Organizarea instituțională - parteneriate

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2296
Mărime: 134.03KB (arhivat)
Publicat de: Sorin Iliescu
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Pentru perioada 2007-2013, în Cadrul Strategic am stabilit douăsprezece priorităţi pentru oraşul Arges, în demersul de realizare a Viziunii Municipiului.

Recomandările sunt formulate în baza analizelor sectoriale, a definirii problemelor, a diagnosticelor şi a concluziilor, privind situaţia existentă în fiecare sector de relevanţă pentru municipiu, şi bazate pe:

Tendinţele actuale, potenţialele probleme, provocări şi oportunităţi asociate cu procesul de integrare a ţării în Uniunea Europeană, începând cu 1 ianuarie 2007;

Priorităţile şi măsurile naţionale şi regionale pentru perioada 2007 – 2013;

Obiectivele Strategice ale Strategiei Municipiului Arges 2007 – 2013.

Acestea au legături inter-sectoriale, ceea ce asigură planificarea integrată. Planificarea integrată este o politică modernă pentru dezvoltarea iniţiativelor şi acţiunilor instituţionale, administrative şi socio-economice, care duc la optimizarea strategică a folosirii resurselor, în scopul administrării schimbării şi maximizării impactului pozitiv al schimbării, conform planificării strategice. Ca şi concept, este foarte des folosit în societăţile vestice moderne din Europa, ajutând autorităţile locale şi regionale să deruleze acţiuni pentru furnizarea programelor care au impact multiplu, coerenţă inter-sectorială şi sunt justificate pentru finanţarea şi sprijinul oferit de Fondurile Structurale ale UE şi alte iniţiative de fonduri comunitare.

Planificarea Integrată, folosită ca şi model pentru Strategia Municipiului Arges, este sprijinită în continuare de propunerea creării Parteneriatelor Strategice sectoriale. Acestea sunt elaborate în 3 sub-secţiuni, prezentate mai jos.

2. Cadrul Instituţional al Planificării Integrate şi al Furnizării

În sprijinul implementării acţiunilor stipulate de priorităţile Strategiei, propunem următoarele organizări instituţionale generale, şi anume:

Comitetul de Conducere pentru Implementarea Strategiei – ca şi comitet de conducere, trebuie să aibă o influenţă puternică în activitatea comunităţii şi să fie compus din reprezentanţi ai tuturor sectoarelor comunitare. Comitetul de Conducere se va axa pe ghidarea procesului de viziune al comunităţii; sprijinirea înfiinţării Parteneriatelor Strategice sectoriale, şi generarea participării comunităţii; participarea şi asigurarea funcţiei de conducere în cadrul evenimentelor comunitare, pe toată durata procesului; asigurarea serviciilor de asistenţă prin crearea de schiţe care să fie folosite ca bază a discuţiilor comunităţii; supravegherea şi evaluarea performanţei acţiunilor la nivelul Parteneriatelor Strategice; monitorizarea şi evaluarea implementării Planului de Acţiune al Strategiei Municipiului; luarea deciziilor strategice pentru implementarea lină, eficientă şi per total eficace a Strategiei Municipiului. Comitetul de Conducere, printre alţii, ar trebui să includă reprezentanţi ai organizaţiilor, instituţiilor şi agenţiilor publice locale relevante, reprezentanţi ai mai multor companii private importante şi de asemenea, reprezentanţi ai celor mai importante agenţii / organizaţii locale existente de avocatură, organizaţii turistice şi purtători de cuvânt locali şi rurali, ONG-uri, etc. S-a sugerat ca acest comitet să fie format din 15 – 20 de membrii. Funcţia de conducere va fi asigurată de primarul Municipiului Arges, ca autoritate executivă a Consiliului Local al Municipiului Arges şi promotor al noii Strategii a Municipiului 2007 – 2013.

Consiliul Local va asigura legitimitatea procesului de creare a Zonei Metropolitane Arges. Gradul unic de cunoaştere şi perspectiva Consiliului privind schimbările şi oportunităţile cu care se confruntă privind integrarea viitoare a Municipiului Arges şi a zonelor învecinate, într-un Centru Metropolitan administrativ, cultural, social şi economic, sunt inestimabile. Consiliul are capacitatea de a încuraja efectiv publicul, grupurile politice şi comunitatea de afaceri, atât din oraş cât şi din zonele învecinate, să participe la procesul de planificare. Consiliul se va implica în toate stadiile procesului de planificare şi va ghida procesul, prin intermediul Comisiei de Monitorizare şi Evaluare a Implementării Strategiei, alcătuită din consilieri locali selectaţi. Consiliul va acorda aprobarea finală Cadrului Strategic, pe baza recomandărilor Comisiei. De asemenea, Consiliul va colabora îndeaproape cu toate consiliile locale ale zonelor învecinate, pentru crearea Consiliului Zonei Metropolitane. Noua structură administrativă a Zonei Metropolitane Arges va face subiectul deciziei membrilor Consiliului Zonei Metropolitane.

