Controlul Financiar - Bancar

Curs
10/10 (9 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 149 în total
Cuvinte : 82249
Mărime: 1.03MB (arhivat)
Publicat de: Robert Teodorescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sorin Mihaiescu

Extras din curs

Bazele teoretice ale controlului financiar

1.1 Functia de control a finantelor - premisa pentru organizarea si exercitarea controlul financiar

Teoria si practica financiara admit ca finantele îndeplinesc doua functii care le definesc continutul,

si anume: functia de repartitie si functia de control. În sinteza, functia de control a finantelor consta în

folosirea raporturilor financiare ca mijloc de exercitare a unui control în forma baneasca asupra

ansamblului de procese ale reproductiei sociale. Ea vizeaza procesele si fenomenele cu continut

financiar, caracteristice formarii si repartizarii de fonduri financiare constituite la nivelul diferitelor

structuri organizatorice din economie, din care rezulta si se mobilizeaza, sau catre care sunt dirijate spre

utilizare resursele financiare.

Acest suport obiectiv al controlului prin finante este la rândul sau asigurat de exprimarea valorica

(prin bani) a proceselor economice si de corelatiile dintre procesele materiale si cele valorice, inclusiv

cele financiare. Manifestarea functiei de control a finantelor se întrepatrunde astfel cu îndeplinirea

functiilor caracteristice ale banilor. Controlul posibil care se exercita prin finante are deci la baza

exprimarea valorica a proceselor materiale ale reproductiei, dar aceasta nu presupune suprapunerea

acestei functii cu functiile banilor. Functiile banilor se manifesta în raport cu pozitia de echivalent

general ce revine acestora, iar faptul ca produsul national îmbraca si o forma baneasca, sta la originea

formei valorice de realizare a proceselor financiare. Rezulta ca prin finante se exprima într-un mod mai

sintetic, derularea proceselor de ansamblu ale reproductiei. Totodata, faptul ca prin procesele financiare

se reflecta ansamblul reproductiei sociale, asigura premisele necesare exercitarii controlului de pe pozitia

finantelor, inclusiv ca o faza a procesului decizional si de conducere.

În abordarea acestei functii s-au exprimat si opinii dupa care controlul ar trebui considerat numai ca

o functie a activitatii persoanelor puse în situatia de a-l exercita. Principalul argument adus în sprijinul

acestei aprecieri consta în aceea ca oamenii poseda însusirea de a efectua activitatea concreta de control,

însusire pe care categoriile economice, inclusiv finantele, nu le pot avea. O asemenea abordare ignora

tocmai suportul obiectiv al controlului financiar, cu elementele subiective privitoare la organizarea

activitatii de control sau desemnarea anumitor persoane pentru efectuarea acestuia. Or, este evident ca

exercitarea atributiunilor de control financiar de catre o persoana sau alta devine posibila numai acolo si

în masura în care acestea actioneaza în baza anumitor procese financiare aflate la rândul lor în raporturi

de conditionare reciproca cu alte procese economice. Rezulta cu claritate ca controlul financiar nu se

poate exercita acolo unde nu se manifesta relatii, procese si raporturi financiare. Concretizarea efectiva a

functiei de control a finantelor presupune exercitarea controlului financiar atât asupra proceselor si feno-

menelor de natura financiara caracteristice constituirii si repartizarii fondurilor banesti la nivelul

diferitelor structuri organizatorice, cât si asupra altor procese ale reproductiei sociale din care rezulta si

se mobilizeaza sau catre care sunt dirijate spre utilizare resursele financiare.

Acest aspect pune în evidenta faptul ca functia de control a finantelor (inclusiv controlul financiar)

se manifesta pe o sfera mai larga decât sfera activitatilor financiare. Aceasta extensie data controlului

financiar se justifica tot în mod obiectiv, asigurând finalitatea sa. Constatarile ce rezulta din exercitarea

controlului financiar evidentiaza nu numai caracterul legal sau ilegal, corectitudinea sau incorectitudinea

unor operatiuni financiare, cât mai ales cauzele evolutiei negative în plan financiar. Aceste cauze îsi au

adesea radacinile în derularea celorlalte procese ale reproductiei sociale. În acest sens, controlul prin

finante are finalitate în masura în care stabileste cauzele reale ale unei situatii financiare date si pe

aceasta baza, posibilitatea de interventie în derularea acestor procese.

Fiind concretizarea practica a functiei de control a finantelor, controlul financiar nu se

individualizeaza ca o stiinta cu un domeniu de cercetare de sine statator, si de aceea apreciem ca

arsenalul metodologic utilizat vizeaza mai multe discipline financiare si economice, fiind de fapt o

însumare a unor asemenea tehnici si procedee. De aceea exercitarea efectiva a controlului financiar

6

include procese economice si adesea, procese sociale care nu sunt toate de esenta financiara, dar asupra

carora se poate exercita o anumita influenta prin finante.

