Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

Proiect
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 29799
Mărime: 161.72KB (arhivat)
Publicat de: Filomela Miu
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Haiduc Lacramioara
UNIVERSITATEA SPIRU HARET - FACULTATEA MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE
 3. Capitolul 1
 4. Sistemul de control financiar –contabil
 5. 1.1. Conceptul de control
 6. 1.2. Evoluţia şi sensurile sistemelor de control financiar.
 7. 1.3. Definiţie, sferă de activitate şi clasificarea controlului financiar-contabil.
 8. 1.4. Organizarea şi funcţionarea sistemului de control financiar în România.
 9. 1.5. Controlul financiar –contabil, funcţie eficientă a conducerii.
 10. 1.6. Sistemul de documente primare în evidenţa tehnic-operativă şi contabilă-obiect şi sursă de informaţii pentru controlul financiar.
 11. Capitolul 2
 12. Control financiar propriu al agenţilor economici
 13. 2.1. Controlul financiar preventiv
 14. 2.2. Controlul financiar intern
 15. 2.3 . Înventarierea patrimoniului
 16. Capitolul 3
 17. Organizarea si exercitarea controlul financiar intern
 18. 3.1. Obectivele controlului financiar intern.
 19. 3.2. Organizarea controlului financiar intern.
 20. 3.3. Exercitarea controlului financiar intern.
 21. 3.4 Implementarea controlului financiar intern la agentii economici
 22. 3.5. Actele de control financiar intern
 23. Capitolul 4
 24. Prezentarea S.C. TOCAR PROD S.R.L. Bucureşti
 25. 4.1. Scurt istoric
 26. 4.2. Structura tehnico-organizatorică.
 27. 4.3. Organizarea compartimentului financiar contabil.
 28. 4.4. Caracterizarea economico-financiară a întreprinderi.
 29. Capitolul 5
 30. Metodologii de exercitare a controlului financiar intern în cadrul S.C. TOCAR PROD S.R.L. Bucureşti
 31. 5.1. Modalităţi de exercitare a controlului financiar intern
 32. 5.2. Valorificarea rezultatelor actelor de control financiar intern şi importanţa acestora.
 33. 5.3. Indicatorii de eficienţă ai activităţii controlului financiar intern.
 34. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
 35. Bibliografie

Extras din proiect

INTRODUCERE

Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale şi raporturile contabile la Ninive şi la Babylone. In această, epocă , aparatul de control era un scrib împuternicit să noteze tranzacţiile importante pe tăbliţe cerate şi să le legalizeze prin semnătura sa. Faraonii Egiptului antic erau şefi ai intendenţei, îndeosebi având ca îndeletnicire în temple, notarea intrărilor şi ieşirilor de cereale, principalele materii impozabile ale epocii. Aceste intrări şi ieşiri le erau semnalate prin negustorii ambulanţi.

In preajma anilor 300 î.e.n. funcţiona la Atena o instituţie de urmărire a finanţelor publice: Curtea de Logistică. Rolul său era verificarea conturilor casierilor şi urmărirea fraudelor. Un colegiu de 10 revizori, aleşi de popor controla în parte conturile magistraţilor. In plus, exista un colegiu de 10 revizori ce exercita justiţia administrativă.

De-a lungul epocii, o lege promulgată la Atena, impunea publicarea conturilor asociaţiilor. Administratorul finanţelor din Atena. a. prezentat conturile sale, în jur de 340.

Celebra "MARBRE DE CHOISEUL", numele colecţiei lui Marquis de Choiseul, descoperită în 1788 este un calcul al socotelilor publice extraordinare deservite de cavalerie, expediţiile navale, expuse public pentru a ţine cont de utilizarea fondurilor avute în grijă.

La Roma, pe vremea Republicii, Senatul exercită revizia conturilor funcţionarilor taxatori şi încasatori, instituind o separare a puterilor între cel care declară conturile şi autoritatea împuternicită cu verificarea lor.

Pe vremea Imperiului, controlul finanţelor publice era exercita! prin consuli. Ele erau apoi gerate prin cenzori, după aceea prin magistraţii romani, în jurul anilor 400 î.e.n. transformăndu-se în mandatarii procurori) care erau împuterniciţi cu jurisdicţia contencioasă în materie de impozite şi de conturi ale Statului.

Pe vremea lui Traian, după aceea a lui Adrian, magistraţii revizuiau finanţele municipale şi alte bugete locale.Evul Mediu a fost marcat prinţ-un recul în materie de metode a controlului contabil.

La mijlocul comunităţii creştine, Gregoire I cel Mare (590-604) superviza distribuţia fondurilor tezaurului papal.

în secolul al 13-lea, LA Pisc ca şi în registrul conturilor atestat de suveranul NÎCOLAS III, contabilitatea era ţinută de două persoane distincte, registrul primului trebuind să se găsească în concordanţă cu registrul celuilalt. Acest procedeu s-a răspândit . Se cerea astfel a nu se confunda această metodă cu contabilitatea prin partidă dublă.

