Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar

Proiect
9.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 184 în total
Cuvinte : 88732
Mărime: 5.51MB (arhivat)
Publicat de: Haralamb Păduraru
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul 1. Teorii şi Strategii ale Integrãrii Europene
 3. 1.1. Apariţia termenului de integrare economicã – Teoria Integrãrii
 4. 1.2. Aspectele instituţionale ale integrãrii economice – integrarea economicã şi integrarea politicã
 5. 1.3. Aspectele funcţionale ale integrãrii economice – integrarea pieţei şi alte forme
 6. 1.4. Constructivismul – instrument de analizã a integrării europene
 7. 1.5 Specificul modelului european – creştere economicã, coeziune socialã, convergenţã
 8. 1.6. Modelul funcţional european – Teoria economicã a subsidiaritãţii
 9. Capitolul 2. Procesele definitorii ale modelului european – adâncire, lãrgire şi extindere. Aspecte politice şi economice ale extinderii Uniunii Europene cãtre Est
 10. 2.1. Aspecte politice şi economice ale extinderii Uniunii Europene cãtre Est
 11. 2.2.Modificarea strategiei comunitare privind extinderea: convergenţa prin condiţionalitãţi
 12. 2.3. Convergenţa realã cu modelul european
 13. 2.4. Convergenţa nominalã cu modelul european
 14. 2.5. Efecte ale extinderii UE în ţãrile candidate – cazul României
 15. Capitolul 3. Uniunea Economicã şi Monetarã – factor de unificare
 16. 3.1. O analizã retrospectivã asupra evoluţiei integrãrii economice monetare la nivel european. Implicaţii funcţionale ale procesului.
 17. 3.2. Formarea pieţei bancare europene
 18. 3.3. Banca Centrală Europeanã – instrument de instruire şi monitorizare a EURO.
 19. 3.4. Perspectivele implementãrii EURO în Sistemul Monetar Internaţional
 20. Capitolul 4. Evaluarea costurilor şi beneficiilor aderãrii României la Uniunea Europeană
 21. 4.1. Abordarea metodologicã a balanţei costuri – beneficii privind integrarea României în Uniunea Europeană; analizã pe baza fluxurilor financiare
 22. 4.2. Costuri şi beneficii macroeconomice evaluate pe baza modelului Link - Dobrescu
 23. 4.3. Modelul antreprenorial european.
 24. Capitolul V. Impactul Integrării Europene din perspectiva intreprinderilor mici şi mijlocii.
 25. 5.1 Prezentare de ansamblu a evolutiei I.M.M. – urilor din Romania. Aspecte specifice.
 26. 5.2 Situaţia actuala şi contextul dezvoltării sectorului I.M.M.
 27. 5.3 Competitivitatea economică şi antreprenorială a României.
 28. 5.4 Pătrunderea pe piaţa europeană.
 29. Concluzii

Extras din proiect

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident că timpul rămas până la momentul integrării în Uniunea Europeană are o încărcătură cu totul aparte. Cu cât ne apropiem de momentul integrării, autonomia decidenţilor români de politici economice scade. Centrul de greutate în fundamentarea politicilor macroeconomice se mută la Bruxelles.

Interesul pentru problematica europeană este unul imens în perioada actuală de evoluţie a economiei româneşti. Lucrarea Integrarea României în Uniunea Europeană. Privire speciala asupra domeniului bancar îşi propune să răspundă la o serie de întrebări: Care este specificul modelului european? Care este măsura optimă de coordonare a politicilor economice în UE, cu referire specială la politica monetară adoptată de Banca Centrală Europeană? De ce este condiţionată intrarea în modelul european? În ce constau procesele definitorii ale modelului european – adâncire, lărgire şi extindere ? Ce reforme legislative şi instituţionale sunt necesare în vederea optimizării funcţionării economiei europene ca o economie a cunoaşterii? Este necesară susţinerea strategiei “legării mâinilor” decidenţilor politicilor monetare şi fiscale? Se pot înlătura efectele de contagiune, cauzalitate cumulativă şi concentrare spaţială ? Cum se pot resorbi şocurile simetrice şi asimetrice?

