Tehnica operațiunilor de comerț exterior

Curs
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 11 fișiere: pdf
Pagini : 176 în total
Cuvinte : 57394
Mărime: 3.48MB (arhivat)
Publicat de: Emilian Timofte
Puncte necesare: 0

Extras din curs

În sens larg, în sfera tranzacţiilor comerciale internaţionale (sau a

afacerilor internaţionale) se includ mai multe categorii de operaţiuni: de

export-import, operaţiuni combinate, exporturi complexe, alianţe strategice şi

cooperări internaţionale, precum şi investiţii internaţionale.

În literatura americană se arată, de exemplu, că afacerile internaţionale

(international business) cuprind „toate tranzacţiile comerciale - private sau

guvernamentale - între două sau mai multe ţări; aceste tranzacţii includ

vânzări, investiţii şi transporturi”.

Într-o altă lucrare se arată că afacerile internaţionale se referă la

ansamblul tranzacţiilor economice care se derulează în două sau mai multe ţări

(„the total of all business transactions that cross the borders of two or more

nations”); este vorba atât de tranzacţiile comerciale (schimbul de mărfuri), cât

şi de cele financiare (circuitul fondurilor băneşti).

În literatura franceză, termenul de comerţ internaţional (commerce international)

este folosit în două sensuri. Pe de o parte, el este înţeles ca o abordare

teoretică a fluxurilor economice („teoria pură a comerţului internaţional”) sau

financiare („teoria monetară a comerţului internaţional”) dintre ţările lumii; este

vorba deci de o analiză la nivel mondoeconomic. Pe de altă parte, comerţul internaţional

exprimă raporturile de afaceri dintre agenţii economici în mediul mondial

2

sub forma operaţiunilor de export-import, cooperări, implantări în străinătate; este

vorba de sensul cunoscut în literatura americană ca international business.

În literatura noastră, pentru acest din urmă sens se utilizează mai multe

sintagme: tranzacţii economice/comerciale internaţionale, afaceri internaţionale,

comerţ exterior. În sfera afacerilor internaţionale se delimitează, din

punctul de vedere al conţinutului lor, două componente: afacerile economice

(industriale şi comerciale) şi afacerile financiare.

Afacerile economice internaţionale (tranzacţiile economice internaţionale) se

derulează în economia reală şi au drept raţiune valorificarea resurselor (materiale,

financiare şi umane) în procese de schimb (comerţ) şi transformare (producţie). În

domeniul afacerilor economice internaţionale, se disting tranzacţiile comerciale

internaţionale, respectiv operaţiunile internaţionale în sfera comerţului şi operaţiunile

internaţionale în sfera producţiei, în principal investiţiile străine directe.

Afacerile financiare internaţionale (sau tranzacţiile financiar-valutare

internaţionale) au drept raţiune atragerea şi valorificarea fondurilor băneşti pe

piaţa internaţională a creditului şi pe piaţa internaţională de capital. Principalele

forme sub care se realizează acestea sunt: acordarea/primirea de credite

pe termen scurt, mijlociu şi lung; plasamente în valorile mobiliare primare:

acţiuni, obligaţiuni etc.; plasamente în valori mobiliare derivate: futures,

options etc.; operaţiuni pe pieţele valutare.

Specificul operațiunilor de comerţ exterior

Tranzacţiile de comerţ exterior sunt o formă a afacerilor internaţionale,

care au ca obiect schimbul internaţional de mărfuri şi ca bază interdependenţa

dintre ţări în sfera comercializării. Principala formă de realizare o reprezintă

operaţiunile de export-import, relaţii dintre părţi bazate pe interdependenţe

în sfera comercializării (aprovizionare din străinătate = import, desfacere în

străinătate = export). În sfera tranzacţiilor de comerţ exterior se includ şi alte

operaţiuni internaţionale implicate în încheierea şi derularea de contracte

comerciale internaţionale: relaţiile cu agenţii şi distribuitorii, operaţiunile de

expediţie şi transport, asigurările internaţionale de mărfuri, vămuirea etc. Ca

atare, tranzacţiile de comerţ exterior reprezintă una dintre formele de realizare

a afacerilor internaţionale alături de alianţe strategice şi cooperări şi investiţii

în străinătate.

Tranzacţiile de comerţ exterior prezintă o serie de caracteristici.

