Evoluția economiei europene în perioada postbelică

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 182 în total
Cuvinte : 78522
Mărime: 1.09MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

declanºarea unor procese care ºi-au pus amprenta pe urmãtoarea jumãtate de secol:

împãrtirea Europei si a lumii în douã blocuri politico-militare si economice antagonice, unul dominat de SUA, celãlalt de URSS, blocuri care se vor confrunta jumãtate de secol în Rãzboiul Rece;

alianta Europei Occidentale cu SUA si Canada prin Pactul Nord-Atlantic din 1949;

refacerea rapidã a Europei Occidentale;

declansarea integrãrii europene prin reconcilierea franco-germanã;

decolonizarea si aparitia ‚Lumii a treia’.

În anii 1948-1949, în Europa s-au conturat ceea ce în literatura de specialitate este definit cu termenul de‚ economii occidentale’. Organizatia Europeanã de Cooperare Economicã creatã cu ocazia introducerii Planului Marshall, care regrupa 16 state europene, a fost prima care a prefigurat ‚clubul’ tãrilor cu economie de piatã din Europa.

Acest club al tãrilor capitaliste occidentale a fost lãrgit în 1962 odatã cu transformarea sa în Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economicã, în cadrul cãreia Statele Unite, Canada, Noua Zeelandã, Australia si Japonia erau membri cu drepturi depline, alãturi de: Republica Federalã Germania, Franta, Marea Britanie, Italia, Spania, Þãrile de Jos, Suedia, Belgia, Elvetia, Danemarca, Austria, Turcia, Norvegia, Finlanda, Grecia, Portugalia, Irlanda, Luxemburg si Islanda (Yugoslavia având statutul de observator).

În primele trei decenii postbelice, tendinta marcantã a evolutiei acestui ansamblu de tãri a fost multiplicarea schimburilor comerciale, financiare,

Istoria economiei europene – De la revolutia industrialã la Uniunea Europeanã

monetare, a curentelor ideologice si a modurilor de viatã, toate dând imaginea unei‚ internationalizãri’ crescânde a economiilor occidentale.

Între 1945 si 1975 se pot distinge patru faze esentiale ale evolutiei economiilor occidentale:

Faza reconversiei si reconstructiei dupã cel de-al doilea rãzboi mondial, ce a durat pânã la începutul anilor 1950 si a fost caracterizatã de o crestere ezitantã, acceleratã din 1950;

A doua fazã a fost caracterizatã de o crestere moderatã, însã neregulatã, desfãsuratã pe parcursul anilor 1950, marcatã de cresterea record din 1955 dar si de douã puternice recesiuni în 1954 si 1958;

A treia fazã a fost una de crestere relativ regulatã, care se întinde din 1959 si pânã în 1973, marcatã de recesiunile din 1960-1961, 1967 si 1970; în aceastã fazã, accelerarea cvasi-continuã a inflatiei a fost un semn a dezechilibrelor sistemului;

A patra fazã a fost o foarte puternicã recesiune declansatã la sfârsitul anului 1973 datoritã cresterii pretului petrolului.

3.1 Europa si noua ordine economicã internationalã postbelicã

Cel de-al doilea rãzboi mondial a marcat aparitia unei noi ordini economice internationale care a modificat raporturile dintre SUA si Europa. La initiativa SUA, tãrile Europei Occidentale au acceptat înfiintarea unui nou sistem monetar international si liberalizarea schimburilor comerciale, conditii esentiale pentru reconstructia economicã postbelicã.

În perioada postbelicã, Statele Unite au încercat sã reconstituie sistemul economic international pe baza unei noi ordini economice liberale, dupã o perioadã în care capitalismul liberal a înregistrat un declin care, cel putin la un moment dat, pãrea definitiv. În aceastã opticã, al doilea rãzboi mondial poate fi interpretat ca o ultimã convulsie a vechiului sistem, dupã dislocarea ordinii monetare internationale, fondatã pe convertibilitatea în aur sau în valute, dupã generalizarea protectionismului, dupã agravarea tensiunilor sociale si dupã ascensiunea, aparent irezistibilã, a dirijismului etatist. Însã, în ciuda distrugerilor masive pe care le-a antrenat, în loc sã dea lovitura de gratie sistemului capitalist, al doilea rãzboi mondial a creat conditiile pentru un nou început si pentru o nouã etapã de crestere fãrã precedent.

