Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc, docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 33010
Mărime: 3.29MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Turismul, ca fenomen social-economic şi cultural este determinat într-o măsură apreciabilă de acţiunea mai multor factori specifici unei anumite perioade istorice. Cunoaşterea factorilor care determină şi favorizează fenomenul turistic, ori au efecte de frânare relativă asupra acestuia, devine absolut necesară în planificarea dezvoltării zonale sau naţionale de profil, în cercetarea de marketing, în promovarea produselor turistice etc. Aceştia nu acţionează izolat, ci simultan în strânsă interdependenţă, influenţaţi fiind şi de anumite conjuncturi economice, politice sau militare.

Principalii factori care determină dezvoltarea turismului sunt: factorii de mediu înconjurător, factorii demografici, factorii economici, factorii politici, factorii socio-culturali, factorii psihologici.

Factorii de mediu înconjurător

Mediul înconjurător este, în primul rând, ambianţa omului localizată într-un spaţiu tridimensional, cu o anumită organizare, alcătuire, structură şi funcţionare, rezultate din fluxurile energetice şi de substanţe ce leagă elementele abiotice, biotice şi umane în zona de interferenţă a geosferelor. Un mediu înconjurător echilibrat, bine protejat, în care relieful, calitatea apelor şi aerului, a vegetaţiei, peisajele atractive şi echilibrate, reprezintă elemente ce determină dezvoltarea turismului şi practicarea tipurilor de turism: de recreere, de odihnă, de tratament etc. În schimb, un mediu degradat prin exploatări miniere de suprafaţă (modificarea reliefului şi degradarea solurilor), prin poluarea apelor şi a atmosferei, prin distrugerea învelişului vegetal conduce la eliminarea turismului din zonele sau regiunile respective.

Turismul, reprezintă o activitate atrasă, aşadar, de acele medii înconjurătoare naturale sau sociale, cu precădere de acele medii caracterizate prin unicitate şi fragilitate. Dinu M. (2002) afirmă că turismul, considerat adeseori „barometru al calităţii mediului”, este o funcţie a mediului: T = T(E), influenţat puternic de venitul mediu sau nivelul de trai şi de numărul populaţiei.

T = T(E, K, N),

în care:

T = turismul;

E = calitatea mediului;

K = venitul mediu/nivelul de trai;

N = numărul populaţiei.

Analizând mai în amănunt relaţiile dintre turism şi mediile înconjurătoare ajungem la concluzia că în cele mai multe situaţii nu se cuantifică impactul turismului asupra mediului şi societăţii, şi se ia în calcul de cele mai multe ori beneficiile economice ale acestuia. Un loc turistic apare numai acolo unde natura, „materia primă” principală, pune la dispoziţie condiţii agreabile de mediu, în scopuri curativ-reacreative, ori elemente spectaculoase care pot întreţine curiozitatea (chei, defilee, canioane, cascade, forme de relief dezvoltare pe roci calcaroase, relief litoral, relief vulcanic etc.). Cum valoarea calitativă şi cantitativă a componentei naturale a potenţialului turistic este determinantă în dezvoltarea turismului, exploatarea iraţională după un anumit timp poate conduce la distrugerea principalului suport de care turismul a depins şi mai depinde încă.

Mediul nu trebuie compromis pentru generaţiile următoare, deoarece interesul de bază al turismului este păstrarea echilibrului natural, nu numai satisfacţia financiară în general de scurtă durată. Degradarea mediului va afecta în primul rând perspectivele imediate ale comunităţilor şi pe termen lung pe cele ale turismului şi al dezvoltării în general. Un exemplu de succes îl constituie ecoturismul în Kenya, focalizat pe protecţia mediului şi care a revitalizat interesul turistic exprimat în venituri de peste 400 milioane dolari SUA anual.

Factorii demografici

Factorii demografici au un rol esenţial în dezvoltarea activităţilor turistice întrucât esenţa fenomenului turistic are drept coloană vertebrală o necesitate umană (de recreere, de recuperare fizico-psihică şi de cunoaştere). În toate perioadele evoluţiei fenomenului turistic putem afirma că omul a reprezentat principalul element al apariţiei şi dezvoltării turismului, generalizat mai apoi ca un fenomen social.

Una dintre caracteristicile speciei umane este dinamica, înţeleasă ca mişcare naturală (mobilitate demografică sau sporire numerică) pe de o parte, iar pe de altă parte ca mobilitate fizică (migraţie) având ca scop esenţial asigurarea existenţei. După 1750, odată cu începuturile dezvoltării industriei care a determinat progrese în toate celelalte activităţi economice şi sociale, populaţia a crescut numeric tot mai rapid ajungând în 2010 la aproape 7 miliarde locuitori (tabelul III-1).

