Introducere în EViews

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1967
Mărime: 185.97KB (arhivat)
Publicat de: Paulica Anghel
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Introducerea seriilor în EViews

Crearea unui fişier de lucru (workfile) în Eviews

În urma selectării comenzii de creare a unui nou fişier de lucru se va afişa o fereastră din care se vor defini 2 caracetristici a seriilor de date:

1. Frecvenţa datelor – se va selecta în funcţie de tipul seriilor care vor fi introduse pentru analiza fenomenului.

2. localizarea valorilor seriei de date – prin specificarea primei şi ultimei valori din cadrul seriei. Cele două elemente sunt scrise în câmpurile Start date şi End date. În completarea acestor câmpuri se vor avea în vedere următoarele reguli:

a. pentru date anuale – se va specifica anul;

b. pentru datele trimestriale – se va introduce anul urmat de trimestru, de exemplu: 1990:3.

c. Pentru datele lunare – se va specifica anul urmat de luna, exemplu: 1990:3;

d. Pentru datele zilnice – se va specifica tripla, luna/ziua/anul, de exeplu: 6/8/1990.

Analizăm seria de timp cu frecvenţă zilnică a cursului de schimb pentru perioada ianuarie 2005 – octombrie 2013. Pentru perioada analizată, sunt disponibile 106 de observaţii. În cazul realizării de prognoze, trebuie alocate observaţii şi pentru perioada pentru care se face prognoza. De aceea, este recomandat ca intervalul specificat să fie mai mare decât numărul de observaţii disponibile.

Importarea datelor din Excel

1. Se recurge la comanda File/Import/Read Text-Lotus-Excel

2. din fereastra deschisă se va identifica fişierul din care se importă seriile de date, selectându-se apoi opţiunea Open. Condiţia pe care trebuie să o îndeplinească fişierul este ca acesta să nu fie deschis în momentul în care se face importul.

3. se deschide o noup fereastră de dialog pentru specificarea seriilor de date ce vor fi importate din fişierul identificat. Se specifică în acest caz următoarele caracteristici:

• Dacă seriile sunt ordonate pe linii sau coloane (câmpul Data order)

• Specificarea poziţiei din stânga sus din pagina Excel din care începe citirea seriilor de date (câmpul Upper-left data cell)

• Specificare numelui foii de calcul, în cazul în care fişierul Excel are mai multe astfel de foi (câmpul Excel 5+sheet name)

• Numele sau numărul seriiloe de date ce vor fi importate din Excel (câmpul Names for series…)

• Eşantionul ce va fi selectat prin completarea câmpului Import sample. Implicit se selectează întreg eşantionul definit în momentul creării fişierului de lucru.

Preview document

Introducere în EViews - Pagina 1
Introducere în EViews - Pagina 2
Introducere în EViews - Pagina 3
Introducere în EViews - Pagina 4
Introducere în EViews - Pagina 5
Introducere în EViews - Pagina 6
Introducere în EViews - Pagina 7
Introducere în EViews - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Introducere in EViews.doc

Alții au mai descărcat și

Econometrie

APLICATIA 1 – CONSUMUL DE TIGARI IN FUNCTIE DE VENITUL INDIVIZILOR (RLS) Setul de date consta in indicatori pentru anii 1985-1995 pentru un...

Regresia multiplă

Pentru redarea modelului de regresie liniară multiplă am utilizat date referitoare la Marea Britanie, între anii 1990 şi 2007 despre impozitele...

Proiect Analiza Seriilor Cronologice

Problema 1. Se consideră doua variabile nestationare intre care banuim ca exista o relatie de dependenta (cauzalitate sau cointegrare). Am luat...

Econometrie

Formularea problemei In scopul evaluarii numarului de spitale, au fost inregistrate, pe o perioada de 15 ani (2000-2014), valorile urmatoarelor...

Afaceri Electronice pe Internet

1. Consideratii generale asupra conceptului de sistem, societate comerciala integratoare; Introducere Cresterea ponderii activitatilor cu...

Piețe de Capital

Momentul esenţial al tranzacţiei bursiere este încheierea contractului, adică executarea comenzilor (ordinelor) transmise de clienţi către...

Piețe de capital

CAPITOLUL I : PIAŢA DE CAPITAL – PREZENTARE GENERALĂ 1.1. Definire. Structură. Funcţii 1.2. Istoric şi evoluţie 1.3. Piaţa de capital din...

Analiza tehnică și tehnici de tranzacționare

Analiza Tehnica este studiul dinamicii pietei, in principal prin intermediul graficelor, cu scopul de a previziona tendintele preturilor.

Te-ar putea interesa și

Econometrie

Problema A: Realizarea şi interpretarea regresiei unifactoriale • Număr mediu de salariaţi din sectorul transport şi depozitare = f(PIB) Regiune...

Econometrie

Introducere Modelul clasic de regresie liniară reprezintă una dintre tehnicile statistice cele mai versatile şi mai des utilizate în analiza...

Analiza comparativă a trei pachete software din aceeași categorie

Introducere În activitatea industrială, rezultatele muncii se caracterizează prin produse palpabile și concrete. În domeniul tehnologiei...

Proiect Econometrie

STUDIUL DE CAZ 1 Abordate din punct de vedere financiar, cheltuielile comerciale şi comisionul comercial încasat per produs, determinate în raport...

Analiza relației dintre TVA și creșterea economică în 2 țări europene - Italia și Olanda

I. Introducerea Impactul TVA asupra economiei mondiale a avut loc pentru prima dată în Franța la inițiativa lui M. Laure, în 1954. Franța...

Existenta unor corelații liniare în seria rentabilităților utilizând rezultatele din testul Ljung-Box (statistica Q)

Problema 1. Se considera datele din problema 3, proiectul 1. Se cere: a) Studiati existenta unor corelatii (dependente) liniare in seria...

Statistica piețelor financiare - Grupa Lotos SA

1. Descrierea firmei emitente a actiunii.Caracterizarea indicelui din care face parte.Construirea bazei de date. 1.1 Prezentarea firmei emitente a...

Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei - Tipologia modelelor econometrice

Noțiuni și concepte fundamentale ale Econometriei. Tipologia modelelor econometrice Introducere - scurtă prezentare istorică a econometriei Un...

Ai nevoie de altceva?