Managementul participativ și motivația personalului

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3639
Mărime: 30.70KB (arhivat)
Publicat de: Carp A.
Puncte necesare: 8
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava
Specializare: Administrarea proiectelor europene
Management participativ

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. Caracteristicile managementului participativ al organizației 4
  3. Metode implicate în exercitarea managementului participativ . 5
  4. Obiectivele sistemului de management participativ . 7
  5. Formele managementului participativ .. 9
  6. Limite ale managementului participativ ... 9
  7. Necesitatea promovării managementului participativ ... .. 10
  8. Motivația personalului 10
  9. Concluzie 12

Extras din proiect

Introducere

Managementul participativ reprezintă un sistem managerial bazat pe atragerea personalului sub formă deliberativă sau consultativă la procesul de conducere în scopul creșterii eficienței activității, folosind în acest sens mecanisme economice, organizatorice, juridice, psiho-sociologice. Practic, managementul participativ presupune faptul că executanții participă în mod efectiv la luarea deciziilor în cadrul organizației.

Managementul participativ reprezintă un sistem managerial modern. El poate fi promovat, cu rezultate remarcabile, numai dacă în organizații se manifestă o convergență de interese ale tuturor membrilor, indiferent de poziția lor ierarhică.

Motivația este procesul intern de a conduce comportamentul uman spre a satisface nevoile.

Caracteristicile managementului participativ

al organizației

Conducerea participativă este tot mai prezentă în întreprinderi, constituind un proces în extensie atât calitativă, cât și cantitativă. Se poate vorbi de existența în cadrul întreprinderilor a unui comportament participativ, care se referă la faptul că fiecare salariat, indiferent de poziția ocupată în ierarhie, se transformă în participant la rezolvarea problemelor organizației, de la cele de decizie, până la cele de execuție.

Participarea la conducere are efecte pozitive nu numai asupra organizatiei, ci si asupra salariaților. Are loc o creștere a competenței acestora, a sentimentului de apartenență, de mândrie, se dezvoltă responsabilitatea acestora, crește gradul de motivare și satisfactie etc. În același timp, succesele și eșecurile organizației, riscurile deciziilor asumate etc. sunt nu numai ale managerilor, ci ale tuturor. Ca atare, trebuie să existe o ordine în desfășurarea conducerii participative, principii bine stabilite, o distribuție clară a atribuțiilor etc. Participarea la conducere nu este haotica, ea se desfășoară pe baza unor reguli precis stabilite, avantajoase atât pentru manageri, cât și pentru executanți.

Trăsăturile principale ale managementului participativ sunt următoarle:

a) Caracterul multidimensional. Participarea la conducere nu vizează numai anumite părți ale procesului de conducere. Se au în vedere toate atribuțiile acesteia, de la previziune, la control. Managementul de tip participativ urmărește obținerea de către organizație a unor performanțe superioare la toate nivelurile, în plan economic, tehnic, organizațional, comercial etc. Ca atare, toți membrii organizației trebuie implicați în procesul conducerii într-un fel sau altul, acolo unde au competența și unde pregătirea lor profesională se poate valorifica cel mai bine. Pentru aceasta e nevoie de o bună comunicare, de existența unui sistem informațional bine pus la punct, de promovarea unor relații de încredere între oameni, între executanți și manageri și de practicarea unor forme adecvate de participare - atât formale, cât și informale;

b) Caracterul secvențial. Acesta este generat de specializarea existentă în cadrul organizației, ca și de concepția managerilor privind atragerea salariaților la conducere - concepție reflectată de stilul de conducere promovat. Diviziunea structurală și profesională atrage după ea și o divizare sau segmentare a atribuțiilor și responsabilităților manageriale. Întâlnim diverse situații de la o delegare parțială și restrânsă a activităților către subordonați, făcută de manager, până la participarea salariaților în organisme de conducere instituționalizate, unde participarea este voluntară, derulându-se în sferele de concepție și control;

c) Caracterul integrativ. Managementul participativ se bazează pe integrare și asigură, în același timp, extensia acestui proces. Avem în vedere atât integrarea individului în colectivul de muncă și în organizație, cât și integrarea managemetului participativ în sistemele moderne de management. Specificul acestei trăsături este faptul că individul resimte o dublă integrare, un proces de integrare în colectivul de muncă și implicit în organizație și un proces de integrare în practica managerială a organizației. Această dublă dimensiune a integrării permite manifestarea individului în procesul de management, determinând, de asemenea, o dublă acțiune. Pe de o parte, organizația acționează în sensul atragerii lui prin forme și modalități diferite la activitățile de conducere, pe de alta parte, individul se implică în aceste activități, în cunoștință de cauză cu dorința de a contribui la binele organizației.

d) Caracterul instituțional. Participarea la conducere, punerea în valoare a calităților, competențelor, inteligenței și creativității personalului angajat, necesită existența unui cadru organizat adecvat care să permită informarea corectă a membrilor organizației, indiferent de treapta ierarhică ocupată, întâlnirea și consultarea reciprocă a acestora, eliminarea unor blocaje în circuitul informațional sau în implicarea acestora în diferite procese ale conducerii, atragerea efectivă, reală, a lor la conducere etc. Cu alte cuvinte, practicarea unui management participativ se poate realiza numai dacă în cadrul organizațiilor se creează un cadru instituțional adecvat, respectiv organisme ale conducerii participative, reguli de participare, forme și metode cunoscute de promovare a participării la conducere. Toate acestea presupun existența unui raport legal, care să asigure autoritatea necesară și, evident, buna funcționare a organismelor instituționale ale conducerii participative de la nivelul organizațiilor.