Preview document

Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 1
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 2
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 3
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 4
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 5
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 6
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 7
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 8
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 9
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 10
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 11
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 12
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 13
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 14
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 15
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 16
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 17
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 18
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 19
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 20
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 21
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 22
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 23
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 24
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 25
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 26
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 27
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 28
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 29
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 30
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 31
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 32
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 33
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 34
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 35
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 36
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 37
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 38
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 39
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 40
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 41
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 42
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 43
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 44
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 45
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 46
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 47
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 48
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 49
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 50
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 51
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 52
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 53
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 54
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 55
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 56
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 57
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 58
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 59
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 60
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 61
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 62
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 63
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 64
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 65
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 66
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 67
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 68
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 69
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 70
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 71
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 72
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 73
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 74
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 75
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 76
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 77
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 78
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 79
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 80
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 81
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 82
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 83
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 84
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 85
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 86
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 87
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 88
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 89
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 90
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 91
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 92
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 93
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 94
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 95
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 96
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 97
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 98
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 99
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 100
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 101
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 102
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 103
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 104
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 105
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 106
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 107
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 108
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 109
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 110
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 111
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 112
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 113
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 114
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 115
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 116
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 117
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 118
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 119
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 120
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 121
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 122
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 123
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 124
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 125
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 126
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 127
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 128
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 129
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 130
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 131
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 132
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 133
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 134
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 135
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 136
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 137
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 138
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 139
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 140
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 141
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 142
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 143
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 144
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 145
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 146
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 147
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 148
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 149
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 150
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 151
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 152
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 153
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 154
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 155
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 156
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 157
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 158
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 159
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 160
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 161
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 162
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 163
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 164
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 165
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 166
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 167
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 168
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 169
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 170
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 171
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 172
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 173
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 174
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 175
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 176
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 177
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 178
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 179
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 180
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 181
Evoluția economiei europene în perioada postbelică - Pagina 182

Conținut arhivă zip

  • Evolutia Economiei Europene in Perioada Postbelica.pdf

Alții au mai descărcat și

Afacerea Skoda

CAP. I Problema dotării armatei române după primul război mondial. Contractul din martie 1930 Concepţia care a stat la baza politicii de apărare...

Tehnică plăților și finanțărilor internaționale

Introducere Piaţa financiară internaţională reprezintă ansamblul de instituţii, reglementări şi relaţii care iau naştere în scopul mobilizării de...

Tactici de Negociere

Procesul de negociere implică un ansamblu de orientări şi decizii prin intermediul cărora se urmăreşte realizarea obiectivelor şi promovarea...

Stiluri de Negociere pe Plan Mondial

ntroducere Negocierea este o componentă importantă a realității, ea face parte din viața noastră. Negociem zilnic și peste tot, situându-ne pe...

Sisteme Informatice de Marketing

Introducere Sistemele informatice de marketing reprezinta instrumente manageriale utilizate pentru obtinerea informatiei de marketing, absolut...

Tehnici de Negociere

Introducere Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare...

Macroeconomie

SEC|IUNEA I MACROECONOMIA }I SISTEMUL DE PIE|E CAPITOLUL I FUNDAMENTELE MACROECONOMIEI 1.1. 1.1. Macroeconomia. Probleme ]i politici...

Investiții Internaționale

Capitolul 1 SISTEMUL FINANCIAR INTERNATIONAL Dezvoltarea economiilor nationale, formarea economiei mondiale ca sistem, expansiunea si...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Comunitar și Politica Monetară a Uniunii Europene

INTRODUCERE Pentru a face faţă provocărilor viitoare, cele mai importante sarcini ale Uniunii Europene (U.E.) sunt intensificarea coordonarii...

Dreptul Comunitar al Mediului

I. Politica de mediu în Uniunea Europeana 1. Istoric Politica de mediu a Uniunii Europene a apărut ca domeniu separat al preocupării comunitare...

Extinderea Uniunii Europene spre Est

Introducere Uniunea Europeană este o organizaţie bine structurată şi complexă de cooperare interstatală, între statele europene. A început în...

Evoluția economică a Chinei

INTRODUCERE Comerţul a reprezentat, încă de la începuturile societăţii umane, o activitate importantă pentru supravieţuirea şi dezvoltarea...

Dezvoltare Durabilă

INTRODUCERE Actualitatea temei. Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să apară în...

Politica de mediu a Uniunii Europene

NOȚIUNI INTRODUCTIVE Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct...

Politica agricolă comună

1. Introducere Dupa cel de-al doilea razboi mondial sau format doua opinii diametral opuse cu privire la cooperarea europeana. Prima consta in a...

Politica de mediu a Uniunii Europene

Introducere Au trecut peste trei decenii de când Uniunea Europeană a adoptat primul program de acţiune pentru protecţia mediului. De la o...

Ai nevoie de altceva?