Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 31556
Mărime: 1.74MB (arhivat)
Publicat de: Eftimia Vintilă
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. INTRODUCERE 5
 3. CAPITOLUL 1. ISTORIA ŞI EVOLUŢIA CREDITĂRII INTERNAŢIONALE 6
 4. 1.1. Apariţia şi evoluţia creditării internaţionale 6
 5. 1.2. Creditarea internaţională a comerţului exterior 10
 6. 1.2.1. Modalităţi tradiţionale de finanţare 11
 7. 1.2.2. Influenţa creditării internaţionale asupra comerţului exterior 15
 8. 1.2.3. Surse de creditare/finanţare internaţionale 19
 9. 1.3. Factori care influenţează creditarea internaţională 21
 10. CAPITOLUL 2. TIPOLOGIA TEHNICILOR DE FINANŢARE 25
 11. 2.1. Tehnici de finanţare pe termen scurt 25
 12. 2.1.1. Clasificarea tehnicilor de finanţare pe termen scurt 25
 13. 2.2. Tehnici de finanţare pe termen mediu şi lung 25
 14. 2.2.1. Creditul furnizor 25
 15. 2.2.2. Creditul cumpărător 33
 16. 2.2.3. Linia de credit 35
 17. 2.3. Tehnici neconvenţionale de finanţare 36
 18. 2.3.1. Factoringul 37
 19. 2.3.2. Forfetarea 39
 20. 2.3.3. Leasingul 43
 21. CAPITOLUL 3. TEHNICI MODERNE DE FINANŢARE 48
 22. 3.1. Cofinanţarea 48
 23. 3.1.1. Elemente de bază pentru redactarea planului de cofinanţare 50
 24. 3.1.2. Mecanism de funcţionare 53
 25. 3.1.2.1. Mecanismul finanţărilor nerambursabile 53
 26. 3.1.2.2. Paşii spre obţinerea finanţări nerambursabile 54
 27. 3.2. Linia de Credit Revolving 56
 28. 3.2.1. Trăsăturile comune ale tehnicii creditului revolving 58
 29. 3.2.2. Limitele impuse de stipulările contractuale proprii
 30. creditului revolving 60
 31. 3.2.3. Mecanism de funcţionare 62
 32. 3.3. Creditul Consorţial 64
 33. 3.3.1. Mecanism de funcţionare 71
 34. CAPITOLUL 4. STUDIU DE CAZ : LINIA DE CREDIT REVOLVING – PLUS BANCPOST S.A. 76
 35. 4.1. Introducere 76
 36. 4.2. Descrierea produsului 78
 37. 4.3. Strategia de preţ 83
 38. 4.4. Strategia de promovare 85
 39. 4.5. Strategia de distribuţie 87
 40. 4.6. Realizarea Analizei SWOT pentru Creditul Revolving – Plus BANCPOST S.A 88
 41. CONCLUZII 90
 42. ANEXE 93
 43. BIBLIOGRAFIE 96

Extras din licență

INTRODUCERE

În ansamblul relaţiilor economice internaţionale un loc aparte îl deţin tehnicile moderne de finanţare, destinate promovării schimburilor cu străinătatea.

Finanţarea relaţiilor economice internaţionale prin comerţul exterior cu ajutorul tehnicilor moderne de finanţare constituie un segment deosebit de important în cadrul afacerilor societăţilor bancare şi extrem de profitabil în acelaşi timp, prin efectul de antrenare major pe care îl are derularea unei tranzacţii de comerţ exterior.

Lucrarea de licenţă „Tehnici Moderne de Finanţare: Creditul Consorţial, Creditul Revolving, Cofinanţarea” urmăreşte să prezinte importanţa activităţii de comerţ exterior prin prisma tehnicilor moderne de finanţare, care se realizează prin schimbul de bunuri şi de valori pe piaţa internaţională şi asigură participarea oricărei ţări la cooperarea economică şi diviziunea internaţională a muncii.

Lucrarea prezentă este structurată pe patru capitole, organizate într-o fluenţă logică pentru tratarea progresivă şi argumentată a ideeilor care decurg din obiectivele stabilite în vederea îndeplinirii scopului propus.

