Audit Financiar

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: doc, docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 44397
Mărime: 529.33KB (arhivat)
Publicat de: Tudora Nechita
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Amarfii Nelea

Extras din curs

1.1.Evoluţia istorică a auditului.

1.2.Noţiunea, obiectul şi scopul auditului.

1.3.Genurile şi serviciile de audit. Genurile de auditori.

1.4.Baza legislativă şi normativă a activităţii de audit în RM.

1.5.Organizarea activităţii de audit în RM.

1.1.Evoluţia istorică a auditului.

În limba latină, „audire” semnificând „a asculta”, în limba engleză, fiind utilizat cu sensul de verificare sau revizie contabilă, „auditor” semnifică persoana care ascultă. Auditorii din Germania - persoanele care asistau la procesele de judecată, neavând dreptul de vot, în Franţa auditorii participau la adunarea Consiliului de stat în perioada celui de-al doilea Imperiu. De asemenea, în Rusia prin ordinul lui Petru I în 1716 a fost creat un tip nou de funcţionar militar-auditorul, p/u revizuirea proceselor de judecată din cadrul armatei ruseşti. Marea Britanie în anul 1844 aprobă acte normative, care obligau companiile pe acţiuni să angajeze auditul. În SUA, a. 1887 a fost fondată Asociaţia auditorilor.

Secolul XIX, (către finele secolului) auditul se exercita la cererea proprietarilor şi finanţatorilor externi pentru confirmarea gradului de veridicitate a lucrărilor contabile şi a dărilor de seamă întocmite de serviciul de evidenţă contabilă.

1.2.Noţiunea, obiectul şi scopul auditului.

În a doua jumătate a secolului XX auditul este definit de următoarele organizaţii:

- Comitetul asociaţiei contabililor americani pentru concepţiile de bază ale contabilităţi, „Auditul – constituie procesul de obţinere şi evaluare obiectivă a datelor cu privire la acţiunile şi evenimentele economice, pentru determinarea nivelului de corespundere a acestora unui anumit criteriu şi pentru prezentarea rezultatelor utilizatorilor cointeresaţi”.

- Institutul american al contabililor publici autorizaţi (AICPA): „Auditul – verificarea veridicităţii rapoartelor financiare în ceea ce priveşte gradul de respectare a principiilor general-acceptate ale contabilităţii”;

- Federaţia Internaţională a experţilor contabili (IFAC): „Procesul de audit al rapoartelor financiare are ca obiectiv cercetarea şi verificarea informaţiei contabile care cuprinde informaţia destinată organelor de conducere ale întreprinderii, informaţia care se comunică organelor de supraveghere şi control de stat şi informaţia care figurează în documentele destinate publicităţii”.

Activitatea de audit reprezintă un aport de credibilitate a informaţiei financiare publicate.

Obiectul auditului: informaţia financiară pentru administraţia, proprietarii, investitorii reali şi potenţiali, furnizorii, clienţii, precum şi alţi creditori şi debitori ai întreprinderii.

Scopul auditului: exprimarea opiniei profesionale cu privire la autenticitatea informaţiei financiare.

Opinia auditorului exprimă autenticitatea informaţiei furnizată de întreprindere diverşilor utilizatori. Auditorul este profesionistul contabil independent care posedă cunoştinţele necesare pentru a exprima nivelul de credibilitate a informaţiei.

Actualmente, auditorul este implicat direct sau indirect în activitatea contabilităţii, prin controlul rapoartelor financiare sau prin acordarea consultaţiilor de ţinere a contabilităţii. Auditul rapoartelor financiare este activitatea reglementată atât de către Standardele Internaţionale de Audit cât şi de către cele naţionale ale oricărui stat.

De la activitatea de control a rapoartelor financiare, auditul s-a extins şi la alte domenii: asistenta sistemelor automatizate şi informaţionale, consultaţii juridice, fiscale etc.

1.3.Genurile şi serviciile de audit. Genurile de auditori.

Serviciile auditului sunt diverse, mai frecvent practicate: auditul rapoartelor financiare, servicii conexe, alte servicii.

Auditul rapoartelor financiare verifică autenticitatea informaţie raportate, emite opinie cu privire la gradul de raportare a autenticităţii situaţiei financiare în toate aspectele ei semnificative.

Serviciile conexe cuprinde examinarea limitată a rapoartelor financiare, proceduri convenite cu clientul, întocmirea rapoartelor financiare.

De asemenea, se prestează şi alte servicii de audit: auditul cu obiectiv special, auditul informaţiilor previzionale, consultaţii profesionale financiare, juridice, etc.

Cea mai cunoscută clasificare a auditorilor: auditor extern şi auditor intern . Auditul extern este exercitat de auditorul independent. Independenţa auditorului este stabilită de actele legislative şi normative, inclusiv normele eticii profesionale. Serviciile auditorului extern: aprecierea autenticităţii rapoartelor financiare, formularea recomandărilor cu privire la perfecţionarea sistemului informaţional, consultanţă fiscală, financiară,etc.

Auditul intern este exercitat de către auditorul angajat al instituţiei sau entităţii, care se subordonează administraţiei acestuia. Funcţia principală a auditorului intern este de a supraveghea controlul intern, asigurarea credibilităţii informaţiei.

1.4.Baza legislativă şi normativă a activităţii de audit în RM.