Primul capitol Teorii şi Strategii ale Integrãrii Europene prezintă dinamica funcţională a modelului european. El nu este un demers pur descriptiv ci ne suferează o analiză a integrării europene. Încă de la început este necesar să precizăm că aspectul care particularizează modelul european ţine nu de primele etape ale evoluţiei sale, ci de stadiul la care a ajuns şi funcţionează, când funcţia sa de bază ţinteşte direct convergenţa interioară şi coeziunea multidimensională. Este ştiut că formele incipiente de economie europeană, limitate atât funcţional, cât şi geografic, au urmat logica teoriei neoclasice privind comerţul internaţional. În esenţă, modelul european de economie a debutat în variante clare derivate din perceptele clasice şi neoclasice. Nu este întâmplător faptul că impulsurile modelului s-au ivit în zona continentală cea mai evoluată economic şi totodată s-au înfiripat după o anume logistică inspirată de proiectele americane pentru reconstrucţia Europei postbelice.

Al doilea capitol Procesele definitorii ale modelului european – adâncire, lãrgire şi extindere tratează procesele fundamentale ale aderării, şi mai apoi, ale integrării europene. Astfel, în evoluţia sa, Comunitatea Economică Europeană a cunoscut un proces de: adâncire - a liberalizării economice; a reglementării şi politicilor economice; a angajamentelor şi interdicţiilor statelor membre; lărgire - a domeniului de aplicare a competenţelor; extindere - creşterea numărului de membri.

În evoluţia integrării europene, mai ales datorită motivelor politice şi economice, de multe ori a fost nevoie de efectuarea unor compromisuri între adâncire şi lărgire sau între adâncire şi extindere.

În plus, tot în acest capitol înţelegem de ce este condiţionată intrarea în modelul european - nu se va “eroda” oare piaţa internă unică? trebuia constituită o formă evolutivă de integrare între ţările din Europa Centrală şi de Est, mai înainte de intrarea în clubul european? poate rezolva strategia reglementară a UE eşecurile pieţei ce vor apărea prin intrarea unor ţări mai sărace? cum va face faţă modelul european problemelor provocate de “pasagerul clandestin” şi politicile de “sărăcire a vecinului”?

Capitolul al treilea Uniunea Economicã şi Monetarã – factor de unificare pune în discuţie aspecte legate de reforma pieţei bancare europene, implicaţiile intrării de noi ţări în UEM, impactul funcţionării Băncii Centrale Europene ca pivot fundamental al construcţiei europene.

Deîndată ce se promovează o politică publică – cea privind integrarea României în Uniunea Europeană, trebuie făcută o analiză cost beneficiu a acestui proces. Regăsim acest lucru în capitolul patru al lucrării Evaluarea costurilor şi beneficiilor aderãrii României la UE. Ultima parte a tezei mele de Doctorat, care incepe cu acest capitol este destinatǎ unui sector care după părerea mea reprezintă motorul creşterii economice în modelul european – sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.

Nu puteam încheia lucrarea fără a privi la viitorul construcţiei europene. După cum se ştie prin Strategia de la Lisabona, Uniunea Europeană şi-a propus să devină “cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere din lume”. Ultimul capitol al lucrării Impactul Integrǎrii europene din perspectiva Intreprinderilor Mici şi Mijlocii , in care incerc o analiză aprofundatǎ a rolului competitivităţii in realizarea acestui obiectiv mǎreţ, prin identificarea strategiilor prin care România, la nivel naţional, cât şi fiecare dintre noi, la nivel individual sǎ putem să obţinem cât mai mult din beneficiile integrării europene.

“The worst economic sins, Profesor Galbraith argues, are conservatism and inaction. The problems we face today are not new ones, they have been met before, and overcome, when men were not afraid of innovation and change.”

Cap.1 TEORII SI STRATEGII ALE INTEGRĂRII EUROPENE

Cap.1.1. Apariţia termenului de integrare economică.

Voi începe analiza integrării europene printr-o abordare conceptuală a fenomenului şi voi încerca pe scurt să descopăr originile termenului de integrare economică. Termenul INTEGRARE după cum se va vedea in paragrafele ce urmează a parcurs un drum relativ scurt de la apariţia sa, dar destul de consistent şi activ prin conceptualizări si redefiniri, iar apariţia sa putem spune că a mers mână în mână cu demersurile politice şi economice ale vremii.