Preview document

Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 1
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 2
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 3
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 4
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 5
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 6
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 7
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 8
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 9
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 10
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 11
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 12
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 13
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 14
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 15
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 16
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 17
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 18
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 19
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 20
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 21
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 22
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 23
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 24
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 25
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 26
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 27
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 28
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 29
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 30
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 31
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 32
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 33
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 34
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 35
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 36
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 37
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 38
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 39
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 40
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 41
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 42
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 43
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 44
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 45
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 46
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 47
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 48
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 49
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 50
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 51
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 52
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 53
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 54
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 55
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 56
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 57
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 58
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 59
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 60
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 61
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 62
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 63
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 64
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 65
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 66
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 67
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 68
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 69
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 70
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 71
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 72
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 73
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 74
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 75
Factorii Determinanți ai Dezvoltării Turismului - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Factorii Determinanti ai Dezvoltarii Turismului
    • Factorii Determinanti ai Dezvoltarii Turismului.doc
    • TEMA 4 ECONOMIA TURISMULUI.docx
  • Factorii Determinanti ai Dezvoltarii Turismului.doc

Alții au mai descărcat și

Globalizarea și statele mici și mijlocii - studiu de caz România

Argument Lucrarea de diplomă intitulată ” Globalizarea si statele mici si mijloci. Studiu de caz Romania” reprezintă expresia preocupărilor mele...

Economia întreprinderii

Întreprinderea=unitate organizatorică ce reuneşte o serie de resurse materiale, financiare şi umane la care se adaugă cele informaţionale, în...

Italia din Punct de Vedere Economic

Denumirea oficială: Republica Italiană (Repubblica Italiana) Capitala şi principalele oraşe: Roma; Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova,...

Conținutul finanțelor întreprinderii

Planul lecţiei: 1. Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii. Obiectivele financiare ale întreprinderii 2. Funcţiile finanţelor întreprinderii...

Audit Financiar

1.1.Evoluţia istorică a auditului. 1.2.Noţiunea, obiectul şi scopul auditului. 1.3.Genurile şi serviciile de audit. Genurile de auditori....

Prețuri și concurență

Cursul 1 Mecanismul preturilor 1.1 Continutul pretului Preţul este expresia bănească a valorii bunurilor sau serviciilor care fac obiectul...

Economia întreprinderii

Nu există o definiţie exactă întreprinderii, însă astăzi, ea poate fi considerată ca un flux obţinut de un consens între diferite discipline....

Garanțiile

Prelegere 2 ore 1. Esenţa diferitor forme şi tipuri de garantare a rambursării creditului bancar; valoarea garanţiei şi nivelului de acoperire...

Te-ar putea interesa și

Rolul transportului aerian în dezvoltarea turismului în Franța

INTRODUCERE Transportul deţine un rol foarte important în cadrul industriei turistice. El reprezintă de fapt legătura dintre casă, destinaţie,...

Tendințe în Evoluția Transporturilor Turistice Interne și Internaționale

Introducere Turismul a constituit la începutul secolului XX un privilegiu al claselor avute, pentru ca în ultimile decenii sa înregistreze o...

Dezvoltarea și promovarea zonei turistice Neamț

INTRODUCERE TURISMUL – ŞANSǍ A DEZVOLTǍRII ECONOMICO - SOCIALE Turismul se manifestă ca o componentă distinctă a economiei, cu o prezenţă tot...

Plan de afaceri - agenție de turism Miracle SRL

1. Introducerea pe piata a agentiei de turism Turismul , ca fenomen economic si social, a cunoscut dezvoltari spectaculoase , explozive in cea...

Posibilități de Dezvoltare a Turismului în Valea Jiului

CAPITOLUL I 1. Turismul- aspecte generale Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Transporturile Turistice - Tiketing

Capitolul I : Impactul transporturilor asupra activitatii turistice 1.1. Turismul şi sectorul terţiar Conform teoriei lui Jean Fourastie (în...

Forme de Turism

INTRODUCERE Actualitatea temei. Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Turism balnear

CAPITOLUL 1 - STRATEGIA DEZVOLTĂRII TURISMULUI BALNEAR ȘI DE LITORAL 1.1. Considerații generale privind strategia dezvoltării turismului În...

Ai nevoie de altceva?