Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 20826
Mărime: 109.78KB (arhivat)
Publicat de: Cecil Mușat
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dima Stefan, Cristi Neagu
Universitatea Spiru Haret

Cuprins

 1. Capitolul 1 - Controlul funcţie eficientă a conducerii 3
 2. 1.1.Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă;
 3. 1.2.Obiectul şi formele controlului financiar; 7
 4. 1.3.Sistemul de documente primare şi evidenţa tehnic operativă şi contabilă- obiect şi sursă de informaţii pentru control;
 5. Capitolul 2 - Metodologia de exercitare a controlului financiar 22
 6. 2.1.Sistemul metodologic de control financiar; 22
 7. 2.2.Procedee şi tehnici de control financiar; 25
 8. 2.3.Finalizarea acţiunilor de control financiar în actele de control financiar;
 9. Capitolul 3 - Controlul financiar al cheltuielilor 45
 10. 3.1.Organizarea contabilităţii cheltuielilor pe categorii; 45
 11. 3.2.Determinarea corectă şi evidenţierea separată a cheltuielilor care potrivit legii se suportă din venituri şi nu se includ pe costuri;
 12. 3.3.Controlul evidenţierii separate în conturi distincte a cheltuielilor înregistrate în avans în contul exerciţiului financiar următor;
 13. Capitolul 4 - Controlul financiar al veniturilor 67
 14. 4.1.Organizarea contabilitaţii veniturilor pe categorii; 67
 15. 4.2.Înregistrarea corectă a veniturilor aferente producţiei; 75
 16. 4.3.Controlul stabilirii profitului sau pierderii după închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli şi controlul bilanţului contabil anual; 81
 17. Capitulul 5 - Studiu de caz privind controlul financiar al veniturilor şi cheltuielilor la SNP “PETROM” Bucureşti, Sucursala PECO Brăila. 94
 18. Bibliografie 110

Extras din proiect

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~

A CONDUCERII

1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici

în cadrul economiei de piaţă

Caracteristica esenţială a economiei de piaţă este egalitatea între agenţii economici independenţi şi autonomi. Libera iniţiativă reprezintă motorul economiei de piaţă şi acţionează în contextul generalizării treptate a relaţiilor specifice economiei de piaţă între toţi agenţii economici.

Economia de piaţă, funcţionând fără restricţii din partea statului, permite libertatea fiecărui agent economic de a cheltui, utiliza, produce şi economisi cât şi cum crede de cuviinţă şi de a-şi urmări propriile interese economice în contextul general al armonizării acestora cu interesele şi nevoile reale ale societăţii. Dar piaţa nu este cu adevărat în întregime liberă, ci ea funcţionează într-un cadru legal stabilit de stat, statul fiind purtatorul interesului public, prin instrumente juridice şi financiare.

Pe lângă egalitatea între agenţii economici independenţi şi libera iniţiativă, o altă caracteristică esenţială a economiei de piaţă este concurenţa, care reprezintă o manifestare a liberei iniţiative, un mod de comportament economic ce are la bază rivalitatea pe piaţă.

Concurenţa reprezintă o luptă între producătorii autohtoni pentru condiţii mai avantajoase în producţia şi desfacerea mărfurilor şi mai ales pentru sporirea profitului.

O caracteristică a concurenţei este faptul ca aceasta presupune un număr sporit de vânzători şi cumpărători pe piaţă, cu rol redus, relativ egal, astfel încât nici unul să nu aibe posibilitatea de a exercita influenţe asupra producţiei şi preţului.

Pe piaţă, concurenţa se manifestă relativ perfect astfel încât îl determină pe agentul economic ce urmăreşte obţinerea profitului să se supună dorinţei cumpărătorului. De asemenea, comercianţii au obligaţia legală să-şi exercite activitatea cu bună credinţă şi potrivit uzanţelor cinstite.

