Cultura Managerială în România

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 31200
Mărime: 137.67KB (arhivat)
Publicat de: Tudosia Marin
Puncte necesare: 10

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL 1. CULTURA. ASPECTE CONCEPTUALE 5
 3. 1.1. CE ESTE CULTURA- 5
 4. 1.2. SPECIFICUL ŞI FUNCŢIILE CULTURII 7
 5. CAPITOLUL 2. DETERMINAREA CULTURALĂ ASUPRA MANAGEMENTULUI ORGANIZAŢIILOR 10
 6. 2.1. DELIMITĂRI PRIVIND CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ŞI CULTURA MANAGERIALĂ 10
 7. 2.2. CULTURA MANAGERIALĂ. CONŢINUT ŞI SFERĂ DE
 8. CUPRINDERE 17
 9. 2.3. SISTEMUL DE VALORI – NUCLEUL CULTURII MANAGERIALE 23
 10. 2.4. RAPORTUL DINTRE CULTURA MANAGERIALĂ ŞI PERFORMANŢELE ORGANIZAŢIEI. 27
 11. 2.5. ANALIZA COMPARATĂ A CULTURILOR MANAGERIALE 30
 12. 2.5.1. Cultura managerială în Japonia 31
 13. 2.5.2. Cultura managerială în S.U.A. 33
 14. 2.5.3. Cultura managerială în U.E. 36
 15. CAPITOLUL 3. CULTURA MANAGERIALĂ ÎN ROMÂNIA 38
 16. 3.1. SPECIFICUL CULTURAL ROMÂNESC 38
 17. 3.2. TRADIŢII MANAGERIALE ROMÂNEŞTI 42
 18. 3.3. DIMENSIUNI SPECIFICE CULTURII MANAGERIALE 46
 19. 3.4. UN PROFIL AL MANAGERULUI ROMÂN – STUDIU DE CAZ 49
 20. 3.5. UNELE CONSIDERENTE PRIVIND SCHIMBAREA CULTURII MANAGERIALE 56
 21. CONCLUZII 60
 22. BIBLIOGRAFIE 64
 23. ANEXE 67
 24. 1. STUDIU ASUPRA CULTURII MANAGERIALE 67
 25. 2. STUDIU PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 71

Extras din proiect

INTRODUCERE

Prezenta lucrare îşi propune să realizeze o incursiune în problematica culturii manageriale, pornind de la premisa că dezvoltarea economică este indisolubil legată de dezvoltarea socială, iar succesul, este legat de un climat organizaţional adecvat, este o radiografie a culturii manageriale româneşti în raport cu culturile manageriale consacrate: japoneză, americană şi modelele europene. Dacă sofiştii greci foloseau cuvântul cultură în sensul său larg de împlinire spirituală, eu am studiat legătura dintre valorile culturale şi eficienţa managerială. De fiecare dată când vorbim de cultura organizaţiilor sau cultura managerială trebuie să realizăm că amâdouă sunt ancorate şi se definesc în limitele culturii naţionale.

Fără a avea pretenţia de a generaliza rezultatele obţinute, am realizat un studiu de caz la o societate comercială, unde am aplicat chestionare atât angajaţilor cât şi managerilor. Rezultatele au fost cuantificate şi comparate cu rezultate similare la nivel naţional. Studiul meu a avut loc recent, iar rezultatele la nivel naţional au fost colectate în 1994. Am constatat atât o modificare pozitivă a valorilor organizaţiilor cât şi o schimbare benefică în priorităţile culturii de management. Astfel, sistemul de valori folosit de întreprinderea analizată are pe primele locuri următoarele: performanţa, creativitatea şi seriozitatea; faţă de sistemul naţional de valori din 1994: seriozitatea, disciplina şi îndeplinirea datoriilor.Tendinţa de mişcare spre performanţă este evidentă. Schimbarea valorilor organizaţionale este influenţată de modificarea implicită a valorilor culturale naţionale însă, modificările trebuie cauzate sau implementate printr-o dinamică cultură managerială. Rezultatele chestionarelor arată faptul că a crescut importanţa necesităţii ca managerii să aibă cunoştinţe economice şi juridice, iniţiativă, capacitatea de a duce lucrurile la bun sfârşit şi capacitate de cooperare. Scoruri nefavorabile au fost înregistrate la nerezolvarea conflictelor personale, neimplicarea îndeajuns a salariaţilor în procesul decizional şi lipsa unei reale flexibilităţi în a contacta diferite nivele ierarhice.

Aceste rezultate reflectă un mediu de afaceri în plină tranziţie. Misiunea managerilor este cu atât mai dificilă întrucât însuşi sistemul de valori al organizaţiei a cunoscut modificări structurale. Eu cred că importul “formelor fără fond” în realitatea românească nu constituie o soluţie eficientă. Spre exemplu, modelul colectiv japonez nu a putut fi implementat in corpore în mediul de afaceri individualist din SUA. Orice model managerial se va folosi sau se foloseşte de către întreprinderile româneşti trebuie adaptat la valorile culturale naţionale şi trebuie aliniat cu obiectivele strategice ale organizaţiei.

