Etica în afaceri

Curs
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 41282
Mărime: 1.16MB (arhivat)
Publicat de: Gabriela V.
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Edit Lukacs
Galati

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA ETICII ÎN AFACERI. 3
 2. 1.1. CONCEPTELE DE ETICĂ ŞI MORALĂ. 3
 3. 1.2. CE ESTE ETICA ÎN AFACERI? . 4
 4. 1.3. CE NU ESTE ETICA? . 5
 5. 1.4. NOŢIUNEA DE ETICĂ PROFESIONALĂ . 5
 6. 1.5. ABORDĂRI ALE ETICII . 6
 7. 1.6. DE CE ESTE IMPORTANT SĂ STUDIEM ETICA AFACERILOR? . 7
 8. CAPITOLUL 2. NORMELE MORALE . 11
 9. 2.1. CE SUNT NORMELE?. 11
 10. 2.2. STRUCTURA NORMELOR . 12
 11. 2.3. RELEVANŢA ETICĂ A MORAVURILOR . 13
 12. 2.4. REGULI MORALE SI PORUNCI RELIGIOASE. 14
 13. 2.5. REGULI MORALE ŞI PRESCRIPŢII JURIDICE . 15
 14. 2.6. REGULI MORALE ŞI PRESCRIPŢII TEHNICE. 16
 15. CAPITOLUL 3. VALORILE MORALE. 18
 16. 3.1. DEFINIŢII . 18
 17. 3.2. FORMAREA CONŞTIINŢEI MORALE. 19
 18. 3.3. TREPTELE JUDECĂŢII ETICE ÎN AFACERI . 21
 19. 3.4. FACTORII DE INFLUENŢĂ AI COMPORTAMENTULUI ETIC.28
 20. 3.5. ANALIZA PROBLEMELOR ETICE IN AFACERI.34
 21. CAPITOLUL 4. PRINCIPIILE ETICII ÎN AFACERI. 23
 22. 4.1. DEFINIŢIA ETICII ŞI A PRINCIPIILOR SALE. 23
 23. 4.2. CAUZE ALE NERESPECTĂRII ETICII . 23
 24. 4.3. PRINCIPALELE CARACTERISTICI ŞI DILEME ALE ETICII MANAGERIALE . 24
 25. 4.4. PRINCIPII PRACTICE ALE ETICII ÎN AFACERI . 25
 26. CAPITOLUL 5. ETICA RELAŢIILOR ANGAJATOR – ANGAJAŢI . 27
 27. 5.1. PROVOCĂRI ETICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE. 27
 28. 5.2. ETICA AFACERILOR DIN PERSPECTIVA LUI ARISTOTEL. 29
 29. 5.3. ETICA PRODUCŢIEI ÎN STRĂINĂTATE . 30
 30. 5.4. RELATIVISM VERSUS ABSOLUTISM ÎN ETICĂ. 32
 31. 5.5. PRACTICA DENUNŢULUI ÎN CADRUL COMPANIILOR . 34
 32. 5.6. DILEME PENTRU PROFESIONIŞTII DIN DOMENIUL RESURSELOR UMANE: CONFORMARE SAU DIPLOMAŢIE? . 36
 33. 5.7. CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR PERSONALE . 37
 34. 5.8. PROBLEME DE ETICĂ ÎN INSTRUIREA ANGAJAŢILOR . 40
 35. 5.9. ETICA ÎN RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE. 41
 36. 5.10. MONITORIZAREA COMPUTERIZATĂ A COMPORTAMENTULUI ANGAJAŢILOR . 43
 37. 5.11. CORECTITUDINEA DISTRIBUIRII RECOMPENSELOR. 44
 38. 5.12. SISTEMELE DE RECOMPENSARE ŞI COMPORTAMENTUL LIPSIT DE ETICĂ. 47
 39. 5.13. DEFICIENŢE POTENŢIALE ÎN EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE . 48
 40. 5.14. NEPOTISMUL – PRO ŞI CONTRA.81
 41. 5.14. DREPTURILE ANGAJAŢILOR . 49
 42. CAPITOLUL 6. ETICA RELAŢIILOR PRODUCĂTOR – CONSUMATORI . 52
 43. 6.1. CONSIDERAŢII GENERALE . 52
 44. 6.2. PRODUCŢIA ŞI COMERCIALIZARE PRODUSELOR DĂUNĂTOARE SĂNĂTĂŢII. 52
 45. 6.3. ETICA ACTIVITĂŢII DE MARKETING. 53
 46. CAPITOLUL 7. CODURILE DE ETICĂ . 57
 47. Bibliografie . 58

Extras din curs

CAPITOLUL1.

