Economie Europeană

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 22026
Mărime: 1000.12KB (arhivat)
Publicat de: Patricia-Doina Lupu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Foszto Monika

Extras din curs

MODULUL I.

CONCEPTUL DE INTEGRARE

Concepte de bază:

- integrare în sens,

- integrare economică,

- integrare economică internaŃională.

Obiective urmărite: predarea acestui modul are ca scop

familiarizarea studenŃilor cu conceptele de integrare si aspectele teoreticometodologice

au menirea de a-i introduce pe studenŃi în domeniul

integrării europene.

Recomandări privind studiul: StudenŃii pot consulta pentru acest

domeniu o bibliografie vastă, preocupările de definire a integrării

economice putând fi regăsite într-o serie mare de studii si cercetări

cuprinse în cărŃi sau reviste de specialitate. Se recomandă studiul

individual, organizat în funcŃie de bibliografia indicată. A se aprofunda in

mod special:

- Mihaela LuŃas, Integrare economică europeană, Ed. Economică, 1999,

- Mihaela LuŃas, Uniunea Europeană - Mecanismul Integrării, Ed. Dacia,

2005.

Rezultate asteptate: studenŃii să cunoască noŃiunile teoretice ale

integrării economice.

INTEGRARE ÎN SENS GENERAL

În sens general, integrarea reprezintă ajustarea reciprocă a

elementelor constitutive ale unui sistem, permiŃându-i acestuia să

formeze un nou echilibru sau “combinarea părŃilor dintr-un întreg în

procesul de atingere a stadiului de uniune, iar uniunea este un întreg

rezultat din combinarea unor părŃi sau a unor membri”.

Prima mărturie a definirii, într-o sursă scrisă, a cuvântului

“integrare“ datează din anul 1620, când, în prima ediŃie a “The Oxford

English Dictionary“ integrarea este definită prin “combinarea părŃilor

dintr-un întreg”.

În limba română, ca de altfel si în limbile germană, engleză,

franceză, sau italiană, cuvântul integrare este preluat din limba latină,

unde “integratio- integrationis “ era utilizat în limbajul uzual cu sensul de

a renova, a restabili, a întregi, a completa.

INTEGRARE ECONOMICĂ

În sens economic, termenul a fost iniŃial utilizat la microscară pentru

a reflecta legăturile stabilite în cadrul activităŃi economice între diferitele

compartimente ale unei firme sau între firme diferite care participă, în

cadrul unul flux tehnologic, la obŃinerea unui produs.

Ulterior, cu sensul de integrare economică, dar fără a utiliza acest

concept (înlocuit de cooperare sau unificare) a fost descris procesul de

combinare a economiilor naŃionale în cadrul unei regiuni economice de

dimensiuni mari, respectiv de formare a blocurilor economice.

DefiniŃiile date integrării economice la macroscară au câteva

elemente comune. Primul este acela ca integrarea economica semnifica

”crearea unor spaŃii economice de mari dimensiuni, care permit, prin

exploatarea economiilor la scară si a specializării ca urmare a cresterii

dimensiunilor pieŃei, obŃinerea unor preŃuri scăzute si implicit a unor

profituri ridicate. Elementele definitorii ale integrării sunt, din acest punct

de vedere:

- diviziunea muncii - la nivel local, sectorial, de ramură, naŃional,

regional sau global;

- principiul discriminării sau al non-discriminării ;

- mobilitatea factorilor de productie, a bunurilor si serviciilor;

Cel de-al doilea este acela prin care integrarea economică trebuie

abordata din perspectiva duala: ca proces si ca o stare de fapt.

Privita ca proces, integrarea reprezinta “crearea si menŃinerea unor

modele de interacŃiuni economice, sociale si politice, intense si diverse,

între unităŃi anterior autonome”. Când, procesul este unul continuu, fără

impulsul deciziilor politice, ca urmare a dinamicii pieŃelor, tehnologiilor,

reŃelelor de comunicare si a schimbărilor sociale, vorbim de integrare

informală si non-instituŃională. Când procesul este unul continuu,

coordonat si structurat si constă în schimbarea cadrului legislativ care

încurajează sau inhibă fluxurile informale, vorbim de integrare formală.

Pentru Bela Balassa, conceptul de integrare defineste “un proces

economic care constă în aplicarea unor măsuri care să conducă la

eliminarea discriminărilor între entităŃi economice aparŃinând unor state

naŃionale diferite”. Jan Tinbergen numeste această latură a procesului

drept “integrare negativă”, si crearea unor instituŃii permanente fără de care

forŃele integrative ale pieŃei sunt prea slabe - integrare pozitivă.

Privită ca o stare de fapt, stare la care se ajunge prin intermediul

procesului descris anterior, integrarea reprezintă absenŃa diferitelor tipuri

de discriminări între economiile naŃionale sau situaŃia în care

componentele naŃionale ale unei economii mai mari nu sunt separate prin

frontiere economice, ci funcŃionează împreună ca o entitate.

