Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4668
Mărime: 58.76KB (arhivat)
Publicat de: Iuliu Groza
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori.3
 2. 1.1 Introducere.3
 3. 1.2 Organizarea controlului financiar prin cenzori.3
 4. II. Controlul financiar realizat asupra conturilor contabile.5
 5. 2.1 Controlul financiar exercitat asupra conturilor de capital şi rezerve.5
 6. 2.2 Controlul financiar exercitat asupra conturilor de imobilizări.5
 7. 2.3 Controlul financiar asupra conturilor de stocuri.6
 8. 2.4 Controlul financiar exercitat asupra conturilor de decontări.6
 9. 2.5 Controlul cenzorilor asupra conturilor financiare.7
 10. 2.6 Controlul financiar asupra conturilor de cheltuieli, venituri şi rezultate financiare.7
 11. III. Controlul financiar exercitat asupra bilantului si anexelor sale.8
 12. IV. Controlul financiar exercitat asupra contului de profit si pierdere.9
 13. V. Finalizarea controlului financiar exercitat prin cenzori.10
 14. Studiu de caz.12
 15. Concluzii.18
 16. Bibliografie.19

Extras din proiect

I. Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori

1.1 Introducere

Metodologia de exercitare a controlului financiar reprezintă acel proces de stabilire a unor relaţii faptice cu privire la starea unor activităţi economice, ce presupune derularea mai multor etape succesive şi independente.

Cenzorul reprezintă acea persoană care este stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor, prin acte constitutive, în cadrul societăţilor cu răspundere limitată, a societăţilor de capitaluri, care are în vedere exercitarea controlului financiar asupra actelor şi operaţiunilor, cu scopul unei bune funcţionari a activităţii societaţii.

1.2 Organizarea controlului financiar prin cenzori

În cadrul societăţilor comerciale, dar şi a diferitelor forme de organizare a agenţilor economici, controlul financiar exercitat prin cenzori are în vedere respectarea următoarelor norme de drept:

• Societatea pe acţiuni trebuie să deţină trei cenzori, şi de asemenea trei supleanţi, în cazul în care nu este prevăzut un numar mai mare în contractul de societate. Cel puţin unul trebuie să fie expert contabil, sau contabil autorizat, iar numărul cenzorilor de regulă trebuie să fie impar.

Aceştia au obligaţia de a supraveghea gestiunea entităţii, de a verifica legalitatea întocmirii bilanţului şi contului de profit şi pierderi, şi de a verifica dacă evaluarea patrimoniului a fost realizată conform regulilor stabilite în întorcmirea bilanţului.

• Cenzorul extern independent, acea persoană fizică sau juridică, care supraveghează şi verifică contabilitatea tuturor persoanelor juridice ce au fost supuse controlului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M ), trebuie să asigure examinarea sistematică a activităţii financiar-contabile şi de asemenea să acorde o certificare privind exactitatea şi corectitudinea înregistrărilor contabile din conturile anuale ce aparţin societăţilor care au fost expertizate . Persoanele care au obţinut calitatea de expert contabil, fonform legii, pot indeplini şi pe cea de cenzor.

• Persoana care a îndeplinit calitatea de expert contabil conform legii, deţine şi competenţa profesională de a verifica modul în care este organizată activitatea economico-financiară şi cea contabilă, de a supraveghea modul de gestiune a societăţilor comerciale, şi implicit de a verifica dacă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierdere sunt în conformitate cu legea.