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA ETICII ÎN AFACERI

1.1. CONCEPTELE DE ETICĂ ŞI MORALĂ

Termenul de „etică” provine din cuvântul grecesc ethos (obişnuinţă, moravuri, caracter) şi are un dublu sens:

a. o disciplină ştiinţifică având ca obiect de studiu normele de comportament care reglementează relaţiile dintre oameni, altfel spus, ştiinţa despre morală, despre bine şi rău;

b. ansamblul normelor care reglementează comportamentul oamenilor în societate – regulile ce trebuie aplicate în viaţă pentru a practica binele în opoziţie cu răul.

Termenul „morală” provine din latină (mos, mores) şi se foloseşte în prezent într-un sens strict (normele comportamentului uman) sau în sens larg, când se identifică cu noţiunea de etică.

Morala se referă la standardele de comportament după care oamenii sunt judecaţi, în mod particular în relaţiile cu ceilalţi. Morala reprezintă astfel totalitatea convingerilor, atitudinilor, deprinderilor, sentimentelor reflectate în principii; totalitatea normelor, regulilor determinate istoric şi social, care reglementează comportamentul şi raporturile dintre indivizi, precum şi dintre aceştia şi colectivitate. De asemenea, morala cuprinde şi fenomenele care ţin de conştiinţa morală şi individuală, calităţile şi defectele morale, etc.

În timp ce morala este considerată un fenomen real, ce ţine de comportamentul cotidian, de viaţa practico-spirituală reală a indivizilor şi colectivităţilor umane,

„etica” desemnează teoria care are ca obiect de studiu acest fenomen real.1 Etica desemnează ştiinţa binelui şi a răului.

În limbajul curent, termenul de etică se foloseşte mai ales pentru a indica disciplina ştiinţifică, iar termenul morală, pentru a indica normele de comportament în relaţiile sociale dintre oameni, precum şi raportul dintre om şi natură.

Etica este o disciplină filosofică, ce-şi găseşte aplicabilitatea în toate domeniile vieţii sociale şi chiar economice. Primele abordări ale eticii provin din antichitate, de acum mai bine de 2400 de ani, etica fiind parte componentă a doctrinelor filosofice. Socrate, care a dezvoltat teoria eticii prin încercarea de a fundamenta noţiunile de bază precum bine, datorie, onoare, virtute, cinste, Platon, discipolul său şi Aristotel, care a întemeiat o morală practică – sunt nume de rezonanţă în domeniul filosofiei şi al ramurii sale, etica.2

O mare contribuţie în dezvoltarea eticii normative a avut-o Immanuel Kant, la care etica este întemeiată pe raţiune, de fapt pe o raţiune practică, ce ne impune anumite legi morale, cu caracter universal. Alte contribuţii notabile în gândirea filosofică despre morală au avut Friedrich Hegel, Friedrich Nietzsche, Bertrand Russel, Jean Paul Sartre şi alţii.

Multe dintre conceptele şi metodele dezvoltate de filosofi de-a lungul timpului sunt azi relevante pentru etica afacerilor. Toate deciziile sunt de fapt compromisuri între responsabilitatea economică şi cea socială în cazul firmelor, sau între aspiraţii şi datorii, în cazul indivizilor. Filosofia normativă oferă un ajutor în găsirea acestor compromisuri, dar nu te învaţă cum să faci.3

Prin etică aplicată se înţelege analiza din punct de vedere moral a unor situaţii concrete din practica socială sau profesională în vederea luării unor decizii. În această categorie intră etica profesională, etica afacerilor şi etica mediului înconjurător.

Etica profesională impune stabilirea unor reguli interne în fiecare profesiune, care pot lua forma bunelor „practici”, „codurilor etice” sau „codurilor deontologice”.

Etica afacerilor este o formă particulară a eticii aplicate, care se referă la comportamentul agenţilor economici, al angajaţilor, patronilor şi managerilor.

Etica managementului este, de asemenea, o formă a eticii aplicate, care se referă la conduita şi acţiunile persoanelor cu funcţii de conducere în organizaţii private sau publice. Etica managementului are ca obiect determinarea a ceea ce este bun, corect sau just în deciziile şi acţiunile care afectează alte persoane.

Bibliografie

1. Crăciun, D.;Morar,V.; Macoviciuc, V. -Etica afacerilor, Editura Paideia, Bucureşti, 2005

2. Fisher, C.D.; Schoenfeldt, L.F.; Shaw, J.B.-Human Resource Management,Houghton Mifflin Company, Boston, 1992

3. James O` Toole- Ethical Challenges in Human Resources-4. 4. http://www.scu.edu/ethics/practicing/focusareas/business/ethics-human-resources.html

4. Accesat în data de 27 februarie 2010 pe site-ul http://www.scu.edu/ethics/practicing/focusareas/business/ethics-human-resources.html

