Macroeconomie

Curs
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 40820
Mărime: 395.30KB (arhivat)
Publicat de: Cosmin Rădulescu
Puncte necesare: 0

Cuprins

 1. Capitolul 1. CIRCUITUL ECONOMIC DE ANSAMBLU
 2. 2.1. Sectoarele instituţionale ale economiei naţionale
 3. 2.2. Fluxul circular al venitului
 4. 2.3. Rezultatele macroeconomice. Produsul intern brut
 5. Capitolul 2. CEREREA AGREGATĂ ŞI OFERTA AGREGATĂ
 6. 2.1. Cererea şi oferta agregată; nivelul general al preţurilor
 7. 2.2. Condiţiile şi efectele modificării cererii şi ofertei agregate
 8. 2.3. Echilibrul versus dezechilibrul macroeconomic
 9. Capitolul 3. VENITUL, CONSUMUL ŞI INVESTIŢIILE
 10. 3.1. Venitul şi formele lui la nivel macroeconomic
 11. 3.2. Consumul şi economiile
 12. 3.3. Investiţiile în economie
 13. 3.4. Funcţia cheltuielilor agregate şi multiplicatorul
 14. Capitolul 4. PIAŢA MONETARĂ
 15. 4.1. Rolul băncilor şi instituţiilor financiare
 16. 4.2. Masa monetară şi structura acesteia
 17. 4.3. Cererea de monedă. Mobilurile preferinţei pentru lichiditate
 18. 4.4. Oferta de monedă şi echilibrul pieţei monetare
 19. Capitolul 5. INFLAŢIA
 20. 5.1. Natura şi cauzele inflaţiei
 21. 5.2. Formele inflaţiei şi consecinţele sale
 22. 5.3. Măsuri antiinflaţioniste. Instrumente ale politicii monetare
 23. Capitolul 6. PIAŢA MUNCII
 24. 6.1. Piaţa muncii; conţinut şi particularităţi
 25. 6.2. Cererea de muncă
 26. 6.3. Oferta de muncă
 27. 6.4. Formarea salariului pe piaţa muncii
 28. Capitolul 7. OCUPAREA ŞI ŞOMAJUL
 29. 7.1. Ocuparea forţei de muncă
 30. 7.2. Şomajul: concept, forme, caracterizare
 31. 7.3. Formarea şi evoluţia şomajului. Relaţia şomaj-inflaţie;
 32. curba Phillips
 33. Bibliografie
 34. Lista intrebarilor de baza pentru verificarea cunostintelor

Extras din curs

Unitatea de învăţare 1. CIRCUITUL ECONOMIC DE ANSAMBLU

1.1. Sectoarele instituţionale ale economiei naţionale

1.2. Fluxul circular al venitului

1.3. Rezultatele macroeconomice. Produsul intern brut

• Cunoaşterea modului în care macroeconomia, prin procedeele specifice de agregare a variabilelor economice, contribuie la înţelegerea problemelor privind economia unei ţări;

• Caracterizarea sectoarelor instituţionale din economia unei ţări şi evidenţierea locului acestora în derularea fluxului circular al venitului;

• Determinarea principalelor agregate macroeconomice de rezultate şi cunoaşterea rolului acestuia în aprecierea performanţei economiei unei ţări.

Unitatea de învăţare 1. CIRCUITUL ECONOMIC DE ANSAMBLU

2.1. Sectoarele instituţionale ale economiei naţionale

Economia fiecărei ţări reprezintă un ansamblu complex, expresie a volumului uriaş de operaţiuni ce se desfăşoară între agenţii economici, care produc, finanţează, distribuie şi consumă bunuri economici. Toţi aceşti participanţi, numiţi unităţi rezidente, pot avea sau nu naţionalitatea ţării respective şi pot să fie sau nu prezente pe teritoriul ţării în momentul în care efectuează activitatea economică.

Unităţi rezidente sunt considerate toate acele entităţi care au un centru de interes pe teritoriul economic al ţării respective. Prin centru de interes economic se indică faptul că se desfăşoară operaţiuni economice (producţie, finanţare, distribuţie, consum etc.) pentru o perioadă de cel puţin un an pe teritoriul economic al unei ţări. Prin teritoriu economic se înţelege teritoriul geografic în interiorul căruia bunurile circulă libere, precum şi incintele zonelor libere, antrepozite sub control vamal, spaţiul aerian naţional, apele teritoriale şi platforma continentală asupra căreia ţara dispune de drepturi exclusive, enclavele teritoriale (ambasade, consulate) etc.

Pentru cunoaşterea realităţii complexe care este economia unei ţări, teoria macroeconomică, prin procedeele de agregare ce-i sunt specifice, încearcă să ofere o imagine sistematică şi generalizatoare, pe cât posibil măsurabilă şi comparabilă, în timp şi spaţiu, a activităţilor desfăşurate. Un pas important în acest demers ştiinţific îl reprezintă sistematizarea şi agregarea agenţilor economici.