Cenzorii sunt de regulă aleşi de către adunarea constitutivă din cadrul societăţilor comerciale, şi au un mandat de trei ani, însă au posibilitatea de a fi realeşi. În cadrul societăţilor comerciale în care cel puţin 20% din capitalul social este deţinut de către stat, un cenzor este recomandat de Ministerul Finanţelor, iar în cazul celor pe acţiuni şi implicit cu răspundere limitată cu capital de stat, aceştia sunt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor. Cu excepţia cenzorilor contabili, restul fi nevoiţi să fie acţionari la societatea la care au fost numiţi, şi sunt obligaţi să îşi exercite personal mandatul. Astfel, cenzorii au în vedere principale atribuţii, precum:

• trebuie să prezinte Adunării Generale a Acţionarilor, opinia personală cu privire la propunerile de modificare a statutului societăţii, a obiectivului activităţii şi la propunerile de reducere a capitalului social;

• trebuie să verifice în cursul exerciţiului financiar, administrarea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, casa şi registrele de evidenţă contabilă şi de asemenea trebuie să informeze Consiliul de Administraţie despre eventualele nereguli constatate;

• să controleze operaţiunile de lichidare, la lichidarea societăţii;

• trebuie, la încheierea exerciţiului financiar, să controleze corectitudinea inventarului, a informaţiilor şi a documentelor prezentate de către Consiliul de Administraţie asupra contului de profit şi pierdere şi asupra bilanţului, şi trebuie să prezinte un raport scris Adunării Generale a Acţionarilor.

Cenzorii sunt obligaţi să: constate depunerea regulată a garanţiei administratorilor, să efectueze inspecţii casieriei pe neaşteptate în fiecare lună, să verifice existenţa titlurilor ce sunt pe proprietatea entităţii, sau au fost primate în gaj, depozit sau cauţiune, să vegheze ca dispoziţiile legale din contractul de societate să fie îndeplinite de către administratori, să convoace adunările extraordinare, în momentul în care nu au fost convocate de administratori.

În cadrul societăţilor pe acţiuni, cenzorii trebuie să îndeplinească o serie de obligaţiuni specifice, cum ar fi:

• să controleze faptele care au fost reclamate de orice acţionar, iar în cazul în care acestea se dovedesc a fi reale, să le aibă în vedere la întocmirea raportului scris către Adunarea Generală a Acţionarilor;

• să întocmească proces verbal cu privire la constatarea numărului acţiunilor la purtător care au fost depuse de către acţionari, şi ulterior să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege pentru ţinerea AGA;

• să elibereze un certificat administratorilor din care să rezulte depunerea garanţiei, în vederea înscrierii semnăturilor la Registrul Cometţului.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor specific controlului financiar, cenzorii exercită control prin sondaj asupra bilanţului contabil, conturilor contabile şi asupra contului de profit şi pierderi

Bibliografie

1. Mihăescu Sorin, „Control financiar-bancar”, Ediţia a II-a revizuită, Ed. Universităţii „ Al. I. Cuza”, Iaşi, 2008;

2. Mihăescu Sorin, „Controlul financiar în firme, bănci, instituţii”, Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2006;

Preview document

Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 1
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 2
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 3
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 4
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 5
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 6
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 7
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 8
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 9
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 10
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 11
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 12
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 13
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 14
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 15
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 16
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 17
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 18
Metodologia de exercitare a controlului financiar prin cenzori la o firmă - Pagina 19

Conținut arhivă zip

 • Metodologia de Exercitare a Controlului Financiar prin Cenzori la o Firma.docx

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Controlul propriu la agenții economici

Cap I. Influenţa specificului activităţii societăţii comerciale „CETATEA” S.A., Tg.Neamţ asupra organizării şi exercitării controlului finaciar...

Controlul Finaciar

INTRODUCERE Este cunoscut faptul ca actul conducerii presupune, ca un atribut deosebit de important, controlul permanent si systematic asupra...

Control de gestiune

1.Notiunea de control al unei organizatii Noţiunea de control este utilizată în ştiinţele organizaţiilor încă de la începutul sec.al XX-lea, cînd...

Controlul Financiar - Bancar

Bazele teoretice ale controlului financiar 1.1 Functia de control a finantelor - premisa pentru organizarea si exercitarea controlul financiar...

Ai nevoie de altceva?