5. Mark Clifford, “Social Engineers”, în Far Eastern Economic Review, 14 aprilie 1994, pg.56-60

6. Martha Nichols, Third-World Families at Work: Child Labor or Child Care?” în Harvard Business Review, ianuarie-februarie 1993, pg.12-23

7. C.M. Solomon, “Put Your Ethics to a Global test”, în Personnel Journal, ianuarie 1996, pag.66-74

8. http://www.nikeworkers.com

9. “Nike are de suferit din cauza boicotului universităţii din Wiscosin” la http://www.csr-romania.ro/news/csr-news-tendinte-si-cercetari/575, accesat la data de 31 august 2010

10. http://business.nmsu.edu/~dboje/nikeworkers.html

11. Walter T. Stace, “Ethical Relativity and Ethical Absolutism”, în Ethical Issues in Business, Prentice-Hall, New Jersey, 1988, pg. 27-34

12. Thomas Donaldson, The Ethics of International Business, Oxford University Press, New York, 1989, pg. 103, 104

13. John Kohls; Paul Buller- “Resolving Cross-Cultural Ethical Conflict:Exploring Alternative Strategies”, in Journal of Business Ethics, vol.13, pg.31-38

14. http://en.wikipedia.org/wiki/Whistle-blowing

15. Faunce TA, Developing and Teaching the Virtue-Ethics Foundations of Healthcare Whistle Blowing, Monash Bioethics Review, 2004, pag. 41-55

16. Faunce TA & Jefferys S., Whistleblowing and Scientific Misconduct: Renewing Legal and Virtue Ethics Foundations, Journal of Medicine and Law, 2007, pag. 67-84

17. Rowe, Mary & Bendersky, Corinne, "Workplace Justice, Zero Tolerance and Zero Barriers: Getting People to Come Forward in Conflict Management Systems" în volumul Negotiations and Change, From the Workplace to Society, 2002, editori Thomas Kochan şi Richard Locke, Cornell University Press

18. Mary Rowe MIT, Linda Wilcox HMS, Howard Gadlin NIH, Dealing with—or Reporting—“Unacceptable” Behavior (With additional thoughts about the “Bystander Effect”), 2009, Journal of the International Ombudsman Association 2(1), pe internet la adresa Ombudsassociation.org

19. http://en.wikipedia.org/wiki/Whistle-blowing, accesat pe 27.02.2010

20. http://www.pcaw.co.uk

...

Preview document

Etica în afaceri - Pagina 1
Etica în afaceri - Pagina 2
Etica în afaceri - Pagina 3
Etica în afaceri - Pagina 4
Etica în afaceri - Pagina 5
Etica în afaceri - Pagina 6
Etica în afaceri - Pagina 7
Etica în afaceri - Pagina 8
Etica în afaceri - Pagina 9
Etica în afaceri - Pagina 10
Etica în afaceri - Pagina 11
Etica în afaceri - Pagina 12
Etica în afaceri - Pagina 13
Etica în afaceri - Pagina 14
Etica în afaceri - Pagina 15
Etica în afaceri - Pagina 16
Etica în afaceri - Pagina 17
Etica în afaceri - Pagina 18
Etica în afaceri - Pagina 19
Etica în afaceri - Pagina 20
Etica în afaceri - Pagina 21
Etica în afaceri - Pagina 22
Etica în afaceri - Pagina 23
Etica în afaceri - Pagina 24
Etica în afaceri - Pagina 25
Etica în afaceri - Pagina 26
Etica în afaceri - Pagina 27
Etica în afaceri - Pagina 28
Etica în afaceri - Pagina 29
Etica în afaceri - Pagina 30
Etica în afaceri - Pagina 31
Etica în afaceri - Pagina 32
Etica în afaceri - Pagina 33
Etica în afaceri - Pagina 34
Etica în afaceri - Pagina 35
Etica în afaceri - Pagina 36
Etica în afaceri - Pagina 37
Etica în afaceri - Pagina 38
Etica în afaceri - Pagina 39
Etica în afaceri - Pagina 40
Etica în afaceri - Pagina 41
Etica în afaceri - Pagina 42
Etica în afaceri - Pagina 43
Etica în afaceri - Pagina 44
Etica în afaceri - Pagina 45
Etica în afaceri - Pagina 46
Etica în afaceri - Pagina 47
Etica în afaceri - Pagina 48
Etica în afaceri - Pagina 49
Etica în afaceri - Pagina 50
Etica în afaceri - Pagina 51
Etica în afaceri - Pagina 52
Etica în afaceri - Pagina 53
Etica în afaceri - Pagina 54
Etica în afaceri - Pagina 55
Etica în afaceri - Pagina 56
Etica în afaceri - Pagina 57
Etica în afaceri - Pagina 58
Etica în afaceri - Pagina 59
Etica în afaceri - Pagina 60
Etica în afaceri - Pagina 61
Etica în afaceri - Pagina 62
Etica în afaceri - Pagina 63
Etica în afaceri - Pagina 64
Etica în afaceri - Pagina 65
Etica în afaceri - Pagina 66
Etica în afaceri - Pagina 67
Etica în afaceri - Pagina 68
Etica în afaceri - Pagina 69
Etica în afaceri - Pagina 70
Etica în afaceri - Pagina 71
Etica în afaceri - Pagina 72
Etica în afaceri - Pagina 73
Etica în afaceri - Pagina 74
Etica în afaceri - Pagina 75
Etica în afaceri - Pagina 76
Etica în afaceri - Pagina 77
Etica în afaceri - Pagina 78
Etica în afaceri - Pagina 79
Etica în afaceri - Pagina 80
Etica în afaceri - Pagina 81
Etica în afaceri - Pagina 82
Etica în afaceri - Pagina 83
Etica în afaceri - Pagina 84
Etica în afaceri - Pagina 85
Etica în afaceri - Pagina 86
Etica în afaceri - Pagina 87
Etica în afaceri - Pagina 88
Etica în afaceri - Pagina 89
Etica în afaceri - Pagina 90
Etica în afaceri - Pagina 91
Etica în afaceri - Pagina 92
Etica în afaceri - Pagina 93
Etica în afaceri - Pagina 94
Etica în afaceri - Pagina 95
Etica în afaceri - Pagina 96
Etica în afaceri - Pagina 97
Etica în afaceri - Pagina 98
Etica în afaceri - Pagina 99
Etica în afaceri - Pagina 100
Etica în afaceri - Pagina 101
Etica în afaceri - Pagina 102
Etica în afaceri - Pagina 103
Etica în afaceri - Pagina 104
Etica în afaceri - Pagina 105
Etica în afaceri - Pagina 106
Etica în afaceri - Pagina 107
Etica în afaceri - Pagina 108
Etica în afaceri - Pagina 109
Etica în afaceri - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Etica in afaceri.pdf

