Istoria Economiei

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 24665
Mărime: 653.27KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: I. Lumperdean

Extras din curs

I. INFORMAŢII GENERALE

Date de identificare a cursului

Date de contact ale titularului de curs:

Nume şi prenume: LUMPERDEAN

IOAN

Birou: str. T. Mihali, nr 58-60, cam. 249

Telefon: 40 + 0264-41.86.52 int. 5835

Fax: 40 + 0264-41.25.70

E-mail: ioan.lumperdean@econ.ubbcluj.ro

Consultaţii: se vor afişa la momentul

respectiv.

Date de identificare curs şi contact tutori:

Numele cursului:

ISTORIA ECONOMIEI

Codul cursului: ELR0019

Anul II Semestrul: 3

Tipul cursului: opţional

Pagina web a cursului:

Tutori: Ioan Lumperdean, Mihaela Rovinaru,

Marius Mihuţ

Adresa e-mail tutori:

ioan.lumperdean@econ.ubbcluj.ro

ioanlumperdean@yahoo.com

mihaela.rovinaru@econ.ubbcluj.ro

marius.mihut@econ.ubbcluj.ro

Disciplina ISTORIA ECONOMIE îşi propune să familiarizeze studenţii cu:

1. noţiunile, principiile şi mecanismele care definesc şi caracterizează, din punct de

vedere temporal şi spaţial viaţa şi activitatea economică;

2. prezentarea faptelor, fenomenelor şi proceselor economice în dinamica lor

istorică, prin relevarea celor mai importante invenţii şi inovaţii, economice care au

marcat, de-a lungul timpului, societatea umană;

3. explicarea actualităţii şi repetabilităţii unor fapte şi fenomene economice;

4. relevarea elementelor de complementaritatea cu celelalte discipline teoretice şi

aplicativ-practice care contribuie la pregătirea performantă a viitorilor economişti

5. tradiţiile şcolii economice superioare româneşti, cerinţele economiei

contemporane şi curriculele celor mai prestigioase şi performante instituţii

universitare cu profil economic, din lume.

4

Descrierea cursului

Cursul de faţă reprezintă o prezentare a conceptelor esenţiale din domeniul

ştiinţelor economice, care au menirea de a forma şi dezvolta abilităţile necesare

cunoaşterii conceptelor, noţiunilor şi traseelor economice. De asemenea, s-a avut în

vedere preocupările actuale din câmpul cercetărilor ştiinţifice româneşti şi euroamericane

în domeniul ştiinţelor economice şi istorice. Actuala structură a lucrării a fost

impusă şi de realităţiile economice şi politice ale lumii contmporane: triumful economiei

de piaţă, eşecul sistemelor economice planificate, restrângerea numerică a regimurilor

totalitare şi extinderea democraţiei, dar şi problemele pe care econimia de piaţă le

generează începând cu prosperiatea economică, dar şi cu decalajele economice şi

sociale, crizele economice şi finacrare etc.

Disciplina se adresează atât persoanelor care doresc să urmeze o carieră didactică

şi ştiinţifică, cât şi celor care doresc să implenteze metode şi strategii ştiinţifice,

moderne, în micro, macro şi mondoeconomie, în mediul priavt şi public, prin iniţierea

şi/sau desfăşurarea de activităţi economice, manageriale şi de afaceri pe pieţele

multiforme din România, Europa sau din alte spaţii geografice. Prin studierea trecutului

economic studenţii, viitori economişti, vor găsi numeroase exemple pentru explicarea şi

înţelegerea prezentului pentru desfăşurarea activităţilor din economia reală, pentru

deciziile şi activităţile de management, marketing, audit contabil etc.

Formatul şi tipul activităţilor implicate de curs

Disciplina Istoria economiei îmbină două modalităţi de învăţare de pregătire a

masteranzilor prin expunera-prelegere şi prin antrenarea în dezbaterile tematice. Prin

expunera-prelegere studenţii au posibilitatea să ia parte la audierea unei tematici

specifice, iar prin dezbateri cu titularul de curs, pot fi exemplifice şi clarificate

conceptele şi noţiunile teoretice prezentate, pot fi exemplificate şi cunoscute evoluţia şi

etapele şi activităţile economice, de-a lungul timpului, situaţia actuală şi de perspestivă.

În acelaşi timp, studenţii vor fi stimulaţi să ia parte la un proces de învăţare activă, prin

5

implicarea lor în realizarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică economică, prezentarea

sau susţinerea orală, redactarea şi prezentarea de referate şi comunicări, participare la

manifestări ştiinţifice, perfecţionarea prin lucrările de la studiile masterale şi şcolile

doctorale, editarea de studii şi lucrări, participarea la lansări, expoziţii şi târguri de carte,

imprimarea pe suport electronic particpare la proiecte, contracte de cercetare şi granturi.

