Managementul riscului și guvernanță corporatistă

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 7 fișiere: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 19175
Mărime: 1.03MB (arhivat)
Publicat de: Maxim Florescu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Irena Munteanu

Extras din curs

Activitatea bǎncilor comerciale s-a bazat o lungǎ perioadǎ de timp pe funcţia acestora de intermediar financiar. Pânǎ în anii ’70 preocupǎrile managementul bancar se reduceau la extinderea creditelor şi atragerea depozitelor. Deciziile principale se refereau la volumul creditelor, cuantumul dobânzilor practicate şi investiţii. Provocǎrile manageriale esenţiale erau urmǎrirea calitǎţii activelor, minimizarea pierderilor aferente creditelor şi gestionarea cheltuielilor operaţionale.

Dupǎ anii ’80, pe fondul creşterii volatilitǎţii dobânzilor şi a sporiririi presiunii inflaţioniste au apǎrut noi preocupǎri în domeniul managementului financiar-bancar şi anume: urmǎrirea corelaţiei între lichiditatea activelor şi exigibilitatea datoriilor, menţinerea unei marje satisfǎcǎtoare de profit în condiţiile intensificǎrii concurenţei în domeniu. Incepând cu anii ’90, pe piaţa financiar –bancarǎ şi-au fǎcut apariţia şi alte entitǎţi financiare, care au sporit concurenţa în domeniul instituţiilor de credit. Ca urmare, preocupǎrile managementului bancar s-au orientat spre practicarea unor preţuri competitive care sǎ ducǎ la maximizarea câştigului în condiţiile unei expuneri controlate.

Astfel, obiectivul managementului financiar bancar este maximizarea valorii bǎncii, în condiţii de risc asumat. Regǎsim în cadrul instituţiilor de credit principalele sarcini ale gestiunii financiare ale unei întreprinderi şi anume: maximizarea valorii financiare, asigurarea echilibrului financiar, gestiunea riscurilor şi menţinerea solvabilitǎţii.

Un rol important în urmǎrirea expunerilor la risc a bǎncilor îl are şi autoritatea de supraveghere. Totuşi, aceasta nu se va substitui managementului şi nu va adopta decizii de afaceri la nivelul instituţiei de credit. Dar va urmǎri nivelul de solvabilitate şi adecvarea capitalului.

În ultimul deceniu, inovaţiile multiple de pe pieţele financiare şi libera circulaţie a capitalurilor au generat schimbări rapide în sistemul bancar. Progresul tehnologic şi internaţionalizarea fluxurilor financiare au oferit noi oportunităţi pentru instituţiile financiare şi de credit, exercitând presiuni competitive sporite în sistem.

Diversificarea instrumentelor financiare a permis băncilor un acces mai rapid la finanţare. În acelaşi timp, pieţele s-au extins, au apărut noi oportunităţi de dezvoltare a produselor şi serviciilor bancare. Practica bancară tradiţională bazată pe constituirea de depozite şi acordarea de credite constituie astăzi doar o parte a activităţii băncilor, fiind câteodată zona cea mai puţin profitabilă. În acest context, riscurile s-au diversificat, autorităţile monetare au emis noi reglementări, iar managementul riscului în sistemul bancar reprezintă o adevărată provocare.

În activitatea desfăşurată, managementul bancar trebuie să gestioneze următoarele categorii de riscuri: financiare, operaţionale, ale afacerii şi ale apariţiei de evenimente.

În categoria riscurilor financiare sunt incluse riscurile pure (de credit, de lichiditate, de solvabilitate) şi riscurile speculative adică cele bazate pe arbitrajul financiar. Principalele categorii de riscuri speculative sunt: riscul ratei dobânzii, riscul valutar şi riscul preţului de piaţă sau poziţia pe piaţă.

Riscurile operaţionale sunt generate de activitatea curentǎ a instituţiei financiare şi sunt asociate organizǎrii şi funcţionǎrii sistemelor interne ale unei bǎnci, incluzând sistemele informatice, tehnologiile specifice, procedurile bancare, precum şi mǎsurile de combatere şi urmǎrire a fraudelor.

