Activități Motrice

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 34291
Mărime: 2.16MB (arhivat)
Publicat de: Caterina Rădoi
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Deprinderile motrice sunt considerate componente automatizate ale activităţii voluntare pe linia motricităţii. Prin repetări numeroase, efectuate sistematic şi continuu, în structuri neschimbate, mişcările componente ale unei acţiuni motrice ajung la un grad înalt de perfecţiune, ceea ce va permite ca deprinderea respectivă să poată fi realizată cu uşurinţă şi precizie, cu cheltuială minimă de energie, şi fără a fi necesară participarea directă a conştiinţei.

Deprinderile motrice sunt lanţuri de reflexe condiţionate, complexe, care se bazează pe legături multiple între zonele corticale vestibulare ale vorbirii, ale vederii, ale celorlalţi analizatori, pe de o parte, şi centrii motori interesaţi în coordonarea acestei activităţi. Aceste legături care se realizează, se formează între cele două zone de pe scoarţa cerebrală respectiv zona senzitivă şi zona motorie sunt sisteme de legături temporale, elaborate şi consolidate prin exersarea deprinderii respective.

Putem concluziona că deprinderea motrică este un act voluntar care, prin exersare în aceleaşi condiţii, se automatizează asigurând un randament superior de precizie, stabilitate, cursivitate, expresivitate, rapiditate, coordonare, uşurinţă, cu un consum redus de energie nervoasă şi musculară.

Profesorul trebuie să corecteze deprinderile motrice dobândite anterior şi să formeze altele noi, prin procesul de predare-învăţare.

Aceasta îi va informa pe copii prin intermediul demonstraţiei şi a explicaţiilor despre elementele de conţinut ale deprinderii, apoi va organiza exersarea globală sau fragmentară a deprinderii însoţită de corectări, ajutor şi sprijin.

Deprinderea se va repeta până la realizarea parametrilor de corectitudine şi eficienţă stabiliţi şi atunci deprinderea respectivă se va putea introduce în combinaţii de elemente, structuri de elemente sau mişcări, realizându-se astfel consolidarea ei. Introducerea unei deprinderi noi învăţate în cadrul jocurilor, a ştafetelor sau a parcursurilor aplicative, combinându-se cu celelalte deprinderi motrice însuşite anterior realizează practic consolidarea deprinderii respective.

Conţinutul unei deprinderi motrice presupune o anumită structură, succesiune a mişcărilor, direcţie, o anumită amplitudine a mişcărilor, ritm şi intensitate de lucru. Profesorul trebuie să cunoască în amănunt conţinutul şi structura fiecărei deprinderi motrice pentru a putea dirija procesul de predare învăţare şi consolidare corect şi eficient.

Caracteristici ale deprinderilor motrice.

Deprinderile motrice prezintă următoarele caracteristici subliniate de către M. Epuran, ( Bucuresti 1993) astfel:

1. Deprinderile reprezintă componente ale conduitei voluntare a omului, fiind formate în mod conştient.

2. Deprinderile realizează modificarea calitativă a execuţiilor obţinute ca urmare a exersării mişcărilor.

3. Deprinderile conţin structuri de mişcări coordonate, într-o anumită succesiune , direcţie, ritm şi amplitudine.

4. Deprinderile au la bază educarea capacităţii de diferenţiere fină şi rapidă a indicatorilor care con¬stituie elementele informaţionale senzorial-perceptive în dirijarea acţiunilor.

5. Se caracterizează printr-o rapidă şi eficientă aferentaţie inversă.

6. Stabilitatea relativă în condiţii constante şi plasticitate în condiţii variabile.

7. Sunt condiţionate de factori obiectivi şi subiectivi: aptitudini motrice, motivaţia, nivelul instruirii, aprecierea si autocontrolul rezultatelor.

Pe lângă aceste caracteristici se poate adăuga faptul că automatizarea lor, completă sau parţială, v-a conduce la economie de energie nervoasă şi concentrarea atenţiei subiectului către rezul¬tatul acţiunii motrice, şi nu pe partea de execuţie, de realizare aacesteia. Gh. Mitra şi A. Mogoş (1980) sintetizează caracteristicile deprinderilor motrice scoţând în evidenţă următoarele aspecte:

1. Unicitatea şi ireversibilitate.

Fiecare acţiune motrică se caracterizează prin anumiţi parametri ai execuţiei, deşi aparent, la fiecare repetare, se reia aceeaşi mişcare. Ireversibilitatea

este dată de imposibilitatea efectuării deprinderii prin modificarea succesiunii actelor sau acţiunilor motrice componente.

