Responsabilitate socială și raportări de mediu

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 14234
Mărime: 461.47KB (arhivat)
Publicat de: Iulia Tănasă
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Angela ALBU
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ MASTERAT: DIAGNOSTIC ȘI EVALUARE ECONOMICO - FINANCIARĂ

Extras din curs

În mediul socio – economic actual companiile nu mai sunt apreciate doar în funcţie de calitatea produselor sau a serviciilor oferite. Are loc o cumulare a aspectelor economice cu cele sociale și de mediu, astfel încât entitățile economice să aibă o abordare globală. Compania modernă este evaluată nu numai prin performanţele sale economice, calitatea managementului şi politica de comunicare, ci şi pe baza contribuţiei la viaţa socială a comunităţii din care face parte.În acest context companiile ocupă un rol social, asumându-și problemele de mediu și sociale derivate din activitățile proprii.

Mai ales în contextul globalizării, responsabilitatea socială corporativă a devenit un obiectiv strategic, atât la nivel național, cât și la nivel global, pornind de la necesitățile manifestate în mediul economic, social și politic.

Conceptul de responsabilitate socială corporatistă(CSR) se referă la modul în care companiile îşi pun de acord valorile, misiunea şi comportamentul, cu aşteptările şi nevoile celor interesaţi - clienţi, acţionari, angajaţi, furnizori, comunităţi locale, autorităţi şi ale societăţii în ansamblu ei. Aceste părți interesate au fost denumite stakeholder, în prezent existând în literatura de specialitate o întreagă teorie a stakeholder-ilor și a modului de satisfacere a nevoilor acestora. În mod general, stakeholder (parte interesată) este o persoană sau grup afectat, care poate influența sau are ceva de spus referitor la activitățile, produsele sau serviciile unei companii.

Echilibrarea intereselor tuturor acestor categorii de public depinde de abilitatea companiei de a răspunde tuturor aşteptărilor şi de a aduce soluţii la problemele identificate. Acest proces este complex şi trebuie să se facă în mod organizat prin integrarea totală a conceptului de responsabilitate socială în sistemele de management ale companiei şi toate activităţile acesteia, în cultura organizaţională, în esenţa afacerii. Întreg procesul de integrare se realizează în timp şi conform unor modele, principii şi acorduri cu părţile interesate implicate.

Fig. 1 Stakeholderi la nivelul unei companii

Pentru a face față așteptărilor societății actuale în ceea ce privește acțiunile companiei și rolul acestora în comunitate, întreprinderile adoptă tot mai mult strategii și acțiuni social responsabile, cuantificate în termeni de sustenabilitate și dezvoltare durabilă.

I.1. CSR – concept și definiții

Studiile privind responsabilitatea socială corporativă sunt caracterizate prin lipsa unui cadru teoretic comun ceea ce face ca conceptul de CSR, încă în evoluţie, să fie dinamic și să se adapteze la schimbări.

Intrat relativ recent în literatura românească, conceptul de responsabilitate socială corporatistă a înregistrat primele dezbateri la nivel academic la începutul anilor 1950. Promovat iniţial sub denumirea de “Responsabilitate socială”, a vizat în special aşteptările societăţii de la mediul de afaceri şi obligaţiile etice ale companiilor faţă de aceasta. Astfel, economistul american Howard Bowen, considerat şi „părintele CSR”, în 1953 a început să exploreze consecințele de natură socială inerente activității unei companii. Fără să folosească direct termenul de ”acțiuni responsabile”, el definea conceptul ca fiind “obligaţiile oamenilor de afaceri de a urma acele politici, de a lua acele decizii, sau de a urma acele direcţii care sunt agreate în termeni de valori şi obiective de către societatea noastră”(Bowen, H., 1958).