În primul rând, caracterul complex al tranzacţiilor de comerţ exterior

derivă din faptul că angajează operaţiuni în amonte (operaţiuni de intermediere

în comerţul exterior, reprezentanţă/comision, respectiv agency) şi în aval

(ambalare, expediţie, transport, depozitare, asigurare, plată şi finanţare) faţă de

relaţia de export-import propriu-zisă. Tranzacţiile de comerţ exterior sunt, în

general, tranzacţii de valoare ridicată, care se desfăşoară între firme

producătoare, de comerţ, de servicii; ele reprezintă operaţiuni de tipul business

to business (B2B). Ca atare, ele au o serie de particularităţi în ceea ce priveşte

cadrul juridic, participanţii, mecanismul tranzacţional.

În al doilea rând, tranzacţiile de comerţ exterior se caracterizează şi prin

incidenţa elementelor de internaţionalitate şi interculturalitate.

3

Operaţiunile de export-import se desfăşoară între parteneri din ţări

diferite, asupra lor având incidenţă măsurile de politică comercială şi

reglementările administrative care vizează sectorul extern al economiei.

Deosebirile în ceea ce priveşte sistemul politic, cadrul legislativ, politica

promovată în domeniul relaţiilor economice externe se reflectă direct asupra

procesului de contractare şi derulare internaţională. Pe de altă parte,

diferenţele culturale în plan naţional sau regional exprimă abordări diferite în

ceea ce priveşte valorile şi cerinţele existenţei şi dezvoltării sociale, modul de

comportament şi comunicare, raportul dintre juridic şi etic etc., cu impact

major asupra lumii afacerilor. Studiile de specialitate relevă deosebiri în planul

dimensiunilor culturale cum ar fi următoarele: ierarhie vs. egalitate socială,

individualism vs. colectivism, valori conflictuale vs. valori cooperative, asumarea

vs. evitarea riscului, orientare introvertită vs. orientare extravertită.

În al treilea rând, în tranzacţiile de comerţ exterior apar o serie de riscuri

specifice, în special cele de tip conjunctural, respectiv riscul de preţ, riscul valutar

şi riscul ratei dobânzii. Aceasta face necesară utilizarea unor mijloace de protecţie

împotriva riscului, care pot fi de două feluri: metode contractuale (clauze de

adaptare şi respectiv de renegociere a contractului) şi metode extracontractuale

(operaţiuni de tip hedging pe pieţele valutare sau pe cele futures şi cu opţiuni).

În cadrul unei operaţiuni de export-import sunt implicate: părţile

contractante; produsul (obiectul tranzacţiei); plata (contravaloarea prestaţiei).

Totodată, la derularea operaţiunii participă o serie de alte firme care asigură

transportul (cărăuşul), asigurarea mărfii (asiguratorul), plata preţului (banca).

Un rol important în derularea tranzacţiei revine autorităţilor publice din ţările

partenere: ministere sau departamente cu atribuţii în domeniul activităţii de

comerţ exterior, autoritate vamală, Camere de comerţ etc.

Preview document

Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 1
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 2
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 3
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 4
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 5
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 6
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 7
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 8
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 9
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 10
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 11
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 12
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 13
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 14
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 15
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 16
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 17
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 18
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 19
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 20
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 21
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 22
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 23
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 24
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 25
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 26
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 27
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 28
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 29
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 30
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 31
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 32
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 33
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 34
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 35
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 36
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 37
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 38
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 39
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 40
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 41
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 42
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 43
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 44
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 45
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 46
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 47
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 48
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 49
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 50
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 51
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 52
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 53
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 54
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 55
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 56
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 57
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 58
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 59
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 60
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 61
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 62
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 63
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 64
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 65
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 66
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 67
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 68
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 69
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 70
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 71
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 72
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 73
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 74
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 75
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 76
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 77
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 78
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 79
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 80
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 81
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 82
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 83
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 84
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 85
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 86
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 87
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 88
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 89
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 90
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 91
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 92
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 93
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 94
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 95
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 96
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 97
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 98
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 99
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 100
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 101
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 102
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 103
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 104
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 105
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 106
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 107
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 108
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 109
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 110
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 111
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 112
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 113
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 114
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 115
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 116
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 117
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 118
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 119
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 120
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 121
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 122
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 123
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 124
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 125
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 126
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 127
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 128
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 129
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 130
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 131
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 132
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 133
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 134
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 135
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 136
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 137
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 138
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 139
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 140
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 141
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 142
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 143
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 144
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 145
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 146
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 147
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 148
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 149
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 150
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 151
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 152
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 153
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 154
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 155
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 156
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 157
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 158
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 159
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 160
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 161
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 162
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 163
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 164
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 165
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 166
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 167
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 168
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 169
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 170
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 171
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 172
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 173
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 174
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 175
Tehnica operațiunilor de comerț exterior - Pagina 176