Bibliografie

- Șchiopoiu, Adriana - Managementul resurselor umane, Ed. Universitară, Craiova, 2008;

- Modrea, Arina - Managementul resurselor umane, Ed. Universitatea "Petru Maior", Târgu-Mureș, 2013;

- Cindrea, Ioan - Managementul resurselor umane, Ed. Universității "Lucian Blaga", Sibiu, 2008;

- Bocean, Claudiu George - Managementul recompensării personalului, Ed. Tribuna Economică, București, 2012;

- www.biblioteca-digitala.ase.ro;

- www.wikipedia.ro.

Preview document

Managementul participativ și motivația personalului - Pagina 1
Managementul participativ și motivația personalului - Pagina 2
Managementul participativ și motivația personalului - Pagina 3
Managementul participativ și motivația personalului - Pagina 4
Managementul participativ și motivația personalului - Pagina 5
Managementul participativ și motivația personalului - Pagina 6
Managementul participativ și motivația personalului - Pagina 7
Managementul participativ și motivația personalului - Pagina 8
Managementul participativ și motivația personalului - Pagina 9
Managementul participativ și motivația personalului - Pagina 10
Managementul participativ și motivația personalului - Pagina 11
Managementul participativ și motivația personalului - Pagina 12
Managementul participativ și motivația personalului - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Managementul participativ si motivatia personalului.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Participativ și Motivarea Personalului

CAPITOLUL I ELEMENTE GENERALE DE MANAGEMENT I. 1. Conceptul de management La începutul desfăşurării unor activităţi în grupuri organizate,...

Metode și Tehnici Moderne de Management

INTRODUCERE Domeniul managementului se intersectează cu un mare număr de discipline: ştiinţe sociale, logică, filozofie, matematică, tehnologie...

Managementul prin Obiective

INTRODUCERE Atât din punct de vedere teoretic cât şi din punct de vedere pragmatic, managementul reprezintă azi unul dintre domeniile aflate...

Managerul internațional - statut profesional și etic

INTRODUCERE In cadrul procesului de globalizare al mediului de afaceri, este importanta constientizarea rolului managerului international in...

Leadershipul și Inteligența Emoțională

Introducere Orice depart, organizaţie publică sau privată arene nevoie atât de manageri cât şi de lideri, spre deosebire de managemnt, un lider...

Studiu de caz - conflictul organizațional

1. Aspecte teoretice privind conflictul organizaţional Definiţie Comportamentul este un proces extrem de important şi de prezent în viaţa...

Conducătorii și stiluri de conducere

Tema ,,conducatori si stiluri de conducere", este o tema cu o abordare foarte larga in continutul de management propriu-zis si, totodata, in...

Studii de Caz - Managementul Resurselor Umane

Studiu de caz nr. 1 La Compartimentul de resurse umane al firmei “X” se creeaza un post avand ca sarcina principala organizarea si coordonarea...

Te-ar putea interesa și

Managementul resurselor umane și creșterea economică la SC Agrocomplex SA Bârlad

CAPITOLUL I. ÎMBUNǍTǍŢIREA RESURSELOR DE MUNCǍ, OBIECTIV ESENŢIAL AL CREŞTERII ECONOMICE Privitǎ ca un ansamblu funcţional, care asigurǎ în cadrul...

Managementul participativ și motivația complexă a personalului la SC Hotel Banatul SA Timișoara

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul, ca...

Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL

INTRODUCERE Spre deosebire de credinţa multor manageri romani,obţinerea unor rezultate cât mai bune depinde de capacitatea conducãtorilor de a...

Cultura Managerială în România

INTRODUCERE Prezenta lucrare îşi propune să realizeze o incursiune în problematica culturii manageriale, pornind de la premisa că dezvoltarea...

Managementul Resurselor Umane KFC

Capitolul 1 Descrierea organizației 1.1 Istoric KFC ( Kentucky Fried Chicken ) operează sub un contract de franciză prin care licența este...

Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni

Introducere Construirea economiei de piaţă este un proces nou, de o complexitate deosebită, ce necesită multiple mutaţii economice, sociale şi...

Metode, Tehnici și Instrumente de Management

1.Definirea si clasificarea metodelor de management Metoda de management reprezinta ansamblul de principii, procedee, reguli si instrumente prin...

Sisteme și Metode Generale de Management

SISTEME ŞI METODE GENERALE DE MANAGEMENT Exercitându-şi funcţiile sale, conducerea se confruntă cu o gamă largă de probleme – identificarea...

Ai nevoie de altceva?