2. înlănţuirea (combinarea) elementelor componente ale deprinderii

acestea se succed într-o ordine precis determinată, care asigură manifestarea lor eficientă.

3. Originalitatea execuţiei - deşi se pot automatiza, deprinderile se caracterizează şi prin posibilitatea adaptării lor la anumite condiţii de mediu .

Etapele formării deprinderilor motrice

Literatura de specialitate prezintă etapele de formare a deprinderilor motrice de natură fiziologică (iradierea, concentrarea excitaţiei, realizarea stereotipului dinamic), psihologică (formarea reprezentării, învăţarea segmentară sau analitică, organizare şi sistematizare, sintetizare, automatizare), metodică (familiarizarea, învăţarea, mişcările inutile, consolidarea, perfecţionarea).

Preview document

Activități Motrice - Pagina 1
Activități Motrice - Pagina 2
Activități Motrice - Pagina 3
Activități Motrice - Pagina 4
Activități Motrice - Pagina 5
Activități Motrice - Pagina 6
Activități Motrice - Pagina 7
Activități Motrice - Pagina 8
Activități Motrice - Pagina 9
Activități Motrice - Pagina 10
Activități Motrice - Pagina 11
Activități Motrice - Pagina 12
Activități Motrice - Pagina 13
Activități Motrice - Pagina 14
Activități Motrice - Pagina 15
Activități Motrice - Pagina 16
Activități Motrice - Pagina 17
Activități Motrice - Pagina 18
Activități Motrice - Pagina 19
Activități Motrice - Pagina 20
Activități Motrice - Pagina 21
Activități Motrice - Pagina 22
Activități Motrice - Pagina 23
Activități Motrice - Pagina 24
Activități Motrice - Pagina 25
Activități Motrice - Pagina 26
Activități Motrice - Pagina 27
Activități Motrice - Pagina 28
Activități Motrice - Pagina 29
Activități Motrice - Pagina 30
Activități Motrice - Pagina 31
Activități Motrice - Pagina 32
Activități Motrice - Pagina 33
Activități Motrice - Pagina 34
Activități Motrice - Pagina 35
Activități Motrice - Pagina 36
Activități Motrice - Pagina 37
Activități Motrice - Pagina 38
Activități Motrice - Pagina 39
Activități Motrice - Pagina 40
Activități Motrice - Pagina 41
Activități Motrice - Pagina 42
Activități Motrice - Pagina 43
Activități Motrice - Pagina 44
Activități Motrice - Pagina 45
Activități Motrice - Pagina 46
Activități Motrice - Pagina 47
Activități Motrice - Pagina 48
Activități Motrice - Pagina 49
Activități Motrice - Pagina 50
Activități Motrice - Pagina 51
Activități Motrice - Pagina 52
Activități Motrice - Pagina 53
Activități Motrice - Pagina 54
Activități Motrice - Pagina 55
Activități Motrice - Pagina 56
Activități Motrice - Pagina 57
Activități Motrice - Pagina 58
Activități Motrice - Pagina 59
Activități Motrice - Pagina 60
Activități Motrice - Pagina 61
Activități Motrice - Pagina 62
Activități Motrice - Pagina 63
Activități Motrice - Pagina 64
Activități Motrice - Pagina 65
Activități Motrice - Pagina 66
Activități Motrice - Pagina 67
Activități Motrice - Pagina 68
Activități Motrice - Pagina 69
Activități Motrice - Pagina 70
Activități Motrice - Pagina 71
Activități Motrice - Pagina 72
Activități Motrice - Pagina 73
Activități Motrice - Pagina 74
Activități Motrice - Pagina 75
Activități Motrice - Pagina 76
Activități Motrice - Pagina 77
Activități Motrice - Pagina 78
Activități Motrice - Pagina 79
Activități Motrice - Pagina 80
Activități Motrice - Pagina 81
Activități Motrice - Pagina 82
Activități Motrice - Pagina 83
Activități Motrice - Pagina 84
Activități Motrice - Pagina 85
Activități Motrice - Pagina 86
Activități Motrice - Pagina 87
Activități Motrice - Pagina 88
Activități Motrice - Pagina 89
Activități Motrice - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Activitati Motrice.doc

Alții au mai descărcat și

Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor

Introducere Lucrarea de față își propune să urmărească particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și...

