Evaluarea întreprinderilor

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: ppt
Pagini : 660 în total
Mărime: 3.88MB (arhivat)
Publicat de: Dorina A.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Întreprinderea, ca entitate juridică şi economică, indiferent de statutul juridic de organizare ca societăţi comerciale:

– societăţile în nume colectiv; societăţile în comandită simplă; societăţile pe acţiuni;

societăţile în comandită pe acţiuni; şi societăţile cu răspundere limitată ori societăţile/companiile naţionale; sau regiile autonome; institutele naţionale de cercetare-dezvoltare; sau societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale, regie autonomă ori societate comercială: cunoaşte în decursul

activităţii sale necesitatea de a-şi măsura posibilităţile, punctele forte şi/sau punctele slabe, din diferite motive cum ar fi:

îmbunătăţirea performanţelor sau strategiilor,

efectuarea unui transfer de proprietate sub forma unor tranzacţii parţiale sau totale pe calea unor participaţii,

fuziuni sau vânzări.

În general, evaluarea economică are ca ţel final stabilirea valorii de piaţă a unui bun, a unui activ, a unei societăţi

Valoarea de piaţă este suma estimată pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evaluării, între un cumpărător hotărât şi un vânzător hotărât, într-o tranzacţie nepărtinitoare, după un marketing adecvat şi în care părţile au acţionat fiecare în cunoştinţă de cauză, prudent şi fără constrângere.

Suma estimată se referă la cel mai bun preţ optenabil în mod rezonabil de către vânzător şi cel mai avantajos preţ, obtenabil în mod rezonabil, de către cumpărător – preţ exprimat în unităţi monetare.

Un activ ar putea fi schimbat se referă la faptul că valoarea este estimată, iar tranzacţia posibilă a fi încheiată şi nu neapărat realizată cu o sumă

predeterminată.

la data evaluării cere ca valoarea să fie specifică unui moment, unei anumite date care să reflecte situaţia pieţei şi a condiţiilor de piaţă existente la data efectivă a evaluării şi nu la o dată anterioară ori viitoare.

între un cumpărător hotărât –se referă la un cumpărător care este motivat dar nu şi obligat să cumpere, care nu este nici nerăbdător şi nici decis să cumpere la orice preţ.

şi un vânzător hotărât-nu este nici un vânzător nerăbdător nici unul gata să vândă la orice preţ, ci numai numai la cel mai bun preţ accesibil pe piaţa liberă.

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Intreprinderilor
  • Cap_4.ppt
  • Cap_5_6.ppt
  • Cap_7.ppt
  • Cap_8.ppt
  • Cap_9_10.ppt
  • C_1.PPT
  • Evaluare_C1-3.ppt

Alții au mai descărcat și

Întreprinderea în mediu competitiv - studiu de caz realizat la SC Consil SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALǍ A FIRMEI 1.1 SCURT ISTORIC S.C. CONSIL. S.R.L. s-a înfiinţat la data de 2 mai 1992 ca societate cu răspundere...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Bazele Economiei

Teoria economica, istoric, evolutie Perioada pre-Adamista (sec XV-XVIII) Mercantilismul Fiziocratismul Perioada clasica (sec XVIII) Perioada...

Economia întreprinderii

Introducere În această lucrare se face cunoştinţă cu principalele probleme care trebuie să le cunoască o persoană care doreşte să înceapă o...

Evolutia Inflației în România

1.GENERALITAŢI Inflația este denumirea dată unui dezechilibru major prezent în economie, la nivel de stat, definit în general ca şi o creștere...

Bazele contabilității

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea),...

Etica în Afaceri

1. Importanţa studierii eticii - generalităţi În modernul secol XXI, economia, care înglobează mai multe ramuri - printre care economia generală,...

Gestiunea Riscului

Capitolul 1 -Abordări teoretico-metodologice Noţiunea de risc Definirea riscului (în accepţiune generală) Definirea riscului economic...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Întreprinderii pe Baza Profitului

INTRODUCERE „Cel mai mare dintre toate darurile este puterea de a estima lucrurile la adevărata lor valoare” ( La Rochefoucauld). În acest...

Evaluarea întreprinderii SC prodlacta SA

Capitolul 1: Descrierea obiectului și procesului evaluării, descrierea afacerii și a indicatorilor de activitate În scopul realizării unei...

Evaluarea întreprinderii - studiu de caz

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE S.C. OLTCHIM S.A. RAMNICU VALCEA Denumirea societatii : S. C. OLTCHIM S.A.Rm.Valcea Sediul social...

Evaluarea Activelor Necorporale (Intangibile)

Capitolul I. Clasificarea activelor necorporale 1.1. Activele necorporale – consideraţii generale Activele intangibile cuprind toate elementele...

Metode și Tehnici de Evaluare

INTRODUCERE Lucrarea de faţă, intitulată „Metode şi tehnici de evaluare” caută să-l facă pe cititor să înţeleagă problematica evaluării de...

Good-will-ul - conținut și metode de determinare

Introducere Evaluarea întreprinderii poate răspunde unor cerinţe diverse pentru diferiţi uilizatori interni sau externi întreprinderii. Sfera...

Evaluarea întreprinderii prin prisma metodelor financiare pe exemplul SC Textila SA Focșani

INTRODUCERE Evaluarea reprezintă o parte integrantă a analizei economice şi este practic legată de formarea unei opinii asupra valorii pachetului...

Evaluarea întreprinderii - metoda activului net

Metoda activului net corectat (ANC) Aplicarea în contabilitate a principiului prudenţei, care presupune neînregistrarea diferenţelor în plus între...

Ai nevoie de altceva?