Controlul financiar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 22929
Mărime: 75.62KB (arhivat)
Publicat de: Alin Varga
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Capitolul 1
 2. ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR
 3. 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar
 4. 1. 2 Controlul financiar – parte integrantă a controlului economic general
 5. 1. 3 Rolul şi obiectul controlului financiar
 6. 1. 4 Istoricul controlului financiar în România
 7. Capitolul 2
 8. PROCEDURA CONTROLULUI FINANCIAR
 9. 2. 1 Funcţiile controlului financiar
 10. 2. 2 Formele controlului financiar
 11. 2. 3 Metodele controlului financiar
 12. 2. 4 Procedura exercitării controlului financiar
 13. 2. 5 Actele controlului financiar
 14. Capitolul 3
 15. CONTROLUL AL STATULUI LA AGENŢII ECONOMICI ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE
 16. 3. 1 Organizarea proprie a controlului financiar de stat
 17. 3. 2 Obiectivele urmărite de controlul financiar de stat
 18. 3. 3 Autorităţi cu atribuţii de control financiar din
 19. Ministerul Finanţelor Publice
 20. 3. 4 Controlul financiar preventiv
 21. 3. 5 Controlul financiar de gestiune
 22. 3. 6 Auditul public intern
 23. Capitolul 4
 24. CONTROLUL FINANCIAR AL CURŢII DE CONTURI
 25. 4. 1 Curtea de Conturi a României - (1864 – 1992)
 26. 4. 2 Curtea de Conturi a României după 1992
 27. 4. 3 Atribuţiile de control ale Curţii de Conturi
 28. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

Capitolul 1

ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR

1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar.

Desfăşurarea şi dezvoltarea activităţilor economice şi sociale în mod raţional presupune organizarea în mod ştiinţific a organismelor şi instituţiilor din componenţa autorităţilor publice şi din afara acestora, care să corespundă suprastructurii generate de bază economică.

În cadrul economiei de piaţă, controlul este implicat în toate activităţile economico-sociale. Controlul financiar contribuie la îmbinarea şi reglarea intereselor individuale şi ale societăţii într-un ansamblu unitar.

Controlul financiar joacă un rol pregnant în toate fazele proceselor de producţie. Rolul acestuia a crescut şi a primit noi valenţe privind evaluarea dar şi răspunderile, în condiţiile actualului proces de implementare a economiei de piaţă, determinat de sistemul nou de relatii ce se stabilesc între stat şi agenţii economici, în deciziile cu caracter financiar, bugetar şi fiscal pe care le adoptă.

Dezvoltarea economică şi socială se realizează printr-o diversitate de activităţi sau se desfaşoară în interacţiune şi condiţionare reciprocă. Asemenea relaţii există între tehnic-tehnologic şi economic, între economic şi financiar.

O bună activitate economică determină şi rezultate financiare corespunzătoare. La rândul său, activitatea financiară are un rol activ în obţinerea unor rezultate economice superioare.

Diversitatea de activităţi, interacţiunea şi condiţionarea reciprocă dintre, tehnologie, economie, finanţe, determină şi conţinutul controlului care, la nivel de concept, are ca obiect, ca sferă de cuprindere, modul de aplicare şi îndeplinire a directivelor stabilite, prevenirea şi înlăturarea aspectelor negative, consolidarea şi ameliorarea celor pozitive, astfel încât, în condiţii de liberă iniţiativă, de concurenţă loială şi de legalitate, să se asigure creşterea eficienţei sociale.

Noţiunea de control provine din expresia “contra rolus”, care înseamnă verificarea actului original dupa duplicatul care se încredinţează în acest scop unei alte persoane.

Controlul este acţiunea de stabilire a exactităţii operaţiunilor materiale care se efectuează anticipat executării acestora, concomitent sau la scurt interval de la desfăşurarea acţiunilor.

Prin control se asigură informarea dinamică, reală, preventivă. Controlul nu se rezumă să constate manifestarea neajunsurilor, ci, în primul rând este bazat pe previziunea desfăşurării activităţii, a posibilităţilor apariţiei deficienţelor şi anomaliilor.

Pentru obţinerea profitului maxim în raport cu obiectivele şi normele stabilite, controlul contribuie şi la prevenirea tendinţelor şi fenomenelor care necesită decizii de corecţie. Controlul urmăreşte în principal, funcţionarea unităţilor de producţie la capacitatea normală, chiar maximă, pe criterii de eficientă şi rentabilitate.