Primăria şi personalul propriu – coordonaţi şi conduşi de Primarul Municipiului Arges, vor conduce şi organiza procesul. Primarul Municipiului Arges, ca şi Autoritate Executivă a Consiliului Local, va asigura funcţia de conducere generală în cadrul procesului de implementare a noii Strategii a Municipiului. Departamentele şi personalul Primăriei deţin informaţii unice şi detaliate privind condiţiile actuale şi pot oferii perspective documentate

asupra operaţiunilor cât şi idei de schimbare şi îmbunătăţire. Ei vor coordona şi administra procesul de implementare în toate stadiile, începând cu planificarea procesului de implementare, activităţile operaţionale programate, alocarea sarcinilor, etc. Personalul cheie, numit de Primar, va face parte din Comitetul de Organizare al Procesului de Implementare a Strategiei, şi va asista de asemenea, la sesiunile Comisiei de Monitorizare şi Evaluare a

Strategiei, a Consiliului Local. Transformarea actualului Grup Strategic de Dezvoltare în Grup Strategic de Implementare, ar fi benefică (ca şi Comitet de Consultanţă şi Coordonare) pentru a formaliza implicarea personalului în procesul de Implementare a Strategiei. Actualii coordonatori ai Grupului Strategic de Dezvoltare ar trebui să devină Secretari ai Comitetului de Organizare a Procesului de Implementare a Strategiei (operaţionali la nivelul Municipiului) şi ai Comisiei de Monitorizare şi Evaluare a Strategiei (operaţionali la nivelul Consiliului Local), în timp ce membrii Grupului Strategic de Dezvoltare (sau ai viitorului Grup Strategic de Implementare) ar putea avea rol de conducători ai viitoarelor Parteneriate Strategice sectoriale.

Preview document

Organizarea instituțională - parteneriate - Pagina 1
Organizarea instituțională - parteneriate - Pagina 2
Organizarea instituțională - parteneriate - Pagina 3
Organizarea instituțională - parteneriate - Pagina 4
Organizarea instituțională - parteneriate - Pagina 5
Organizarea instituțională - parteneriate - Pagina 6
Organizarea instituțională - parteneriate - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Institutionala - Parteneriate.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Vânzării

1. Introducere Vanzarea eficienta este importanta pentru succesul celor mai multe tipuri de afaceri. Indiferent daca tratati direct cu clientul...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Control Financiar

CURS 1 CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR 1.-Prezentare generala a conceptului de control in general si a controlului financiar in special...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Contribuția la strategia de dezvoltare durabilă a comunei Spantov, Județul Călărași

INTRODUCERE Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, aceasta va trebui sa ajunga la un nivel de trai similar celorlalte tari integrate,...

Prezentarea Comunei Rucăr, Județul Argeș

Capitolul 1- Prezentarea potentialului natural, economic si uman. 1.1 Caracteristici generale: 1.1. 1. Scurt istoric. Prima atestare documentară...

Implicațiile pe care le-a avut aderarea României la Uniunea Europeană din punct de vedere al firmelor românești

INTRODUCERE Primii paşi în construcţia europeanã au avut loc în urmã cu aproape 50 de ani, o datã cu semnarea Tratatului de la Paris (1951) prin...

Managementul susținut și conservarea biologică a Rezervației Naturale Ceahlău

Proiectul "Conservarea diversitatii biologice si reconstructia biologica a Rezervatiei Naturale Ceahlau, România" (in continuare numit Faza I) a...

Guvernanța UE

Introducere Guvernările locale au intrat într-o nouă eră, caracterizată printr-un set complex şi divers de instituţii şi procese . Crizele...

Finanțele publice și dezvoltarea durabilă

Finante publice si dezvoltarea durabila Ce este dezvoltarea durabila? Conceptul de Dezvoltare Durabila reprezinta o noua paradigma a Dezvoltarii...

Reglementări, formalități și proceduri privind vămuirea mărfurilor

Reglementari, formalitati si proceduri privind vamuirea marfurilor Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei si Regulamentul de aplicare a...

Ai nevoie de altceva?