Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 33635
Mărime: 226.84KB (arhivat)
Publicat de: Pavel Dobre
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Balan Cr,
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA INSTITUTUL INTERNAŢIONAL DE MANAGEMENT „IMI- NOVA”

Cuprins

 1. INTRODUCERE.4
 2. CAPITOLUL I . BAZELE TEORETICE A RISCURILOR BANCARE.7
 3. 1.1. Considerații generale privind conceptul de risc.12
 4. 1.2. Clasificarea riscurilor bancare .12
 5. 1.3. Metode de management a riscurilor bancare.23
 6. CAPITOLUL II. ANALIZA ȘI SPECIFICUL RISCURILOR BANCARE.27
 7. 2.1. Analiza riscului de creditare.27
 8. 2.2. Analiza riscului de lichiditate.32
 9. 2.3. Analiza riscului ratei dobînzii.39
 10. 2.4. Analiza riscului valutar.42
 11. 2.5. Analiza riscului de solvabilitate.49
 12. CAPITOLUL III. SPECIFICUL GESTIUNII RISCURILOR.,.53
 13. 3.1.Gestiune riscului bancar în cadrul B.C.“VICTORIA BANK” S.A.53
 14. 3.2.Impactul riscurilor asupra performanțelor bancare.65
 15. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI .70
 16. BIBLIOGRAFIE.73
 17. ANEXE.75

Extras din licență

“Riscul este condiţia oricărui succes”

L. De Broglie.

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă impune sistemului bancar să se restructureze fundamental, atît din punct de vedere al proprietăţii, cît şi al instrumentariului şi tehnicilor

de lucru. Din punct de vedere al managementului riscului bancar aceste perturbaţii de trecere de la o stare economică la alta impun existenţa unor puternice dezechilibre între ramurile economiei naţionale şi între diferite zone geografice, instabilitatea financiară, distorsiuni monetare,

inflaţie ridicată şi deprecierea monedei naţionale pe piaţa valutară.Dependenţa băncilor faţă de sistemul economic determină că nivelul general al riscului stabilit pentru aceasta să nu poată fi mai mic decît cota de risc a ţării, determinată de performanţele oglindite în indicatorii macroeconomici elaboraţi periodic (PIB, soldul balanţei de plăţi, nivelul rezervelor valutare). Managementul riscului în sistemul bancar naţional are un anumit specific impus de situaţia economiei în tranziţie, dar şi de particularităţile mediului bancar intern.

La momentul actual, problema managementului riscurilor devine din ce în ce mai actuală. În acelaşi timp, însăşi noţiunea risc devine tot mai puţin clară, mai complicată şi discutabilă. În prezent există peste o sută de definiţii ale noţiunii de risc.Unele dintre ele sunt mai generale şi universale, altele sunt mai mult legate de specificul problemelor cercetate.

Dar ele toate sunt unite printr-o trăsătură comună – concentrarea asupra manifestării externe a riscului, ceea ce în final se reduce la teoria probabilităţii. În cazul dat, nu are loc dezvăluirea naturii riscului, surselor sale de provenienţă. Dar numai înţelegerea surselor de provenienţă, a cauzelor de apariţie a unui eveniment ne permite să-l influenţăm sau (în cazul nostru) să administrăm riscul.

Cu toate că noţiunea de risc apare la intersecţia mai multor domenii ştiinţifice, în focusul acestei teze se află riscurile bancare, problema managementului acestora devenind extrem de actuală.

Este necesar de remarcat că pentru băncile comerciale din Republica Moldova riscurile deja nu mai constituie o abstracţie. Pe parcursul ultimilor 15 ani, sistemul bancar naţional nu o dată a trecut prin perioadele de criză, care au demonstrat diferite tipuri de riscuri bancare şi mărimea pierderilor cauzate de ignorarea lor.

Ca rezultat, din punctul de vedere al dirijării riscurilor, piaţa bancară a devenit cea mai ajustată (reglată) din partea organelor de supraveghere. Banca Naţională a Moldovei urmărind cerinţele Comitetului de Supraveghere Bancară de la Basel deja demult a introdus sistemul forţat de control al riscurilor (cu toate că el nu poartă astfel de denumire), care prevede: formarea fondului rezervelor obligatorii pentru depozitele atrase; formarea rezervelor pentru reducerile pentru pierderi la credite; cerinţele faţă de structura portofoliului de credite; cerinţele faţă de mărimea minimă necesară a capitalului normativ total; limitele la poziţia valutară deschisă etc.

Sunt oare toate aceste măsuri, luate de BNM, suficiente pentru dirijarea riscurilor în băncile comerciale din Moldova, sau un spectru complet al riscurilor bancare poate fi evidenţiat numai de o anumită bancă comercială? Din care considerente putem afirma că dirijarea riscurilor bancare este posibilă şi necesară?

