Aparate Electrice de Navigație

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 3 fișiere: pdf
Pagini : 180 în total
Cuvinte : 29490
Mărime: 2.62MB (arhivat)
Publicat de: Jenel Ciobotaru
Puncte necesare: 0

Extras din curs

1.1 Rolul girocompaselor in naviga.ie

Girocompasul1 este unul dintre aparatele de naviga.ie folosite pentru determinarea

cursului2 navei. Pentru orientarea pe mare, se mai folose.te, dar cu erori mult mai mari,

compasul magnetic3. Ambele sunt aparate primare de naviga.ie deoarece ofer., nemijlocit de

elementele vreunui sistem exterior, informa.ia referitoare la orientarea navei. Func.ionarea

compasului magnetic nu necesit. alimentare cu energie electric.. Din punct de vedere

cronologic, compasul magnetic a fost utilizat inainte de apari.ia girocompasului.

Tot pentru orientarea pe suprafa.a terestr., navele moderne utilizeaz. ca aparate de

naviga.ie, terminale ale unor sisteme inzestrate cu re.ele de sateli.i artificiali. Din acest motiv,

aceste terminale sunt considerate aparate secundare pentru orientare in timpul actului de

naviga.ie. Ele nu ofer. informa.ia instantanee referitoare la cursul navei, ci rezultatul unui

calcul vectorial realizat pe baza coordonatelor a dou. pozi.ii succesive ocupate de nav..

In girocompas, torul giroscopic4 este, ca element de mas. sporit., o parte component.

a rotorului unei ma.ini electrice.

Pentru a ob.ine un moment cinetic mare, rotorul trebuie s. se invarteasc. prin

exteriorul statorului ma.inii electrice. De asemenea, pentru a ob.ine o vitez. unghiular.

considerabil., frecven.a tensiunii de alimentare a ma.inii electrice trebuie s. fie mare. Este

nevoie de un bloc de conversie a energiei electrice pentru alimentarea giromotorului5 cu

frecven.. m.rit..

1.2 Principiul de func.ionare

Func.ionarea acestui aparat se bazeaz. pe exploatarea unor propriet..i fundamentale

pe care le posed. un corp solid rigid omogen aflat in mi.care de rota.ie: iner.ia .i precesia.

Corpul are un moment de iner.ie apreciabil .i se rote.te cu o vitez. unghiular. considerabil.

in jurul axei sau al uneia dintre axele sale de simetrie. Un asemenea corp solid rigid omogen

de rota.ie este, de exemplu6, un cilindru plin.

Fenomenul care apare, legat de masa, raza .i viteza unghiular. aplicat. cilindrului,

este urm.torul: pozi.ia axei principale de rota.ie r.mane fix. in spa.iul astral, independent.

de mi.carea diurn. a P.mantului. In aceste condi.ii, cilindrul poart. denumirea de giroscop.

1 este cunoscut .i sub denumirea de compas giroscopic

2 termen folosit in naviga.ia maritim. (in limba engleza heading); exprim. simultan atat direc.ia cat .i sensul de

deplasare al navei. Se folose.te frecvent termenul marin.resc drumul navei

func.ionarea compasului magnetic se bazeaz. pe interac.iunea dintre campul magnetic terestru .i campul

magnetic permanent al rotorului-indicator al aparatului

4 Corp solid de rota.ie avand o construc.ie special. care prezint. un moment de iner.ie m.rit

5 ma.in. electric. (de obicei asincron.) de construc.ie special., care con.ine torul giroscopic

6 sfer., elipsoid, con etc

Girocompase

4

Aparate Electrice de Naviga.ie . Curs .i aplica.ii

1.2.1 Momentul de iner.ie al unui cilindru plin

Momentul de iner.ie J al unui cilindru plin solid .i omogen (fig.1.1), calculat fa.. de axa

sa de simetrie / rota.ie, cu ajutorul integralei:

J = ç r dm 2

(1.1)

unde: dm este masa elementului de volum7

r este distan.a fa.. de axa de simetrie (fig.1.1).

