Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași

Proiect
8.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 177 în total
Cuvinte : 62580
Mărime: 5.73MB (arhivat)
Publicat de: Anaida Petcu
Puncte necesare: 13
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Univ. “Al. I. Cuza” , Iasi Specializarea: Finante – Banci

Cuprins

 1. Capitolul 1 Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie….4
 2. 1.1 Momentul istoric al înfiintarii..4
 3. 1.2 Principalele etape si evolutia BRD..7
 4. 1.3 Forma si structura capitalului si a actionariatului..10
 5. 1.4 Principalele functii, activitati si operatiuni bancare…...11
 6. 1.5 Cadrul legislativ general si specific….14
 7. 1.6 Organismele de control si reglementare...15
 8. Capitolul 2 Organizarea societatii bancare.Sistemul informational bancar…18
 9. 2.1 Organigrama generala a BRD-GSG ….18
 10. 2.2 Functiile si atributiile centralei bancii
 11. în cadrul structurilor teritoriale .23
 12. 2.3 Rolul si atributiile sucursalei BRD-GSG SA Iasi 24
 13. 2.4 Activitatile derulate în cadrul agentiei Vasile Conta27
 14. 2.5 Sistemul Informational Bancar28
 15. 2.5.1 Specificitatea departamentului si sistemelor
 16. informatice a BRD-GSG28
 17. 2.5.2 Documente si programe informatice utilizate de BRD…..29
 18. 2.5.3 Utilizarea sistemelor expert în analiza de credit.33
 19. Capitolul 3 Conturi bancare…34
 20. 3.1 Principii si reguli generale34
 21. 3.2 Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare…35
 22. 3.3 Operatiuni curente si operatiuni speciale..48
 23. 3.4 Incidente în functionarea conturilor bancare..50
 24. 3.5 Închiderea unui cont51
 25. Capitolul 4 Plasamente bancare si non-bancare….59
 26. 4.1 Plasamente bancare..59
 27. 4.2 Plasamente monetare non-bancare….73
 28. Capitolul 5 Decontarea intra si interbancara. Operatiunile cu numerar.80
 29. 5.1 Instrumente de plata.82
 30. 5.2 Compensarea multilaterala a platilor interbancare…..111
 31. 5.3 Operatiuni cu numerar..112
 32. 5.4 Moneda electronica114
 33. Capitolul 6 Marketingul bancar…124
 34. 6.1 Marketingul de produs si serviciu bancar124
 35. 6.2 Marketingul institutional…. .132
 36. Capitolul 7 Creditarea bancara. Persoane fizice
 37. si agenti economici ….138
 38. 7.1 Credite pentru persoane fizice …140
 39. 7.2 Credite persoane juridice… ..158
 40. Bibliografie..176

Extras din proiect

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie

1.1 Momentul istoric al înfiintarii

Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA are loc în anul 1990 prin Hotarârea Guvernului nr. 1178 din 2 noiembrie 1990 publicata în M.Of. nr. 132 din data: 11/19/90. Principalele repere ale statutului BRD cuprins în hotarâre sunt:

- Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. se constituie ca banca de dezvoltare si comerciala - societate pe actiuni, organizata în conformitate cu legile în vigoare in România, si functioneaza ca persoana juridica, potrivit prevederilor prezentului statut. În acest statut Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. este denumita banca;

- Durata de activitate a bancii va fi de 99 de ani, începând cu data publicarii în Monitorul Oficial al României a documentelor de înfiintare;

- Obiectul de activitate al bancii îl constituie:

- efectuarea de operatiuni si servicii bancare pentru proiectele de investitii economice si financiare ale statului, ce se realizeaza, integral sau partial, din fonduri de la buget si din împrumuturi în valuta de la bancile de dezvoltare internationale, institutii financiare si de la alte banci;

- atragerea de fonduri banesti, acordarea de credite în lei si în valuta si efectuarea de servicii bancare pentru activitatea de investitii, de productie, comerciala si de prestari de servicii, desfasurata de regii autonome, societati comerciale, societati mixte, institutii de stat, unitati cooperatiste, organizatii obstesti, asociatii familiale sau persoane fizice;

În acest scop, banca efectueaza, în conditiile prevazute de statut, urmatoarele operatiuni, în numele sau propriu, în numele altora sau în colaborare cu altii:

a) atrage fonduri banesti, în lei si în valuta, din tara si strainatate, în depozite la vedere sau la termen;

b) pastreaza disponibilitatile banesti ale clientilor si efectueaza operatiuni de încasari si plati, în lei si în valuta, în numerar sau fara numerar, prin conturile deschise de clienti la aceasta banca;

c) contracteaza credite, în lei si în valuta, din tara si din strainatate;

d) acorda credite, în lei si în valuta, pe baza de garantii, pe termen mediu, cu rambursare de pâna la 5 ani si pe termen lung de pâna la 25 ani, în conditiile stabilite de lege, pentru realizarea de investitii de catre clientii sai din tara si strainatate; de asemenea, acorda credite pe termen scurt, cu rambursarea de pâna la 12 luni, pentru aprovizionare, productie, desfacere, prestari de servicii, suplinirea temporara a resurselor agentilor economici pentru investitii, precum si pentru nevoi gospodaresti ale persoanelor fizice;

e) presteaza servicii bancare privind expertizarea tehnica, economica si financiara a proiectelor, urmarirea utilizarii fondurilor potrivit destinatiei aprobate si prevederilor din documentatii, analiza ofertelor depuse de executanti, precum si alte servicii pentru investitiile statului care se realizeaza din fonduri de la buget în baza mandatului primit;

