Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 18628
Mărime: 456.67KB (arhivat)
Publicat de: Anca G.
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Dr. Miruna Moroianu
Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei
Universitatea Ovidius, Constanta

Cuprins

 1. Introducere ..10
 2. Capitolul I: Educația-psihomotrică - structură și conținut
 3. 1.1. Specificul activităților psihomotrice 12
 4. 1.2. Influența educației fizice asupra trăsăturilor de personalitate ale copiilor ...15
 5. Capitolul II : Dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor - obiectiv prioritar al educației fizice la nivelul învățământului preșcolar
 6. 2.1. Particularitățile de creștere și dezvoltare ale preșcolarilor ...17
 7. 2.1.1 Particularitățile dezvoltării somatice . 20
 8. 2.1.2. Particularitățile dezvoltării psihice ... 22
 9. 2.1.3 Particularitățile dezvoltării motrice ... 24
 10. 2.2. Despre dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor ..30
 11. 2.3. Grupe de exerciții și jocuri de mișcare pentru dezvoltarea fizică armonioasă . ..33
 12. 2.4. Complexe de dezvoltare fizică armonioasă simple și cu obiecte 41
 13. Capitolul III : Organizarea și desfășurarea cercetării
 14. III.1. Subiecții, perioada și locul derulării experimentului .. ..45
 15. III.2. Ipoteza și obiectele cercetării 49
 16. III.3. Metodele ce cercetare 50
 17. III.4. Realizarea testărilor somatice și motrice ... 55
 18. III.5. Diversificarea și aplicarea mijoacelor de acționare pentru dezvoltarea fizică armonioasă a subiecților grupei de experiment ...59
 19. III.6. Analiza și interpretarea rezultatelor somatice și motrice .. 66
 20. III.7. Aprecieri comparative ...84
 21. Concluzii .91
 22. Bibliografie .93
 23. Anexe ...95

Extras din licență

Introducere

Lucrarea de față își propune să urmărească particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a peșcolarilor. Informațiile includ tot ce ține de dezvoltarea copilului pe plan fizic, psihic și emoțional. Educația fizică are un rol important în evoluția copilului, efectele pe care le poate avea nu sunt doar de ordin fizic, ci și mental. Exercițiile fizice efectuate regulat supun, obligatoriu, corpul la mișcare.

Activitatea fizică în preșcolaritate își propune acest lucru, astfel ea aducând diverse beneficii, precum arderea caloriilor, întărirea sistemului imunitar, a mușchilor și a oaselor, producerea de endorfine, care reglează starea de spirit, plăcerea și durerea. O stare de spirit ridicată poate contribui la o atitudine de siguranță, la o încredere de sine mai mare, atitudine ce continuă pe măsură ce copiii abordează noile sarcini ca provocări, nu ca obstacole. Simpla joacă a copiilor are un efect pozitiv asupra sănătății lor în general.

Această materie, practicându-se în echipă, dezvoltă cooperarea între elevi. Prin a învăța împreună cum să atingă un scop comun, chiar și alături de coechipieri pe care nu-i simpatizează în mod special, îi amplifică copilului spiritul de prietenie și empatie. A face parte dintr-o echipă înseamnă a cunoaște coechipieri din diverse zone ale orașului, într-un spațiu în care înveți mai ușor cum să te înțelegi cu oameni cu peronalități și culturi diferite.

De altfel, se dobândește respectul. A face parte dintr-o echipă înseamnă ca toți merită să fie respectați atât în teren, cât și în afara lui, indiferent de capacitățile de care dau dovadă.

Lucrarea este structurată în trei mari capitole, fiind expuse de la general la ceea ce ne interesează mai exact.

Primul dintre ele prezintă educația psihomotrică. Este structurat în două subcapitole care fac referire la specificul activităților psihomotrice și influența educației fizice asupra trăsăturilor de personalitate ale copiilor.

Al doilea capitol cuprinde informații cu privire la tot ceea ce ține de dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor. Este reprezentat în șapte subcapitole, primul fiind împărțit la rândul lui în alte patru subcapitole, care includ particularitățile somatice, psihice și motrice deoarece educația fizică nu înseamnă numai mișcare a corpului, are efecte și pe plan psihic și motric, având un rol important în ceea le privește.

Acest capitol este cel mai complex din toate, reprezentând pe scurt teoriile dezvoltării fizice. În al doilea subcapitol, sunt redate conținuturile dezvoltării fizice armonioase ale copiilor. Continuă cu grupe de exerciții și jocuri de mișcare, elemente de bază ale sportului, finalizându-se cu câteva complexe de exerciții simple și cu obiecte.