Controlul financiar, ca o componentă a controlului economic, are ca obiectiv cunoaşterea de către stat a modului în care sunt administrate mijloacele materiale

şi financiare de către societăţile comerciale, modul de realizare şi cheltuire a banului public, asigurarea echilibrului financiar, realizarea eficienţei economico-financiare, dezvoltarea economiei naţionale, înfăptuirea progresului social.

Controlul financiar reprezintă un mijloc de prevenire a faptelor ilegale, de identificare a deficienţelor şi de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea legalităţii.

Statul joacă un rol deosebit de important în conducerea societăţii, în rezolvarea problemelor pe care le ridică construcţia socio-economică a ţării, mai ales în etapa actuala de implementare a economie de piaţă.

Prezenţa statului în ansamblul desfăşurării activităţilor socio-economice reprezintă o necesitate obiectivă.

Controlul are ca direcţii esenţiale organizarea mai bună a muncii, întărirea ordinii şi disciplinei în organizarea şi desfăşurarea activităţii economice, a disciplinei tehnologice, gospodărirea eficientă a mijloacelor de muncă, materiale şi financiare, respectarea şi aplicarea fermă a legislaţiei ţării de către toţi membrii societăţii, organizarea şi conducerea ştiinţifică a întregii activităţi social-economice pe baza coordonatelor stabilite la elaborarea programelor de dezvoltare, buna desfăşurare a procesului de transformare a deciziei în acţiune şi a acţiunii în rezultate mai eficiente.

Bibliografie

1. Dan Drosu Şaguna - Drept financiar şi fiscal -Tratat, Editura Eminescu, Bucureşti, 2000

2. Dan Drosu Şaguna - Drept financiar şi fiscal. Curs universitar,Editura All Beck, Bucureşti 2003

3. Dan Drosu Şaguna - Drept financiar şi fiscal, Editura Oscar Print, Bucureşti 1994

4. Dan Drosu Şaguna - Drept financiar şi fiscal,Editura Oscar Print, Bucureşti, 1997

5. Pandele Bârnea, Eugeniu Ţurlea – Controlul financiar economic şi expertiză contabilă, Editura România Azi, Bucureşti, 1993

6. Ioan Bogdan - Curtea de conturi a României, Editura Lumina Lex, Bucureşti 1993

7. Mircea Boulescu, Marcel Ghiţă – Controlul financiar şi expertiză contabilă, Editura Mondo, Craiova, 1992

8. Mircea Boulescu, Marcel Ghiţă – Controlul financiar şi expertiză contabilă, Editura Eficient, Bucureşti, 1997

9. Mircea Boulescu - Curtea de conturi. Tradiţie şi actualitate, Editura Ramfel, Bucureşti, 1993

10. Radu Ciurilean - Control financiar, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1980

11. Radu Ciurilean - Control financiar, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1996

12. Ioan Gliga - Drept financiar, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1981

13. Ioan Gliga - Drept financiar public, Editura All, Bucureşti, 1994

14. Eugeniu Ţurlea - Control financiar, Editura Scripta, Bucureşti, 1998

15. Constituţia României din 2003

16. Legea finanţelor publice nr.500/2002

17. Legea 30/1991, privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare, M.Of. nr.64, 27 martie 1991

18. Legea nr.77/2002 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

19.Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare, M.Of. nr.139, 4 iulie 1991.