Atât din analiza mea cât şi din analize similare rezultă că în ţările aflate în tranziţie principala linie de acţiune pentru creşterea eficienţei activităţii economice este motivarea personalului şi îmbunătăţirea cooperării între nivelele ierarhice şi între colegii de pe acelaşi nivel. Ca soluţie, pot fi folosite metodele clasice de delegare a responsabilităţii, consultare a subordonaţilor, tratamentul respectuos al tuturor angajaţilor şi compensarea adecvată. Aceste măsuri vor da o mai largă autonomie angajaţilor şi vor produce o mai bună identificare a lor cu firma.

Pentru a fi competitivă într-o economie globală ,o firmă trebuie să producă în mod continuu produse inovative şi de înaltă calitate pe care să le scoată pe piaţă într-un timp scurt şi la un cost scăzut. De aceea, angajaţii trebuie să fie creativi, să muncească eficient şi să se încadreze în bugetele alocate. Creativitatea trebuie în mod necesar complementată de conformitate şi atenţia la detaliu. Pentru a fi folositoare creativitatea trebuie transformată în inovaţie. În timp ce creativitatea este factorul dominant, angajaţii trebuie să dea dovadă de iniţiativă pentru a putea face implementarea cu succes a ideilor creative.

Valorile culturale ale inovaţiei, performanţei de calitate, atitudinea favorabilă acceptării riscului şi perfecţionismul apar în literatura de specialitate ca măsuri ale culturii organizaţionale. O cultură predominant inovativă este caracterizată printr-o largă autonomie, favorizează asumarea de riscuri, are o anumită marjă de toleranţă faţă de greşeli şi are o birocraţie redusă. Performanţele inovative sunt favorizate de recompensarea comportamentului inovativ. O cultură orientată spre calitate pune accentul pe standarde, respectarea regulilor şi a procedurilor şi pe atenţia la detaliu. O cultură organizaţională orientată spre eficienţă pune accentul pe încadrarea în buget şi livrarea produsului sau serviciului la timp. O organizaţie echilibrată trebuie să menţină echilibrul între inovaţie, calitate şi eficienţă. Trebuie subliniat faptul că oamenii creativi nu sunt neapărat şi eficienţi. Cu toate că pot să fie creativi şi pot acorda atenţie la detaliu, angajaţii cu o motivaţie incorectă îşi alocă majoritatea resurselor creativităţii şi neglijează detaliile sau respectarea regulilor sau standardelor. Valoarea unei culturi organizaţionale depinde de cât de omogene sunt percepţiile anagajaţilor despre practicile şi valorile promovate. Proverbul “omul face locul” implică faptul că oamenii cu anumite trăsături individuale sunt atraşi de organizaţiile care acceptă şi încurajează dezvoltarea acestor trăsături. Purtarea umană este rezultatul personalităţii individului dar şi al mediului format de suma individualităţilor. Pentru o bună funcţionare este necesar ca personalitatea individului şi mediul înconjurator să fie compatibile.

Preview document

Cultura Managerială în România - Pagina 1
Cultura Managerială în România - Pagina 2
Cultura Managerială în România - Pagina 3
Cultura Managerială în România - Pagina 4
Cultura Managerială în România - Pagina 5
Cultura Managerială în România - Pagina 6
Cultura Managerială în România - Pagina 7
Cultura Managerială în România - Pagina 8
Cultura Managerială în România - Pagina 9
Cultura Managerială în România - Pagina 10
Cultura Managerială în România - Pagina 11
Cultura Managerială în România - Pagina 12
Cultura Managerială în România - Pagina 13
Cultura Managerială în România - Pagina 14
Cultura Managerială în România - Pagina 15
Cultura Managerială în România - Pagina 16
Cultura Managerială în România - Pagina 17
Cultura Managerială în România - Pagina 18
Cultura Managerială în România - Pagina 19
Cultura Managerială în România - Pagina 20
Cultura Managerială în România - Pagina 21
Cultura Managerială în România - Pagina 22
Cultura Managerială în România - Pagina 23
Cultura Managerială în România - Pagina 24
Cultura Managerială în România - Pagina 25
Cultura Managerială în România - Pagina 26
Cultura Managerială în România - Pagina 27
Cultura Managerială în România - Pagina 28
Cultura Managerială în România - Pagina 29
Cultura Managerială în România - Pagina 30
Cultura Managerială în România - Pagina 31
Cultura Managerială în România - Pagina 32
Cultura Managerială în România - Pagina 33
Cultura Managerială în România - Pagina 34
Cultura Managerială în România - Pagina 35
Cultura Managerială în România - Pagina 36
Cultura Managerială în România - Pagina 37
Cultura Managerială în România - Pagina 38
Cultura Managerială în România - Pagina 39
Cultura Managerială în România - Pagina 40
Cultura Managerială în România - Pagina 41
Cultura Managerială în România - Pagina 42
Cultura Managerială în România - Pagina 43
Cultura Managerială în România - Pagina 44
Cultura Managerială în România - Pagina 45
Cultura Managerială în România - Pagina 46
Cultura Managerială în România - Pagina 47
Cultura Managerială în România - Pagina 48
Cultura Managerială în România - Pagina 49
Cultura Managerială în România - Pagina 50
Cultura Managerială în România - Pagina 51
Cultura Managerială în România - Pagina 52
Cultura Managerială în România - Pagina 53
Cultura Managerială în România - Pagina 54
Cultura Managerială în România - Pagina 55
Cultura Managerială în România - Pagina 56
Cultura Managerială în România - Pagina 57
Cultura Managerială în România - Pagina 58
Cultura Managerială în România - Pagina 59
Cultura Managerială în România - Pagina 60
Cultura Managerială în România - Pagina 61
Cultura Managerială în România - Pagina 62
Cultura Managerială în România - Pagina 63
Cultura Managerială în România - Pagina 64
Cultura Managerială în România - Pagina 65
Cultura Managerială în România - Pagina 66
Cultura Managerială în România - Pagina 67
Cultura Managerială în România - Pagina 68
Cultura Managerială în România - Pagina 69
Cultura Managerială în România - Pagina 70
Cultura Managerială în România - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Cultura Manageriala in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Cultura organizațională - instrument al schimbării

