Control Financiar

Curs
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 15 fișiere: doc
Pagini : 146 în total
Cuvinte : 54651
Mărime: 349.64KB (arhivat)
Publicat de: Aurora-Mona Alecu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitrache Caracota,Camelia Ioana Dica
Documentul contine cursuri de control financiar de an 4 din cadrul "Universitatii Andrei Saguna" An. 4

Extras din curs

CURS 1

CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR

1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a

controlului financiar in special

*Conducerea este un proces de cunoastere ,actiune si perfectionare,un raport social intre factorii de conducere si cei condusi.Definit de’’Dictiona- narul Explicativ al limbii romane”controlul este definit ca”analiza perma- nenta sau periodica a unei activitati,a unei situatii,etc,pentru a urmari mersul ei si pentru pentru a lua masuri de imbunatatire…”

Dupa Fayol”conducerea inseamna prevede,organizarea,comanda,coordona- re si control”

Cu alte cuvinte ,controlul este o functie a conducerii care presupune cunoas terea si perfectionarea activitatii economico-financiare,integrat sistemului de

conducere si control.Controlul integrat sistemului de conducere,se poate prezenta sub urmatoarele forme:

a)-o forma de cunoastere a modului de orientare,organizare si desfasu

rare a activitatii economico sociale.In conditiile economiei de piata contro- lul,este orientat in functie de interesele economice,in 3 directii principale si anume:

-interesele agentilor economici bazate pe profit,cu obiective ca-organizarea sistemului de evidenta tehnico-operativa si contabila;

-si controlul dependent de conducere (propriu)

-interesele tertilor,agentilor economici-un control de certificare a situatiei financiare si patrimoniale a agentilor economici parteneri,prin care se asigura relatii economico-fonanciare pe incredere.Acesta este un control neutru si constituie regula de prudenta,a incheierii unei afaceri.

-interesele statului,cu obiective in determinarea si indeplinirea obligatiilor agentilor economici fata de buget(taxe,impozite,subventii),acest gen de control avind un puternic caracter independent.

b)-o forma de perfectionare a activitatii in scopul cresterii profitu- lui,in conditiile de concurenta libera si loiala,cu respectarea normelor de legalitate.

Din p.v al obiectivelor controlul,urmareste:

-organizarea mai buna a muncii

-intarirea ordinii si disciplinei in organizarea si desfasurarea activitatii economice,a disciplinei tehnologice

-folosirea mai eficienta a resurselor de care dispune agentul economic

*Trasaturile controlului:

-dinamic

-real

-practic

-competent si exigent

-preventiv

-constructiv

-proiectiv

Nerespectarea uneia din aceste trasaturi,conduce inevitabil la deformarea concluziilor care se pot desprinde si pot avea ca efect luarea unor decizii gre- site in exercitarea actului managerial.

Pentru luarea unor decizii corecte,in actul managerial este necesar ca actul de control,sa utilizeze si sa armonizeze,intr-o relatie interdependenta, functiile controlului,dupa cum urmeaza:

1.-functia de cunoastere si evaluare

2.-functia de remediere a deficientelor

3.-functia coercitiva

Intrepatrunderea acestor functii,poate fi realizata,prin exercitarea controa

lelor din p.v al:

-continutului,

-obiectului

-sferei de cuprindere,

si concretizate in:

-control tehnic,

-tehnologic,

-economic

-financiar,

-comercial,

-al calitatii,

-al preturilor,

-judiciar.

b)-Obiectul si formele controlului financiar

Prin definitia sa controlul are ca obiect,modul de aplicare si indepli

nire a directivelor stabilite,privind prevenirea si inlaturarea aspectelor negati

ve, consolidarea si imbunatatirea celor pozitive, in scopul maximizarii profitului si a cifrei de afaceri,si consolidarea pozitiei financiare pe piata de capital si concurentiala a afacerilor.Pentru atingerea acestor deziderate, trebuie luate in considerare,

-relatiile,fenomenele si procesele economico-financiare,

-administrarea si gestionarea patrimoniului,

-- 4 --

-rezultatele activitatii,

-momentele,unitatile si locurile unde se gospodaresc valori materiale si banesti si se fac cheltuieli.