Alții au mai descărcat și

Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație

Capitolul 1. Etica şi sfera ei de cuprindere 1.1. Ce este etica? “Etica se confruntă cu ce este bine şi ce este rău. Este un cod de reguli...

Etica Afacerilor - Condiție a Dezvoltării Întreprinderii

INTRODUCERE Lucrul pe care clienţii l-au pus întotdeauna pe prim loc în lumea vînzărilor este încrederea. De foarte multe ori, motivul principal...

Abordarea eticii în managementul afacerilor internaționale

Introducere Etica in afaceri este un subiect pe care multi oameni il i-au in raspar: pe unii ii amuza copios iar altora li se pare o gluma...

Morala și etica în afaceri - corupția în spațiul românesc

„A fi moral nu este doar modul CORECT de a trăi, ci este şi modul cel mai practic de a trăi. Adevăraţii profesionişti din afaceri nu doar...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Frauda în auditul intern

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Etica și protecția consumatorului

1. INTRODUCERE Rolul eticii în domeniul afacerilor presupune ca managerii dar și subordonații să aibă un comportament adecvat, care să se...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Nici una din instituţiile umane nu pot exista mai mult timp fără un consens asupra a ceea ce este drept şi ceea ce este rău. Oamenii,...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea și limitele codului etic în sfera afacerilor

ARGUMENT Etica în afaceri este o disciplină pe care mulţi oameni o iau în răspăr: pe unii îi amuză copios, altora li se pare o glumă proastă. Mai...

Etică în afaceri

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE ETICII AFACERILOR I.1. ETICA ŞI SFERA EI DE CUPRINDERE Accentul pus în ultimii ani pe afaceri se datorează schimbărilor...

Agresivitatea în Etica Actului Economic

I N T R O D U C E R E În această lume în continuă mişcare şi dezvoltare, persoanele se îndreaptă tot mai mult în căutarea noutăţilor din care unii...

Etica în Afaceri

INTRODUCERE Actualitatea lucrării. A face afaceri înseamnă a avea succes. Problema care se pune este aceea de a avea succes prin implementarea...

Etică în afaceri

INTRODUCERE Inca de la inceputurile civilizatiei omenesti, oamenii si-au pus o serie de intrebari referitor la ceea ce inseamna “correct”, “drept”...

Etica afacerilor - Factor de dezvoltare a organizației

Introducere “Dacă vrei să cunoști principiile etice pe care le împartășește o companie, uităte la felul în care tratează oamenii: clienții,...

Etica Afacerilor - O Condiție a Dezvoltării Unității Economice

Introducere Poţi fi cunoscut, poţi avea campanii de imagine, poţi face acte de caritate, poţi avea produse bune, însă toate aceste lucruri la un...

Etica în afaceri

INTRODUCERE Prezentul curs se adresează studenților de la Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, toate specializările, forma...

Ai nevoie de altceva?