Ultimul capitol prezintă partea de organizare și desfășurare a cercetării, în care am studiat dezvoltarea fizică a preșcolarilor în perioada 14.10 - 14.04, observând și capacitățile motrice de care dau dovadă, în special viteza cu care realizează mișcările. Copiii s-au descurcat și au perceput ceea ce le-am transmis foarte bine, dând dovadă de entuziasm și interes.

CAPITOLUL. I EDUCAȚIA PSIHOMOTRICĂ - STRUCTURĂ ȘI CONȚINUT

1.1 SPECIFICUL ACTIVITĂȚILOR PSIHOMOTRICE

Activitățile sportive nu pot fi separate de procesele mentale și de viața mentală. Aptitudinile psihomotorii sunt tocmai această structură, iar funcțiile lor exprimă relații complexe interdeterminate. Rezolvarea problemelor cu abilitățile psihomotorii necesită o înțelegere umană a mișcării fizice și a unității spirituale. Mișcarea și mintea se constrâng reciproc, iar discuțiile despre mișcarea în afara determinanților mentali reduc comportamentele motorii la automatizare, făcând imposibilă descifrarea semnificației acestor comportamente, care, de fapt, provin din specificul lor uman. În același timp, dispariția abilităților motrice din determinanții structurii mentale împiedică explicarea unor fenomene și mecanisme psihologice fundamentale, precum structura de lucru a minții (subliniate de J. Piaget, pentru care primul stadiu în dezvoltarea inteligenței ceste cel senzorio-motor).

R. Lafon (1963) definește psihomotricitatea ca rezultatul integrării funcțiilor motrice și psihice, sub efectul maturizării sistemului nervos, ce vizează raportul subiectului cu propriul corp. Funcția psihomotrică operează la nivelul structurilor motrice ce compun activitatea, prin: schemă corporală, lateralitate, ideomotricitate, etc. Funcția psihică și cea motrică reprezintă elemente fundamentale ale adaptării. Ambele, rudimentare la naștere, evoluează în timpul copilăriei și se dezvoltă la început în directă și strânsă legătură apoi parcurgând integrări din ce în ce mai ierarhizate și diferențiate în sectoare perfecționate.

Componentele funcției psihomotorii V. Horghidan (1998) a identificat următoarele elemente ale abilităților psihomotorii: schema corporală, lateralitatea, abilitățile minte-motorii, inteligența motrică. Conceptul de lateralitate - Lafon vede lateralitatea ca fiind inegalitatea funcțională a părții drepte sau stângi (jumătate) a unei persoane. U. Șchiopu (1997) definește lateralitatea ca fiind avantajul funcțional al unei părți a corpului față de alta, în special al mâinii, rezultat din folosirea ei preferențială. Așa cum de obicei predomină mâna dreaptă, un ochi, o ureche guvernează, în anumite moduri, fenomenul de dominanță a mecanismului în emisfera cerebrală corespunzătoare.

Bibliografie

Antonovici Ș. (2010), Educația fizică în grădiniță, Editura Didactică Publishing House, București.

Bucinschi M., Dulman A., Dumitru G., Flueraș V., Marcinschi-Călineci M., Popescu C., Stativă E., Ulrich C., (2008), Educația timpurie și specificul dezvoltării copilului preșcolar, București.

Cârstea G., (2000), Teoria și metodica educației fizice și sportului, Editura An-da, București.

Crețu T., (2001), Psihologia vârstelor, Editura Credits, Universitatea din București.

Cristea S., (2016), Educația. Concept și analiză, Vol. 2, Editura Didactică publishing House.

Dan E., (1986), Școlarul și particularitățile vârstei lui, Editura Medicală, București.

Debesse M., (1981), Etapele educației, Editura Didactică și Pedagogică, București.

Dragnea A., Bota A., (2002), Teoria educației fizice și sportului, Ediția a 2-a (revăzută), Editura Fest, București.

Dragnea A. Și colab., (2006), Teoria și didactica educației fizice și sportului, Editura Fest, București.

Dumitru M., Moroianu M. F., (2017), Repere metodologice pentru practica pedagogică la educație fizică, Editura Universitară, București.

Dumitru T., Petre D., (2015), Ghid pentru desfășurarea activităților psihomotrice în grădiniță, Editura Trend, Pitești.