Conținut arhivă zip

 • CURSUL 1.pdf
 • CURSUL 10.pdf
 • CURSUL 11 PPT.pdf
 • CURSUL 2.pdf
 • CURSUL 3.pdf
 • CURSUL 4.pdf
 • CURSUL 5.pdf
 • CURSUL 6.pdf
 • CURSUL 7.pdf
 • CURSUL 8.pdf
 • CURSUL 9.pdf

Alții au mai descărcat și

Transportul internațional de mărfuri - studiu de caz

I. Istoricul şi activitatea firmei Sc. Gamabell Exim Compania Gamabell Exim s.r.l., deţinătoarea brandului Meli Melo – Paris, are la bază...

Modalități de Lansare în Afaceri

După ce întreprinzătorul s-a decis să-şi asume riscul şi să beneficieze de avantajele deţinerii unei mici afaceri, el trebuie să se decidă dacă va...

Bursele de Valori și Rolul Lor pe Piața de Capital

Tema 1: „Bursele de valori şi rolul lor pe piaţa de capital” 1. Rolul pieţei de capital în finanţarea şi dezvoltarea economiei. 2. Bursa de...

Eticheta în Afaceri

4.1. Bazele etichetei în afaceri Eticheta şi businessul Odată cu începutul existenţei sale sociale, umanitatea a impus norme de comportament în...

Economia Transporturilor

Curs 6 - CONVENTIILE INTERNATIONALE IN TRANSPORTURILE AERIENE 1. Conventia de la Varsovia (1929) Aceasta pune bazele contractului de transport...

Cursuri Logistică

1. Rolul stocării în lanţul logistic Stocurile există în lanţul logistic din cauza diferenţelor dintre cerere şi ofertă. De exemplu, pentru un...

Economia comunității europene

CURS 1 1. Economia europeana este ramura economiei care se refera la constructia europeana si la procesul de integrare impulsionat de tratatele de...

Investiții Internaționale

Capitolul 1 SISTEMUL FINANCIAR INTERNATIONAL Dezvoltarea economiilor nationale, formarea economiei mondiale ca sistem, expansiunea si...

Te-ar putea interesa și

Managementul Finanțării și Creditării Comerțului Exterior Românesc

CAPITOLUL 1. ROLUL STATULUI ÎN FINANŢAREA ŞI SPRIJINIREA ACCESULUI FIRMELOR ROMÂNEŞTI PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE DE BUNURI ŞI SERVICII La nivelul...

Piața Internațională a Creditului

Introducere În cursul ultimelor decenii, dupa cel de-al doilea razboi mondial, volumul schimburilor economice internationale nu a încetat sa...

Lucrare de practică realizată la SC Contitech România SRL

1.Prezentare firmei la care se face practica Date de identificare pentru CONTITECH ROMANIA S.R.L. Codul de identificare fiscala: 14397092 Nr....

Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea

INTRODUCERE În ansamblul relaţiilor economice internaţionale un loc aparte îl deţin tehnicile moderne de finanţare, destinate promovării...

Contabilitatea operațiunilor de import-export

INTRODUCERE Scurt istoric al comertului international. Teorii ale comertului international. Comertuli international a aparut din necesitatea mai...

Proiect de practică - SC VEF SA Focșani

Capitolul 1 Prezentarea generala a firmei 1.1 Scurt istoric al activitatii Societatea comerciala VEF S.A. Focsani este o firma cunoscuta în...

Instrumente și modalități de plată

MIJLOACE DE PLATA Plata reprezinta indeplinirea obligatiei importatorului de a achita exportatorului contravaloarea marfurilor livrate, in...

Negocierea și tehnica operațiunilor de comerț exterior - Recenzie

- Titlu: „Cu ce strategie au reușit nemții de la DM Drogherie Market să ajungă la venituri de aproape 500 de milioane de lei în România” - Autor:...

Ai nevoie de altceva?