S-a acreditat ideea de către economişti sau analişti ai fenomenului integrării europene că termenul de “integrare” a fost conectat în prima fază cu organizaţiile industriale, exprimând un ansamblu de tranzacţii între firme prin aranjamente, carteluri, concerne, trusturi sau fuziuni pe o axa verticală în sensul punerii în relaţie a furnizorilor cu utilizatorii şi pe o axă orizontală referitoare la înţelegerile intre competitori in sensul de combinare a unor economii naţionale distincte .

În căutările mele axate pe teoria integrării europene şi la sugestia dl. Profesor de a studia cât mai mulţi laureaţi Nobel pentru Economie am descoperit că primul Laureat Nobel ce s-a preocupat activ de teoria integrării a fost Ronald H. Coase, economist american de origine engleză, laureat al Premiului Nobel pentru Economie in anul 1991, ca o recunoaştere a contribuţiilor sale în privinţa teoriei firmei si externalităţilor.

Astfel, în articolul Natura Firmei, el povesteşte încă din 1932 despre preocuparea sa legată de studiul integrării verticale si laterale in industrie. “Anul petrecut in Statele Unite l-am dedicat în principal căutării unei teorii a integrării”. Într-o scrisoare din 28 februarie 1932 Coase spunea: “Dezvolt o teorie care demonstrează că integrarea economică e rezultatul limitărilor producţiei pe scară mică; ea constă, in esenţă, in colaborarea dintre micii producători din diferite industrii, pentru a obţine avantajele producţiei de masă. Cred, prin urmare, că unirea unor entităţi care produc deja pe scara largă este foarte probabil nesănătoasa” Ulterior, la nici o lună diferenţă el îşi redefinea poziţia referitor la integrare considerând-o drept “aducerea laolaltă, sub un control unic, a diferitelor funcţii”.

Iată aşadar, care era starea de spirit a lui Coase la începuturile demersului sau de a dezvolta o teorie a integrării, exprimată intr-o scrisoare încă din 24 Martie 1932: “Mă plângeam de lipsa sprijinului pe care l-am primit de la economişti fie în discuţiile directe cu ei, fie prin studiul cărţilor lor. Ignoranţa lumii universitare asupra acestui subiect e uimitoare. Cred că nu greşesc spunând că va mai trece un timp până să pot discuta problema cu un profesor care să aibă despre ea idei mai clare decât ale mele <<după care adăugăm că şi acestea sunt foarte confuze>> … Critica mea asupra literaturii a fost distructivă, nu constructivă; dar încă mai sper să construiesc o teorie a integrării (dacă ea există!)”.

Preview document

Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 1
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 2
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 3
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 4
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 5
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 6
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 7
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 8
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 9
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 10
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 11
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 12
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 13
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 14
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 15
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 16
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 17
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 18
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 19
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 20
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 21
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 22
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 23
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 24
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 25
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 26
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 27
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 28
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 29
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 30
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 31
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 32
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 33
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 34
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 35
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 36
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 37
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 38
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 39
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 40
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 41
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 42
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 43
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 44
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 45
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 46
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 47
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 48
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 49
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 50
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 51
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 52
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 53
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 54
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 55
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 56
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 57
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 58
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 59
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 60
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 61
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 62
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 63
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 64
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 65
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 66
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 67
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 68
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 69
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 70
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 71
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 72
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 73
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 74
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 75
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 76
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 77
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 78
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 79
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 80
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 81
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 82
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 83
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 84
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 85
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 86
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 87
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 88
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 89
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 90
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 91
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 92
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 93
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 94
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 95
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 96
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 97
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 98
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 99
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 100
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 101
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 102
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 103
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 104
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 105
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 106
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 107
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 108
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 109
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 110
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 111
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 112
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 113
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 114
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 115
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 116
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 117
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 118
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 119
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 120
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 121
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 122
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 123
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 124
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 125
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 126
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 127
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 128
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 129
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 130
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 131
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 132
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 133
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 134
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 135
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 136
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 137
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 138
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 139
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 140
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 141
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 142
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 143
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 144
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 145
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 146
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 147
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 148
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 149
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 150
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 151
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 152
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 153
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 154
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 155
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 156
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 157
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 158
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 159
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 160
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 161
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 162
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 163
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 164
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 165
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 166
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 167
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 168
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 169
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 170
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 171
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 172
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 173
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 174
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 175
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 176
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 177
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 178
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 179
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 180
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 181
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 182
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 183
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 184
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 185
Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar - Pagina 186