Preview document

Economie Europeană - Pagina 1
Economie Europeană - Pagina 2
Economie Europeană - Pagina 3
Economie Europeană - Pagina 4
Economie Europeană - Pagina 5
Economie Europeană - Pagina 6
Economie Europeană - Pagina 7
Economie Europeană - Pagina 8
Economie Europeană - Pagina 9
Economie Europeană - Pagina 10
Economie Europeană - Pagina 11
Economie Europeană - Pagina 12
Economie Europeană - Pagina 13
Economie Europeană - Pagina 14
Economie Europeană - Pagina 15
Economie Europeană - Pagina 16
Economie Europeană - Pagina 17
Economie Europeană - Pagina 18
Economie Europeană - Pagina 19
Economie Europeană - Pagina 20
Economie Europeană - Pagina 21
Economie Europeană - Pagina 22
Economie Europeană - Pagina 23
Economie Europeană - Pagina 24
Economie Europeană - Pagina 25
Economie Europeană - Pagina 26
Economie Europeană - Pagina 27
Economie Europeană - Pagina 28
Economie Europeană - Pagina 29
Economie Europeană - Pagina 30
Economie Europeană - Pagina 31
Economie Europeană - Pagina 32
Economie Europeană - Pagina 33
Economie Europeană - Pagina 34
Economie Europeană - Pagina 35
Economie Europeană - Pagina 36
Economie Europeană - Pagina 37
Economie Europeană - Pagina 38
Economie Europeană - Pagina 39
Economie Europeană - Pagina 40
Economie Europeană - Pagina 41
Economie Europeană - Pagina 42
Economie Europeană - Pagina 43
Economie Europeană - Pagina 44
Economie Europeană - Pagina 45
Economie Europeană - Pagina 46
Economie Europeană - Pagina 47
Economie Europeană - Pagina 48
Economie Europeană - Pagina 49
Economie Europeană - Pagina 50
Economie Europeană - Pagina 51
Economie Europeană - Pagina 52
Economie Europeană - Pagina 53
Economie Europeană - Pagina 54
Economie Europeană - Pagina 55
Economie Europeană - Pagina 56
Economie Europeană - Pagina 57
Economie Europeană - Pagina 58
Economie Europeană - Pagina 59
Economie Europeană - Pagina 60
Economie Europeană - Pagina 61
Economie Europeană - Pagina 62
Economie Europeană - Pagina 63
Economie Europeană - Pagina 64
Economie Europeană - Pagina 65
Economie Europeană - Pagina 66
Economie Europeană - Pagina 67
Economie Europeană - Pagina 68
Economie Europeană - Pagina 69
Economie Europeană - Pagina 70
Economie Europeană - Pagina 71
Economie Europeană - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Economie Europeana.pdf

Alții au mai descărcat și

Economie Europeană

I. ECONOMIA MONDIALA OBIECTIVE: - cunoasterea modului de formare si dezvoltare a economiei mondiale; - cunoasterea continutului economiei...

Economie Europeană

TEMATICA CURSULUI 1. INTEGRAREA ECONOMICĂ EUROPEANĂ 2. BUGETUL UNIUNII EUROPENE 3. POLITICA MONETARĂ EUROPEANĂ 4. POLITICA FISCALĂ EUROPEANĂ...

Economie europeană

Etapa actuală a ştiinţei economice, face distincţie între stadiul preglobal al evoluţiei societăţii umane şi stadiul global. Stadiul preglobal...

Economie europeană

CURSUL 1 FUNDAMENTELE ECONOMIEI EUROPENE 1.1 Rolul statului in economiile europene . Intervalul 1945–1975 este cunoscută sub numele de cei...

Economie Europeană

Este unul dintre subiectele cele mai actuale şi care preocupă pe toţi cei interesaţi de problemele majore ale epocii contemporane. Concret,...

Economie europeană

Economie Europeană Bilateralism, regionalism si multilateralism in relaţiile economice internaţionale Bilateralism în relaţiile economice externe...

Economie europeană - curs 3 - politici europene

CLASIFICAREA POLITICILOR EUROPENE POLITICI ORIZONTALE includ obiectivele, mijloacele şi măsurile luate în comun de statele membre în cinci...

Economie europeană

FORME DE INTEGRARE ECONOMICA Clasificarea-standard îi apartine lui Bela Balassa (1975) si ea distinge între: • zona de liber schimb • uniunea...

Te-ar putea interesa și

Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii...

Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Integrarea Economică Europeană

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a încerca să dezvăluie cum a început activitatea Uniunii Europene, ce este în prezent şi cum va fi în...

Impactul crizei economice asupra economiilor țărilor din Uniunea Europeană. o perspectivă comparativă

INTRODUCERE Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în interiorul lui şi,...

Integrare Economică

Prezentarea capitolelor Primul capitol cuprinde conceptele de baza si introductive asupra a ceea ce inseamna de fapt termenul de integrare...

Uniunea Europeană - Uniune Economică și Monetară

INTRODUCERE Uniunea Europeană reprezintă un spaţiu economico-social şi politic, în construcţie, de o natură şi consistenţă diferită faţă de...

Asocierea României la A.E.L.S. condiție a dezvoltării și progresului economic

CAPITOLUL I TENDINŢE ŞI REALITĂŢI ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN 1.1. PRINCIPALELE DIRECŢII DE EVOLUŢIE ALE COMERŢULUI INTERNAŢIONAL...

Finanțări în Spațiul Economic European

Introducere Spațiul Economic European (SEE, European Economic Area) a luat ființă la data de 1 ianuarie 1994 în urma acordului semnat la data de 2...

Ai nevoie de altceva?