Conţinutul său cuprinde aspecte legate de particularităţile tehnicilor moderne de finanţare, de istoria şi evoluţia creditării internaţionale, tipologia tehnicilor de finanţare şi a aplicaţiei făcute pe Linia de Credit Revolving – Plus din cadrul Băncii Bancpost S.A.

Am încheiat această lucrare de licenţă prin concluziile desprinse din cercetările amănunţite efectuate asupra tehnicilor moderne de finanţare.

CAPITOLUL 1

ISTORIA ŞI EVOLUŢIA CREDITĂRII INTERNAŢIONALE

1.1. Apariţia şi evoluţia creditării internaţionale

Creditarea internaţională nu apare ca fiind un fenomen nou născut. Încă din Evul Mediu, factorii de dezvoltare a comerţului internaţional şi a investiţiilor externe au constituit o diversitate a instituţiilor bancare, ale căror ţeluri, tehnici de creditare, pieţe, modalităţi de organizare şi structurare, nu erau diferite de cele promovate de băncile de anvergură internaţională înfiinţate în anii 1960-1970. O dovadă apare în cazl Suediei, unde, din cauza dimensiunilor creditelor externe ale Casei Regale, încă din secolul al XVIII-lea s-a înfiinţat un oficiu de administrare a datoriei astfel rezultate.

Finanţarea se referă la totalitatea mijloacelor prin care un actor al vieţii economice îşi procură mijloacele băneşti necesare realizării unor activităţii economico-sociale, în particular al afacerilor. Atunci când este implicat şi elementul de externalitate, se poate vorbi de finanţarea internaţională.

Finanţarea se poate realiza din diferite surse: din sursele proprii ale agentului economic participant la viaţa economică, respectiv cele constituite sau rezultate din activitatea proprie, din emisiunea de titluri pe pieţele de capital sau din surse atrase de la terţi, respectiv creditele contractate de la diferite societăţii financiare, care pot fi bănci, societăţi de finanţare sau alţi agenţi economici.

În relaţiile comerciale anterioare primului război mondial, rareori valoarea mărfurilor şi serviciilor livrate depăşea posibilităţile financiare ale cumpărătorilor, acestea fiind de regulă achitate imediat. Ca urmare, creditul era puţin utilizat în relaţiile ce facilitau schimburile economice internaţionale.

În perioada interbelică, creditul începe să se utilizeze tot mai mult, apelându-se de regulă la creditul pe termen scurt.

În anii `60, un mix de factori economici şi politici a determinat o creştere fără precedent a rolului creditului internaţional în derularea schimburilor economice internaţionale. Dintre aceşti factori, cei mai importanţi ar fi: amplificarea schimburilor comerciale dintre ţări, creşterea ponderii utilajelor şi echipamentelor de valori mari în cadrul schimburilor, apariţia unei palete tot mai largi de producători în contextul unui proces de multipolarizare a economiei internaţionale, preocuparea producătorilor de a pătrunde sau de a se menţine pe anumite pieţe. Mutaţiile economice şi politice apărute ulterior anilor `60 au determinat şi o diversificare permanentă a tehnicilor de finanţare destinate să asigure o utilizare mai suplă a creditului, corespunzător cu cerinţele participanţilor la schimburile internaţionale. Treptat, termenul de credit este înlocuit cu noţiunea de finanţare, care surprinde multiplele activităţi adiacente creditării.

Finanţarea tranzacţiilor internaţionale este definită ca fiind un ansamblu de modalităţi pentru asigurarea mijloacelor de plată necesare efectuării operaţiunilor comerciale, investiţiilor internaţionale, acţiunilor de cooperare economică internaţională

Finanţarea comerţului internaţional este structurată ca activitate pe o relaţie de creditare.