In Anglia controlul a fost exercitat în timpul regelui HENRI 1(1101-1134), în plus vechea înregistrare contabilă englezească, datată din 1130 rezuma înregistrările ţinute printr-un şerif Controlul a. fost instaurat în jurul lui 1120 prin Departamentul administraţiei centrale a finanţiştilor .

Şerifii se prezentau la Departament de două ori pe an la Saint -Michel (29 septembrie), unde avea loc prezentarea, dărilor de seamă contabile de percepţii.

In Irlanda în 1316 impozitele trebuiau să fie percepute sub supravegherea unor 4 sau 6 "oameni cumsecade" şi conturile trebuiau să fie supuse comunităţii sau altor auditori.

In Italia contabilitatea cunoscută la sfârşitul Evului Mediu a avut un considerabil progres. Cărţile fraţilor GENES furnizează în jurul anului

1406 primele documente ale unei contabilităţi în partidă dublă. Se găsesc astfel conturile intitulate« capital» şi « profituri şi pierderi». Primul tratat de contabilitate datează din 1494 şi se găseşte înglobat în opera lui Luca Paciolo: «SUMMA DE ARITHMET1CA, GEOMETRIA, PR0P0RTI0NI ET PROPORTIONALITA».

In Franţa expertizele contabile se publicau în faţa tribunalelor, aşa cum sunt atestate între 1667 şi 1690. Controlul efectiv datează din secolul al XVIIl-lea la începutul vieţii economice moderne, apariţiei manufacturilor şi a comerţului maritim. Comercianţii şi manufacturierii aveau nevoie de contabilitate; în plus legislaţia juca de asemenea un rol.

Legiştii făceau apel la competenţa specialiştilor de contabilitate pentru a evita falimentele, litigiile.

In concluzie, constatăm că încă din antichitate controlul era recunoscut ca fiind necesar. Contabilitatea prin partidă dublă a dat naştere la necesitatea autocontrolului.

Controlul contabil are dincolo de funcţia sa tehnică un rol de ordin public. Revizorul contabil îşi asumă o funcţie remarcabilă în economie. El are, în plus, un rol social prin etica şi morala pe care le dovedeşte.

In acest caz ni s-a părut interesant citatul pronunţat de S.S. PIE XII, punctele sale de vedere făcute cunoscute lumii încă. de la închiderea Congresului Uniunii Europene a Experţilor Contabili Economicii şi Financiari.

Preview document

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 1
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 2
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 3
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 4
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 5
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 6
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 7
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 8
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 9
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 10
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 11
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 12
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 13
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 14
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 15
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 16
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 17
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 18
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 19
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 20
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 21
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 22
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 23
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 24
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 25
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 26
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 27
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 28
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 29
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 30
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 31
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 32
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 33
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 34
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 35
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 36
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 37
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 38
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 39
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 40
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 41
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 42
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 43
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 44
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 45
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 46
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 47
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 48
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 49
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 50
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 51
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 52
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 53
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 54
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 55
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 56
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 57
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 58
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 59
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 60
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 61
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 62
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 63
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 64
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 65
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 66
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 67
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 68
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 69
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 70
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 71
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 72
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 73
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 74
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 75
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 76
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 77
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 78
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 79
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 80
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 81
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 82
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 83
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 84
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 85
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 86
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 87
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 88
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 89
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 90
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 91
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 92
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 93
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 94
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 95
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 96
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 97
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 98
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 99
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 100
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 101
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 102
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 103
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 104
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 105
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 106
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 107
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 108
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 109
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 110
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 111
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 112
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 113
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 114
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 115
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 116
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 117
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 118
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 119
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 120
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 121
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 122
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 123
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 124
Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL - Pagina 125

Conținut arhivă zip

 • Organizarea si Exercitarea Controlului Financiar Intern in Cadrul SC Tocar Prod SRL .doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale la Instituțiile Publice

INTRODUCERE Lucrarea intitulată „Contabilitatea imobilizărilor corporale la instituţii publice” este structurată pe trei capitole. În Capitolul I...

Controlul Financiar

Introducere Controlul fiscal trebuie văzut , mai întâi , ca un concept juridic El este definit ca fiind ’’puterea recunoscută a administraţiei...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Lacta SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n au fost relevate legile comerciale...

Contabilitatea Salariilor la SC Lukoil SA

CAPITOLUL I FORTA DE MUNCA- ASPECTE JURIDICE, CONTABILE SI FISCALE 1.1. Forta de munca- importanta, salariul nominal, salariul real. 1.2. Rolul...

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale

1. TENDINTE PREVIZIBILE PRIVIND PIATA CONFECTIILOR DE ÎMBRACAMINTE În ultimii 50 de ani, pe plan mondial, industria confectiilor de îmbracaminte...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici

INTRODUCERE Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme...

Ai nevoie de altceva?