Hotărârea nr. 648 din 19 noiembrie 1991 aprobată de Guvernul RM este primul act normativ al RM care a reglementat activitatea de audit din ţară. Prevedea înregistrarea statutului Camerei de auditing din RM, obliga organizaţiile de audit să dispună de înregistrarea de stat şi de licenţă pentru activitatea de audit şi să fie membre ale Camerei de auditing din RM. Camerei de auditing ia revenit funcţia de a organiza examenele de acordare a certificatului de calificare pentru lucrătorii organizaţiilor de audit din RM, iar Min Fin, în baza deciziei Camerei de auditing, i se oferă dreptul de a elibera licenţe organizaţiilor de audit, certificate de calificare lucrătorilor, care au susţinut cu succes examenele respective. De asemenea prin această Hotărâre s-a luat decizia ca începând cu 1 ianuarie 1992 organizaţiile, întreprinderile, alte persoane juridice indiferent de forma de proprietate şi tipul de activitate, a căror număr mediu scriptic de lucrători este mai mare de 10 persoane şi cu un volum de vânzări ce depăşeşte 100 mii ruble, erau obligate să angajeze organizaţiile de audit pentru a le certifica autenticitatea rapoartelor financiare anuale.

Preview document

Audit Financiar - Pagina 1
Audit Financiar - Pagina 2
Audit Financiar - Pagina 3
Audit Financiar - Pagina 4
Audit Financiar - Pagina 5
Audit Financiar - Pagina 6
Audit Financiar - Pagina 7
Audit Financiar - Pagina 8
Audit Financiar - Pagina 9
Audit Financiar - Pagina 10
Audit Financiar - Pagina 11
Audit Financiar - Pagina 12
Audit Financiar - Pagina 13
Audit Financiar - Pagina 14
Audit Financiar - Pagina 15
Audit Financiar - Pagina 16
Audit Financiar - Pagina 17
Audit Financiar - Pagina 18
Audit Financiar - Pagina 19
Audit Financiar - Pagina 20
Audit Financiar - Pagina 21
Audit Financiar - Pagina 22
Audit Financiar - Pagina 23
Audit Financiar - Pagina 24
Audit Financiar - Pagina 25
Audit Financiar - Pagina 26
Audit Financiar - Pagina 27
Audit Financiar - Pagina 28
Audit Financiar - Pagina 29
Audit Financiar - Pagina 30
Audit Financiar - Pagina 31
Audit Financiar - Pagina 32
Audit Financiar - Pagina 33
Audit Financiar - Pagina 34
Audit Financiar - Pagina 35
Audit Financiar - Pagina 36
Audit Financiar - Pagina 37
Audit Financiar - Pagina 38
Audit Financiar - Pagina 39
Audit Financiar - Pagina 40
Audit Financiar - Pagina 41
Audit Financiar - Pagina 42
Audit Financiar - Pagina 43
Audit Financiar - Pagina 44
Audit Financiar - Pagina 45
Audit Financiar - Pagina 46
Audit Financiar - Pagina 47
Audit Financiar - Pagina 48
Audit Financiar - Pagina 49
Audit Financiar - Pagina 50
Audit Financiar - Pagina 51
Audit Financiar - Pagina 52
Audit Financiar - Pagina 53
Audit Financiar - Pagina 54
Audit Financiar - Pagina 55
Audit Financiar - Pagina 56
Audit Financiar - Pagina 57
Audit Financiar - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Audit Financiar
  • Lectia 1 Audit fin.docx
  • Lectia 2 Audit fin.docx
  • Tema 10.docx
  • Tema 3 Audit fin.docx
  • Tema 4,5 Audit fin.docx
  • Tema 6,7 Audit fin.docx
  • Tema 8 SMM.doc
  • Tema 9 Audit fin.docx

Alții au mai descărcat și

Auditul Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I. AUDIT STATUTAR – DEFINIŢIE, ROL ŞI OBIECTIVE Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil...

Economia întreprinderii

Întreprinderea=unitate organizatorică ce reuneşte o serie de resurse materiale, financiare şi umane la care se adaugă cele informaţionale, în...

Italia din Punct de Vedere Economic

Denumirea oficială: Republica Italiană (Repubblica Italiana) Capitala şi principalele oraşe: Roma; Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova,...

Conținutul finanțelor întreprinderii

Planul lecţiei: 1. Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii. Obiectivele financiare ale întreprinderii 2. Funcţiile finanţelor întreprinderii...

Prețuri și concurență

Cursul 1 Mecanismul preturilor 1.1 Continutul pretului Preţul este expresia bănească a valorii bunurilor sau serviciilor care fac obiectul...

Economia întreprinderii

Nu există o definiţie exactă întreprinderii, însă astăzi, ea poate fi considerată ca un flux obţinut de un consens între diferite discipline....

Garanțiile

Prelegere 2 ore 1. Esenţa diferitor forme şi tipuri de garantare a rambursării creditului bancar; valoarea garanţiei şi nivelului de acoperire...

Resurse Atrase

Tema 3: Resursele atrase ale băncii Prelegerea 1 1. Componenţa resurselor atrase ale băncii. 2. Resursele depozitare şi rolul lor la formarea...

Te-ar putea interesa și

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Auditul financiar al imobilizărilor corporale

MOTIVATIA TEMEI Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes,...

Audit Financiar Extern

CAPITOLUL I – AUDITUL FINANCIAR CONTABIL. DEFINIRE, ROL,OBIECTIVE, PRACTICI ŞI PROCEDURI 1.1. Auditul –Notiuni introductive Auditul, respectiv...

Audit Financiar

Catre Consiliul de Administratie sau alt reprezentant adecvat al clientului care angajeaza auditorul. Aceasta scrisoare reprezinta o confirmare a...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Ai nevoie de altceva?