Bibliografie

CRISTACHE, N., ”Responsabilitatea socială corporatistă”, suport de curs, Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca, http://www.scribd.com/doc/145404688/Responsabilitatea-Sociala-Corporatista

IAMANDI, I.E., ”Responsabilitatea socială corporativă în companiile multinaționale”, Editura Economică, București, 2010

OPREA, L., ”Responsabilitate socială corporatistă”, Editura Tritonic, București, 2005

www.globalreporting.org

www.gruppohera.it

http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm

Preview document

Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 1
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 2
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 3
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 4
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 5
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 6
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 7
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 8
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 9
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 10
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 11
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 12
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 13
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 14
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 15
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 16
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 17
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 18
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 19
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 20
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 21
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 22
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 23
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 24
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 25
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 26
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 27
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 28
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 29
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 30
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 31
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 32
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 33
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 34
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 35
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 36
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 37
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 38
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 39
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 40
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 41
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 42
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 43
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 44
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 45
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 46
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 47
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 48
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 49
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 50
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 51
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 52
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 53
Responsabilitate socială și raportări de mediu - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Responsabilitate Sociala si Raportari de Mediu.docx

Alții au mai descărcat și

Posibilități de Perfecționare a Managementului Finanțării Întreprinderilor Românești

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind managementul intreprinderii 1.1. Funcţiile şi principiile managementului întreprinderii În prezent, vorbim...

Evoluția economică a Angliei

Istoria economica a Angliei inca din evul mediu. In istoria timpurie a Angliei principala indeletnicire a englezilor era agricultura. Cel mai...

Creșterea economică și dezechilibrul ecologic

INTRODUCERE INTRODUCERE Ca urmare a creşterii economice generale, progresele obţinute în toate domeniile vieţii economice şi sociale, omul a...

Monografia societății comerciale Petrom SA

1. Denumire: S.C. Petrom S.A. 2. Forma juridică: societate comercială pe acţiuni 3. Forma de proprietate: proprietate privată 4. Sediul social:...

Bazele Economiei

Teoria economica, istoric, evolutie Perioada pre-Adamista (sec XV-XVIII) Mercantilismul Fiziocratismul Perioada clasica (sec XVIII) Perioada...

Măsurarea și controlul performanței

PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control - Definirea performanței - Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale...

Bazele contabilității

1.1 Noţiuni privind contabilitatea şi rolul ei în sistemul informaţional Prin evidenţă, în general, se înţelege înregistrarea (reflectarea),...

Etica în Afaceri

1. Importanţa studierii eticii - generalităţi În modernul secol XXI, economia, care înglobează mai multe ramuri - printre care economia generală,...

Te-ar putea interesa și

Responsabilitatea socială - studiu de caz Orange România

Partea I. Noţiuni teoretice privind responsabilitatea socială 1. Definirea şi conţinutul conceptului de responsabilitate socială În prezent,...

Indici CSR. Studiu de Caz pe Australia

CORPORATIVA (CRI) DIN AUSTRALIA Introducere Conceptul de responsabilitate sociala corporativa (CSR) nu mai este demult o noutate. Tot mai multe...

Sistemul de management al responsabilității sociale - studiu de caz - compania Cardinal Motors

1.1 Evolutia conceptului de responsabilitate sociala Se poate afirma ca primele dezbateri la nivel academic despre Responsabilitatea Sociala a...

Responsabilitate socială coorporatistă

1.1 Ce este responsabilitatea sociala corporatista? Responsabilitatea sociala corporatista este un concept fundamental, precum libertatea sau...

Reflectarea Aspectelor Financiare ale Guvernantei Corporatiste la CNTEE Transelectrica SA

Capitolul 1. Caracterizarea mediului de afaceri in care evolueaza C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. 1.1 Date de identificare Este operatorul de...

Guvernarea Corporativă - Ultima Grijă a Companiilor Listate la Bursa de Valori București

1. Guvernarea Corporativă Guvernarea corporativă constă într-un ansamblu de norme şi mecanisme adecvate de control aplicate la nivelul...

Analiza declarației Aplici sau explici la SC Biofarm SA

1. Introducere Guvernanța corporativă continuă să reprezinte o temă de mare interes, atât pentru cercetători, cât și pentru practicieni, ca urmare...

Responsabilitatea Socială Corporatistă

1. RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATISTĂ 1.1 INTRODUCERE Responsabilitatea socială corporativă (CSR) reprezintă ansamblul acţiunilor,...

Ai nevoie de altceva?