Conținut arhivă zip

 • Cap1-2006-final.doc
 • Cap2-2006-final.doc
 • Cap3-2006-final.doc
 • Cap4-2006-final.doc
 • Cap5-2006-final.doc
 • Cap6-2006-final.doc
 • CUPRINS.doc
 • cuprinsbogdan.doc

Alții au mai descărcat și

Integrarea României în UE

INTRODUCERE Uniunea Europeana Aparitia Comunitatilor Europene are la baza declaratia ministrului francez de externe Robert Schuman, care la data...

Modelul European de Integrare

1. Modelul european de integrare Integrarea economică este un fenomen complex şi dinamic care vizează unificarea unor spaţii economice anterior...

Extinderea Uniunii Europene - argumente pro și contra

Argument Am ales să realizez lucrarea pe tema extinderii Uniunii Europene din interesul de a cunoaşte mai bine întreaga istorie a Uniunii. Prin...

Calea integrării - Republica Moldova spre UE

1. Paşii economiei Republicii Moldova spre Uniunea Europeana Noiembrie 1993 - a avut loc vizita Prim-ministrului Republicii Moldova dl Andrei...

Contabilitate de Gestiune - Subiecte și Probleme Rezolvate pentru Examen

Tematica disciplinei CONTABILITATE DE GESTIUNE Responsabil de disciplină: Prof.univ.dr. Iacob Constanţa Disciplina se finalizează prin examen...

Economie europeană

CAP.I. 1.POLITICA COMERCIALA SI INTEGRAREA ECONOMICA 1.1.Politica comerciala si instrumentele de politica comerciala folosite pe plan...

Integrarea economică europeană

1.1 Integrarea economica interstatala – aspecte generale Aparitia si dezvoltarea aranjamentelor economice regionale, concomitent cu adâncirea...

Integrare financiar monetară europeană

CAPITOLUL 6. PIAŢA BANCARĂ EUROPEANĂ Cuvinte cheie: sistem bancar european, directive bancare europene, impactul euro asupra sistemului bancar...

Te-ar putea interesa și

Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European

Întroducere Actualitatea temei investigate. Contemporaneitatea ne demonstrează că trăsătura deosebită de dezvoltare mondială este creşterea şi...

Monografie bancară - Raiffeisen Bank

Prezentare generala Raiffeisen Bank – “Cea mai buna banca româneasca” ( Global Finance) Raiffeisen Bank este un partener pe termen lung pentru...

BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România

Capitolul 1. Sistemul de plăţi – circuit vital al economiei naţionale 1.1. Capacitatea de plată – expresie a vitalităţii firmei În economia de...

Sistemul european al băncilor centrale și Banca Centrală Europeană - misiunea, funcțiile și operațiunile

Întroducere Ca intermediari financiari, băncile joacă un rol esenţial în economie prin redistribuirea capitalurilor, transformarea activelor,...

Transformări în sistemul bancar românesc în contextul integrării europene

Capitolul 1. Consideratii privind sistemul bancar în perioada de tranzitie la economie de piata În contextul integrarii europene restructurarea...

Banca Centrală Europeană

Capitolul 1. Aspecte generale privind Banca Centrală Europeană 1.1 Istoria Băncii Centrale Europene Printre principalele repere în istoria zonei...

Politica monetară comună a UE

1.1 Eurosistemul - aspecte generale “Eurosistemul" este termenul folosit pentru a ne referi la Banca Europeana Centrală şi la Băncile Centrale...

Rolul și funcțiile BNR în cadrul sistemului bancar din România

1. Istoric BNR 1.1 Situatia pana la infiintarea BNR Interesele generale de Stat, cu caracter fiscal si monetar au determinat in cea mai mare...

Ai nevoie de altceva?