Grile ECTS

Curs
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 13909
Mărime: 56.85KB (arhivat)
Publicat de: Silvian Mitroi
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1. Între formele principale de turism includem :

a. turismul intern de vară;

b. turismul domestic;

c. turismul internaţional receptor;

d. turismul internaţional;

e. turismul de sejur.

2.După modul de angajare al prestaţiilor turistice distingem:

a. turismul itinerant;

b. turismul de tranzit;

c. turismul social;

d. turismul mixt.

e. turismul de sejur.

3. Rolul economic al turismului se concretizeaza în:

a. contribuţia turismului la creşterea produsului intern brut;

b. contribuţia turismului la obţinerea de încasări valutare, din turismul Uniunii Europene;

c. diversitatea prestaţiilor turistice (de cazare, alimentaţie,agrement) pentru a satisface mai

multe nevoi;

d. caracterul dinamic al acativitaţilor turistice;

e. egalizarea social-economică a diferitelor zone ale ţarii

4. Etimologic, cuvântul „turism” provine din:

a. termenul englez „tour”

b. termenul francez „tour”

c. termenul latin „turnus”

d. termenul englez „tourism”

e. nici un răspuns nu este corect.

5. Efectul multiplicator este:

a. efect economic pozitiv, direct;

b. efect economic pozitiv, indirect;

c. efect economico-social pozitiv, direct;

d. efect social;

e. efect de redresare economică.

6. Nivelul veniturilor individuale în economie este influenţat de:

a. produsul national brut pe locuitor,

b. volumul populaţiei active ocupate;

c. nivelul productivitaţii muncii în industrie;

d. nivelul cheltuielilor pentru plata serviciilor pentru populaţie;

e. structura economiei pe ramuri şi sectoare de activitaţi;

7. Cererea turistica se caracterizează prin:

a. complexitate si eterogenitate;

b. este elastică numai pentru o anumita perioadă din timpul anului;

c. este mai dinamică decăt consumul turistic;

d. se formeaza in sfera locului de reşedinţa a turistului;

e. are aceleaşi trasaturi ca şi consumul turistic.

8. Contul “călătorii” cu sold negativ contribuie la:

a.creşterea excedentului balanţei de plăţi;

b.creşterea încasărilor din sectorul terţiar al economie;

c. reducerea deficitului balanţei de plăţi;

d. dezechilibrarea balanţei de plăţi;

e. reducerea eficienţei economice.

9. Ministerul Turismului a luat fiinţă:

a. în anul 1971;

b. în anul 1974;

c. în anul 1990;

d. în anul 1960;

e. în anul 2000.

10. Riscul (atacurilor teroriste) asumat de turiştii care vin în România este:

a. inexistent;

b. foarte mare;

c. la fel ca şi în celelalte state europene;

d. foarte mic;

e. de durată.

11.Între principalele criterii de stabilire a locului turismului in economia naţională includem :

a. contribuţia turismului la crearea produsului intern brut;

b. populaţia activa ocupată în turism;

c. capitalul fix din turism;

d. ponderea încasărilor din turismul internaţional în exportul total de mărfuri;

e. ponderea ofertei turistice în totalul ofertei de bunuri şi servicii al unei ţări.

12. Multiplicatorul turistic al cheltuielilor/veniturilor prezintă mai multe tipuri:

a. multiplicatorul veniturilor şi al ocupării forîei de muncă;

b. multiplicatorul rezultatelor şi al cheltuielilor indirecte;

c. multiplicatorul vănzărilor şi al profitului:

d. multiplicatorul importului şi al exportului;

e. nici un răspuns nu este corect

13.Pentru aprecierea eficienţei sociale a turismului se utilizează:

a. indicatori ce privesc nivelul serviciilor, îmbunătaţirea starii de sănătate;

b. indicatori ce privesc eficienţa absolută;

c. indicatori ce privesc eficienţa relativă;

d. numărul tipurilor de produse turistice oferite în general;

e. sporul de timp activ datorită ameliorării sănătăţii indivizilor pe seama

turismului.

14. Calitatea mediului este afectată de:

a. factori obiectivi;

b. factori subiectivi;

c. factori derivaţi;

d. acţiunile unor categorii de turişti.

e. turismul organizat.