Preview document

Istoria Economiei - Pagina 1
Istoria Economiei - Pagina 2
Istoria Economiei - Pagina 3
Istoria Economiei - Pagina 4
Istoria Economiei - Pagina 5
Istoria Economiei - Pagina 6
Istoria Economiei - Pagina 7
Istoria Economiei - Pagina 8
Istoria Economiei - Pagina 9
Istoria Economiei - Pagina 10
Istoria Economiei - Pagina 11
Istoria Economiei - Pagina 12
Istoria Economiei - Pagina 13
Istoria Economiei - Pagina 14
Istoria Economiei - Pagina 15
Istoria Economiei - Pagina 16
Istoria Economiei - Pagina 17
Istoria Economiei - Pagina 18
Istoria Economiei - Pagina 19
Istoria Economiei - Pagina 20
Istoria Economiei - Pagina 21
Istoria Economiei - Pagina 22
Istoria Economiei - Pagina 23
Istoria Economiei - Pagina 24
Istoria Economiei - Pagina 25
Istoria Economiei - Pagina 26
Istoria Economiei - Pagina 27
Istoria Economiei - Pagina 28
Istoria Economiei - Pagina 29
Istoria Economiei - Pagina 30
Istoria Economiei - Pagina 31
Istoria Economiei - Pagina 32
Istoria Economiei - Pagina 33
Istoria Economiei - Pagina 34
Istoria Economiei - Pagina 35
Istoria Economiei - Pagina 36
Istoria Economiei - Pagina 37
Istoria Economiei - Pagina 38
Istoria Economiei - Pagina 39
Istoria Economiei - Pagina 40
Istoria Economiei - Pagina 41
Istoria Economiei - Pagina 42
Istoria Economiei - Pagina 43
Istoria Economiei - Pagina 44
Istoria Economiei - Pagina 45
Istoria Economiei - Pagina 46
Istoria Economiei - Pagina 47
Istoria Economiei - Pagina 48
Istoria Economiei - Pagina 49
Istoria Economiei - Pagina 50
Istoria Economiei - Pagina 51
Istoria Economiei - Pagina 52
Istoria Economiei - Pagina 53
Istoria Economiei - Pagina 54
Istoria Economiei - Pagina 55
Istoria Economiei - Pagina 56
Istoria Economiei - Pagina 57
Istoria Economiei - Pagina 58
Istoria Economiei - Pagina 59
Istoria Economiei - Pagina 60
Istoria Economiei - Pagina 61
Istoria Economiei - Pagina 62
Istoria Economiei - Pagina 63
Istoria Economiei - Pagina 64
Istoria Economiei - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Istoria Economiei.pdf

Alții au mai descărcat și

Randamentul folosirii factorilor de producție

CAPITOLUL 1 FACTORII DE PRODUCŢIE – PREZENTARE GENERALĂ Analiza factorilor de producţie este organic legată de noţiunea de resurse economice. În...

Economia de Schimb

Exportul este necesar pentru ca orice tara trebuie sa-si realizeze mijloacele de plata necesare pentru efectuarea importului. Exportul reprezinta...

Economia întreprinderii

Întreprinderea=unitate organizatorică ce reuneşte o serie de resurse materiale, financiare şi umane la care se adaugă cele informaţionale, în...

Istoria economiei naționale

1.1. Obiectul istoriei economice Din cadrul vieţii sociale, a sistemului social global al societăţii, subsistemul vieţii economice ocupă cel mai...

Istoria Economică a României

EVOLUTIA INSTITUTIONALA A AGRICULTURII ROMÂNESTI ÎN PERIOADA INTERBELICA AGRICULTURA ROMÂNIEI ÎN PERIOADA INTERBELICA A fost dominata de...

Management

CURS 1 12.10.2011 Managementul este un termen care provine din limba engleza si care se refera la stiinta conducerii organizatiilor...

Ghid pentru elaborarea și susținerea lucrărilor de licentă-dizertație în domeniul economic

INTRODUCERE Această lucrare se adresează, în principal, studenţilor Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică de la Universitatea...

Economia întreprinderii

Nu există o definiţie exactă întreprinderii, însă astăzi, ea poate fi considerată ca un flux obţinut de un consens între diferite discipline....

Te-ar putea interesa și

Evoluția sistemului bănesc al leului - 1867-1947

Sistemul monetar internaţional se bazează pe reguli care provin în mod direct din practicile comerciale impuse de către state.Aceste reguli trebuie...

Economia de Război în 1914-1918

Primul război mondial a început la 28 iulie 1914 in urma atacarii Serbiei de către Austro-Ungaria, fiind rezultatul accentuarii contradicţiilor...

Evoluția economică a agriculturii românești în perioada interbelică

I. Introducere Evolutia economica a României în perioada interbelica a fost puternic influentata atât de situatia economica si politica...

Istoria economică

ISTORIE ECONOMICA ISTORIA ECONOMICA A. Definiţie şi noţiuni: Istoria economică reprezintă studiul concret al unor evenimente, fapte şi fenomene...

Dezvoltarea Economiei în Perioada 1877-1918

1. DEZVOLTAREA ECONOMIEI ÎN PERIOADA 1877-1918 1.1 Evoluţia agriculturii Problema agrară şi agricultura au constituit factorul cheie al evoluţiei...

Aparate de aer condiționat

1. Introducere Calitatea este o noţiune cu o foarte largă utilizare, ceea ce face extrem de dificilă definirea ei din punct de vedere ştiinţific....

Istoria Economiei Europene

1. Aspecte integrate privind periodizarea istoriei economiei europene in context universal Problema periodizării istoriei economice universale...

Istoria Economiei Ungariei

Istoria economiei Ungariei Istoria economiei ungare dupa domnia dinastiei Arpad timp de trei secole a parcurs o lunga dezvoltare si schimbare....

Ai nevoie de altceva?