f) efectueaza servicii bancare pentru dezvoltarea activitatilor agentilor economici, acorda consultatii si asistenta pe probleme de gestiuni financiare si de evaluare a patrimoniului, în baza conventiilor încheiate cu acestia;

g) efectueaza operatiuni de scontare a efectelor de comert si rescontare a portofoliului, în lei si în valuta;

h) emite efecte de comert, în lei si în valuta, si accepta efecte de comert emise asupra sa, avalizeaza si gireaza efecte de comert emise de terti, emite cecuri bancare proprii sau în contul altor institutii de credit;

i) efectueaza operatiuni cu acreditive, incasouri, ordine de plata si alte instrumente de plata;

j) emite, confirma si efectueaza operatiuni cu scrisori de garantie, avaluri, cautiuni, în tara si strainatate;

k) efectueaza operatiuni de vânzare-cumparare si alte operatiuni cu titluri emise de stat, precum si cu actiuni, obligatiuni si hârtii de valoare, pe cont propriu sau pentru terti, în tara si strainatate, potrivit legii;

l) efectueaza operatiuni de arbitrajare pe pietele internationale valutare sub forma de atragere si constituire de depozite la termen si la vedere, proprii si ale clientilor; banca poate compensa din beneficiile realizate din aceste operatiuni eventualele diferente nefavorabile;

m) participa la consortii de garantii si la credite consortiale interne si internationale;

n) cumpara si vinde valuta straina, aur si metale pretioase sub orice forma; efectueaza operatiuni de schimb valutar;

o) efectueaza servicii de trezorerie si de depozitare pentru obiecte de valoare, proprietate a unor persoane juridice sau fizice;

p) efectueaza operatiuni privind executarea de casa a bugetului, în limita mandatului primit;

r) încheie aranjamente de corespondent cu banci si institutii financiare straine si conventii privind activitati financiar-bancare si efectueaza alte operatiuni legate de afacerile bancare si financiare, în tara si strainatate;

s) participa cu capital la institutii financiare si bancare si la alti agenti economici din tara si strainatate;

t) participa, ca membra, în organisme financiar-bancare internationale sau regionale, la operatiuni economice financiare si bancare în cadrul unor acorduri, conventii si întelegeri încheiate de autoritatile române pe plan intern si international în scopul atragerii de împrumuturi în valuta; participa la reuniuni internationale cu caracter financiar, bancar sau monetar;

Preview document

Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 1
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 2
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 3
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 4
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 5
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 6
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 7
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 8
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 9
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 10
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 11
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 12
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 13
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 14
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 15
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 16
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 17
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 18
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 19
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 20
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 21
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 22
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 23
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 24
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 25
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 26
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 27
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 28
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 29
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 30
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 31
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 32
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 33
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 34
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 35
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 36
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 37
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 38
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 39
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 40
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 41
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 42
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 43
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 44
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 45
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 46
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 47
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 48
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 49
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 50
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 51
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 52
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 53
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 54
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 55
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 56
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 57
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 58
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 59
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 60
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 61
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 62
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 63
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 64
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 65
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 66
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 67
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 68
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 69
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 70
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 71
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 72
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 73
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 74
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 75
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 76
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 77
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 78
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 79
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 80
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 81
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 82
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 83
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 84
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 85
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 86
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 87
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 88
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 89
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 90
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 91
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 92
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 93
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 94
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 95
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 96
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 97
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 98
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 99
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 100
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 101
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 102
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 103
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 104
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 105
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 106
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 107
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 108
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 109
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 110
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 111
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 112
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 113
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 114
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 115
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 116
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 117
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 118
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 119
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 120
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 121
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 122
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 123
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 124
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 125
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 126
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 127
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 128
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 129
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 130
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 131
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 132
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 133
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 134
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 135
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 136
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 137
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 138
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 139
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 140
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 141
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 142
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 143
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 144
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 145
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 146
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 147
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 148
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 149
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 150
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 151
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 152
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 153
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 154
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 155
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 156
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 157
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 158
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 159
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 160
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 161
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 162
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 163
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 164
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 165
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 166
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 167
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 168
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 169
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 170
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 171
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 172
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 173
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 174
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 175
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 176
Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași - Pagina 177

Conținut arhivă zip

 • Tehnica Operatiunilor Bancare - Realizat la BRD - Groupe Societe Generale din Localitatea Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Cardul instrument de plată modern

Perfectionarea, modernizarea si eficientizarea instrumentelor si modalitatilor de plata au fost determinate pe de o parte de cuceririle stiintei,...

Tehnica operațiunilor bancare - BRD

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Studiu monografic realizat la Banca Română pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Sisteme de Plăți

Platile electronice, aceasta semnificativa inventie a sfarsitului de secol XX, au aparut ca una din urmarile remarcabile ale dezvoltarii...

Studiu monografic la disciplina Tehnica Operațiunilor Bancare - Banca Română pentru Dezvoltare

Denumirea si sigla: Forma juridica: societate pe actiuni, persoana juridica româna Adresa – Centrala Turn BRD – B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7,...

Banca Transilvania

Cap. 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Legenda unitati BT: exista unitati vor...

Creditul Bancar

Exercitându-si rolul de intermediar între agentii care dispun de capitaluri si cei acre au nevoie de capitaluri suplimentare bancile efectueaza...

Te-ar putea interesa și

Tehnica și evidența operațiunilor bancare realizat la Banca Comercială BRD - Groupe Societe Generale Iași

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE.ISTORIC SI EVOLUTIE 1.1. Momentul istoric al infiintarii BRD-G.S.G Pe teritoriul Romaniei au fost...

Tehnica Operațiunilor Bancare

infiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA are loc in anul 1990 prin Hotarârea Guvernului nr. 1178 din 2 noiembrie 1990 publicata in M.Of....

Ai nevoie de altceva?