Economia principalelor state UE

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 8076
Mărime: 38.75KB (arhivat)
Publicat de: Amedeu Oros
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Hachi

Extras din curs

Titular Mihai Hachi, dr., conf. univ., ASEM

OBIECTIVELE unităţii de învăţare nr. 8

După studierea acestei teme vei fi capabil să înţelegi mai bine:

• particularităţile economiei principalelor state UE;

• combinaţia de factori care au determinat poziţia acestor state în topul economic european şi mondial;

• transformările structurale ale economiei acestor state în timp;

• avantajele şi limitele modelelor economice aplicate în economia statelor mari UE.

Obiective de referinţă Continuităţi

1. Cunoaştere şi înţelegere:

- definirea şi interpretarea adecvată a noţiunilor specifice;

- înţelegerea factorilor determinanţi ai economiei statelor mari UE;

- cunoaşterea problemelor cu care se confruntă principalele economii UE;

2. Explicare şi interpretare:

- interpretarea măsurilor de politică economică aplicate de guvernele lor la anumite etape de dezvoltare;

- argumentarea modificărilor structurale ale economiei principalelor state;

3. Instrumental-aplicative:

- analiza comparativă a principalelor economii UE în baza indicatorilor macroeconomici;

- formularea unor măsuri de depăşire a crizei economico-financiare a UE 1. Europa Unită – o nouă realitate geopolititică şi economică.

2. Rolul principalelor state în economia UE.

3. Economia comparată a principalelor state europene.

4. Modelele economice aplicate.

1. Problemele actuale ale economiei satelor mari UE.

Minai Hachi Caracteristica comparativă a economiei principalelor state UE /conspect de lecţii /

Caracteristica comparativă a economiei principalelor state UE

I. Europa Unită – o nouă realitate geopolitică şi geoeconomică.

II. Economia comparată a principalelor ţări vest-europene (Germania, Franţa, Marea Britanie).

Сuvinte/termeni-cheie. Europa Unită, economia socială de piaţă, model neoliberal/anglo-saxon, capitalism renan, reforma preţurilor, reforma bănească, „Planul Marschal”, „tetcerizare”, denaţificare

I. Statele Europei Occidentale, de regulă, sunt grupate in două grupe distincte: 1- statele ce fac parte din grupul convenţional G-7+1; şi 2 - statele mici capitaliste ale Europei Occidentale.

Europa la etapa contemporană îşi construieşte o nouă identitate – Europa Unită, care a ajuns să cuprindă actualmente 27 state de pe continentul european. Este regiunea care are mari pretenţii (în paralel cu SUA şi mai recent Asia Pacific) pentru a dirija lumea (sau cel puţin a da tonul in lume) şi poate s-ar împăca mai puţin cu rolul de superputere secundară. Acest mod de gândire, de dominare, de supremaţie, de lider mondial face parte din politica acestor state, dar şi din mentalitatea societăţilor respective care sunt pregătite pentru o astfel de cauză.

Europa este considerată leagănul civilizaţiei contemporane, în epoca modernă a reprezentat centrul lumii. Din Europa s-au lansat principalele curente, de aici au plecat marii exploratori ai spaţiului terestru (MDG), aici s-a inventat democraţia, parlamentarismul. Europa este leagănul revoluţiilor industriale, manageriale şi de altă natură.

După cel de-al II-lea Război Mondial Europa a slăbit foarte mult, făcând posibilă ascensiunea SUA. Puterea lumii pentru următoarea perioadă a fost partajată de SUA şi ex-URSS, această rivalitate sub denumirea „războiului rece” a durat intre 1945-1989, Europa rămânând în umbră. După căderea comunismului (anii '90 ai sec. XX), Federaţia Rusă „mai mare între egale” şi-a pierdut statutul de putere mondială şi va fi tot mai greu, dacă nu imposibil, să-l recupereze, datorită situaţiei economice precare, dar ţi prin pierderea unei părţi considerabile a teritoriului „preţios” din punct de vedere geopolitic.

După război Europa a trebuit să înceapă un proces de autodefinire şi de autofinanţare. Cele mai luminate minţi ale bătrânului continent au pledat pentru o Europă Comună, o Europă Unită. Acest vis de secole s-a realizat prin crearea celui mai puternic bloc UE (clubul elitarilor), deşi statele membre sunt foarte diferite, având insă o unitate istorică, culturală, sistem de valori apropiat – fapt ce-a constituit o premisă importantă în unificarea Europei. Printre principiile de bază în ideea construcţiei europene au fost:

1) proximitatea geografică;

2) unitatea civilizaţională.

S-a pornit de la ideea că nici un stat nu va putea deţine supremaţia economică şi politică şi nu va putea face faţă de una singură problemelor majore şi a provocărilor de diferită natură la etapa contemporană. Accentul s-a pus pe crearea unor regiuni economice mari. Zarurile au fost aruncate prin inaugurarea unui nou model de dezvoltare bazat nu doar pe potenţialul unei ţări, ci pe cel al unei regiuni mari.

