Incubatoarele de Inovare

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 7253
Mărime: 93.75KB (arhivat)
Publicat de: Voicu Șandor
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Tema 9 Incubatoarele de inovare

9.1 Business incubarea

9.2 Consideraţii cu privire la dezvoltarea incubatoarelor de afaceri în Republica Moldova

9.3 Glosar de termeni incubator de afaceri

9.4 Model de regulament a unui incubator de inovare

9.1 Business incubarea

Business incubarea - presupune un program vast de suport pentru a facilita progresul noilor afaceri în mod special în faza de lansare a acestora.

Obiectivele magistrale pentru care incubatoarele de afaceri au fost susţinute şi dezvoltate de către majoritatea statelor din lume sunt:

- Crearea noilor locuri de muncă Ţările cu proces de business incubare extins, ţările în care iniţiativa economică dezvoltată depăşeşte 75%, îşi propun drept obiectiv primordial crearea locurilor noi de muncă.

- Reducerea eşecului micului business. Cercetările şi practica demonstrează, cu prisosinţă, că nu toate afacerile noi sunt de succes. Aproximativ 80% din afacerile iniţiate dau faliment în primii cinci ani de activitate. Orice faliment are cost înalt economic şi social. S-a constatat, că falimentul IMM-urilor poate fi redus de la 80% la 16%, dacă IMM-urile beneficiază de un program de incubare.

- Facilitarea diversificării economice prin clasterele IMM. Incubatoarele tind spre concentrarea geografică a afacerilor similare şi concentrarea eforturilor lor. Incubatoarele facilitează această activitate şi permite firmelor să creeze complementar masa critică şi să devină mai sănătoase. Această concentrare a IMM poate fi în incubatoarele specializate în IT şi biotehnologii.

- Susţinerea tinerilor care iniţiază noi afaceri în comunitate. În condiţiile când tinerii au posibilitatea de a schimba locurile de muncă şi tendinţa de a pleca în ţările mai dezvoltate este în creştere, tinerii care rămân în comunitate şi iniţiază afaceri noi trebuie să fie susţinuţi. Este demonstrat că 84% din firmele care şi-au început activitatea în comunitate tind să rămână în aceeaşi comunitate, atunci când sunt susţinuţi pentru a creşte.

- Stabilirea recompenselor adecvate succesului. S-a constatat că IMM care au beneficiat de programul de incubare plătesc salarii individuale mai mari şi creşterea lor este mai adecvată succesului decât în firmele mari. Creşterea salariului are efect multiplu în care se înscrie şi crearea noilor posturi secundare de lucru în comunitatea respectivă care, la rândul său, va contribui la iniţierea şi dezvoltarea noilor afaceri.

Obiectivele principale sunt însoţite şi obiective secundare sau terţiare cum ar fi: a face regiunea mai competitivă; a promova tehnologiile noi; a promova antreprenoriatul; a ocroti parteneriatul între NGO, conducere şi sectorul privat; a uşura procesul de privatizare care are menirea de a transforma proprietatea publică în privată; a reduce tensiunea socială; a ajuta la rezolvarea problemelor dezavantajoase ale comunităţilor sau / şi indivizilor.

Cu ritmuri considerabile business incubatoarele se deschid în zilele noastre în ţările cu economie în curs de dezvoltare. Însă cea mai mare rată de creştere a numărului de business incubatoare astăzi este caracteristică pentru China.

Modelul de bază al incubatorului. Business incubatoarele de bază pot fi divizate în 2 tipuri: incubatoare fără profit care alcătuiesc aproximativ 95% din total şi circa 5 la sută formează incubatoarele pentru profit.

Incubatoarele fără profit includ:

a. Incubatoare municipale care aparţin unei comunităţi şi activitatea cărora este orientată spre asigurarea prosperităţii întregii comunităţi. Principalul obiectiv al business incubatoarelor municipale este de a specializa firmele cerinţelor adecvate avantajului comparativ, de a diversifica produsul afacerilor conform cererii pe piaţă şi de a susţine dezvoltarea IMM pentru a le asigura succesul.

b. Incubatoare academice care ţin de o instituţie universitară şi care sunt mânuite de această instituţie. Obiectivul comun al incubatoarelor academice este de a reţine tineretul în comunitate şi de a comercializa tehnologiile elaborate şi dezvoltate de studenţi sau de facultate.

c. Incubatoare de dezvoltare comunitară care ţin de ONG locale şi activitatea cărora este orientată spre îmbunătăţirea situaţiei în comunitate. Obiectivul comun al incubatoarelor comunitare este de a privatiza uzinele şi fabricile locale.

d. Incubatoare de interes special care sunt gestionate de agenţiile internaţionale pentru ajutor. Obiectivul comun al acestora este susţinerea dezvoltării afacerilor în regiunile nedezvoltate sau a grupărilor care necesită suport.