Enache R. G., Giurgiu L. R., (2017), Psihologia Generală cu aplicații în practica asistenței sociale, Ediția a 2-a revizuită și adăugită, Editura Universitară, București.

Epuran M., (2011), Motricitate și Psihism în activitățile corporale, Ediția a 2-a (revizuită), Editura Fest București.

Turcu I., (2007), Metodologia Cercetării în Educație Fizică și Sport, Brașov.

Lupu E., (2012), Metodica predării educației fizice și sportului, Ediția a 2-a revăzută și adăugită, Colecția Cursus 24, Institutul European Iași.

Mihailov M., (2012), Curs de prelegeri, Teoria și metodica educației fizice a copiilor de vârstă preșcolară, Bălți.

Papalia D. E., Sally W. O., Feldman R. D., (2010), Dezvoltarea umană, Partea 1, Editura Trei, București.

Piaget J., Inhelder B., (1968), Psihologia copilului, Editura Press Universitaires de Frace, Paris.

Radu I. D., Ulici G., (1994), Evaluarea și educarea psihomotricității, Editura Fundației Humanitas, București.

Sălceanu C., (2015), Psihologia dezvoltării umane, Editura Sitech, Craiova.

Șchiopu U., Verza E., (1981), Psihologia vârstelor, Editura Didactică și Pedagogică, București.

Todea S. F., (2006), Metodica educației fizice și sportive, Editura Fundației România de Mâine, București.

Verza E., Verza F. E., (2000), Psihologia vârstelor, Editura Pro Humanitate, București.

Zlate M., Golu P., Verza E., (1998), Psihologia copilului, Editura Didactică și Pdagogică R.A., București.

- ** Curriculum pentru educația timpurie (2 019), Ministerul Educației Naționale;

Preview document

Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 1
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 2
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 3
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 4
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 5
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 6
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 7
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 8
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 9
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 10
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 11
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 12
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 13
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 14
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 15
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 16
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 17
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 18
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 19
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 20
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 21
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 22
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 23
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 24
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 25
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 26
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 27
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 28
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 29
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 30
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 31
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 32
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 33
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 34
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 35
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 36
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 37
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 38
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 39
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 40
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 41
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 42
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 43
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 44
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 45
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 46
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 47
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 48
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 49
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 50
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 51
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 52
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 53
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 54
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 55
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 56
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 57
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 58
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 59
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 60
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 61
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 62
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 63
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 64
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 65
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 66
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 67
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 68
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 69
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 70
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 71
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 72
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 73
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 74
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 75
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 76
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 77
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 78
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 79
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 80
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 81
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 82
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 83
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 84
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 85
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 86
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 87
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 88
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 89
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 90
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 91
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 92
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 93
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 94
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 95
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 96
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 97
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 98
Particularitățile complexelor de dezvoltare fizică armonioasă în modelarea somatică și educarea motrică a preșcolarilor - Pagina 99

Conținut arhivă zip

 • Particularitatile complexelor de dezvoltare fizica armonioasa in modelarea somatica si educarea motrica a prescolarilor.docx

Alții au mai descărcat și

Forța musculară

Partea - I Fundamente științifice a lucrării 1.1 Importanța și actualitatea temei În cadrul unei societăți moderne, educația fizică și sportul...

Atletism Specializare

Alergare de viteza Caracterul natural al celor mai multe probe atletice face ca baza generalaa a miscarilor sa fie cunoscuta înca înainte de a lua...

Reeducarea Psihomotrica

Reeducarea psihomotrica este o terapie originala, neurofiziologica si psihofiziologica prin tehnica sa, psihologica si scopul sau, destinata sa...

Activități Motrice

Deprinderile motrice sunt considerate componente automatizate ale activităţii voluntare pe linia motricităţii. Prin repetări numeroase, efectuate...

Pregătirea fizică în volei. mijloacele utilizate pentru dezvoltarea calităților motrice în volei

Pregătirea fizică reprezintă ansamblul organizat şi ierarhizat al procedurilor de antrenament care vizează dezvoltarea şi utilizarea calităţilor...

Musculație - teoria și metodologia educației fizice și a sportului

CAPITOLUL I TEORIA ŞI METODICA EDUCAŢIEI FIZICE - DISCIPLINĂ ŞTIINŢIFICĂ - Fiecare domeniu de activitate are la bază şi dezvoltă idei teoretice...

Ai nevoie de altceva?