Toate aceste aspecte nu pot fi realizate fara a tine cont de sarcinile controlului, cum ar fi:

*sarcina de a preveni,angajarea unor fonduri fara justificare,

*sarcina de a preveni,imobilizarea unor resurse economice,

*sarcina de a asigura,eficienta activitatilor,

si concretizate prin efectuarea controlului,in functie de timpul in care se exercita,sub forme ca:

@control preventiv(anticipat),

@controlului concomitent(operativ -curent)

@controlului ulterior(postoperativ),forme care sint in legatura, influentare si conditionare reciproca.

@-Controlul preventiv(anticipat)-contribuie la folosirea cu maximum de eficienta a mijloacelor materiale sia disponibilitatilor banesti,la cresterea raspunderii in angajarea si efectuarea cheltuielilor,la respectarea stricta a legislatiei de gestiune,preintimpinarea deficientelor inainte de a se produce efecte negative.Aceasta forma de control incepe practic cu faze de conceptie si proiectare a produselor si vizeaza atit fenomenele de natura tehnica,tehnologica.

@-Controlul concomitent,(operativ-curent)-asigura cunoasterea operativa a modului in care se indeplinesc sarcinile si se gestioneaza patrimoniul.Actioneaza sistematic zilnic si surprinde procesele economico-financiare in curs de desfasurare,ceea ce permite interventia imediata ptr reincadrarea in parametrii de eficienta.Aceasta forma de control,se suprapune in timp si spatiu cu continutul activitatii nemijlocite de conducere.

@-Controlul ulterior(postoperativ)-se exercita dupa desfasurarea activitatilor cu privire la gestiunea patrimoniului si are ca principale obiecti- ve:-existenta si utilizarea rationala a

Preview document

Control Financiar - Pagina 1
Control Financiar - Pagina 2
Control Financiar - Pagina 3
Control Financiar - Pagina 4
Control Financiar - Pagina 5
Control Financiar - Pagina 6
Control Financiar - Pagina 7
Control Financiar - Pagina 8
Control Financiar - Pagina 9
Control Financiar - Pagina 10
Control Financiar - Pagina 11
Control Financiar - Pagina 12
Control Financiar - Pagina 13
Control Financiar - Pagina 14
Control Financiar - Pagina 15
Control Financiar - Pagina 16
Control Financiar - Pagina 17
Control Financiar - Pagina 18
Control Financiar - Pagina 19
Control Financiar - Pagina 20
Control Financiar - Pagina 21
Control Financiar - Pagina 22
Control Financiar - Pagina 23
Control Financiar - Pagina 24
Control Financiar - Pagina 25
Control Financiar - Pagina 26
Control Financiar - Pagina 27
Control Financiar - Pagina 28
Control Financiar - Pagina 29
Control Financiar - Pagina 30
Control Financiar - Pagina 31
Control Financiar - Pagina 32
Control Financiar - Pagina 33
Control Financiar - Pagina 34
Control Financiar - Pagina 35
Control Financiar - Pagina 36
Control Financiar - Pagina 37
Control Financiar - Pagina 38
Control Financiar - Pagina 39
Control Financiar - Pagina 40
Control Financiar - Pagina 41
Control Financiar - Pagina 42
Control Financiar - Pagina 43
Control Financiar - Pagina 44
Control Financiar - Pagina 45
Control Financiar - Pagina 46
Control Financiar - Pagina 47
Control Financiar - Pagina 48
Control Financiar - Pagina 49
Control Financiar - Pagina 50
Control Financiar - Pagina 51
Control Financiar - Pagina 52
Control Financiar - Pagina 53
Control Financiar - Pagina 54
Control Financiar - Pagina 55
Control Financiar - Pagina 56
Control Financiar - Pagina 57
Control Financiar - Pagina 58
Control Financiar - Pagina 59
Control Financiar - Pagina 60
Control Financiar - Pagina 61
Control Financiar - Pagina 62
Control Financiar - Pagina 63
Control Financiar - Pagina 64
Control Financiar - Pagina 65
Control Financiar - Pagina 66
Control Financiar - Pagina 67
Control Financiar - Pagina 68
Control Financiar - Pagina 69
Control Financiar - Pagina 70
Control Financiar - Pagina 71
Control Financiar - Pagina 72
Control Financiar - Pagina 73
Control Financiar - Pagina 74
Control Financiar - Pagina 75
Control Financiar - Pagina 76
Control Financiar - Pagina 77
Control Financiar - Pagina 78
Control Financiar - Pagina 79
Control Financiar - Pagina 80
Control Financiar - Pagina 81
Control Financiar - Pagina 82
Control Financiar - Pagina 83
Control Financiar - Pagina 84
Control Financiar - Pagina 85
Control Financiar - Pagina 86
Control Financiar - Pagina 87
Control Financiar - Pagina 88
Control Financiar - Pagina 89
Control Financiar - Pagina 90
Control Financiar - Pagina 91
Control Financiar - Pagina 92
Control Financiar - Pagina 93
Control Financiar - Pagina 94
Control Financiar - Pagina 95
Control Financiar - Pagina 96
Control Financiar - Pagina 97
Control Financiar - Pagina 98
Control Financiar - Pagina 99
Control Financiar - Pagina 100
Control Financiar - Pagina 101
Control Financiar - Pagina 102
Control Financiar - Pagina 103
Control Financiar - Pagina 104
Control Financiar - Pagina 105
Control Financiar - Pagina 106
Control Financiar - Pagina 107
Control Financiar - Pagina 108
Control Financiar - Pagina 109
Control Financiar - Pagina 110
Control Financiar - Pagina 111
Control Financiar - Pagina 112
Control Financiar - Pagina 113
Control Financiar - Pagina 114
Control Financiar - Pagina 115
Control Financiar - Pagina 116
Control Financiar - Pagina 117
Control Financiar - Pagina 118
Control Financiar - Pagina 119
Control Financiar - Pagina 120
Control Financiar - Pagina 121
Control Financiar - Pagina 122
Control Financiar - Pagina 123
Control Financiar - Pagina 124
Control Financiar - Pagina 125
Control Financiar - Pagina 126
Control Financiar - Pagina 127
Control Financiar - Pagina 128
Control Financiar - Pagina 129
Control Financiar - Pagina 130
Control Financiar - Pagina 131
Control Financiar - Pagina 132
Control Financiar - Pagina 133
Control Financiar - Pagina 134
Control Financiar - Pagina 135
Control Financiar - Pagina 136