Particularități ale Învațării Motrice în Lecțiile de Educație Fizică și Sport la Nivelul Învățămantului Gimnazial

CAPITOLUL I INTRODUCERE 1.1 EDUCAŢIA FIZICÃ ŞI SPORTIVÃ COMPONENTÃ FUNDAMENTALÃ A EDUCAŢIEI GENERALE În comunităţile primitive de pe teritoriul...

Contribuții privind educarea și dezvoltarea psihomotricității la ciclul primar

CAPITOLUL I – INTRODUCERE I.1. SCOPUL LUCRARII Scopul acestei lucrarii il reprezinta educarea/ dezvoltarea psohomotricitatii la ciclul primar,...

Studiu cu Privire la Metodica Dezvoltării Calităților Motrice în Lecția de Educație Fizică Ciclul Gimnazial - Clasa a-v-a prin Mijloace Specifice Jocului de Baschet

1.SCURT ISTORIC AL JOCULUI DE BASCHET În anii anteriori apariției si introducerii jocului de baschet, activitatea sportivă in sălile de sport era...

Metode și mijloace de realizare a pregătirii fizice individualizate a atacanților juniori de 16-18 ani în jocul de fotbal

CAPITOLUL I. ACTUALITATEA TEMEI Având la bază o concepţie simplă şi clară ca formă, dar în fond cu un conţinut foarte complex, fotbalul se...

Studiu comparativ privind dezvoltarea forței la clasele gimnaziale

CAPITOLUL I PROBLEMATICA CERCETĂRII. GENERALITĂŢI 1.1. Calităţile motrice - obiective principale ale educaţiei fizice Viaţa contemporană în care...

Activitatea motrică de cultură fizică la școlari

I.Argumentarea teoretică a lucrării 1.1.Actualitatea și importanța studiului În cadrul caracterului global al educaţiei, educaţia fizică şi...

Dezvoltarea Calității Motrice

Capitolul I INTRODUCERE 1.1. Importanta si reflectarea temei în literatura de specialitate înotul se numara printre ramurile sportive, în care...

Te-ar putea interesa și

Experimentarea Folosirii unor Metode și Procedee Metodice pentru Dezvoltarea Vitezei la Elevii de Ciclu Gimnazial

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Educaţia fizica si sportul scolar reprezintă activităţi de interes major, prin practicarea cărora se urmareste întărirea...

Studiul Preliminar Privind Diagnoza și Prognoza Dezvoltării Motrice a Copiilor Preșcolari

CAPITOLUL 1 PREMISELE LUCRĂRII 1.1. Motivarea alegerii temei În alegerea temei am pornit de la premisa că activitatea motrică a copiilor...

Activitatea motrică de cultură fizică la școlari

I.Argumentarea teoretică a lucrării 1.1.Actualitatea și importanța studiului În cadrul caracterului global al educaţiei, educaţia fizică şi...

Asocieri de tehnici și mijloace ale kinetoterapiei în vederea creșterii interesului pentru activitățile motrice la vârstnici

“Batranetea nu este chiar asa de rea cand iei in considerare si alternativele” Maurice Chevalier Despre batranete Batranetea este vazuta de cele...

Evaluare în activități motrice de întreținere - măsurarea și evaluarea forței

Măsurarea și evaluarea forței Forța reprezintă „capacitatea organismului uman de a învinge o rezistență internă sau externă prin intermediul...

Refacerea fizică în activități motrice

In general, dupa antrenament sportivii sunt obositi si cu cat oboseala este mai mare cu atat mai mari sunt efectele secundare: contractie musculara...

Valorile promovate de activitățile motrice prin sport și competiție

Sportul Sportul reprezintă o activitate de natură fizică și poate implica și competiția.Totodată sportul este o activitate care poate influența...

Măsurare și evaluare în activitățile motrice

NOȚIUNI DE TEORIE MĂSURARE- acțiunea de determinare a unei mărimi, cantitatea fiind întotdeauna măsurabilă. O funcție prin care unui obiect i se...

Ai nevoie de altceva?