Drepul afacerilor

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 189 în total
Cuvinte : 83603
Mărime: 246.07KB (arhivat)
Publicat de: Titus Sabău
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Luha Vasile
curs 2016

Extras din curs

CURSUL NR. 1

CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL AFACERILOR

Precizări generale

Sistemul de drept în ansamblul său este alcătuit din dreptul privat şi dreptul public. Componenta de bază a dreptului privat este dreptul civil, considerat drept comun. Dreptul comercial, ca element al dreptului privat, a apărut întrucât dreptul civil nu a mai răspuns nevoilor societăţii odată cu apariţia raporturilor comerciale, mai precis principalelor caracteristici ale operaţiunilor comerciale – rapiditatea, siguranţa şi creditul reciproc. S-a conturat astfel necesitatea unor reguli şi principii noi care să dea satisfacţie acestor cerinţe ale vieţii sociale.

În ultima perioadă se foloseşte însă tot mai des o altă noţiune, respectiv „dreptul afacerilor”, nu atât în legislaţia românească, cât în cea comunitară unde nu mai întâlnim noţiunea de drept comercial . Întrebarea care se pune este dacă se doreşte doar o „înnoire” a termenului „drept comercial” sau se conturează o nouă ramură de drept şi dacă se conturează o nouă ramură, care este poziţia acesteia în sistemul de drept? Este o subramură a dreptului comercial sau are o existenţă independentă?

Pentru a răspunde la aceste întrebări ar trebui pentru început să vedem din ce este alcătuit dreptul afacerilor şi ce se are în vedere când se foloseşte această noţiune.

Se vorbeşte, spre exemplu de dreptul afacerilor în cazul fuziunii societăţilor comerciale, apreciindu-se în acest caz că noţiunea de drept comercial nu este suficientă întrucât în această situaţie pot fi incidente şi norme aparţinând dreptului societăţilor comerciale, dreptului muncii, dreptului fiscal, dreptului bancar, dreptului proprietăţii industriale, contabilităţii etc.

Dreptul afacerilor apare astfel ca o disciplină extrem de vastă, poate chiar prea vastă, care nu are neaparat principii proprii, ci le împrumută de la alte discipline.

Se consideră de unii autori că noţiunea este prea generală, întrucât desemnează practic tot dreptul privat, cu excepţia dreptului familiei. Expresia nu poate fi utilizată pentru a desemna operaţiuni sau reguli aplicabile unei anumite categorii de persoane.

Termenul dreptul afacerilor este însă tot mai des folosit, în special la nivel comunitar. Timpul şi realitatea social – economică vor decide dacă vom asista la crearea unei noi ramuri de drept sau la metamorfozarea vechilor noţiuni.

2. Dreptul comercial şi dreptul economic

Pentru a compara aceste două noţiuni – „drept comercial” şi „drept economic” – şi a stabili raporturile dintre ele apreciem că ar trebui reamintit, pentru început, ce anume reprezintă fiecare.

Dreptul comercial

În vechea doctrină existau două concepţii cu privire la natura dreptului comercial, respectiv concepţia subiectivă şi cea obiectivă.

Potrivit concepţiei subiective, dreptul comercial constă în totalitatea normelor juridice aplicabile comercianţilor. Ceea ce acordă caracter comercial unui raport juridic, potrivit acestei concepţii, este calitatea de comerciant a cel puţin unuia dintre participanţi. Din această perspectivă putem spune că dreptul comercial este un drept profesional.

Potrivit concepţiei obiective, dreptul comercial constă în totalitatea normelor juridice aplicabile acelor raporturi calificate de lege ca fiind comerciale, fără a se face vreo raportare la persoana care le săvârşeşte. De această dată natura comercială a unui raport juridic este prestabilită ca atare de lege, parcurgând un drum invers faţă de concepţia subiectivă, respectiv de la act la persoană.

Ambele concepţii si-au avut neajunsurile lor. Concepţia subiectivă era insuficientă întrucât nu putem afirma că absolut toate obligaţiile asumate de un comerciant sunt comerciale. Pe de altă parte, concepţia obiectivă pierdea din vedere anumite raporturi juridice, cum ar fi vânzarea, închirierea, mandatul ş.a. care pot fi civile sau comerciale, după cum civilă sau comercială este activitatea din care rezultă.

Vechiul Cod comercial român a adoptat, ca principiu general, sistemul obiectiv, enumerând în art. 3, 5 şi 6 actele juridice, faptele şi operaţiunile considerate fapte de comerţ. Totuşi, în art. 4 se instituie şi prezumţia că obligaţiile unui comerciant sunt comerciale.

