Măsurarea și controlul performanței

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 8329
Mărime: 697.58KB (arhivat)
Publicat de: Benone Alecu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Cleopatra Șendroiu

Extras din curs

PERFORMANȚA: Definire, măsurare, control

- Definirea performanței

- Explicarea necesității și importanței măsurării performanței organizaționale

- Prezentarea diferitelor cadre, înstrumente și măsuri de performanță organizațională

- Definirea controlului și prezentarea instrumentelor de control utilizate pentru a monitoriza și măsura performanța organizațională.

Conceptul de performanță

Performanța unei organizații este o noțiune complexă care poate fi abordată pe diverse paliere de semnificație. Ea se referă atât la performanța organizațională, dar și la modul de funcționare a organizației și la rezultatele operațiunilor sale.

În cele mai multe cazuri se abordează problematica performanței organizaționale care derivă din modul în care sunt furnizate de produsele și serviciile firmei, funcționarea diferitelor unități structurale ale acesteia, performanța angajaților și rezultatele muncii lor.

În același timp, performanța poate fi văzută într-un context mai larg ca parte a dezvoltării afacerii. Dezvoltarea afacerii reflectă performanța firmei și permite evaluarea măsurii în care performanța organizațională este reală și tangibilă. În acest context, performanța firmei este în principal măsurată prin intermediul eficienței operațiunilor realizate de aceasta. Cu cât sunt mai eficiente operațiunile firmei, cu atât performanța organizațională crește și, invers, eficiența scăzută a operațiunilor firmei și performanța slabă a angajaților înseamnă o lipsă de performanță. Astfel, performanța angajaților devine o parte integrantă a performanței firmei, deoarece în mediul de afaceri contemporan factorul uman reprezintă o resursă deosebit de valoroasă pentru organizație. Prin urmare, eficiența performanței angajaților afectează în mod nemijlocit performanța firmei.

În plus, este important să se ia în considerare faptul că performanța firmei este un indicator important pentru investitori (shareholders/investors)) și părți interesate (stakeholders). Performanța firmei indică dacă se merită sau nu investirea în afacere. Investitorii evită să investească bani în companii cu performanțe slabe, deoarece acestea sunt nesigure în realizarea indicatorilor de rentabilitate a investițiilor și riscurile care însoțesc astfel de investiții sunt mari.

Conținutul și criteriile noțiunii de performanță sunt într-un continuu proces de evoluție și de adaptare la mediul economic actual în care este necesară redefinirea factorilor care afectează performanța firmei - abandonarea perspectivelor clasice (de natură cantitativă, pasive și statice) și analizarea factorilor care joacă roluri cheie în performanța afacerilor în perspectivă strategică, proactivă. Definirea performanței

Performanța este rezultatul final al unei activități. Managerii sunt cei preocupați de performanța organizațională - rezultatele finale acumulate ale tuturor proceselor și activităților organizației.

MĂSURAREA ȘI CONTROLUL PERFORMANȚEI

Conf.univ.dr. Cleopatra ȘENDROIU

1

- în sens larg: realizarea unei sarcini date în raport cu standarde prestabilite.

- la nivelul unei organizații: realizarea obiectivelor propuse indiferent care este natura şi diversitatea acestor obiective.

Întreprinderea performantă este:

- eficace dacă îşi atinge obiectivele propuse şi

- eficientă dacă maximizează rezultatele obţinute (fizice sau valorice) utilizând o cantitate dată de resurse (mijloace).

Altfel spus, o întreprindere este:

- eficace dacă reuşeşte să transpună în practică o strategie prealabil definită şi

- este eficientă dacă îmbunătăţeşte permanent cuplul valoare-cost (creșterea indicatorului valoare/cost, simultan prin creșterea valorii nou create și prin reducerea costurilor).

Performanța economică/financiară

În sens tradițional, performanța economică a unei firme este o funcție a succesului său în producerea de beneficii proprietarilor săi, în special, prin inovare și prin utilizarea eficientă a resurselor.

Performanța, în general, este asimilată conceptului de profitabilitate.

Performanța economică a organizației este fundamentală în înțelegerea modului de gestionare a organizației și reprezintă temeiul asigurării durabilității ei.

Informațiile privind performanța economică și financiară sunt raportate în situațiile financiare anuale. Acestea oferă informații cu privire la poziția financiară, performanța și schimbările în poziția financiară a unei entități. De asemenea, indică rezultatele obținute în gestionarea capitalului financiar furnizat organizației.

