Tehnica operațiunilor bancare - BRD

Proiect
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 47755
Mărime: 328.53KB (arhivat)
Publicat de: Flora Biro
Puncte necesare: 13

Cuprins

 1. CUPRINS 2
 2. CAPITOLUL I 5
 3. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE. ISTORIC SI EVOLUTIE 5
 4. 1.1.SCURT ISTORIC AL BANCII ROMÂNE PENTRU DEZVOLTARE 5
 5. RECUNOASTEREA BRD PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL 7
 6. 1.2. PRINCIPALELE ETAPE DIN EVOLUTIA BRD 7
 7. 1.3. FORMA SI STRUCTURA CAPITALULUI SI A ACTIONARIATULUI 8
 8. 1.4. PRINCIPALELE SALE FUNCTII, ACTIVITATI SI OPERATIUNI BANCARE 9
 9. 1.5. CADRUL LEGISLATIV GENERAL SI SPECIFIC 14
 10. CAPITOLUL 2 23
 11. ORGANIZAREA SOCIETATII BANCARE. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 23
 12. 2.1. STRUCTURA ORGANIZATORICA A BANCII 23
 13. 2.2. SISTEMUL INFORMATIONAL BANCAR 33
 14. 2.3. DOCUMENTE SI PROGRAME INFORMATICE UTILIZATE DE BRD-GSG 34
 15. CAPITOLUL 3 38
 16. CONTURILE BANCARE 38
 17. 3.1. TITULARII DE CONT 38
 18. 3.2. CONTURILE CARE SE POT DESCHIDE LA BRD - MODUL CUM FUNCTIONEAZA ACESTEA 38
 19. 1. Conturile de disponibilitati banesti 39
 20. Documentatia pentru deschiderea conturilor de disponibilitati banesti 39
 21. Aprobarea si deschiderea conturilor de disponibilitati banesti 39
 22. Operatiunile în contul de disponibilitati banesti 40
 23. Închiderea conturilor de disponibilitati banesti 41
 24. 2. Conturile de depozit 42
 25. Deschiderea conturilor de depozite 42
 26. Închiderea conturilor de depozit 43
 27. 3. Conturile de credite 43
 28. Deschiderea conturilor de credite 43
 29. Operatiunile în contul de credit 44
 30. Închiderea contului de credite 44
 31. 4. Conturile cu destinatie speciala 44
 32. 5. Conturi în valuta 45
 33. Deschiderea conturilor în valuta si administrarea lor 45
 34. 6. Extrasul de cont 47
 35. CAPITOLUL 4 48
 36. PLASAMENTE BANCARE SI NON-BANCARE 48
 37. 4.1. PLASAMENTE BANCARE 48
 38. ATUSTART 52
 39. ATUSPRINT 53
 40. ATUCONT 54
 41. LIBERCONT 55
 42. PROGRESO 56
 43. 4.2. PLASAMENTE MONETARE NON-BANCARE 58
 44. BRAD 58
 45. STEJAR 59
 46. SIMFONIA 1 60
 47. CAPITOLUL 5 62
 48. DECONTAREA INTRA SI INTERBANCARA 62
 49. 5.1. MODALITATI SI INSTRUMENTE DE DECONTARE UTILIZATE ÎN ACTIVITATILE DE DECONTARE 62
 50. 1. Ordinul de plata 63
 51. Mentiuni obligatorii 63
 52. Obligatiile bancii initiatoare 64
 53. Obligatiile bancii destinatare 64
 54. Obligatiile clientului platitor 65
 55. Obligatiile clientului beneficiar 65
 56. Circuitele ordinului de plata 65
 57. 2. Cecul 68
 58. Mentiunile obligatorii ale cecului 68
 59. Tipuri de cecuri 69
 60. Girarea 69
 61. Avalul 70
 62. Valabilitatea cecului 70
 63. Modul de functionare 70
 64. Initiativa 70
 65. Termenul de prezentare la plata a cecurilor 70
 66. Încasarea cecului 71
 67. Refuzul cecurilor la plata 71
 68. Circuitele cecului 72
 69. 3. Cambia 74
 70. Crearea cambiei 75
 71. Acceptarea cambiei 76
 72. Scadenta si plata 76
 73. Girarea 76
 74. Cesiunea de creanta 76
 75. Avalizarea cambiei 76
 76. Scontarea 76
 77. Plata cambiei 77
 78. Protestul cambiei 77
 79. Suma înscrisa pe cambie 78
 80. Moneda de plata a cambiei 78
 81. Numarul de exemplare 78
 82. 4. Biletul la ordin 78
 83. Mentiunile obligatorii ale biletului la ordin 78
 84. Scadenta si plata 79
 85. Girarea 79
 86. Protestul 79
 87. Metodologia de decontare a biletului la ordin 79
 88. 5. Acreditivul 80
 89. Tipuri de acreditive 80
 90. 5.2. COMPENSAREA MULTILATERALA A PLATILOR INTERBANCARE - SEDINTA DE COMPENSARE 82
 91. 5.3. OPERATIUNI BANCARE CU NUMERAR 86
 92. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN DERULAREA OPERATIUNILOR DE ÎNCASARI SI PLATI 88
 93. 1. Foaia de varsamânt cu chitanta 88
 94. 2. Ordinul de încasare intern 89
 95. 3. Borderoul însotitor cu chitanta 89
 96. 5.4. TIPURI DE CARDURI EMISE DE BRD 90
 97. Cardul VISA CLASSIC ÎN LEI 90
 98. Cardul VISA ELECTRON 92
 99. Cardul Maestro 94
 100. CAPITOLUL 6 96
 101. MARKETINGUL BANCAR 96
 102. 6. 1. IMPORTANTA MARKETINGULUI PENTRU SERVICIILE BANCARE 96
 103. 6. 2. ACTIVITATEA DE MARKETING 97
 104. 6. 3. MARKETINGUL INSTITUTIONAL 97
 105. CAPITOLUL 7 99
 106. CREDITAREA BANCARA 99
 107. 7.1. CREDITAREA PERSOANELOR FIZICE 99
 108. Credite imobiliare 99
 109. Habitat plus 99
 110. Credite imobiliare in lei 100
 111. Credite de consum 101
 112. Credite auto 101
 113. Credite in lei pentru bunuri de folosinta indelungata 103
 114. Credit Expresso pentru nevoi personale nominalizate 105
 115. Credit expresso pentru nevoile personale 107
 116. Expresso dublu 109
 117. Creditul StudentPlus 110
 118. Creditul 10 112
 119. 7.2. CREDITAREA INTREPRINDERILOR SI AGENTILOR ECONOMICI 121
 120. 1. Principalele tipuri de intreprinderi care pot beneficia de credite bancare 121
 121. 2. Analiza bonitatii clientului 121
 122. 3. Categoriile de credite destinate finantarii activitatii curente 124
 123. Credite pentru cheltuieli de aprovizionare, productie si desfacere 124
 124. 4. Credite pentru finantarea activitatilor sezoniere 125
 125. 5. Credite pentru export 126
 126. 6. Credite in lei si valuta pentru descoperirea de cont 127
 127. 7. Finantarea investitiilor 128
 128. Credite de investitii 128
 129. Leasing finaciar 129
 130. BIBLIOGRAFIE 131

