doctrine Economice - Pagina 36
Doctrine Economice - Pagina 37
Doctrine Economice - Pagina 38
Doctrine Economice - Pagina 39
Doctrine Economice - Pagina 40
Doctrine Economice - Pagina 41
Doctrine Economice - Pagina 42
Doctrine Economice - Pagina 43
Doctrine Economice - Pagina 44
Doctrine Economice - Pagina 45
Doctrine Economice - Pagina 46
Doctrine Economice - Pagina 47
Doctrine Economice - Pagina 48
Doctrine Economice - Pagina 49
Doctrine Economice - Pagina 50
Doctrine Economice - Pagina 51
Doctrine Economice - Pagina 52
Doctrine Economice - Pagina 53
Doctrine Economice - Pagina 54
Doctrine Economice - Pagina 55
Doctrine Economice - Pagina 56
Doctrine Economice - Pagina 57
Doctrine Economice - Pagina 58
Doctrine Economice - Pagina 59
Doctrine Economice - Pagina 60
Doctrine Economice - Pagina 61
Doctrine Economice - Pagina 62
Doctrine Economice - Pagina 63
Doctrine Economice - Pagina 64
Doctrine Economice - Pagina 65
Doctrine Economice - Pagina 66
Doctrine Economice - Pagina 67
Doctrine Economice - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • Doctrine Economice.docx

Alții au mai descărcat și

Randamentul folosirii factorilor de producție

CAPITOLUL 1 FACTORII DE PRODUCŢIE – PREZENTARE GENERALĂ Analiza factorilor de producţie este organic legată de noţiunea de resurse economice. În...

Matematică

Prin matrice intelegem o aplicatie A: I x J , unde I 1,2,...,m ; J 1,2,...,n , o multime oarecare. Ea poate fi reprezentata printr-un tablou de...

Doctrine Economice

1. Gândirea economică premodernă Platon (427-347 î.e.n.) Doctina economică a lui Platon Statul ideal, real şi posibil Aristotel (384-322 î.e.n)...

Economia întreprinderii

Întreprinderea=unitate organizatorică ce reuneşte o serie de resurse materiale, financiare şi umane la care se adaugă cele informaţionale, în...

Management

CURS 1 12.10.2011 Managementul este un termen care provine din limba engleza si care se refera la stiinta conducerii organizatiilor...

Istoria Economiei

1.Citate reprezentative despre trecutul economic și istoria economică „Istoria tuturor societăților de până azi este istoria luptelor de clasă.”...

Microeconomie

Microeconomia este o ramura a economiei care se ocupa de studiul comportamentului unitatilor economice individuale - cum sunt : firmele si...

Economia întreprinderii

Nu există o definiţie exactă întreprinderii, însă astăzi, ea poate fi considerată ca un flux obţinut de un consens între diferite discipline....

Te-ar putea interesa și

Contribuția lui Adam Smith la Dezvoltarea Liberalismului Economic

Liberalismul clasic Pe măsură ce economia de piaţă s-a dezvoltat pe întreg parcursul sec. XVII, deficienţele doctrinei şi politicii economice...

Fiziocrația ca Doctrină Economică

Tema numărul 1 FIZIOCRAŢIA – “ŞTIINŢA ORDINII NATURALE” Doctrina fiziocrata a aparut in Franta secolului XVIII si trebuie inteleasa ca o reactie...

Marxismul - Karl Heinrich Marx

1. Doctrina Marxistă Marxismul este sistemul concepţiilor şi învăţăturii lui Karl Marx. Marx a fost continuatorul celor trei curente principale de...

România în perioada interbelică

Capitolul 1 Economia Romaniei in perioada interbelica Analiza evoluţiei economice a României interbelice nu poate fi desprinsă de marea realizare...

Doctrine Economice - Pesimismul lui David Ricardo

DAVID RICARDO În perimetrul gândirii economice, Ricardo a construit în cel puţin patru direcţii esenţiale. Acestea sunt: a) teoria valorii; b)...

Doctrine economice - prezentare generală

I.INTRODUCERE IN STUDIUL DOCTRINELOR ECONOMICE LIMBAJUL ECONOMIC SI IMPORTANTA SA In ansamblul sau, societatea se prezinta ca un sistem...

Fiziocratismul și reprezentanții lui

1. Introducere Pe măsură ce mercantilismul târziu încearca să se modernizeze prin acordarea unui rol din ce în ce mai important producției, în...

Doctrine Economice

1. Obiectul de studiu si metodologia cercetarii doctr. econ. Doctrinele econ de baza si reprezent. Obiectul doctrinelor economice оl constituie...

Ai nevoie de altceva?