Piața terenurilor agricole din raionul orhei

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 15590
Mărime: 374.72KB (arhivat)
Publicat de: Cristinel Cojocaru
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Cuprins:
 2. Introducere 2
 3. Capitolul 1: Notiuni de baza in actiunea de evaluare
 4. 1.1 Notiuni generale 3
 5. 1.2 Clasificarea terenurilor 3-4
 6. 1.2.1 Criterii de împartire a terenurilor dupa destinatii 4-5
 7. 1.2.2 Criterii de clasificare si identificare a categoriilor de folosinta a terenurilor 5
 8. 1.2.3 Criterii de identificare a categoriilor de folosinta a terenurilor 6-11
 9. 1.3. Clasificarea solurilor din Republica Moldova 11-13
 10. 1.4. Metode de analiza a terenurilor 13-15
 11. 1.5 Participantii la piata imobiliara 13-18
 12. Capitolul 2: Analiza pietei terenurilor
 13. 2.1 Factorii ce determina valoare si pretul terenurilor 19-20
 14. 2.1.1 Preţul de piaţă al pământului 20-22
 15. 2.1.2 Preţul va creşte odată cu integrarea în UE 22-24
 16. 2.2 Principalele tranzactii imobiliare 24-25
 17. 2.2.1 Dinamica tranzacţiilor 25-27
 18. 2.3 Cererea si Oferta 27
 19. 2.3.1 Cererea 27
 20. 2.3.2 Oferta competitive 27
 21. 2.3.3 Relatia cerere-oferta-preţ al terenului 28-29
 22. 2.4.Starea generala a terenurilor in Republica Moldova 29-31
 23. 2.5 Programul de consolidare a terenurilor 32-35
 24. Capitolul 3: Lucru individual
 25. 3.1 Descrierea raionului Orhei 36-38
 26. 3.2 Cadastru şi relaţii funciare 38-39
 27. 3.3 Probleme in folosirea fondului funciar si cai de solutionare 40-41
 28. 3.4 Determinarea pretului terenului arabil din raionul Orhei 41-42
 29. Concluzii 42
 30. Bibliogafia 43

Extras din curs

Introducere:

“Cumparati pamant pentru ca nu se mai fabrica.”

Mark Twain

Piata imobiliara din Republica Moldova este o piata relativ tinara si necesita o analiza comparativa cu pietile straine, pentru efectuarea acestei cercetari am utilizat sondaje, analize efectuate de specialist in domeniu si deasemenea am folosit ofeta de teren la momentul dat.

Scopul lucrarii date este de analiza a pietii terenurilor din Republica Moldova si in special cea din raionul Orhei.

Lucrarea este alcatuita din 3 capitole, 2 teoretic si unul practic fiecare capitol la rindul sau se imparte in alte subcapitole care cuprind cercetari si investigatii la tema propusa.

Primul capitol reprezinta notiuni de baza in activitatea de evaluator, deasemenea clasificari ale terenurilor agricole in raport de destinatie si in raport de titularul dreptului, capitolul mai cuprinde clasificarea solurilor din RM ceia ce reprezinta un factor important in determinarea pretului terenului. O atenţie destul de important s-a atras la metodele aplicate la evaluarea unui bun imobil si asupra participantilor la piata imobiliara.

Capitolul 2 cuprinde o analiza generala a a piatei terenurilor din tara si o comparare a preturilor cu cele din Europa. Pentru a determina valoarea si pretul terenurilor am cercetat cererea si oferta de teren, rata dobinzii, posibilitatea folosirii alternative a terenurilor, si alti factori care influenteza pretul si valoarea. In acest capitol se analizeaza tentintele pietii funciare, si evolutia tranzactiilor in ultimii ani, iar pentru a determina starea pietii avem nevoie sa cercetam cererea, oferta si relatia dintre ele, iar in final analizam starea generala a terenurilor in Republica Moldova. In final este descris metoda de solutionare a unor problem legate de utilizarea rationala si sporirea eficienţei sectorului agricol în ansamblu.

Capitolul 3 este alcatuit din descrierea generala a raionului Orhei, relatiile funciare prezente si problemele in folosire a fondului funciar.

Aceasta lucrarea atinge problemele care apar pe piata funciara si ofera unele solutii pentru rezolvarea lor, sunt analizate preturile la terenuri reale expuse spre vinzare si este determinat un pret mediu al terenurilor in raionul Orhei.

Capitolul 1: Notiuni de baza in activitatea de evaluare

1.1 Notiuni generale

Piata imobiliara este un complex de mecanisme prin intermediul cărora sunt transmise drepturile supra unei proprietăţi şi interesele legate de ea, sunt stabilite preţurile şi este delimitat spaţiul pentru diferite variante pentru utilizarea terenurilor.