Cu alte cuvinte Vechiul cod comercial român a îmbinat cele două concepţii, obiectivă şi subiectivă, pentru a suplini carenţele fiecăreia.

În concluzie, raportat la cele menţionate mai sus dreptul comercial era definit ca fiind un ansamblu de norme juridice de drept privat care reglementează raporturile juridice izvorâte din săvârşirea actelor juridice, faptelor şi operaţiunilor catalogate de lege ca fapte de comerţ şi raporturile juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant .

Noul cod civil a renuntat la sistemul dual al dreptului privat orientandu-se spre o formula unitara: avem un singur sistem obligational, dreptul civil comun.

Deci avem un singur sistem privat: art. 3 din codul civil prevede ca dispozitiile sale (ale codului civil) se aplica tuturora, precum si raporturilor dintre profesionisti si, de asemenea, raporturilor dintre profesionisti si alte subiecte de drept civil.

In aceasta abordare, profesionistii sunt cei ce exploateaza o intreprindere; chiar daca profesionistii – initiatori si utilizatori de afaceri derulate sub forma de intreprindere - sunt tratati, din perspectiva economica, drept o categorie aparte ei se supun normelor de drept comun.

Prin urmare, s-a pus in discutie insesi existenta dreptului comercial ca ramura de drept ori ca disciplina de studiu.

Doctrina a evidentiat ideea ca dreptul comercial continua sa existe, dar va fi fundamentat pe fundamente noi, pe conceptele de intreprindere si de profesionist (S.D. Carpenaru, Tratat de drept comercial roman, editia a V-a, editura Universul juridic, Bucuresti, 2016, p. 22).

Dreptul comercial se fundamenteaza pe reglementarile codului civil, precum si pe reglementarile unor legi speciale.

Daca in trecut distinctia intre raporturile de drept civil si comercial se facea pe baza conceptului de fapte de comert – in sensul indicat mai sus - in prezent, delimitarea se realizeaza pe baza conceptelor de intreprindere si profesionist; in trecut raporturile juridice civile erau guvernate de legea civila, iar cele comerciale de legea comerciale si in subsidiar de normele civile; in prezent raporturilee comerciale sunt reglementate de codul civil si de legi speciale.

Astfel dreptul comercial se analizeaaza ca o ramura si o disciplina de actualitate care ar cuprinde realitatea concreta a activitatii profesionistilor in desfasurarea operatiunilor lor sub forma de intreprindere.

