Grile fundamente economice ale investițiilor

Curs
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 12106
Mărime: 66.85KB (arhivat)
Publicat de: Teodor Robu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. Munteanu I.
documentul cotine note curs si grile la disciplina fundamente economice ale investitiilor in cadrul facultatii de economie si administrare a afacerilor.

Extras din curs

1.Care din afirmaţiile de mai jos nu reprezintă o definiţie a investiţiilor:

a) factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naţionale;

b) cheltuială sau plasament de sume băneşti la un moment iniţial, pentru a obţine efecte ulterioare;

c) echivalentul consumului imediat;

d) renunţarea la sursele băneşti lichide actuale contra speranţelor în obţinerea unor resurse viitoare, care vor fi obţinute în timp.

R. c

2. Care din afirmaţiile următoare nu reprezintă un element esenţial pentru o investiţie:

a) subiectul, reprezentat de cel care investeşte;

b) obiectul, reprezentând modul în care se concretizează investiţia;

c) sursele de finanţare a investiţiei;

d) costul, reprezentând efortul suplimentar, cert, actual consumat pentru obţinerea unui obiectiv;

e) efectele valorice care se obţin în viitor şi reprezintă o speranţă mai mult sau mai puţin certă.

R. c

3. Abordarea complexă a investiţiilor este:

a) abordarea contabilă;

b) abordarea economică;

c) abordarea strict monetară;

d) abordarea juridică.

R. b

4. Abordarea economică consideră investiţiile ca fiind:

a) similare cu imobilizările achiziţionate sau create pentru o întreprindere, destinate să rămână durabile;

b) toate sacrificiile făcute azi în speranţa obţinerii în viitor a unor rezultate, al căror nivel total va fi superior cheltuielilor iniţiale;

c) un ansamblu de cheltuieli ce va genera, pe o perioadă lungă, venituri sau economii, care să ramburseze sau să recupereze cheltuielile iniţiale.

R.b

5. Definirea economică a investiţiilor ţine seama de unul din următoarele aspecte importante:

a) influenţa fluctuaţiei profitului;

b) noţiunile de randament şi eficienţă a operaţiilor economice;

c) diminuarea termenului de recuperare;

d) posibilitatea de autofinanţare.

R. a,b,c

6. După natura tehnologică, investiţiile nu pot fi:

a) investiţii pentru lucrări de construcţii-montaj;

b) investiţii pentru cumpărarea utilajelor necesare realizării producţiei;

c) investiţii de dezvoltare care au drept scop creşterea capacităţilor de producţie;

d) investiţii pentru lucrări geologice;

e) investiţii pentru studii, cercetări, proiectări şi pregătirea personalului.

R. c

7. După caracterul investiţiilor, întâlnim următoarele categorii de investiţii:

a) investiţii în sfera productivă şi în sfera neproductivă;

b) investiţii de retehnologizare;

c) investiţii pentru lucrări geologice.

R. a

8. Investiţiile din sfera productivă nu pot fi:

a) investiţii de modernizare care au rolul de a asigura condiţiile de reducere a costurilor de producţie şi a creşterii productivităţii;

b) investiţii de înlocuire, care au ca destinaţie înlocuirea activelor fixe datorită uzurii fizice şi morale;

c) investiţii care se materializează şi se regăsesc în capitalul fix şi circulant al firmei;

d) investiţii strategice care au ca obiect reducerea riscului.

R c,

9. Investiţiile de dezvoltare sau expansiune se referă la:

a) investiţiile care contribuie la dezvoltarea activităţii şi care au drept scop creşterea capacităţii de producţie a unei firme;

b) înlocuirea şi revizuirea echipamentelor tehnice, uzate din punct de vedere fizic şi moral;

c) creştere întreprinderii determinată de scăderea cererii pentru produsele firmei.

R. a,c

10. Avantajele investiţiilor de dezvoltare sau expansiune se referă la:

a) creşte gradul de fiabilitate şi mentenabilitate, concomitent cu prelungirea duratei de viaţă a utilajelor;

b) existenţa investiţiilor colaterale, care se materializează în utilităţi;

c) existenţa surselor de finanţare şi a unui personal calificat, cu o puţină experienţă şi tradiţie.

R. b,c

11. După modul de realizare a lucrărilor investiţiile pot fi:

a) investiţii în antrepriză şi investiţii în regie;

b) investiţii colaterale;

c) investiţii de reutilare şi retehnologizare.

R. a,c

12. Un proiect de investiţii poate fi definit ca:

a) alocarea de surse băneşti pentru realizarea unor obiective noi de producţie sau modernizarea celor existente;

b) un ansamblu optimal de acţiuni de investiţii bazate pe o planificare sectorială, globală şi coerentă, pe baza căreia, o combinaţie definită de resurse umane, materiale etc. provoacă o dezvoltare economico-socială determinată;

c) investiţiile prin care se fixează dezvoltarea întreprinderii pe termen lung, evoluţia eficienţei şi poziţiei în mediul din care face parte.

