Dezvoltarea Economiei în Perioada 1877-1918

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3073
Mărime: 25.98KB (arhivat)
Publicat de: Avram Diaconescu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Irimiea
anul I facultate, Finante-Banci, UPG Ploiesti

Extras din referat

1. DEZVOLTAREA ECONOMIEI ÎN PERIOADA 1877-1918

1.1 Evoluţia agriculturii

Problema agrară şi agricultura au constituit factorul cheie al evoluţiei societăţii şi economiei româneşti în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea.

Regimul agrar din perioada 1864-1921,în conţinut şi forme,era ,,expresia tranziţiei” de la sistemul agrar feudal al marii expoataţii spre sistemul agrar ţărănesc,a prefacerilor de natură juridică socială şi economică din cadrul agriculturii; acestea se desfăşurau greoi, frânate din cauza insuficienţei condiţiilor financiare şi a intereselor marilor proprietari şi arendaşi, unicii beneficiari ai avantajelor economice extraordinare ale regimului, pe seama şi în detrimentul ţărănimii eliberate.

Anul 1848 a propulsat problema agrară în prim-planul transformărilor sociale în toate teritoriile locuite de români, iar crearea statului naţional modern(1859) a repus la ordinea zilei cu o nouă acuitate, înfăptuirea reformei agrare.

Prin reformă se eliberau circa 516 000 de familii ţărăneşti;dintre ele, 408 109 urmau să intre în stăpânirea unui lot de cultură-variind între 7,8 ha 2,2 ha,iar aproape 60 000 de familii trebuiau să se mulţumească doar cu lot de casă şi grădină.

Potrivit principiului care a guvernat opera de reformă,claca(în Ţara Româneasca) şi dijma trebuiau răscumpărate. Suma totală vărsată de ţarani,până in 1898,a fost de 136,7 milioane de lei. Ea reprezenta de fapt preţul pământului convertit sub forma răscumpărării clăcii.

Prin reforma din 1864 lunga serie istorică a feudalismului agrar luase sfârşit in România veche.

În vechea Românie, recensămintele fiscale din 1896,1902 şi 1905(făcute pe diferite tipuri de proprietate) indică următoarea structură a proprietăţii cultivabile şi forestiere:

Categorii de proprietate Numărul proprietăţilor Întinderea cultivabilă in ha %din suprafaţa cultivabilă Păduri Total Proporţia

1. până la 10 ha 920 939 3 153 645 40,31 350 000 3 503 645 34,08

2. 10-50 ha 36 318 695 936 8,89 8,52

3. 50-100 ha 2 405 166 847 2,13

4. peste 100 ha 4 171 3 810 351 48,67 2 077 290 882 641 57,40

Sursa:N.N Constantinescu,Istoria economică a României,vol I

În Transilvania, potrivit recensământului din 1910, aristocraţia funciară maghiară deţinea 85,7% din moşiile de peste 500 ha, iar marea burghezie de provenienţă germană 7,7%, în timp ce românii nu deţineau decât 5,7% din categoria acestor proprietăţi.

În Bucovina, marii proprietăţi funciare îi revenea 44,93% din suprafeţele arabile şi forestiere, proprietăţii de stat şi comunele 9,98%, iar mica proprietate deţinea 45,09% din masivul funciar. În Basarabia, marii proprietari funciari deţineau 43,2% din suprafaţa agricolă şi forestieră, statul, oraşele şi biserica deţineau 8,2% din masivul funciar, iar ţăranii 48,6%.

Dacă la cele de mai sus adăugam lipsa de dinamism a vieţii urbane, vom înţelege pentru ce erau întrunite condiţiile instalării autoritare a regimului de învoieli, denumit altfel, regimul bazat pe dijmă.

Regimul de învoieli îşi pune sigiliul caracteristic pe viaţa agrară din România între reforma din 1864 şi primul război mondial. Pe osatura latifundiului şi a regimului de învoieli se altoieşte, în plus, marea arendăşie, parazitară şi speculativă. Marele arendaş nu a însemnat decât în foarte mică măsură un element novator în formele de producţie,în organizarea economică a exploatării pământului. Raporturile dintre el şi micul producător erau similare cu cele intervenite între acesta din urmă şi moşier.

Preview document

Dezvoltarea Economiei în Perioada 1877-1918 - Pagina 1
Dezvoltarea Economiei în Perioada 1877-1918 - Pagina 2
Dezvoltarea Economiei în Perioada 1877-1918 - Pagina 3
Dezvoltarea Economiei în Perioada 1877-1918 - Pagina 4
Dezvoltarea Economiei în Perioada 1877-1918 - Pagina 5
Dezvoltarea Economiei în Perioada 1877-1918 - Pagina 6
Dezvoltarea Economiei în Perioada 1877-1918 - Pagina 7
Dezvoltarea Economiei în Perioada 1877-1918 - Pagina 8
Dezvoltarea Economiei în Perioada 1877-1918 - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea Economiei in Perioada 1877-1918.doc

Alții au mai descărcat și

Problema agrară în România în perioada 1864-1921

Istoria poporului nostru atesta cu puterea de convingere a faptelor ca agricultura a reprezentat pe parcursul a lungi perioade istorice ocupatia de...

Economia României între 1859-1877

1.1 Caracterizarea agriculturii Acumulările în domeniul agrar sporesc după 1848. Agricultura rămîne în continuare sectorul preponderent al...

Cultura Gumelnița în Centrul și Sudul Dobrogei

Complexul cultural Kodjadermen-Gumelnita-Karanovo VI s-a format la nivelul eneoliticului dezvoltat, dupa o perioada de ample transformari materiale...

Primul război mondial

Cauzele si începutul razboiului. La finele sec. al XIX-lea principalele tari capitaliste trec la o etapa superioara de dezvoltare - capitalismul...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind analiza economiei contemporane românești

CAPITOLUL I – Premisele istorice ale înfăptuirii Marii Uniri – Premisele istorice şi economice ale formării statului naţional unitar român...

București - Micul Paris

1. DATE ISTORICE Harta politică a Europei înregistra în secolul al XIV-lea prezenta statului feudal numit Ţara Românească, a cărei reşedinţă...

Datoria externă a României. Istorie și contemporaneitate

INTRODUCERE Din dezvoltarea şi modernizarea vieţii economico-sociale în cele opt decenii de la formarea statului naţional: 1859-1938, România a...

Economia Românească în Epoca Modernă

În istoria românilor epoca modernă debutează cu revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu din 1821 şi se încheie odată cu făurirea statului naţional...

Venituri și cheltuieli - Pitești

I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILÃ INTRODUCERE Municipiul Piteşti - Repere istorice Municipiul Piteşti, reşedinţa judeţului Argeş este unul...

Evoluția Bursei în Perioada Interbelică

1.1.Tendinţe în evoluţia economiei mondiale între cele două războaie mondiale Evolutia economiei pe plan mondial a fost direct determinata de...

Politica neoliberală - prin noi înșine

Neoliberalismul -- A avut ca teoreticieni pe Stefan Zeletin, Vintila Bratianu, Mihail Manoilescu. Principiile de baza ale acestui curent erau: -...

Rascola din 1907

Cine nu a auzit de rascoala taranilor din 1907? Timp de mai bine de 45 de ani, regimul comunist a considerat evenimentele ca pe un exemplu elocvent...

Ai nevoie de altceva?