Preview document

Drepul afacerilor - Pagina 1
Drepul afacerilor - Pagina 2
Drepul afacerilor - Pagina 3
Drepul afacerilor - Pagina 4
Drepul afacerilor - Pagina 5
Drepul afacerilor - Pagina 6
Drepul afacerilor - Pagina 7
Drepul afacerilor - Pagina 8
Drepul afacerilor - Pagina 9
Drepul afacerilor - Pagina 10
Drepul afacerilor - Pagina 11
Drepul afacerilor - Pagina 12
Drepul afacerilor - Pagina 13
Drepul afacerilor - Pagina 14
Drepul afacerilor - Pagina 15
Drepul afacerilor - Pagina 16
Drepul afacerilor - Pagina 17
Drepul afacerilor - Pagina 18
Drepul afacerilor - Pagina 19
Drepul afacerilor - Pagina 20
Drepul afacerilor - Pagina 21
Drepul afacerilor - Pagina 22
Drepul afacerilor - Pagina 23
Drepul afacerilor - Pagina 24
Drepul afacerilor - Pagina 25
Drepul afacerilor - Pagina 26
Drepul afacerilor - Pagina 27
Drepul afacerilor - Pagina 28
Drepul afacerilor - Pagina 29
Drepul afacerilor - Pagina 30
Drepul afacerilor - Pagina 31
Drepul afacerilor - Pagina 32
Drepul afacerilor - Pagina 33
Drepul afacerilor - Pagina 34
Drepul afacerilor - Pagina 35
Drepul afacerilor - Pagina 36
Drepul afacerilor - Pagina 37
Drepul afacerilor - Pagina 38
Drepul afacerilor - Pagina 39
Drepul afacerilor - Pagina 40
Drepul afacerilor - Pagina 41
Drepul afacerilor - Pagina 42
Drepul afacerilor - Pagina 43
Drepul afacerilor - Pagina 44
Drepul afacerilor - Pagina 45
Drepul afacerilor - Pagina 46
Drepul afacerilor - Pagina 47
Drepul afacerilor - Pagina 48
Drepul afacerilor - Pagina 49
Drepul afacerilor - Pagina 50
Drepul afacerilor - Pagina 51
Drepul afacerilor - Pagina 52
Drepul afacerilor - Pagina 53
Drepul afacerilor - Pagina 54
Drepul afacerilor - Pagina 55
Drepul afacerilor - Pagina 56
Drepul afacerilor - Pagina 57
Drepul afacerilor - Pagina 58
Drepul afacerilor - Pagina 59
Drepul afacerilor - Pagina 60
Drepul afacerilor - Pagina 61
Drepul afacerilor - Pagina 62
Drepul afacerilor - Pagina 63
Drepul afacerilor - Pagina 64
Drepul afacerilor - Pagina 65
Drepul afacerilor - Pagina 66
Drepul afacerilor - Pagina 67
Drepul afacerilor - Pagina 68
Drepul afacerilor - Pagina 69
Drepul afacerilor - Pagina 70
Drepul afacerilor - Pagina 71
Drepul afacerilor - Pagina 72
Drepul afacerilor - Pagina 73
Drepul afacerilor - Pagina 74
Drepul afacerilor - Pagina 75
Drepul afacerilor - Pagina 76
Drepul afacerilor - Pagina 77
Drepul afacerilor - Pagina 78
Drepul afacerilor - Pagina 79
Drepul afacerilor - Pagina 80
Drepul afacerilor - Pagina 81
Drepul afacerilor - Pagina 82
Drepul afacerilor - Pagina 83
Drepul afacerilor - Pagina 84
Drepul afacerilor - Pagina 85
Drepul afacerilor - Pagina 86
Drepul afacerilor - Pagina 87
Drepul afacerilor - Pagina 88
Drepul afacerilor - Pagina 89
Drepul afacerilor - Pagina 90
Drepul afacerilor - Pagina 91
Drepul afacerilor - Pagina 92
Drepul afacerilor - Pagina 93
Drepul afacerilor - Pagina 94
Drepul afacerilor - Pagina 95
Drepul afacerilor - Pagina 96
Drepul afacerilor - Pagina 97
Drepul afacerilor - Pagina 98
Drepul afacerilor - Pagina 99
Drepul afacerilor - Pagina 100
Drepul afacerilor - Pagina 101
Drepul afacerilor - Pagina 102
Drepul afacerilor - Pagina 103
Drepul afacerilor - Pagina 104
Drepul afacerilor - Pagina 105
Drepul afacerilor - Pagina 106
Drepul afacerilor - Pagina 107
Drepul afacerilor - Pagina 108
Drepul afacerilor - Pagina 109
Drepul afacerilor - Pagina 110
Drepul afacerilor - Pagina 111
Drepul afacerilor - Pagina 112
Drepul afacerilor - Pagina 113
Drepul afacerilor - Pagina 114
Drepul afacerilor - Pagina 115
Drepul afacerilor - Pagina 116
Drepul afacerilor - Pagina 117
Drepul afacerilor - Pagina 118
Drepul afacerilor - Pagina 119
Drepul afacerilor - Pagina 120
Drepul afacerilor - Pagina 121
Drepul afacerilor - Pagina 122
Drepul afacerilor - Pagina 123
Drepul afacerilor - Pagina 124
Drepul afacerilor - Pagina 125
Drepul afacerilor - Pagina 126
Drepul afacerilor - Pagina 127
Drepul afacerilor - Pagina 128
Drepul afacerilor - Pagina 129
Drepul afacerilor - Pagina 130
Drepul afacerilor - Pagina 131
Drepul afacerilor - Pagina 132
Drepul afacerilor - Pagina 133
Drepul afacerilor - Pagina 134
Drepul afacerilor - Pagina 135
Drepul afacerilor - Pagina 136
Drepul afacerilor - Pagina 137
Drepul afacerilor - Pagina 138
Drepul afacerilor - Pagina 139
Drepul afacerilor - Pagina 140
Drepul afacerilor - Pagina 141
Drepul afacerilor - Pagina 142
Drepul afacerilor - Pagina 143
Drepul afacerilor - Pagina 144
Drepul afacerilor - Pagina 145
Drepul afacerilor - Pagina 146
Drepul afacerilor - Pagina 147
Drepul afacerilor - Pagina 148
Drepul afacerilor - Pagina 149
Drepul afacerilor - Pagina 150
Drepul afacerilor - Pagina 151
Drepul afacerilor - Pagina 152
Drepul afacerilor - Pagina 153
Drepul afacerilor - Pagina 154
Drepul afacerilor - Pagina 155
Drepul afacerilor - Pagina 156
Drepul afacerilor - Pagina 157
Drepul afacerilor - Pagina 158
Drepul afacerilor - Pagina 159
Drepul afacerilor - Pagina 160
Drepul afacerilor - Pagina 161
Drepul afacerilor - Pagina 162
Drepul afacerilor - Pagina 163
Drepul afacerilor - Pagina 164
Drepul afacerilor - Pagina 165
Drepul afacerilor - Pagina 166
Drepul afacerilor - Pagina 167
Drepul afacerilor - Pagina 168
Drepul afacerilor - Pagina 169
Drepul afacerilor - Pagina 170
Drepul afacerilor - Pagina 171
Drepul afacerilor - Pagina 172
Drepul afacerilor - Pagina 173
Drepul afacerilor - Pagina 174
Drepul afacerilor - Pagina 175
Drepul afacerilor - Pagina 176
Drepul afacerilor - Pagina 177
Drepul afacerilor - Pagina 178
Drepul afacerilor - Pagina 179
Drepul afacerilor - Pagina 180
Drepul afacerilor - Pagina 181
Drepul afacerilor - Pagina 182
Drepul afacerilor - Pagina 183
Drepul afacerilor - Pagina 184
Drepul afacerilor - Pagina 185
Drepul afacerilor - Pagina 186
Drepul afacerilor - Pagina 187
Drepul afacerilor - Pagina 188
Drepul afacerilor - Pagina 189