R. a,b

13.Structura de finantare a unei investitii este data de :

a) nivelul si ponderea participarii diferitelor surse la formarea capitalului pentru realizarea investitiei

b) raportul dintre remunerarea totala si nivelul fiecarei surse care este folosita pentru realizarea investitiei

c) media aritmetica a remunerarilor specifice a tuturor surselor care participa la remunerarea investitiei

R: a,

14.In raport cu participarea la modificarea capitalului , sursele investitiilor pot fi :

a) autofinantarea ;

b) cesiunea si vanzarea activelor ;

c) imprumutul si creditul ;

d) subventia si subscriptia publica ;

e) cresterea capitalului ;

f) exploatarea capitalului propriu :

g) creditul de asociere ;

h) dezinvestitia ;

R: a,c,d,e,h

15.Caracterul conex al investitiilor inseamna :

a) dependenta dintre proiect si alte investitii ;

b) exclusivitatea realizarii unui proiect in raport cu alte proiecte

c) faptul care determina nevoia de alte investitii atunci cand realizam un anumit proiect;

R: a,c

Preview document

Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 1
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 2
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 3
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 4
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 5
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 6
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 7
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 8
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 9
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 10
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 11
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 12
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 13
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 14
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 15
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 16
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 17
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 18
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 19
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 20
Grile fundamente economice ale investițiilor - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Grile Fundamente Economice ale Investitiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțe Publice

CAPITOLUL I CONŢINUTUL ECONOMIC AL FINANŢELOR PUBLICE 1.1. NEVOI INDIVIDUALE ŞI NEVOI SOCIALE Nevoi individuale şi nevoi sociale. Bunuri private...

Venitul, consumul și investițiile

7.1. FORME ALE VENITULUI MACROECONOMIC. VENITUL ŞI CONSUMUL La nivelul economiei naţionale, veniturile obţinute de agenţii economici îmbracă...

Piața Capitalului

Piaţa capitalului sau piaţa activelor financiare o definim aici ca loc (cadru) de întâlnire între nevoile de resurse băneşti ale întreprinzătorilor...

Teorie economică

1. Piaţa muncii şi salariul Piaţa muncii reprezintă un ansamblu de relaţii în cadrul cărora se confruntă cererea cu oferta de muncă, au loc...

Economia ramurii

Economia ramurii Principalele mecanisme de autoreglare ale economiei de piaţă sunt următoarele: - concurenţa; - cererea; - oferta; - preţul;...

Matematici Economice

CAPITOLUL 1. ALGEBRA LINEARA 1.1. Metoda Gauss-Jordan pentru rezolvarea sistemelor de ecuatii algebrice lineare Metoda lui Gauss (metoda...

Economie și finanțe europene

2. Bugetul Uniunii Europene 2.1. Introducere Bugetul UE reprezintă aproximativ 1% din produsul naţional al Uniunii, ceea ce înseamnă foarte puţin...

Protecția concurenței economice

CONCURENŢA - COORDONATĂ FUNDAMENTALĂ A ECONOMIEI DE PIAŢĂ FUNCŢIONALE 1.1. DEFINIREA ŞI OBIECTIVELE CONCURENŢEI Punctul de vedere aproape unanim...

Te-ar putea interesa și

Proiect pentru dezvoltarea activității la SC Amco-Otopeni SA finanțat prin credit BIRD

INTRODUCERE In condiţiile economiei de piaţă fostele întreprinderi mari de stat se confruntă cu probleme legate de adaptarea lor la cerinţele...

Investiții de dezvoltare - modernizare în domeniul energetic din România

INTRODUCERE Unul din obiectivele principale ale omenirii în perioada actuală este depăşirea barierelor ce ţin de insuficenţa de resurse energetice...

Grile fundamente economice ale investițiilor

CAPITOLUL I : ACCEPȚIUNI, TIPOLOGII, ROL ȘI CARACTERSITICI . 1. În sens uzual, investiţia reprezintă : a) un plasament ; b) valoarea bănească...

Strategiile Resurselor Umane

Strategiile resurselor umane – Bernard Gazier Prin strategie putem intelege un sistem de optiuni pe termen lung, multidimensionale si interactive....

Fundamentele Economice ale Investiilor

a) factorul primordial în strategia dezvoltării economiei naţionale; b) cheltuială sau plasament de sume băneşti la un moment iniţial, pentru a...

Grile de la examen fundamentele economice ale investițiilor

Factorul de acumulare (single playment compound factor) - fac =(1+i) la n Factorul de scont (single payment present-worth factor) - fsc=1/(1+i)...

Grile - finanțele instituțiilor publice

Grila nr. 1 Începând cu anul 2001 finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din bugetele locale a unităţilor...

Strategii investiționale în afaceri

CAP. 1. INVESTIŢIILE ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ Rezumat Investiţiile reprezintă factorul primordial al dezvoltării economiei, iar...

Ai nevoie de altceva?