Ceea ce este raportat mai rar, dar adesea dorit de utilizatorii informațiilor oferite prin rapoartele anuale, este contribuția organizației la protecția mediului în care operează organizația. O organizație poate fi viabilă din punct de vedere financiar, însă acest lucru poate fi realizat prin crearea de externalități semnificative (de exemplu: poluare) care au impact asupra altor părți interesate. Indicatorii de performanță economică urmăresc să măsoare rezultatele economice ale activităților unei organizații și efectul acestor rezultate asupra unei game largi de părți interesate (cetățeni, organizații de mediu, organisme de reglementare etc.).

Indicatorii economici sunt strâns corelați cu alte categorii de indicatori:

- privind anagajații și beneficiile acestora ;

- interacțiunea cu comunitățile locale;

- riscul schimbărilor climatice și energia consumată.

Preview document

Măsurarea și controlul performanței - Pagina 1
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 2
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 3
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 4
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 5
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 6
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 7
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 8
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 9
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 10
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 11
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 12
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 13
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 14
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 15
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 16
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 17
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 18
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 19
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 20
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 21
Măsurarea și controlul performanței - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Masurarea si controlul performantei.pdf

Alții au mai descărcat și

Indicatori de performanță calculați pe baza situațiilor financiare anuale. Studiu de caz - firma S.C. Marcel S.R.L., Răchiteni, Iași

Introducere Situația economico-financiară a entității economice constituie reliefarea statică și amplă a întregii activități de comercializare și...

Sisteme ERP-SAP

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1 Scurt istoric Soluţiile ERP se referă la managementul resurselor de întreprindere, fiind centrate de...

Responsabilitate socială și raportări de mediu

În mediul socio – economic actual companiile nu mai sunt apreciate doar în funcţie de calitatea produselor sau a serviciilor oferite. Are loc o...

Mijloace fixe ale firmei

1. Mijloacele fixe. Esenţa economică. Clasificarea şi structura Pentru a desfăşura o activitate economică, orice firmă are nevoie de capital, care...

Economia întreprinderii

1. Mijloacele circulante: esenţa economică şi clasificarea lor. 2. Indicatorii utilizării eficiente a mijloacelor circulante. 1. Mijloacele...

Analiza Mijloacelor Fixe

1. Conţinutul şi clasificarea mijloacelor fixe 2. Metodele de calculare a uzurii 3. Indicatorii eficienţei utilizării fondurilor fixe la...

Economia mondială și integrarea economică

Economia mondială, ca proces economic, reprezintă totalitatea economiilor naţionale legate între ele printr-un complex de relaţii economice...

Analiza Economică

1.1. Conţinutul şi obiectivele analizei economico-financiare Cuvântul analiză(analyse), este de origine franceză şi presupune cercetarea unui...

Te-ar putea interesa și

Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș

În prezent, în orice organizaţie, resursa umană reprezintă una din cele mai importante investiţii, ale cărei rezultate devin din ce în ce mai...

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Metode și Tehnologii Moderne Destinate Măsurării Performanțelor Firmei

INTRODUCERE Înainte de a prezenta cele 40 de pagini care urmează, trebuie să fac unele observaţii. În primul rând această lucrare nu are o talie...

Managementul performanței la SC Arabesque SRL

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE PERFORMANŢĂ ŞI CATEGORIILE ACESTEIA 1.1. Accepţiuni ale noţiunii de performanţă În literatura de specialitate se...

Managementul calității în cadrul Doosan IMGB

Declaratia Politicii referitoare la Calitate DOOSAN IMGB SA (DIMGB) are o preocupare continuă pentru calitate care se construieşte în toate...

Managementul Performanței Unui Proiect de Dezvoltare

Capitolul 1 - Managementul performanţei organizaţionale în contextul orientării către client 1.1 Consideraţii generale privind necesitatea...

Acțiuni întreprinse pe plan mondial pentru realizarea echilibrului ecologic și al unei dezvoltări durabile

CAPITOLUL I: Ce este stiinta mediului - Probleme - solutii. PRINCIPII ECOLOGICE 1. STRUCTURA ECOSISTEMELOR. Ecologia ca ramura sinbiologica de...

Măsurarea Performanței Întreprinderii

CAPITOLUL 1. CONTABILITATEA - SURSĂ PRINCIPALĂ DE INFORMAŢII PENTRU MĂSURAREA PERFORMANŢEI Mecanismele economice funcţionează în România, după...

Ai nevoie de altceva?