Invitarea fostelor state socialiste din Europa Centrală şi de Est, precum şi a statelor Baltice în acest club elitar a însemnat, de fapt, excluderea acestora din sfera de influenţă rusă, dar şi o încercare de supradimensionare a spaţiului european. Lărgirea spre Est pare a fi justificată dacă ţinem cont de concurenţa dintre celelalte centre de putere economică. Prin invitarea ţărilor Baltice in clubul elitelor Occidentale UE s-a izolat de F. Rusă, lipsind-o de acces la Marea Baltică, izolând-o de Occident. Pe de altă parte, aderarea României şi a Bulgariei, invitarea Turciei la masa tratativelor este e natură să izoleze complet Rusia, din care motive F. Rusă nu agreează occidentul, orientându-se in prezent spre alianţe strategice cu Asia (în special cu China). Turcia, ca ţară pivot a lumii are o importanţă strategică deosebită pentru occident, permiţându-i UE exercitarea unei influenţe in lumea islamică, conservatoare, fundamentalistă. Cipru şi Malta alte două state mici, dar cu o poziţie foarte bună pentru controlul Mediteranei şi a influenţei asupra continentului african.

Preview document

Economia principalelor state UE - Pagina 1
Economia principalelor state UE - Pagina 2
Economia principalelor state UE - Pagina 3
Economia principalelor state UE - Pagina 4
Economia principalelor state UE - Pagina 5
Economia principalelor state UE - Pagina 6
Economia principalelor state UE - Pagina 7
Economia principalelor state UE - Pagina 8
Economia principalelor state UE - Pagina 9
Economia principalelor state UE - Pagina 10
Economia principalelor state UE - Pagina 11
Economia principalelor state UE - Pagina 12
Economia principalelor state UE - Pagina 13
Economia principalelor state UE - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Economia Principalelor State UE.doc

Alții au mai descărcat și

Prezent și perspective în dezvoltarea economică la nivelul uniunii europene

REZUMAT În Analiza anuală a creșterii pentru anul 2015, Comisia Europeană a identificat investițiile, reformele structurale și responsabilitatea...

Microeconomie - Suport de curs și seminar

ORGANIZAREA SEMINARIILOR DE MICROECONOMIE 14 seminarii ce vor fi structurat în 3 părți: a. O scurtă recapitulare a conceptelor predate la curs...

Uniunea Europeană

Construcţie sui generis: – Nu este un stat; – Nu este organizatie de cooperare internationala. -Familie de tari democratice -Entitate...

Economie mondială

ECONOMIA MONDIALĂ (EM) : CONCEPT, COMPONENTE DEFINIŢIE: acel stadiu al schimbului reciproc de activităţi în care, pe baza diviziunii mondiale a...

Microeconomie

Microeconomia este o ramura a economiei care se ocupa de studiul comportamentului unitatilor economice individuale - cum sunt : firmele si...

Economie mondială

1.Economia mondiala, origini, continut, perspective 1.1. Perioada premergatoare economiei mondiale 1.2. Formarea economiei mondiale 1.1....

Plan de afaceri

DESCRIEREA AFACERII INFORMAŢII DE BAZĂ DESPRE AFACERE (Nume, tipul de organizare al afacerii, o scurtă istorie, data şl locul înregistrării sau...

Economie

Care din urmatoarele resurse considerati ca sunt factori de productie? a) populatia unei tari; b) capitalul tehnic utilizat; c) echipamentul de...

Te-ar putea interesa și

Impactul globalizării serviciilor turistice asupra economiei mondiale - studiu de caz

INTRODUCERE În contextul definirii prin analogie cu comerţul internaţional a unor concepte specifice turismului internaţional şi identificând...

Politica monetară a băncii în perioada de tranziție

Bazându-ne în rolul important pe care-l are politica monetarã în teoriile economice, şi în special în actualitatea pe care o reprezintã aceastã...

Strategia de modernizare a stațiilor de distribuție carburanți

INTRODUCERE IMPORTANTA ADOPTARII UNEI STRATEGII DE MODERNIZARE A STATIILOR DE DISTRIBUTIE CARBURANTI PENTRU CRESTEREA PERFORMANTELOR...

Cooperarea Economică Internațională

INTRODUCERE Am ales această temă pentru a putea înţelege mai bine procesul de cooperare şi elementele implicate în acest proces., pornind de la...

Politica Monetară a Băncii Albaniei în Perioada de Tranziție

Politica monetarã, componentã esenţialã a politicii economice a statului. Experienţa istoricã a demonstrat necesitatea intervenţiei statului în...

România în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I Istoricul constituirii Uniunii Europene.Relaţiile României cu celelalte ţării europene 1.1. Crearea Comunităţilor Europene 1....

Studiu privind Strategiile de Securitate ale Principalelor State Moderne la Începutul Secolului XXI

INTRODUCERE Existenţa modernă a naţiunilor şi a statelor presupune un permanent avans al cunoaşterii, capacitatea de a analiza şi prognoza, spirit...

Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strâns legate de apariţia şi consolidarea statului. Finanţele publice, în...

Ai nevoie de altceva?