Preview document

Controlul financiar - Pagina 1
Controlul financiar - Pagina 2
Controlul financiar - Pagina 3
Controlul financiar - Pagina 4
Controlul financiar - Pagina 5
Controlul financiar - Pagina 6
Controlul financiar - Pagina 7
Controlul financiar - Pagina 8
Controlul financiar - Pagina 9
Controlul financiar - Pagina 10
Controlul financiar - Pagina 11
Controlul financiar - Pagina 12
Controlul financiar - Pagina 13
Controlul financiar - Pagina 14
Controlul financiar - Pagina 15
Controlul financiar - Pagina 16
Controlul financiar - Pagina 17
Controlul financiar - Pagina 18
Controlul financiar - Pagina 19
Controlul financiar - Pagina 20
Controlul financiar - Pagina 21
Controlul financiar - Pagina 22
Controlul financiar - Pagina 23
Controlul financiar - Pagina 24
Controlul financiar - Pagina 25
Controlul financiar - Pagina 26
Controlul financiar - Pagina 27
Controlul financiar - Pagina 28
Controlul financiar - Pagina 29
Controlul financiar - Pagina 30
Controlul financiar - Pagina 31
Controlul financiar - Pagina 32
Controlul financiar - Pagina 33
Controlul financiar - Pagina 34
Controlul financiar - Pagina 35
Controlul financiar - Pagina 36
Controlul financiar - Pagina 37
Controlul financiar - Pagina 38
Controlul financiar - Pagina 39
Controlul financiar - Pagina 40
Controlul financiar - Pagina 41
Controlul financiar - Pagina 42
Controlul financiar - Pagina 43
Controlul financiar - Pagina 44
Controlul financiar - Pagina 45
Controlul financiar - Pagina 46
Controlul financiar - Pagina 47
Controlul financiar - Pagina 48
Controlul financiar - Pagina 49
Controlul financiar - Pagina 50
Controlul financiar - Pagina 51
Controlul financiar - Pagina 52
Controlul financiar - Pagina 53
Controlul financiar - Pagina 54
Controlul financiar - Pagina 55
Controlul financiar - Pagina 56
Controlul financiar - Pagina 57
Controlul financiar - Pagina 58
Controlul financiar - Pagina 59
Controlul financiar - Pagina 60
Controlul financiar - Pagina 61
Controlul financiar - Pagina 62
Controlul financiar - Pagina 63
Controlul financiar - Pagina 64
Controlul financiar - Pagina 65
Controlul financiar - Pagina 66
Controlul financiar - Pagina 67
Controlul financiar - Pagina 68
Controlul financiar - Pagina 69
Controlul financiar - Pagina 70
Controlul financiar - Pagina 71
Controlul financiar - Pagina 72
Controlul financiar - Pagina 73
Controlul financiar - Pagina 74
Controlul financiar - Pagina 75
Controlul financiar - Pagina 76
Controlul financiar - Pagina 77
Controlul financiar - Pagina 78
Controlul financiar - Pagina 79
Controlul financiar - Pagina 80
Controlul financiar - Pagina 81
Controlul financiar - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • Controlul financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Organizarea Auditului Intern

CAPITOLUL 1. AUDITUL INTERN - Definiţie, Obiective, Sferă de activitate şi Funcţiile Auditului Intern 1.1. Definirea conceptului de audit Auditul...

Investiții

INTRODUCERE INTRODUCERE INTRODUCEREINTRODUCERE Prezenta lucrare este alcătuită din 4 capitole care cuprind aspecte legate de activitatea de...

Bilanțul contabil - rol și tipuri

ÎNTRODUCERE Informaţia şi în deosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate , fiind un element indispensabil...

Audit Financiar - Studiu de Caz

CAPITOLUL I - METODOLOGIA DE EXERCITARE A AUDITULUI FINANCIAR 1.1. Sistemul metodologic de control financiar Prima etapă constă în a fixa...

Audit intern în instituția publică

1.1. Definirea şi obiectivele auditului public intern Auditul intern este un control de tip ex post, realizează o monitorizare permanentă a...

Autofinanțare

I.Finanţarea întreprinderii Finanţarea prezintă importanţa crucială pentru supravieţuirea şi dezvoltarea unei întreprinderi. În primul rând,...

Control Financiar - ANAF

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a înfiinţat pe baza Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, la data de 1...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Controlului financiar privind cheltuielile și veniturile unui agent economic - SNP Petrom București, sucursala Peco Brăila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Controlul Financiar de Gestiune la Agențiile CEC

CAP I. PROBLEME GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA CEC- SA. 1.1 SCURT ISTORIC AL CEC Sistemul bancar îşi are originea în trecutul îndepărtat , existând...

Baze teoretice ale controlului financiar

Introducere Etimologic, cuvântul control derivă din limba latină, “contra rolus”, care se definește ca fiind “cercetarea unui act duplicat după...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori 1.1 Introducere Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă...

Metodologia de exercitare a controlului preventiv în cadrul instituțiilor publice

1.Controlul financiar preventiv – scurtă caracterizare 1.1.Definiție, clasificare Controlul financiar preventiv este o formă specifica a...

Ai nevoie de altceva?