Conținutul finanțelor întreprinderii

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 14 în total
Mărime: 2.64MB (arhivat)
Publicat de: Tania Chelaru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Planul lecţiei:

1. Esenţa şi rolul finanţelor întreprinderii. Obiectivele financiare ale întreprinderii

2. Funcţiile finanţelor întreprinderii

3. Principii și particularități de organizare a activităţii financiare

4. Factorii care influenţează procesul de organizare a activităţii financiare la întreprindere

Finanţele întreprinderii reprezintă veriga principală, primară a sistemului financiar, deoarece majoritatea fondurilor băneşti care se formează la diferite niveluri (bugetul de stat, bugete locale) provin din veniturile create la întreprinderi.

Întreprinderea este o combinaţie de factori materiali (economic),

umani şi financiari,

care activează şi evoluează într-un mediu complex,

format din patru universuri:

Universul economic

Universul financiar

Universul social

Universul statal

Procesele de transformare care au loc în legătură cu

producerea şi vânzarea bunurilor şi serviciilor reflectă

multitudinea de fluxuri care se desfăşoară continuu

la întreprindere.

Fluxurile sunt de două tipuri:

1. fluxuri reale:

aprovizionarea cu materii prime şi vânzarea produselor,

achiziţionarea mijloacelor fixe, etc.

2. fluxuri financiare:

achiziţionarea capitalului financiar necesar

finanţării mijloacelor materiale,

încasarea contravalorii produselor livrate,

efectuarea plăţilor către acţionari, salariaţi,

stat şi alte persoane terţe, etc.

fluxuri reale + fluxuri financiare = circuitul economic

Finanţele întreprinderii cuprind ansamblul de relaţii economice

care îmbracă forma bănească, ce apar în legătură cu

formarea şi repartizarea fondurilor băneşti necesare

procesului de producţie, în scopul obţinerii profitului maxim,

satisfacerii unor nevoi sociale ale salariaţilor şi

formării fondurilor financiare la dispoziţia statului.

Finanţele întreprinderii, ca parte integrantă, de bază a finanţelor publice,

au ca obiectiv constituirea, repartizarea şi gestionarea resurselor financiare

necesare îndeplinirii obiectivelor sale economice, financiare şi sociale,

concretizate în:

producerea de bunuri şi servicii în vederea satisfacerii cerinţelor consumatorilor

şi furnizarea lor la timpul oportun şi în cantităţi optime;

asigurarea echilibrului financiar;

obţinerea profitului necesar dezvoltării activităţii şi remunerării acţionarilor;

ocuparea forţei de muncă;

completarea veniturilor bugetului public prin plata impozitelor şi taxelor

conform legislaţiei fiscale.

Conținut arhivă zip

  • Continutul Finantelor Intreprinderii.ppt

Alții au mai descărcat și

Economia întreprinderii

Întreprinderea=unitate organizatorică ce reuneşte o serie de resurse materiale, financiare şi umane la care se adaugă cele informaţionale, în...

Italia din Punct de Vedere Economic

Denumirea oficială: Republica Italiană (Repubblica Italiana) Capitala şi principalele oraşe: Roma; Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova,...

Audit Financiar

1.1.Evoluţia istorică a auditului. 1.2.Noţiunea, obiectul şi scopul auditului. 1.3.Genurile şi serviciile de audit. Genurile de auditori....

Prețuri și concurență

Cursul 1 Mecanismul preturilor 1.1 Continutul pretului Preţul este expresia bănească a valorii bunurilor sau serviciilor care fac obiectul...

Economia întreprinderii

Nu există o definiţie exactă întreprinderii, însă astăzi, ea poate fi considerată ca un flux obţinut de un consens între diferite discipline....

Garanțiile

Prelegere 2 ore 1. Esenţa diferitor forme şi tipuri de garantare a rambursării creditului bancar; valoarea garanţiei şi nivelului de acoperire...

Resurse Atrase

Tema 3: Resursele atrase ale băncii Prelegerea 1 1. Componenţa resurselor atrase ale băncii. 2. Resursele depozitare şi rolul lor la formarea...

Economie Monetară

1. MONEDA ȘI MASA MONETARĂ 1.1. Abordari ale monedei 1.2. Clasificarea semnelor monetare 1.3. Definirea masei monetare Agregatele monetare...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Capitalurilor Proprii

INTRODUCERE Punctul de plecare în analiza structurii capitalului este de a cunoaste daca valoarea unei societati rezulta dintr-o alegere...

Amortizarea Imobilizărilor

3.3. DEFINIREA PROCESULUI DE AMORTIZARE A CAPITALULUI IMOBILIZAT ÎN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE Amortizarea este un proces financiar de...

Analiza Valorii Adăugate

1. ANALIZA REZULTATELOR ÎNTREPRINDERII Analiza economico-financiară reprezint un ansamblu de concepte, tehnici şi instrumente care asigură...

Analiza financiară - firma SC Valenstaf SRL Galați

INTRODUCERE Analiza financiara este activitatea de diagnosticare a starii de performanta financiara a intreprinderii la incheierea exercitiului....

Gestionarea Financiară a Societății Comerciale

Capitolul 1: Consideraţii teoretice privind gestionarea financiară a societăţii comerciale 1.1. Starea financiară a întreprinderii Orice...

Conținutul, locul și sfera de cuprindere a finanțelor întreprinderii

Introducere Problemele fundamentale cu care se confruntă fiecare firma vizează, in principal,stabilirea şi consolidarea locului pe care acesta îl...

Conținutul, funcțiile și mecanismele finanțelor întreprinderii

1.1 Definirea Întreprinderii Tehnic: locul unde se desfășoară procese tehnice de transformare a obiectelor muncii și realizarea de produse,...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat al României

Cheltuielile publice reprezinta relatiile economico-sociale in forma baneasca, manifestandu-se pe de o parte intre stat si persoanele fizice si...

Ai nevoie de altceva?