CAPITOLUL I 1.1 INTRODUCERE Cultura organizaţională reprezintă ansamblul de valori, modalităţi de gândire şi comportamente ale membrilor unei...

Managementul performanței în cadrul SC FEPA SA Bârlad

INTRODUCERE Preocupările tot mai accentuate ale managerilor pentru performanţă au condus la conturarea unui nou concept, acela al managementului...

Oportunitatea economică și planul de afacere

INTRODUCERE Ideea de oportunitate are ca scop coordonarea și desfășurarea unei activități care are loc într-o firmă. Antreprenorul român Marius...

Comportamentul organizațional - motivația

I. Noţiuni introductive – Definiţii si Semnificaţii Termenul de motivaţie este derivat din cuvântul latin movere şi defineşte o stare interioară...

Managementul în Japonia

Introducere De-a lungul coastei de est a continentului Asia, destul de departe pentru a nu putea fi văzut cu ochiul liber nici în cele mai senine...

Particularitățile Modelului de Management din Marea Britanie

INTRODUCERE Începuturile managementului datează de mii de ani atunci când au avut loc primele acţiuni umane de grup care s-au desfăşurat în mod...

Crearea unei Culturi Organizaționale Puternice

Despre cultura organizationala Introducere Cultura organizaţională poate fi interpretată ca o expresie a dezvoltării sociale a întreprinderii....

Analiza organizațională - cultura organizațională

Am ales sa discut despre conceptul de “cultura organizationala” deoarece consider ca reprezinta un element foarte important ce trebuie sa...

Te-ar putea interesa și

Cultura organizațională în multinaționale

Capitolul 1 . Cultura organizaţională „Termenul de cultură are un aspect deosebit de extins în definiţii. Prin termenul de cultură în accepţiunea...

Cultura Organizațională în Școala Românească

I. Introducere Lucrarea are ca scop identificarea unor trăsături specifice culturii organizaţiei şcolare. Ne naştem într- o cultură, ne formăm şi...

Tipuri și stiluri managerile specifice modelului de management din Germania

INTRODUCERE În urma unei activităţi de documentare am încercat o descriere a personalităţii managerilor germani şi a importanţei pe care o deţine...

Managementul Carierei Profesionale

CAPITOLUL I. SEMNIFICAŢIA ŞI CONCEPTUL CARIEREI 1.1. Noţiuni generale despre cariera profesională. Cariera managerială Noţiunea de carieră are...

Aspecte ale culturii organizaționale în contextul managementului eficient

INTRODUCERE Cultura organizationala reprezinta unul dintre conceptele importante care s-au afirmat relativ recent si au influentat de o maniera...

Sistemul de Management al Calității în Instituțiile Publice

1. Politica de calitate în instituţiile publice O politică în domeniul calităţii reprezintă un ghid de acţiune pentru întreagă organizaţie, o...

Impactul asupra climatului și culturii în cadrul organizației

Introducere Mediul economic actual presupune existenţa unei competiţii din ce în ce mai acerbe, iar preocupările de bază ale oricărei organizaţii...

Rolul managerului european - managerii și societatea românească

Introducere Henri Fayol, Henry Mintzberg si Rosemarie Stewart. au creat modelele utile pentru descrierea functiunilor si a rolurilor managerului...

Ai nevoie de altceva?