1.2 Principiile si functiile care stau la baza controlului financiar

1.2.1. Principiile controlului financiar

Realizarea nemijlocita în practica a activitatii de control financiar se bazeaza pe o serie de principii

si functii de maxima generalitate care, indiferent de modificarile obiective pe care le suporta aceasta

activitate în conditii politice, economice, sociale existente la un moment dat, sa permita utilizarea cu

eficienta a resurselor publice si private.

- Principiul integrarii controlului financiar în structura organizatorica si de conducere a

economiei nationale presupune exercitarea sa de la verigile de baza pâna la nivelul de ansamblu al

economiei nationale, actionând în sistem piramidal.

- Principiul autonomiei, competentei si autoritatii controlului trebuie sa raspunda la mai

multe cerinte, dintre care:

- organizarea controlului sa fie astfel facuta încât sa dea posibilitatea ca cine conduce sa

si controleze. Aceasta cerinta presupune ca fiecare structura organizatorica sa poata dispune de

propriile organe pentru urmarirea obiectivelor stabilite, în mod permanent si sistematic, cu scopul de

a obtine informatii asupra propriilor rezultate si corectarea eventualelor deficiente;

Preview document

Controlul Financiar - Bancar - Pagina 1
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 2
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 3
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 4
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 5
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 6
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 7
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 8
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 9
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 10
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 11
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 12
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 13
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 14
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 15
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 16
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 17
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 18
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 19
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 20
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 21
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 22
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 23
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 24
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 25
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 26
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 27
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 28
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 29
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 30
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 31
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 32
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 33
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 34
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 35
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 36
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 37
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 38
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 39
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 40
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 41
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 42
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 43
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 44
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 45
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 46
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 47
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 48
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 49
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 50
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 51
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 52
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 53
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 54
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 55
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 56
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 57
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 58
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 59
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 60
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 61
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 62
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 63
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 64
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 65
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 66
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 67
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 68
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 69
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 70
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 71
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 72
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 73
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 74
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 75
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 76
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 77
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 78
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 79
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 80
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 81
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 82
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 83
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 84
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 85
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 86
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 87
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 88
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 89
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 90
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 91
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 92
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 93
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 94
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 95
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 96
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 97
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 98
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 99
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 100
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 101
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 102
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 103
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 104
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 105
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 106
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 107
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 108
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 109
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 110
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 111
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 112
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 113
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 114
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 115
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 116
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 117
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 118
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 119
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 120
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 121
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 122
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 123
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 124
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 125
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 126
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 127
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 128
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 129
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 130
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 131
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 132
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 133
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 134
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 135
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 136
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 137
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 138
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 139
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 140
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 141
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 142
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 143
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 144
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 145
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 146
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 147
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 148
Controlul Financiar - Bancar - Pagina 149

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar - Bancar.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

Cardul instrument de plată modern

Perfectionarea, modernizarea si eficientizarea instrumentelor si modalitatilor de plata au fost determinate pe de o parte de cuceririle stiintei,...

Tehnica operațiunilor bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Sisteme de Plăți

Platile electronice, aceasta semnificativa inventie a sfarsitului de secol XX, au aparut ca una din urmarile remarcabile ale dezvoltarii...

Plăți Internaționale

Capitolul 1. Platile internationale 1.1 Platile internationale: concept, sfera de cuprindere Cresterea interdependentelor economice a atras dupa...

Banca Transilvania

Cap. 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Legenda unitati BT: exista unitati vor...

Creditul Bancar

Exercitându-si rolul de intermediar între agentii care dispun de capitaluri si cei acre au nevoie de capitaluri suplimentare bancile efectueaza...

Te-ar putea interesa și

Control Financiar Bancar Curent

Control financiar operativ curent 1. Controlul operativ curent în intreprinderi și institutii În cadrul entităților economice, precum și în...

Control Financiar Bancar

Capitol 1. Controlul Financiar de Stat Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu Autoritatea Naţională de Control efectuează, în numele statului,...

Procedee și Tehnici de Control Financiar Bancar

Procedee şi tehnici de control financiar Diversitatea de activitaţi din economie, interacţiunea şi condiţionarea lor reciprocă, impune în mod...

Control Financiar-Bancar

I.Controlul financiar preventiv Activitatea de exercitare a controlului preventiv în ţara noastră are o vechime destul de mare şi în decursul...

Control Financiar Bancar

1. Controlul operativ curent în întreprinderi și instituții Controlul operativ curent sau concomitent, atât la nivelul întreprinderilor cât și la...

Metodologia de exercitare a controlului financiar bancar

INTRODUCERE Controlul este un proces esențial în derularea unei activități economice și financiare deoarece contribuie la protejarea acesteia și a...

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Bancar

Capitolul 1 Introducere în procedeele şi tehnicile de control financiar Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice,...

Control financiar-bancar - noțiunea de control - definiție, clasificare

Capitolul I Elemente de ordin conceptual 1.1 Notiuni introductive Pe cât de veche în istoria civilizatiei, pe atât de necesară, activitatea de...

Ai nevoie de altceva?