Management

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 11034
Mărime: 90.81KB (arhivat)
Publicat de: Martin Olteanu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CURS 1 12.10.2011

Managementul este un termen care provine din limba engleza si care se refera la stiinta conducerii organizatiilor socio-economice si conducerea stiintific a acestora.

Din punct de vedere semantic, termenul este foarte complex, avind mai multe intelesuri:

• Managementul este o stiinta – constituind un ansmblu bine organizat si coerent de cunostite cu ajutorul cărora se explica procesele si fenomenele existente in conducerea organizatiei

• Concomitent, managementul constituie si o arta definind capacitatea managerului de a aplica totalitatea cunostintelor stiintifice pe care le poseda in diferite situatii reale pentru a obtine cele mai favorabile rezultate

• Managementul reprezinta si o anumita stare de spirit data de un anumit mod de a cauta, a vedea si a accepta progresul;

Managementul a fost definit ca stiinta incepind cu primii ani ai secolului XX prin cumularea succesiva a contributiilor diferitelor curente de gindire apartinind vietii practice sau unor personalitati stiintifice in jurul carora sau format scoli si miscari care au jalonat procesul respectiv.

În formă incipientă a existat o activitate de conducere înca de la începutul vieții organizate a societății omennești cînd s-a constatat că efortul comun stă la baza atingerii obiectivelor propuse.

Deoarece numai la un anumit stadiu de dezvoltare industrială si tehnologică a societații sau putut formula anumite teorii accelerîndu-se preocupările pentru sistematizarea cunoștintelor dobîndite anterior, interesul deosebit acordat managementului și primelor studii de sinteză a acestuia a apărut relativ tîrziu.

Spre deosebire de prima etapă a revoluției industriale, apriximativ un secol si jumătate, cînd societatea și-a indreptat atenția asupra proceselor de productie și automat a mijloacelor cu care se realizau acestea ulterior s-a pus accent pe solutionarea unor probleme complexe ce vizau conducerea ansamblului format din oameni, mașini, materiale și capital.

Fiind văzut la început ca un domeniu al experienței generalizate, managementul capătă un caracter stiințific în paralel cu dezvoltarea marilor organizații industriale cînd începe să se pună bazele unei teorii de management.

Specialiștii care și-au adus contribuția la fundamentarea teoriei managementului sunt:

• Managerii - care au împărtășit din propria experiență

• Sociologii - care sau axat pe studiul comportamentului uman si a relatiilor dintre oameni

• Teoriticienii- care au prezentat „sistemul deschis socio-tehnic” referitor la viziunea lor asupra

întreprinderii ca un sistem ce face parte dintr-un mediu mai larg cu care de altfel și

interacționează.

ȘCOALA CLASICĂ SAU ȘCOALA TRADIȚIONALĂ

Teoriile clasice de management sau axat preponderent pe diferite aspecte ale organizării cum ar fi:

• Organizarea producției

• Structurile organizatorice ale întreprinderilor (autoritate, ierarhie, diviziunea muncii)

• Controlul activitaților

Exponenții acestei școli au fost în primul rînd: Henry Fayol (1841-1925)- francez

Frederic Taylor (1856-1915) – englez

Henry Fayol a fost inginer de mine și a lucrat întreaga viață în cadrul aceleiași companii și deținînd timp de 30 de ani funcția de director. Principala sa lucrare publicată in 1916 : Administrația Industrială si Generală.

Pentru prima dată Fayol defineste cele 5 funcții ale managementului:

1. A prevedea și a planifica

2. A organiza

3. A coordona

4. A comanda

5. A controla

Fayol a punctat cele 6 activități de bază ale unei organizații:

1. Activitatea tehnico-productivă

2. Activitatea comercială (vînzare – cumpărare )

3. Activitatea financiară

4. Activitatea contabilă

5. Activitatea managerială (planifică și organizează)

6. Activitatea de securitate sau de proprietate

PRINCIPIILE DE MANAGEMENT ale lui Fayol

1. Diviziunea muncii

2. Autoritate – se referă la dreptul de a da ordine, dar și responsabilitatea legată de aeastă, obligația

de a raspunde pentru ceia ce ai ordonat.