Agenţii economici agregaţi reprezintă clase de agenţi economici elementari care îndeplinesc funcţii similare.

Agregarea agenţilor elementari se referă la o abordare tipologică bazată pe diferite criterii. În prezent, pe plan mondial cea mai largă utilizare cunoaşte tipologia care stă la baza Sistemului Conturilor Naţionale, aplicat în ţările cu economie de piaţă. În cadrul lui, agregarea agenţilor elementari în agenţi economici agregaţi se face după două criterii, fiecare răspunzând unor cerinţe şi probleme specifice de analiză macroeconomică şi anume: criteriul de ramură şi criteriul instituţional.

Pentru caracterizarea fluxurilor ce intervin în procesele de producţie şi de utilizare a bunurilor şi serviciilor, agenţii economici sunt grupaţi pe ramuri, respectiv tipuri de activităţi. Ramurile agregă unităţile cu producţie omogenă, care produc exclusiv un produs sau o grupă de produse. Ansamblul activităţilor agenţilor economici cuprinşi într-o ramură este descris prin referinţă la un nomenclator de produse, caracterizate ele însele prin natura lor, stadiul de elaborare şi tehnica de producţie utilizată etc.

Gruparea agenţilor economici după criteriul de ramură pune în evidenţă relaţiile de ordin tehnico-economic în procesul de producţie, independent de contextul instituţional în care agenţii economici îşi desfăşoară activitatea. Acest criteriu stă la baza elaborării balanţelor (tabelelor intrări-ieşiri) folosite în evidenţierea şi analiza fluxurilor interramuri şi intraramuri.

În vederea caracterizării fluxurilor reale (de bunuri şi factori de producţie) şi a fluxurilor financiare, gruparea agenţilor economici se realizează pe sectoare instituţionale. Se consideră că un agent economic (o unitate rezidentă) reprezintă o unitate instituţională dacă dispune de autonomie de decizie în exercitarea funcţiei sale principale ( de a produce, de a finanţa, a asigura, a consuma etc), acţionând într-un cadru care este propriu asupra utilizării resurselor sale financiare.

Potrivit criteriului instituţional, în economia de piaţă întâlnim următoarele sectoare instituţionale: întreprinderile nefinanciare, întreprinderile financiare, gospodăriile sau menajele, administraţiile publice, administraţiile private şi străinătatea (exteriorul sau restul lumii).

Preview document

Macroeconomie - Pagina 1
Macroeconomie - Pagina 2
Macroeconomie - Pagina 3
Macroeconomie - Pagina 4
Macroeconomie - Pagina 5
Macroeconomie - Pagina 6
Macroeconomie - Pagina 7
Macroeconomie - Pagina 8
Macroeconomie - Pagina 9
Macroeconomie - Pagina 10
Macroeconomie - Pagina 11
Macroeconomie - Pagina 12
Macroeconomie - Pagina 13
Macroeconomie - Pagina 14
Macroeconomie - Pagina 15
Macroeconomie - Pagina 16
Macroeconomie - Pagina 17
Macroeconomie - Pagina 18
Macroeconomie - Pagina 19
Macroeconomie - Pagina 20
Macroeconomie - Pagina 21
Macroeconomie - Pagina 22
Macroeconomie - Pagina 23
Macroeconomie - Pagina 24
Macroeconomie - Pagina 25
Macroeconomie - Pagina 26
Macroeconomie - Pagina 27
Macroeconomie - Pagina 28
Macroeconomie - Pagina 29
Macroeconomie - Pagina 30
Macroeconomie - Pagina 31
Macroeconomie - Pagina 32
Macroeconomie - Pagina 33
Macroeconomie - Pagina 34
Macroeconomie - Pagina 35
Macroeconomie - Pagina 36
Macroeconomie - Pagina 37
Macroeconomie - Pagina 38
Macroeconomie - Pagina 39
Macroeconomie - Pagina 40
Macroeconomie - Pagina 41
Macroeconomie - Pagina 42
Macroeconomie - Pagina 43
Macroeconomie - Pagina 44
Macroeconomie - Pagina 45
Macroeconomie - Pagina 46
Macroeconomie - Pagina 47
Macroeconomie - Pagina 48
Macroeconomie - Pagina 49
Macroeconomie - Pagina 50
Macroeconomie - Pagina 51
Macroeconomie - Pagina 52
Macroeconomie - Pagina 53
Macroeconomie - Pagina 54
Macroeconomie - Pagina 55
Macroeconomie - Pagina 56
Macroeconomie - Pagina 57
Macroeconomie - Pagina 58
Macroeconomie - Pagina 59
Macroeconomie - Pagina 60
Macroeconomie - Pagina 61
Macroeconomie - Pagina 62
Macroeconomie - Pagina 63
Macroeconomie - Pagina 64
Macroeconomie - Pagina 65
Macroeconomie - Pagina 66
Macroeconomie - Pagina 67
Macroeconomie - Pagina 68
Macroeconomie - Pagina 69
Macroeconomie - Pagina 70
Macroeconomie - Pagina 71
Macroeconomie - Pagina 72
Macroeconomie - Pagina 73
Macroeconomie - Pagina 74
Macroeconomie - Pagina 75
Macroeconomie - Pagina 76
Macroeconomie - Pagina 77
Macroeconomie - Pagina 78
Macroeconomie - Pagina 79
Macroeconomie - Pagina 80
Macroeconomie - Pagina 81
Macroeconomie - Pagina 82
Macroeconomie - Pagina 83
Macroeconomie - Pagina 84
Macroeconomie - Pagina 85
Macroeconomie - Pagina 86
Macroeconomie - Pagina 87
Macroeconomie - Pagina 88
Macroeconomie - Pagina 89
Macroeconomie - Pagina 90
Macroeconomie - Pagina 91
Macroeconomie - Pagina 92
Macroeconomie - Pagina 93
Macroeconomie - Pagina 94
Macroeconomie - Pagina 95
Macroeconomie - Pagina 96
Macroeconomie - Pagina 97
Macroeconomie - Pagina 98
Macroeconomie - Pagina 99
Macroeconomie - Pagina 100
Macroeconomie - Pagina 101
Macroeconomie - Pagina 102
Macroeconomie - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Macroeconomie.doc