Tranzacţia imobiliară înseamnă transferul permanent sau temporar al unui drept de la o parte la cealaltă în schimbul unei recompense care, de obicei, este o sumă de bani. Ca pe orice piaţă, preţul de tranzacţie este stabilit, în primul rând, de interacţiunea dintre cerere şi ofertă. Pentru a putea înţelege mai exact modul în care interacţionează aceste forţe de piaţă, trebuie prezentate mai întâi caracteristicile speciale care diferenţiază piaţa imobiliară de celelate pieţe. Datorită caracterului specific al bunurilor imobiliare, transferul proprietăţii sau folosinţei acestora nu implică şi transportul efectiv al bunului, iar fiecare clădire vândută sau cumpărată este diferită de celelalte prin poziţionare, alcătuire, infrastructură aferentă etc. Faptul că fiecare imobil este unic determină complexitatea foarte mare a acestei pieţe şi împărţirea acesteia în funcţie de zone şi de scopul în care va fi utilizat bunul respectiv. De asemenea, eterogenitatea duce la creşterea substanţială a costurilor de căutare, creează distribuţia asimetrică a informaţiilor şi restricţionează, în bună măsură, substituibilitatea.

Bibliografie

Codul funciar al Republicii Moldova – din 25.12.1991.

Cadastrul funciar alRepubliciiMoldova- Chişinău: Ed. Agenţiei Naţionale Relaţii Funciare şi Cadastru. - 1995, 2003, 2004.

Cadastrul Bunurilor Imobile Vol.V,Vladimir Gh.Guţu,Chişinău2003.,

Evaluarea Bunurilor Imobiliare,O. Buzu,A.Matcov, Chişinău2003.

Buzu Olga, Organizarea activităţii de evaluare. Ediţia a două,Chişinău, 2002;

Zbîrciog Valeriu ,“Microeconomie” Chişinău ASEM 1996

E. Cara , I. Pîrţachi “Microeconomie aplicată”- Partea 1 ASEM Chişinău 1998

Legea Republicii Moldova cu privire la propretate nr. 459 - XII din 22.01.1991

Legea Republicii Moldova cu privire la gaj nr. 838 - XII din 23.05.1996.

MonitorulOficial al Republicii Moldova nr.120 din 02.10.2001.)

Preview document

Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 1
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 2
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 3
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 4
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 5
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 6
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 7
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 8
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 9
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 10
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 11
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 12
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 13
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 14
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 15
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 16
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 17
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 18
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 19
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 20
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 21
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 22
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 23
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 24
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 25
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 26
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 27
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 28
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 29
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 30
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 31
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 32
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 33
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 34
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 35
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 36
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 37
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 38
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 39
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 40
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 41
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 42
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 43
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 44
Piața terenurilor agricole din raionul orhei - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Piata Terenurilor Agricole din Raionul Orhei.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Terenului cu Destinația Agricolă

Introducere Lucrarea dată va include evaluarea a unui lot de pămînt de cultura multianuala dinRaionul Straşeni, s. Dolna. Evaluarea are drept scop...

Piața financiară și prețul pământului în România

1. Concepte 1.1. Natura si formarea rentei Caracterul limitat al resurselor naturale face ca renta, venit fundamental cu o pondere în scădere, să...

Responsabilitate socială și raportări de mediu

În mediul socio – economic actual companiile nu mai sunt apreciate doar în funcţie de calitatea produselor sau a serviciilor oferite. Are loc o...

Alocarea resurselor și piața

Introducere Functionarea oricarei economii se bazeaza pe o anumita arhitectura institutionala, care este, in mare parte, rezultatul actiunii...

Acounting Introduction

LEGAL RULE THE STRUCTURE OF A LEGAL RULE Each legal rule has an internal structure named the formal-logical structure and an external structure...

Concurența

Pentru crearea unor mårci puternice, este nevoie de o foarte bunå cunoaştere a concurenţei –concurenţå care devine tot mai crâncenå, de la an la...

Modele Unifactoriale de Regresie

Modelul 1. Consumul ca funcŃie de Venitul disponibil În scopul evaluării influenŃei pe care variaŃia Venitului Disponibil o are asupra...

Politica Ocupării Forței de Muncă

CAPITOLUL 1 PIAŢA MUNCII 1.1. Conceptul de piaţă a muncii. Componentele şi tipurile pieţei muncii Piaţa muncii sau piaţa forţei de muncă, poate...

Ai nevoie de altceva?