Extras din proiect

Capitolul I

Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie

1.1.Scurt istoric al Bancii Române pentru Dezvoltare

Istoria sistemului bancar îsi gaseste originile în trecutul îndepartat, existând marturii foarte vechi ce atesta practica unor activitati care, într-o forma mai mult sau mai putin evoluata, se pot constitui ca primii pasi pe tarâmul practicii bancare. Exista diferite pareri cu privire la originea bancilor. Unii cercetatori apreciaza ca primii bancheri au fost cei ce efectuau schimbul de bani, moment asociat aparitiei si circulatiei monedei metalice. Dupa alti cercetatori notiunea de banca este asociata momentului în care un grup de persoane a avut ideea sa primeasca disponibilitati banesti si sa ofere împrumuturi celor care aveau nevoie de fonduri suplimentare.

Activitatea bancilor românesti este reglementata de legislatia specifica domeniului, respectiv Legea privind activitatea societatilor comerciale, nr.31/1990 si Legea privind activitatea bancara, nr.33/1991. În acelasi timp, activitatea bancilor comerciale este sub autorizarea si supravegherea bancii centrale.

Bancile comerciale joaca un rol activ în luarea deciziilor privind activitatea lor, comparativ cu rolul pasiv jucat în perioada economiei centralizate. Pentru a asigura concurenta în sectorul bancar si pentru a limita pozitiile de monopol au fost stabilite anumite reglementari. Bancile nu au voie sa încheie contracte, întelegeri care le-ar putea conferi o pozitie dominanta pe piata monetara. Bancile nu trebuie sa se angajeze într-o concurenta neloiala.