15. Dinamica turismului este determinată in primul rănd şi în sens general de :

a. creşterea economică, de pătrunderea progresului ştiinţific în toate domeniile de

activitate, în toate domeniile economice şi sociale;

b. creşterea veniturilor populaţiei;

Preview document

Grile ECTS - Pagina 1
Grile ECTS - Pagina 2
Grile ECTS - Pagina 3
Grile ECTS - Pagina 4
Grile ECTS - Pagina 5
Grile ECTS - Pagina 6
Grile ECTS - Pagina 7
Grile ECTS - Pagina 8
Grile ECTS - Pagina 9
Grile ECTS - Pagina 10
Grile ECTS - Pagina 11
Grile ECTS - Pagina 12
Grile ECTS - Pagina 13
Grile ECTS - Pagina 14
Grile ECTS - Pagina 15
Grile ECTS - Pagina 16
Grile ECTS - Pagina 17
Grile ECTS - Pagina 18
Grile ECTS - Pagina 19
Grile ECTS - Pagina 20
Grile ECTS - Pagina 21
Grile ECTS - Pagina 22
Grile ECTS - Pagina 23
Grile ECTS - Pagina 24
Grile ECTS - Pagina 25
Grile ECTS - Pagina 26
Grile ECTS - Pagina 27
Grile ECTS - Pagina 28
Grile ECTS - Pagina 29
Grile ECTS - Pagina 30
Grile ECTS - Pagina 31
Grile ECTS - Pagina 32
Grile ECTS - Pagina 33
Grile ECTS - Pagina 34
Grile ECTS - Pagina 35
Grile ECTS - Pagina 36
Grile ECTS - Pagina 37
Grile ECTS - Pagina 38
Grile ECTS - Pagina 39
Grile ECTS - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Grile ECTS.doc

Alții au mai descărcat și

Activitatea de Turism Intern din România

INTRODUCERE Turismul poate deveni una din industriile de export puternice ale României, care poate concura efectiv cu a altor ţări. Aspectele...

Teste grilă economia serviciilor

1. Între caracteristicile serviciilor se numără: nematerialitatea (1), netangibilitatea (2), neperisabilitatea (3), nestocabilitatea (4). a....

Teste Grilă Economia Turismului

1. Între formele derivate de turism se include: b. Turismul internaţional receptor; c. Turismul internaţional emitent; d. Turismul intern; e....

Afaceri Electronice pe Internet

1. Consideratii generale asupra conceptului de sistem, societate comerciala integratoare; Introducere Cresterea ponderii activitatilor cu...

Piețe de Capital

Momentul esenţial al tranzacţiei bursiere este încheierea contractului, adică executarea comenzilor (ordinelor) transmise de clienţi către...

Piețe de capital

CAPITOLUL I : PIAŢA DE CAPITAL – PREZENTARE GENERALĂ 1.1. Definire. Structură. Funcţii 1.2. Istoric şi evoluţie 1.3. Piaţa de capital din...

Analiza tehnică și tehnici de tranzacționare

Analiza Tehnica este studiul dinamicii pietei, in principal prin intermediul graficelor, cu scopul de a previziona tendintele preturilor.

Tehnologia Hotelieră și de Restaurant

Cap.1. ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA RESTAURANTELOR Serviciile de cazare şi alimentaţie au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul...

Te-ar putea interesa și

Economia comerțului, turismului și serviciilor

1. Cea mai importanta subdiviziune organizatorica din cadrul unei firme de comert, turism sau servicii este: - postul de munca 2. Instrumentul...

Grile managementul comerțului

Comertul aprovizioneaza cu marfuri a) numai populatia b) consumatorii finali c) consumatorii intermediari d) pe interprinzatori Baza...

Teste grilă - marketing în turism și servicii

1. Care sunt strategiile de îmbunătăţire a sincronizării dintre cererea şi oferta de servicii: a) preţurile diferenţiate vor contribui la...

Teste Grilă Economia Turismului

1. Între formele derivate de turism se include: b. Turismul internaţional receptor; c. Turismul internaţional emitent; d. Turismul intern; e....

Grile Tehnologii Comerciale

1)Etapele parcurse in comert sunt: a. aparitia marilor magazine,dezvoltarea sucursalismului,aparitia magazinelor populare,autoservirii,centrelor...

Modele teste licență bazele contabilității

1. A defini obiectul contabilităţii înseamnă: a. a-i preciza domeniul potenţial asupra căruia poate să-şi întindă cunoaşterea ei specifică; b. a...

Ai nevoie de altceva?