Riscurile afacerii sunt în strânsǎ legǎturǎ cu mediul în care îşi desfǎşoarǎ activitatea banca şi anume: cadrul macroeconomic, legislativ şi de reglementare, precum şi eficienţa sistemului de plǎţi.

Riscurile apariţiei de evenimente se referǎ la factorii exogeni, care influenţeazǎ operaţiunile unei instituţii financiare.

Preview document

Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 1
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 2
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 3
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 4
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 5
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 6
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 7
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 8
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 9
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 10
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 11
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 12
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 13
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 14
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 15
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 16
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 17
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 18
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 19
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 20
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 21
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 22
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 23
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 24
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 25
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 26
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 27
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 28
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 29
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 30
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 31
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 32
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 33
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 34
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 35
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 36
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 37
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 38
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 39
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 40
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 41
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 42
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 43
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 44
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 45
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 46
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 47
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 48
Managementul riscului și guvernanță corporatistă - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Managementul Riscului si Guvernanta Corporatista
  • Management bancar tema 1.2011.doc
  • Management bancar tema 2.2011.doc
  • Management bancar tema 3.2011.doc
  • Management bancar tema 4.2011.doc
  • Management bancar tema 5.2011.doc
  • Management bancar tema 6.2011.doc
  • Management bancar tema 7.2011.doc

Alții au mai descărcat și

Guvernanța corporativă a BCR

Cap. 1 Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează BCR Trecerea României la economia de piață a determinatvmodificarea radicală a...

Eticheta în Afaceri

4.1. Bazele etichetei în afaceri Eticheta şi businessul Odată cu începutul existenţei sale sociale, umanitatea a impus norme de comportament în...

Tehnici și Operațiuni Bancare

Capitolul 1 SISTEMUL SI INSTRUMENTELE DE PLATI INTERBANCARE Obiective: - Sisteme de plati - Instrumente de plati - Operatiuni bancare de plati...

Economia întreprinderii

Nu există o definiţie exactă întreprinderii, însă astăzi, ea poate fi considerată ca un flux obţinut de un consens între diferite discipline....

Economie comportamentală

La ce se referă “Paradoxul alegerii? La lucrarea lui Barry Schwartz, intitulată “The Paradox of Choice” care discută impactul lărgirii mulţimii...

Economie europeană

Etapa actuală a ştiinţei economice, face distincţie între stadiul preglobal al evoluţiei societăţii umane şi stadiul global. Stadiul preglobal...

Logistica și distribuția mărfurilor

Comerţul de gros face legătura, în principal, între producător şi detailist. De altfel, grosistul are, faţă de detailist, într-o anumită măsură,...

Garanțiile

Prelegere 2 ore 1. Esenţa diferitor forme şi tipuri de garantare a rambursării creditului bancar; valoarea garanţiei şi nivelului de acoperire...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova

“Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă...

Situațiile financiare anuale în BCR SA

INTRODUCERE Obiectivul fiecărei bănci este optimizarea contribuţiei operaţiunilor pe care le desfăşoară şi controlul permanent al costurilor...

Guvernarea Corporativă

1.1. Aparitie: Ultimul deceniu al secolului abia încheiat a marcat conturarea unui domeniu specific al managementului stiintific, deosebit de...

Inovația financiară și managementul riscului

Capitolul 1. Inovaţia financiarǎ şi dezvoltarea pieţelor de capital 1.1 Inovaţia financiară – definiţie, forme, cauze Începând cu anii ’60 ai...

Riscuri Bancare în Creditarea pe Termen Scurt

Capitolul I. Riscurile bancare şi managementul global al acestora 1. Sistemul bancar din România 1.1. Sistemul bancar românesc înainte de...

Banca Românească

Scurt istoric Banca Românească a fost înfiinţată în anul 1993 ca bancă comercială universală, în totalitate cu capital privat, lărgindu-şi treptat...

Creditul - Componentă Importantă a Plasamentului Bancar

1. CREDITUL – COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A PLASAMENTULUI BANCAR Creditul este operaţiunea prin care se iau in stăpanire imediata resurse in schimbul...

Guvernanța corporativă a BCR

Cap. 1 Caracterizarea mediului de afaceri în care evoluează BCR Trecerea României la economia de piață a determinatvmodificarea radicală a...

Ai nevoie de altceva?