Banca Româna pentru Dezvoltare este o banca de traditie în sistemul bancar românesc, fiind descendenta a Societatii Nationale de Credit Industrial, creata în 1923, cu scopul de a încuraja dezvoltarea economiei si îndeosebi a industriei.

Banca Romana pentru Dezvoltare s-a înfiintat la 1 decembrie 1990, prin preluarea activelor si pasivelor fostei Banci de Investitii, fiind nu numai o schimbare de „firma”, ci si conturarea unor noi orientari si conceptii în organizarea si functionarea bancii. Actionând pe baza unor strategii si politici flexibile, cu prudenta impusa de evolutia mediului economic, BRD a reusit sa se adapteze cerintelor economiei de piata actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanenta sub aspect organizational, patrimonial si financiar.

Una din principalele caracteristici ale BRD o constituie obtinerea unor cote inalte de profitabilitate.

În ultimii ani BRD a continuat politica de orientare a creditelor spre sectorul privat al economiei, ponderea acestora reprezentând circa 65% din totalul portofoliului de credite.

BRD a pus la dispozitia clientilor o gama larga de produse si servicii unele dintre ele în premiera pe piata româneasca : factoringul international, carti de plata, forfetare, scontarea efectelor de comert, studii de fezabilitate, evaluari de patrimoniu, consultanta si alte servicii pentru operatorii de pe piata de capital.

Participând la înfiintarea societatii de asigurare ASIBAN SA, BRD si-a largit gama de servicii oferind clientilor intermediari politele de asigurare.

Ca membru operational din 1992 al sistemului international de comunicatii financiar bancare SWIFT, BRD asigura legaturi rapide si eficiente cu banci membre din întreaga lume. În vederea implementarii sistemului de decontari bazat pe carti de plata, banca a devenit la sfârsitul anului 1993 membru al organizatiei VISA INTERNATIONAL. Totodata, calitatea de membru al Factors Chains International a permis alinierea rapida a bancii la practicile internationale in materie.

De asemenea, în conditiile unei competitivitati crescânde, BRD este un partener loial al comunitatii bancare românesti, calitatea sa de membru al Asociatiei Române a Bancilor asigurându-i participarea activa la dezvoltarea si restructurarea sistemului bancar românesc. O preocupare constanta a bancii o constituie largirea si diversificarea bazei de clienti. Orientarea strategica a conducerii bancii a constat în atragerea în rândul clientilor cu precadere a producatorilor cu potential de export si cu capacitati reale de dezvoltare, a societatilor cu capital privat si a întreprinderilor mici si mijlocii viabile, instituind totodata si un sistem preferential pentru clientii care deruleaza un volum mare de operatiuni bancare.

Cresterea numarului de clienti si necesitatea apropierii de acestia au constituit premisa deciziei bancii pentru o mai buna reprezentare în teritoriu, respectiv dezvoltarea retelei interne de unitati teritoriale. Astfel BRD s-a implicat într-un amplu proces de dezvoltare, reflectat în crearea si extinderea retelei sale de unitati teritoriale, în prezent banca având asigurata o infrastructura formata de 206 unitati. Concomitent banca a creat si dezvoltat un sistem informatic adecvat, urmând ca în viitor sa finalizeze proiectul de informatizare integrala a bancii.

Pe lânga realizarea obiectivelor strategice ale bancii, BRD urmareste si îndeplinirea obligatiilor asumate în calitate de cetatean institutional, obligatii concretizate în sponsorizarea pe de o parte a unor activitati din domeniile cultural, sportiv, umanitar, artistic si totodata, îsi asuma un rol educational, prin prezentarea în mass-media a produselor si serviciilor bancare.

Banca Româna pentru Dezvoltare este persoana juridica, fiind organizata ca societate bancara pe actiuni si are sediul în municipiul Bucuresti. Banca Româna pentru Dezvoltare are în subordine unitati bancare operative: sucursale, filiale, agentii si reprezentante în toate judetele tarii si în municipiul Bucuresti. BRD - Groupe Société Générale este recunoscuta de catre populatie prin

intermediul unei retele de 206 sucursale.