h

R

dr

r

Fig.1.1

pentru calculul momentului de iner.ie al unui cilindru plin

R . raza cilindrului plin

r . raza stratului inelar

dr . grosimea stratului inelar

Preview document

Aparate Electrice de Navigație - Pagina 1
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 2
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 3
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 4
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 5
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 6
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 7
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 8
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 9
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 10
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 11
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 12
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 13
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 14
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 15
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 16
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 17
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 18
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 19
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 20
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 21
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 22
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 23
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 24
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 25
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 26
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 27
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 28
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 29
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 30
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 31
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 32
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 33
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 34
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 35
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 36
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 37
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 38
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 39
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 40
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 41
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 42
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 43
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 44
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 45
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 46
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 47
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 48
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 49
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 50
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 51
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 52
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 53
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 54
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 55
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 56
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 57
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 58
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 59
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 60
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 61
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 62
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 63
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 64
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 65
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 66
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 67
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 68
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 69
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 70
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 71
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 72
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 73
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 74
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 75
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 76
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 77
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 78
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 79
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 80
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 81
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 82
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 83
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 84
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 85
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 86
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 87
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 88
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 89
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 90
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 91
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 92
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 93
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 94
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 95
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 96
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 97
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 98
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 99
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 100
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 101
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 102
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 103
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 104
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 105
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 106
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 107
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 108
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 109
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 110
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 111
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 112
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 113
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 114
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 115
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 116
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 117
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 118
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 119
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 120
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 121
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 122
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 123
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 124
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 125
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 126
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 127
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 128
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 129
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 130
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 131
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 132
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 133
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 134
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 135
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 136
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 137
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 138
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 139
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 140
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 141
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 142
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 143
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 144
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 145
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 146
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 147
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 148
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 149
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 150
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 151
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 152
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 153
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 154
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 155
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 156
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 157
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 158
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 159
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 160
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 161
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 162
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 163
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 164
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 165
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 166
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 167
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 168
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 169
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 170
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 171
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 172
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 173
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 174
Aparate Electrice de Navigație - Pagina 175

Conținut arhivă zip

  • Aparate Electrice de Navigatie
    • Unitatea de invatare 1.pdf
    • Unitatea de invatare 2.pdf
    • Unitatea de invatare 3.pdf

Alții au mai descărcat și

Acționări electrice la bordul navelor

CAPITOLUL I. CARACTERIZAREA GENERALĂ A ACŢIONĂRILOR ELECTRICE NAVALE 1.1. Sisteme de acţionare electrică a mecanismelor şi instalaţiilor de la...

Stații și Posturi de Transformare

ETAPA I Să se proiecteze o staţie de transformare, un post de transformare industrial, un post de transformare urban şi un post de transformare...

Proiectarea unui Electromagnet de Curent Alternativ

Introducere Existenta unor numeroase tipuri de electromagneti de curent alternativ face imposibila stabilirea unei metode unice de proiectare...

Calculul Electromagnetic al unui Motor Asincron Trifazat cu Rotorul în Scurtcircuit

Temă de proiectare Să se calculeze calculul electromagnetic al unui motor asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit cu următoarele date...

Electronică și electrotehnică

Introducere Ca disciplină tehnică electrotehnica este rezultatul dezvoltării ramurilor fizicii care se ocupă cu fenomenele electromagnetice. Ea...

Circuite Electrice -2-

2.1. Elemente de circuit 2.1.1. Elementele dipolare+--99 Fie un element dipolar de circuit (EDC) pentru care definim multimea perechilor...

Elemente de bază privind alcătuirea schemelor electrice auto

LUCRAREA NR. 1 ELEMENTE DE BAZĂ PRIVIND ALCĂTUIREA SCHEMELOR ELECTRICE AUTO 1. Scopul lucrării Deprinderea studenţilor cu modalităţile de...

Realizarea unei instalații electrice

CAP.1 GENERALITATI A. Definitii si tehnologie - Prin instalatie electrica interioara se întelege întreaga instalatie electrica a unui consumator,...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea voiajului unei nave port-container de 5400 teu pe ruta San Diego - Melbourne (Australia). studiul rentabilității tehnico-economice a voiajului pentru transportul a 5200 containere

INTRODUCERE Dezvoltarea traficului containerizat În ceea ce priveşte transportul mărfurilor uscate în general, în perioada 2000-2004 acesta a...

Proiectarea unei centrale de avertizare fum, senzori la o navă petrolier de 35000 TDW

INTRODUCERE. Este bine cunoscut cã, dintre toate mijloacele de transport, transportul naval deţine ponderea cea mai mare atât datoritã faptului cã...

Mecanica aeronavelor - Boeing 747-400

TEMA DE PROIECT Sa se calculeze principalele performante ale unui avion, avand ca model avionul : Boeinng 747-400 cu caracteristicile : - masa...

Proiectarea Sistemului Electroenergetic de Bord Pentru Avionul Boeing 707

Capitolul I Analiza consumatorilor de energie electrica de la bord 1. Caracteristicile aeronavei Este un avion de pasageri cu cvadrimotor produs...

Modelarea și Simularea Funcțională a Elicei și Corpului Navei pentru o Instalație de Propulsie cu Elice cu Pale Orientabile la o Navă Cargou de 5000 TDW

CAPITOLUL 1 STABILIREA CARACTERISTICILOR PRINCIPALE ALE CORPULUI NAVEI ŞI VERIFICAREA LOR 1.1. Determinarea dimensiunilor principale ale corpului...

Complexul militaro-industrial din Federația Rusă și rolul său în comerțul mondial cu produse militare

Introducere De obicei, de-a lungul istoriei, învingeau armatele care puteau să ajungă mai departe, să lovească mai tare şi să ajungă mai repede la...

Economie europeană - Germania

1. Mediul demografic/natural: Poziţia geografică: Germania este situată în Europa Central-Nordică, având ca limite: Marea Nordică, Danemarca,...

Asigurarea hidrometeorologică a navelor

CAPITOLUL I Studiul şi trasarea drumului iniţial 1.1. Studiul preliminar 1.2. Trasarea preliminarã a drumului şi studiul etapelor de marş 1.3....

Ai nevoie de altceva?