Alții au mai descărcat și

Balanța de plăți externe - instrument de fundamentare și urmărire a echilibrului valutar al unei țări

Capitol I Balanta de plati externa: considerente generale I.1 Conceptul de balanta de plati Notiunea de balanta, lansata de mercantilisti in...

Curba lui Phillips

CURBA LUI PHILLIPS Evolutia teoriei contemporane a inflatiei a fost influentata in mare masura de aparitia modelului curbei lui Phillips,intr-o...

Macroeconomie franța-elveția

Capitala: Paris Sistem politic: Republică Președinte: Emmanuel Macron Suprafață: 674,843 km² Populație: 66.628.000locuitori Densitate: 103,8...

Analiza inflatie și somaj în ultimii 18 ani și Curba Philips

1.1 Definiția și tipurile de inflație Inflația este un dezechilibru structural care reflectă existența în circulație a unei mase monetare...

Factorii de Producție

1.Introducere Pământul sau factorul natural al producţiei se referă la toate resursele brute din natură care pot fi folosite la producerea bunuri...

Venit consum și investiții

2.1. Formele venitului la nivel macroeconomic Venitul naţional (VN) este suma veniturilor obţinute de unităţile economice sau de factorii de...

Macroeconomie

Capitolul 10 PIAŢA MUNCII Planul temei 10.1. Piaţa muncii; conţinut şi particularităţi Caseta 10. Segmentarea pieţei muncii 10.2. Cererea de...

Macroeconomie

Capitolul 1 MACROECONOMIA. CONCEPTE DE BAZĂ ȘI POLITICI MACROECONOMICE 1.1. ABORDĂRI MACROECONOMICE Realitatea economică poate fi abordată prin...

Te-ar putea interesa și

Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL AL ECONOMIEI ROM\NESTI ÎN CONTEXTUL ECONOMIC MONDIAL 1.1. Situaţia economiei pe plan mondial-privire de ansamblu...

Indicatorii Macroeconomici de Rezultate

1. Scurta introducere Economia oricarei tari reprezinta o realitate complexa a carei cunoastere necesita gruparea unitatilor economice in...

Implicatiile veniturilor bugetare în contextul politicilor macroeconomice

Introducere Ultimii 100 de ani au adus o dezvoltare. economică fără precedent, o creştere a nivelului de trai şi a calităţii vieţii la care poate...

Dinamica indicatorilor macroeconomici de rezultate în perioada 2000 - 2013

INTRODUCERE Evidenţierea nivelului de dezvoltare economică, a tendinţelor acesteia şi a modului în care sunt utilizate resursele unei economii...

Analiza macroeconomică a inflației

CAPITOLUL I Analiza macroeconomica a inflatiei I.1 Inflatia-dezechilibru macroeconomic complex Inflatia este un dezechilibru care atinge toate...

Model previzional de simulare macroeconomică

Capitolul 1. Model previzional de simulare macroeconomica 1.1. Determinarea indicatorilor din tabelul input-output Pentru anul de previziune se...

Analiza indicatorilor macroeconomici ai României în intervalul 2013-2016

Potrivit literaturii de specialitate , indicatorii macroeconomici sunt date statistice care indică starea actuală a economiei unui stat, potrivit...

Principalele probleme macroeconomice

Analiza macroeconomică se concentrează asupra economiei naţionale, a elementelor de structură ale acesteia sau asupra economiei mondiale....

Ai nevoie de altceva?