3. Disciplina – se referă la respectul fată de salariați și între aceștia conform contractului incheiat

4. Unitatea de comandă – pentru fiece angajat un singur șef

5. Unitate de direcție – se referă la un singur scop comun și un plan pentru un grup de activitate

6. Subordonarea intereselor personale celor de grup

7. Remunerarea – sa fie corectă în funcție de munca depusă

8. Centralizarea –extinsă în functie de mărimea companiei

9. Linia ierarhică – se referă la existența unei linii de autoritate pornind de la conducerea companiei și ajungînd pînă la ultimul nivel al organizației

10. Ordine – fiecare salariat la locul potrivit.

Preview document

Management - Pagina 1
Management - Pagina 2
Management - Pagina 3
Management - Pagina 4
Management - Pagina 5
Management - Pagina 6
Management - Pagina 7
Management - Pagina 8
Management - Pagina 9
Management - Pagina 10
Management - Pagina 11
Management - Pagina 12
Management - Pagina 13
Management - Pagina 14
Management - Pagina 15
Management - Pagina 16
Management - Pagina 17
Management - Pagina 18
Management - Pagina 19
Management - Pagina 20
Management - Pagina 21
Management - Pagina 22
Management - Pagina 23
Management - Pagina 24
Management - Pagina 25
Management - Pagina 26
Management - Pagina 27
Management - Pagina 28
Management - Pagina 29
Management - Pagina 30
Management - Pagina 31
Management - Pagina 32
Management - Pagina 33
Management - Pagina 34
Management - Pagina 35
Management - Pagina 36
Management - Pagina 37
Management - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Management.docx

Alții au mai descărcat și

Randamentul folosirii factorilor de producție

CAPITOLUL 1 FACTORII DE PRODUCŢIE – PREZENTARE GENERALĂ Analiza factorilor de producţie este organic legată de noţiunea de resurse economice. În...

Matematică

Prin matrice intelegem o aplicatie A: I x J , unde I 1,2,...,m ; J 1,2,...,n , o multime oarecare. Ea poate fi reprezentata printr-un tablou de...

Doctrine Economice

1. Gândirea economică premodernă Platon (427-347 î.e.n.) Doctina economică a lui Platon Statul ideal, real şi posibil Aristotel (384-322 î.e.n)...

Economia întreprinderii

Întreprinderea=unitate organizatorică ce reuneşte o serie de resurse materiale, financiare şi umane la care se adaugă cele informaţionale, în...

Istoria Economiei

1.Citate reprezentative despre trecutul economic și istoria economică „Istoria tuturor societăților de până azi este istoria luptelor de clasă.”...

Microeconomie

Microeconomia este o ramura a economiei care se ocupa de studiul comportamentului unitatilor economice individuale - cum sunt : firmele si...

Economia întreprinderii

Nu există o definiţie exactă întreprinderii, însă astăzi, ea poate fi considerată ca un flux obţinut de un consens între diferite discipline....

Microeconomie

1.1. Economia–componentă principală a societăţii umane 1.2. Apariţia şi dezvoltarea economiei politice ca ştiinţă 1.3. Obiectul de studiu al...

Te-ar putea interesa și

Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani

Printr-o orientare deschisă şi sinceră către soluţionarea cât mai rapidă a problemelor clientului, marketingul deschide “poarta succesului”. Drept...

Particularitățile managementului de consultanță în afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni

Introducere Construirea economiei de piaţă este un proces nou, de o complexitate deosebită, ce necesită multiple mutaţii economice, sociale şi...

Indicatori de performanță - managementul în organizația viitorului

INTRODUCERE Cuvantul “proiect poate fi utilizat pentru a descrie o incercare de conducere si coordonare a unui anumit numar de activitati pentru...

Managementul participativ și motivația personalului

Introducere Managementul participativ reprezintă un sistem managerial bazat pe atragerea personalului sub formă deliberativă sau consultativă la...

Ai nevoie de altceva?