În opinia noastră, doar descoperind geneza riscului bancar, putem da răspuns la întrebările privind managementul riscurilor, ceea ce a determinat obiectivele şi scopurile tezei.

Asumă-ţi riscuri. Dacă învingi, vei

fi fericit; dacă pierzi, vei fi înţelept.

(Anonim)

CAPITOLUL I . BAZELE TEORETICE A RISCURILOR BANCARE

1.1. Considerații generale privind conceptul de risc

Oamenii, instituţiile, societăţile au fost întotdeauna confruntate cu probleme de risc şi incertitudine. Progresul societăţii contemporane a fost posibil datorită asumării unor riscuri. De aceea, economiile libere contemporane realizează într-o măsură mai mare modele cu condiţii de risc şi incertitudini decît economiile centralizate.

Astfel, din cele mai vechi timpuri, problematica riscurilor şi incertitudinii a preocupat atât lumea specialiştilor, cît şi lumea practicienilor şi a oamenilor de rînd.

Riscurile sunt inerente în toate tranzacţiile, dar sunt rare cazurile în care acestea sunt complet eliminate. De aceea este important, pe cît posibil , ca riscurile să fie înţelese şi evaluate într-o manieră logică şi explicită. În anumite accepţiuni prin risc se înţelege manifestarea unei instabilităţi ce rezultă din alegerea unui obiectiv greşit. Astfel riscul apare în dependenţă de un obiectiv ales precum şi în legătură cu cauzele concrete ale obiectivului greşit ales. Riscul poate fi privit şi sub aspectul pericolului /pierderii pe care îl / o generează o decizie greşită în opoziţie cu o altă decizie ce ar fi fost mai bună.

Într-o altă accepţiune riscul poate fi privit şi sub aspectul posibilităţii apariţiei unei pierderi dar trebuie abordat în opoziţie cu posibilitatea apariţiei unui câştig. În urma unei decizii financiare rezultatul poate fi sau câştig sau pierdere, în primul caz fiind vorba de “şansă” iar în al doilea caz este vorba de “risc”.

Ca orice activitate, şi cea bancară este supusă riscurilor, dintre cele mai diverse. De aceea, riscul există permanent, el însoţeşte ca o umbră toate afacerile băncii şi se produce sau nu, în funcţie de condiţiile care i se creează.

Orice operaţiune financiară se consideră riscantă, dacă eficienţa ei e incertă, adică nu se cunoaşte în momentul încheierii tranzacţiei. Astfel riscul fiind caracteristic aproape tuturor tranzacţiilor de pe piaţa financiară.

Bibliografie

1. E.Prehoveanu - Economie Politica, Ed. Sylvi, 1999 ,

2. D.Ciucur, I.Nastase, C.Popescu -Economie , Ed.Economica 2001,

3. Cezar Basno, Nicolae Dradac, Constantin Floricel - Moneda, Credit,Banci , Ed.Didactica si Pedagogica, 2002,

4. D.Tudorache – Moneda, Banci, Credit , Ed.Sylvi, 1999,

5. C.Floricel – Relatii valutare financiare internationale, Ed Novicel, 2003,

6. Costica Ionela – Politica Monetara,ed.Economică, 2002,

7. Nicolae Dardac, Cezar Basno – Operatiuni bancare, Ed. Didactica și Pedagogica, 1996,

8. Vasile Dedu – Gestiune si audit financiar, Ed. Economica, 1999,

9. Mariana Diaconescu – Banci, sisteme de plati, riscuri, Ed. Economica1999,

10. I.Bogdan – Managementul financiar-bancar, Ed. Economica, 2002,

11. Kiritescu, C.C.Dobrescu, E.M. – Bancile – mica encicolpedie, Ed.Expert, 1998,

12. Eugen Radulescu – Inflatia, marea provocare, Ed. Enciclopedica, 1999,

13. Luminita Roxin – Gestiunea riscurilor bancare, Ed. Didactica si Pedagogica, 1997,

14. Dimitris N. Chorafas, (2004), Economic Capital Allocation with Basel II. Cost and Benefit Analysi, Butterworth-Heinemann, London,

15. Duffie, Darrell & Kenneth J. Singleton (2003), Credit Risk: Pricing, Measurement, and Management, Princeton University Press, Princeton,

16. Greenbaum, S.I., Thakor, A.V. (1995), Contemporary Financial Intermediation, Dryden Press, Fort Worth,

17. Hans Visser, (2000), A Guide to International Monetary Economics, University Press, Cambridge,

18. Hasan, I. H., William C. (2003), Research in Banking and Finance, Elsevier Science Ltd., Kidlington, Oxford,

19. Ilie Mihai (2003), Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare, Editura Expert, Bucureşti, pag. 478

20. Ionescu, Lucian(1996) Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Bucureşti, pag.13,

21. Jianu, J. (2007), Evaluarea, prezentarea şi analiza performanţei intreprinderii. O abordarea din prisma Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, Editura CECCAR,