În momentul de fata, BRD - Groupe Société Générale are peste 1.400.000 de clieti si mai mult de 900.000 de posesori de carduri; ea detine o treime din piata cardurilor si 20% din cea a creditelor. BRD - Groupe Société Générale este cea mai mare banca privata din România si care se afla în plina expansiune.

Preview document

Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 1
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 2
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 3
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 4
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 5
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 6
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 7
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 8
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 9
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 10
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 11
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 12
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 13
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 14
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 15
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 16
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 17
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 18
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 19
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 20
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 21
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 22
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 23
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 24
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 25
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 26
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 27
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 28
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 29
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 30
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 31
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 32
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 33
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 34
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 35
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 36
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 37
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 38
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 39
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 40
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 41
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 42
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 43
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 44
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 45
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 46
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 47
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 48
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 49
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 50
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 51
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 52
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 53
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 54
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 55
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 56
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 57
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 58
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 59
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 60
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 61
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 62
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 63
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 64
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 65
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 66
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 67
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 68
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 69
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 70
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 71
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 72
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 73
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 74
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 75
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 76
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 77
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 78
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 79
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 80
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 81
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 82
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 83
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 84
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 85
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 86
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 87
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 88
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 89
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 90
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 91
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 92
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 93
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 94
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 95
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 96
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 97
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 98
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 99
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 100
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 101
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 102
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 103
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 104
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 105
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 106
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 107
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 108
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 109
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 110
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 111
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 112
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 113
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 114
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 115
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 116
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 117
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 118
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 119
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 120
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 121
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 122
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 123
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 124
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 125
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 126
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 127
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 128
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 129
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 130
Tehnica operațiunilor bancare - BRD - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • Tehnica Operatiunilor Bancare - BRD.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

Cardul instrument de plată modern

Perfectionarea, modernizarea si eficientizarea instrumentelor si modalitatilor de plata au fost determinate pe de o parte de cuceririle stiintei,...

Sisteme de Plăți

Platile electronice, aceasta semnificativa inventie a sfarsitului de secol XX, au aparut ca una din urmarile remarcabile ale dezvoltarii...

Monografie Banca Română pentru Dezvoltare

Cap.1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1. Momentul istoric al înfiintarii Momentul istoric al înfiintarii Bancii Române...

Proiect de practică - realizat la BRD - GSG Agenția Păcurari-Vest

1. Sistemul informational bancar 1.1. Particularitatile sistemului informational bancar al BRD-GSG Sistemul informational bancar este constituit...

Tehnica operațiunilor bancare

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Moment istoric VOLKSBANK ROMANIA S.A. a fost înfiintata în anul 2000 sî...

Banca Transilvania

Cap. 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Legenda unitati BT: exista unitati vor...

Te-ar putea interesa și

Tehnica operațiunilor bancare - realizat la BRD - Groupe Societe Generale din localitatea Iași

Cap 1. Prezentarea societatii bancare.Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al înfiintarii Înfiintarea Bancii Române pentru Dezvoltare – SA...

Studiu monografic realizat la Banca Română pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Studiu monografic la Tehnica Operațiunilor Bancare - BRD

CAP.1. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1.1. PREZENTAREA BRD Banca Româna de Dezvoltare a fost înfiintatÎ prin HotÎrâre de Guvern în decembrie 1990...

Studiu monografic - tehnica și evidența operațiunilor bancare în cadrul BRD-GSG

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE. ISTORIC ŞI EVOLUŢIE - MOMENTUL ISTORIC AL ÎNFIINŢĂRII Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Banca Română...

Tehnica operațiunilor bancare - BRD Groupe Societe Generale, Iași

Cap.1.Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie. 1.1.Moment istoric 1923-1947 Istoria BRD începe în 1923, odată cu crearea prin lege a...

Tehnica și evidența operațiunilor bancare realizat la Banca Comercială BRD - Groupe Societe Generale Iași

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE.ISTORIC SI EVOLUTIE 1.1. Momentul istoric al infiintarii BRD-G.S.G Pe teritoriul Romaniei au fost...

Monografie tehnica operațiunilor bancare

In anul 1923 se infiinteaza prin lege Societatea Nationala pentru Credit Industrial ca institutie publica in care statul detinea 20%, BNR 30% iar...

Tehnica și evidența operațiunilor bancare - BRD-GSG

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie BRD – Groupe Société Générale SA este o societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare...

Ai nevoie de altceva?