Concurenţa va deveni imperfectă, neloială, atunci când în activitatea comercială sau industrială au loc acte sau fapte contrare uzanţelor cinstite, atunci când se manifestă dominaţia unui număr redus de firme mari care diferenţiază produsele, controlează preţurile, barează intrarea în domeniul lor de activitate a noilor concurenţi potenţiali sau reali, influenţează permanent cererea cumpărătorilor.

De fapt, aceste elemente constituie o imagine sumară a condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea agenţii economici specifici economiei de piaţă, dar şi o sumară imagine a problemelor de management financiar- contabil, de organizare şi exercitare a controlului financiar propriu- preventiv şi ulterior- şi a celui de stat.

În economia de piaţă, agenţii economici sunt supuşi examenului riguros, exigent, dar drept, al pieţei, care operează după criteriul eficienţei, al concordanţei activităţilor economice cu nevoile reale ale consumatorilor. În aceste condiţii, pentru a produce profit, agenţii economici trebuie să aibă o înaltă capacitate de adaptare la cerinţele şi legitaţile economice de piaţă, ale concurenţei loiale. Pe lângă iniţiativa liberă şi aportul material, financiar şi uman, o condiţie esenţială a obţinerii profitului este informaţia operativă şi reală cu privire la patrimoniu, activitatea economică şi comercială desfăşurată şi rezultatele acesteia- profit sau pierdere.

Preview document

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 1
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 2
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 3
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 4
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 5
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 6
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 7
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 8
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 9
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 10
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 11
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 12
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 13
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 14
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 15
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 16
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 17
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 18
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 19
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 20
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 21
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 22
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 23
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 24
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 25
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 26
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 27
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 28
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 29
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 30
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 31
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 32
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 33
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 34
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 35
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 36
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 37
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 38
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 39
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 40
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 41
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 42
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 43
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 44
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 45
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 46
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 47
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 48
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 49
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 50
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 51
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 52
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 53
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 54
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 55
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 56
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 57
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 58
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 59
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 60
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 61
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 62
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 63
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 64
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 65
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 66
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 67
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 68
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 69
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 70
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 71
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 72
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 73
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 74
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 75
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 76
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 77
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 78
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 79
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 80
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 81
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 82
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 83
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 84
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 85
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 86
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 87
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 88
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 89
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 90
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 91
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 92
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 93
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 94
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 95
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 96
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 97
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 98
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 99
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 100
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 101
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 102
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 103
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 104
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 105
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 106
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 107
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 108
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 109
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 110
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 111
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 112
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 113
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 114
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 115
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 116
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 117
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 118
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 119
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 120
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 121
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 122
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 123
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 124
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 125
Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila - Pagina 126

Conținut arhivă zip

 • Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic - SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar Propriu - Formă a Controlului Efectuat în Cadrul Instituțiilor Publice

INTRODUCERE În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Managementul Activității de Audit Intern la Nivelul unei Instituții Publice

Capitolul I Caracterizarea activităţii de audit intern la nivelul unei instituţii publice 1.1. Conceptul de audit intern si rolul său in cadrul...

Studiu Privind Organizarea și Conducerea Contabilității la Unitățile Militare prin Prisma Aplicării Contabilității Agenților Economici

INTRODUCERE Într-o lume fiscala de o amploare fara precedent, valorificarea informatiei economice se poate asigura numai în cadrul unor sisteme...

Expertiză contabilă - misiunile expertului contabil

I. Expertiza contabila – concept si clasificare Conceptul de expertiza reprezinta o cercetare temeinica cu caracter tehnic facuta de un expert,...

Fraudă și eroare în auditul situațiilor financiare

CAPITOLUL 1: CONCEPTE, DEFINIŢII SI ARIA DE APLICABILITATE ÎN AUDITUL FINANCIAR Obiectivul unui audit al situaţiilor financiare este de a permite...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Control Garda Financiară

I. CONTROLUL FISCAL Controlul financiar contabil se defineste ca fiind actiunea de determinare a unor adevaruri privind starea, proiectia unor...

Ai nevoie de altceva?