Conținut arhivă zip

 • Control Financiar
  • Control 11.doc
  • Control 6.doc
  • Control cr 8.doc
  • Control cr 9.doc
  • Control_curs_5.doc
  • Control_Financiar___Curs_1.doc
  • Control_Financiar___Curs_2.doc
  • Control_Financiar___Curs_3.doc
  • Control_Financiar___Curs_4.doc
  • ctrl-curs_10_c._fin.exp.cont_05.12.05.doc
  • curs 7-ctrl financiar.doc
  • curs_10_Eval_ec.intr.doc
  • curs_11_c._fin.exp.cont.doc
  • curs_12_c._fin.exp.con.doc
  • curs_9_Eval_ec.intr.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Vânzării

1. Introducere Vanzarea eficienta este importanta pentru succesul celor mai multe tipuri de afaceri. Indiferent daca tratati direct cu clientul...

Realizare pe Plan Profesional - Accesul la Meseria de Expert Contabil

Despre meseria de expert contabil Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR), denumit în continuare Corpul, este...

Auditul intern și controlul financiar al instituțiilor publice

Prezentarea generală a instituţiilor publice Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora acesta...

Organizarea instituțională - parteneriate

Pentru perioada 2007-2013, în Cadrul Strategic am stabilit douăsprezece priorităţi pentru oraşul Arges, în demersul de realizare a Viziunii...

Curs de Fiscalitate

Tema 1. Continutul social-economic al impozitelor 1. Aparitia si evolutia impozitelor 2. Continutul social – economic al impozitelor 3....

Fiscalitate

Denumirea de “fisc” provine din limba latina , unde “fiscus” insemna cos sau paner. Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem...

Contabilitate și Fiscalitate în Dezvoltarea Firmei

Cap. I. Fiscalitatea in dezvoltarea intreprinderilor. Standardele internationale de contabilitate. Obiectivul situatiilor financiare este acela...

Fiscalitate

CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1. Necesitatea impozitului Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune realiazrea unor venituri...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Baze teoretice ale controlului financiar

Introducere Etimologic, cuvântul control derivă din limba latină, “contra rolus”, care se definește ca fiind “cercetarea unui act duplicat după...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă...

Ai nevoie de altceva?