22. Lobez, F. (1997), Banques et marchés du credit, Ed. PUF, Paris,

23. Makin A. J, (2000), Global Finance and the Macroeconomy, Palgrave, New York,

24. Niţu, Ion (2002), Principii ale profitabilităţii bancare, Editura Expert, Bucureşti, pag 17,

25. Opriţescu, Marin (2006), Managementul Riscurilor şi performanţelor bancare, Editura Universitaria Craiova,

26. Predescu, Iuliana (2005), Activitatea bancară între performanţă şi risc, Editura Expert, Bucureşti, pag.73-80,

27. Isaic-Maniu, I.(2006) – Caracterizarea statistică a riscului: concepte, tehnici, aplicaţii, Editura ASE, Bucureşti.

28. Jarrow, R.A.(2003) – Modern risk management. A history, Risk Books

29. Jan S. Hogendorn, Economic Development, Third Edition Harper Collins College Publishers, Inc. 1996, p.594.

30. Jeucken, M.H.A., Sustainable Finance and Banking. The financial sector and the future of the Planet, Earthscan Publishing, London, UK, 2001.

31. Jeucken, M.H.A.(2004), – Sustainability in Finance. Banking on the planet, Eburon, Delft, The Netherlands.

32. Matiş, E.A.(2009) – Managementul performanţelor şi riscului în băncile comerciale din România, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca,

33. Mutu S.(2012) – Contagiunea pe piața bancară europeană, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă , Cluj-Napoca,

34. Opriţescu, M. (2007) – Managementul riscurilor şi performanţelor bancare, Editura universitaria, Craiova,

35. Rădoi M.A. (2009) – Gestiunea bancară, Editura economică, București,

36. Dedu V. (2008) – Gestiune și audit bancar, Editura economică, București,

37. www.bnm.md,

38. www.victoriabank.md ,

39. http://ru.scribd.com/doc/86246960/Modelarea-Deciziilor-Bancare,

40. www.bnm.org/files/index_23181.pdf .

Preview document

Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 1
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 2
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 3
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 4
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 5
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 6
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 7
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 8
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 9
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 10
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 11
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 12
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 13
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 14
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 15
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 16
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 17
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 18
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 19
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 20
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 21
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 22
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 23
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 24
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 25
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 26
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 27
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 28
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 29
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 30
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 31
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 32
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 33
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 34
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 35
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 36
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 37
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 38
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 39
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 40
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 41
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 42
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 43
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 44
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 45
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 46
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 47
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 48
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 49
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 50
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 51
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 52
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 53
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 54
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 55
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 56
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 57
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 58
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 59
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 60
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 61
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 62
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 63
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 64
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 65
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 66
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 67
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 68
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 69
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 70
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 71
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 72
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 73
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 74
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 75
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 76
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 77
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 78
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 79
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 80
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 81
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 82
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 83
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 84
Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Gestiunea Riscurilor in Bancile Comerciale din Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza riscurilor specifice companiilor din Republica Moldova

Introducere.3 Capitolul I . Caracteristica notiunii de risc. Compania VIRAMENT-COM S.R.L. .4 1.1. Noţiunea de risc. Actualitatea acesteia in...

Riscul Ratei Dobânzii

Capitolul I Conceptul de risc 1.1 Definirea riscului Piața financiară este influențată de un număr mare de factori obiectivi și...

Riscul Valutar Bancar

CAPITOLUL 1 ELEMENTE CONCEPTUALE: RISCUL, DEFINIREA LUI, CATEGORII DE RISCURI 1.1 Noțiunea de risc bancar 1.1.1Scurt istoric Caracteristica...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Analiza Riscului de Acordare a Creditelor

INTRODUCERE Datorita rolului şi importanţei pe care băncile le au în asigurarea bunei funcţionări a unităţilor, a economiei naţionale în ansamblul...

Te-ar putea interesa și

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Impactul Operațiunilor cu Valorile Mobiliare asupra Randamentului Financiar al Băncilor

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar – este una din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Băncile,...

Creditarea bancară

INTRODUCERE Actualitatea temei. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul bancar...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Gestiunea Riscului Valutar în Sistemul Bancar din Republica Moldova

INTRODUCERE Sistemul bancar reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale pieței financiare, activitatea acestuia determinând în foarte...

Gestiunea Riscurilor în Tranzacții Internaționale

INTRODUCERE Gestiunea riscurilor în economie are o importanţă deosebită, fiind argumentat prin rolul pe care îl are sectorul economic într-o ţară....

Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci

INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar-...

Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova

INTRODUCERE Lucrarea dată cuprinde toate aspectele organizării procesului de evaluare in scopul ipotecarii, unde am analizat toate detaliile ce le...

Ai nevoie de altceva?