Ea presupune însă o suită de alte elemente care ţin, fie de tehnica propriu-zisă de finanţare, fie de politica economică a statelor. Există mai multe elemente care diferenţiază finanţarea comerţului internaţional de simplul act al creditării. Acestea sunt:

• creditul, în contextul finanţării comerţului, se acordă puţin frecvent în sumă egală cu valoarea mărfurilor vândute sau cumpărate. Finanţarea presupune o participare de 15– 30% a celui care este finanţat;

• finanţarea presupune întotdeauna asigurarea împotriva diferitelor riscuri la o instituţie specializată. Deseori operaţiunea este dublată de utilizarea altor instrumente de garantare;

• ca rezultat al diversificării tehnicilor de finanţare, precum şi a sumelor tot mai mari antrenate în această activitate, finanţarea tranzacţiilor internaţionale este tot mai puternic legată de piaţa valutar–financiară;

• practica finanţării comerţului internaţional a cunoscut o permanentă înnoire, astfel încât, alături de tehnicile financiare bancare devenite “clasice“ (creditul furnizor, creditul cumpărător) au apărut noi tehnici (leasingul, factoringul, forfetarea, finanţarea prin confirmarea comenzii).

Finanţarea se poate realiza din surse interne, provenite din ţara celui ce cere finanţarea sau din surse externe, apelând la pieţele financiare externe. Luând în considerare calitatea creditorului, finanţarea externă poate să aibă la bază surse publice, cum este cazul asistenţei pentru dezvoltare, sau surse private, în acest caz, piaţa financiar valutară jucând un rol deosebit de important.

Preview document

Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 1
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 2
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 3
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 4
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 5
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 6
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 7
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 8
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 9
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 10
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 11
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 12
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 13
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 14
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 15
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 16
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 17
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 18
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 19
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 20
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 21
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 22
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 23
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 24
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 25
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 26
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 27
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 28
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 29
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 30
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 31
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 32
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 33
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 34
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 35
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 36
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 37
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 38
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 39
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 40
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 41
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 42
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 43
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 44
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 45
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 46
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 47
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 48
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 49
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 50
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 51
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 52
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 53
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 54
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 55
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 56
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 57
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 58
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 59
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 60
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 61
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 62
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 63
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 64
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 65
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 66
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 67
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 68
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 69
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 70
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 71
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 72
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 73
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 74
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 75
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 76
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 77
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 78
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 79
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 80
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 81
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 82
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 83
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 84
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 85
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 86
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 87
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 88
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 89
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 90
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 91
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 92
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 93
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 94
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 95
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 96
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 97
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 98
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 99
Tehnici moderne de finanțare - creditul consorțial creditul revolving cofinanțarea - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Tehnici Moderne de Finantare - Creditul Consortial Creditul Revolving Cofinantarea.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul bancar - principala sursă de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii

CAPITOLUL 1 Întreprinderile mici şi mijlocii în economia de piaţă 1.1. Întreprinderile mici şi mijlocii. Concept şi caracteristici Ştiinţa...

Creditul, factor activ în dezvoltarea economică

Introducere Economia de piață presupune în mod necesar existența unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităților...

Structura financiară a întreprinderii - studiu de caz la SC Artezi SRL

INTRODUCERE Identificarea surselor de finanțare a unei activități, precum și combinarea acestora în scopul de a obține un raport...

Creditul - resursă de finanțare a exploatării și instrument de influențare a rentabilității firmei

Capitolul I. Resurse utilizate de intreprindere in finantarea exploatarii Notiunea de capital, prin complexitatea sa, reprezinta o categorie...

Leasing - metodă de finanțare

1. Istoric leasing Leasing: ca notiune si raspandirea lui ca forma de finantare dateaza din anii '50, insa baza economica s-a format mai deveme,...

Datoriile pe termen mediu și lung ale întreprinderii

Introducere Pentru a participa la fundamentarea şi adoptarea unei noi decizii financiare trebuie investigate realizările obţinute care, prin...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Piețe Internaționale de Capital

1. Internaţionalizarea pieţelor de capital În prezent, pieţele de capital din ţările dezvoltate sunt mai integrate şi mai interdependente ca în...

Te-ar putea interesa și

Alegerea metodelor de constituire și creștere a capitalurilor întreprinderii

Cap. 1 Caracterizarea generală a capitalurilor întreprinderii 1.1. Consideraţii generale Noţiunea de capital apare pentru prima dată în secolul...

Ai nevoie de altceva?