Incubatoarele pentru profit vor include:

1. Grupe reale stabilite care încasează taxa pentru chirii şi servicii urmărind profit real.

2. Grupe partenere care nu i-au rentă, dar cer cota-parte din venit (de la 5-10%) şi / sau pe poziţii egale (20-35%) din generarea de profit.

3. Grupurile corporative care i-au rentă parţială, dar susţin IMM cu scopul de a dezvolta noile tehnologii pentru firmele complementare oferindu-le reţeaua şi lanţurile proprii create.

Preview document

Incubatoarele de Inovare - Pagina 1
Incubatoarele de Inovare - Pagina 2
Incubatoarele de Inovare - Pagina 3
Incubatoarele de Inovare - Pagina 4
Incubatoarele de Inovare - Pagina 5
Incubatoarele de Inovare - Pagina 6
Incubatoarele de Inovare - Pagina 7
Incubatoarele de Inovare - Pagina 8
Incubatoarele de Inovare - Pagina 9
Incubatoarele de Inovare - Pagina 10
Incubatoarele de Inovare - Pagina 11
Incubatoarele de Inovare - Pagina 12
Incubatoarele de Inovare - Pagina 13
Incubatoarele de Inovare - Pagina 14
Incubatoarele de Inovare - Pagina 15
Incubatoarele de Inovare - Pagina 16
Incubatoarele de Inovare - Pagina 17
Incubatoarele de Inovare - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Incubatoarele de Inovare.docx

Alții au mai descărcat și

Grile Examen IMM

1. Intrebare : Raspuns 2. Acumularea de cunostinte si de abilitati permite IMM-urilor: imbunatatirea pozitiei competitive pe piata si conduce la...

Alocarea resurselor și piața

Introducere Functionarea oricarei economii se bazeaza pe o anumita arhitectura institutionala, care este, in mare parte, rezultatul actiunii...

Finanțarea imm-urilor

Obiectivele principale ale unitãtii de învãtare nr. 1: Dupã studiul unitãtii de învãtare nr. 1, vei fi capabil: - sã definesti IMM-urile; - sã...

Economia bazată pe cunoaștere

1. Cadrul macroeconomic general În perioada 2001-2002 s-au înregistrat progrese semnificative în asigurarea stabilitatii macroeconomice, România...

Concurența

Pentru crearea unor mårci puternice, este nevoie de o foarte bunå cunoaştere a concurenţei –concurenţå care devine tot mai crâncenå, de la an la...

Piața terenurilor agricole din raionul orhei

Introducere: “Cumparati pamant pentru ca nu se mai fabrica.” Mark Twain Piata imobiliara din Republica Moldova este o piata relativ tinara si...

Modele Unifactoriale de Regresie

Modelul 1. Consumul ca funcŃie de Venitul disponibil În scopul evaluării influenŃei pe care variaŃia Venitului Disponibil o are asupra...

Economia Întreprinderii

Tema: Economia întreprinderii – aspecte generale de studiu prin prisma activităţii cooperatiste 1. Obiectul de studiu al disciplinei „Economia...

Te-ar putea interesa și

Investițiile și Creșterea Economică

Introducere Fiecare om se confruntă cu probleme care-i afectează direct existenţa. El poate consuma o mare parte din timp incercând să asigure...

Antreprenoriat

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent, antreprenoriatul reprezintă una dintre cele mai dezbătute teme atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi...

Competitivitate economică

Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale...

Finanțarea cercetării în România

Prezentare ţinută în cadrul mesei rotunde „Noi politici în domeniul învăţământului superior şi cercetării ştiinţifice din România”, UNESCO-CEPES,...

Analiza socio-economică a regiunii Sud-Est

I. Prezentarea generală a Regiunii 1.1. Cadrul geografic și istoric Regiunea Sud-Est este situată în partea de sud-est a României și se...

Creșterea competitivității economice

1. ANALIZA SOCIO-ECONOMICA SECTORUL PRODUCTIV 1.1 Factori de competitivitate Cresterea economica durabila si îmbunatatirea standardului de viata...

Rolul și influența statului în procesul inovațional

Introducere Care este rolul si influenta statului in procesul innovational ? este o buna intrebare la care vom incerca sa dam un raspuns in...

TVA - practici naționale și internaționale

Introducere “Ceea ce deosebeşte o ţară aflată în progres de una aflată în declin este, în bună măsură, preferinţa arătată construirii viitorului....

Ai nevoie de altceva?