Conținut arhivă zip

  • Drepul afacerilor.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitate

EVALUAREA STUDENŢILOR LA DISCIPLINA CONTABILITATE FINANCIARĂ Nota finală este formată din: Examen parţial 30% Activitate în cursul semestrului...

Economie și bazele contabilității

Registre de contabilitate Registrele de contabilitate sunt documente contabile obligatorii in care unitatile patrimoniale inregistreaza...

Importanța Impozitelor Indirecte în Constituirea Veniturilor Bugetului

Capitolul 1 IMPOZITELE INDIRECTE ÎN ECONOMIA DE PIATA DIN ROMÂNIA NECESITATEA, EVOLUTIA SI ROLUL LOR 1.1. Impozitele indirecte în economia de...

Control Financiar

CURS 1 CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a controlului financiar in special...

Economia turismului

Noțiuni fundamentale utilizate în turism Mediul de acțiune al turismului Turismul - instrument al dezvoltării durabile. Tendințe în dezvoltarea...

Contabilitate și Fiscalitate în Dezvoltarea Firmei

Cap. I. Fiscalitatea in dezvoltarea intreprinderilor. Standardele internationale de contabilitate. Obiectivul situatiilor financiare este acela...

Introducere în Studiul Economiei

Având profunde cunostinte teoretico-metodologice, indispensabile pentru întelegerea complexitatii vietii economice reale, a dinamicii structurilor...

Economia Turismului

CAPITOLUL I TURISMUL – DELIMITARI CONCEPTUALE 1.1 Concepte si clasificari folosite în turism Etimologic, cuvântul „turism" provine din termenul...

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscului în Afaceri

I. INTRODUCERE Tema lucrarii de fata este “Managementul Riscului în Afaceri” cu aplicatie pe IMM , domeniul servicii de divertisment. Alegerea...

Managementul riscului în afaceri cu aplicații la firma SC Beautymed Solution SRL

I Introducere Dacă se acceptată ideea conform căreia managementul e o artă, în mai mare măsură decât o ştiinţă, atunci managementul riscului...

Plan de Afaceri - Fornetti

A. DATE DE IDENTIFICARE A ÎNTREPRINDERII A.1 Agentul economic - Denumirea agentului economic “Elite Serv” - Forma juridica: S.R.L - Sediul :...

Regimul Juridic al Bunurilor Soților în Lumina Reglementărilor Actuale

INTRODUCERE Jean Jacques Rousseau spunea despre familie că este cea mai veche dintre toate societăţile şi singura naturală, iar în Declaraţia...

Contractul de Consignație

CONTRACTE COMERCIALE Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a...

Investițiile Străine Directe în Republica Moldova

Ca şi în alte ţări din regiune, la începutul anilor ’90, Republica Moldova s-a confruntat cu o situaţei critică, fiind supusă unor condiţii...

Ministere

Cap 1. MINISTERELE Ministerele reprezinta o categorie distinctiva in cadrul sistemului autoritatilor administratiei publice avand rolul de a...

Implicații ale Inteligenței Artificiale în Dezvoltarea Proceselor de Afaceri

Capitolul 1 Obiective şi context Inteligenţa artificială (IA) este un domeniu care reţine din ce în ce mai mult atenţia economiştilor,...

Ai nevoie de altceva?