Bazele Electrotehnicii

Curs
8.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Energetică
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 13161
Mărime: 1.36MB (arhivat)
Publicat de: Horia Petrescu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1

CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV MONOFAZAT (1)

OBIECTIVE

După parcurgerea acestei unităţi de învăţare vei fi capabil să înţelegi:

- Ce se studiază în cadrul capitolului de circuite electrice;

- Când un circuit se poate considera în regim cvasitaţionar;

- Ce este o mărime sinusoidală;

- Care sunt mărimile caracteristice ale mărimilor sinusoidale;

- Ce este valoarea medie şi ce este valoarea efectivă a mărimii sinusoidale;

- Care este forma canonică a unei mărime sinusoidală;

- Ce este defazajul a două mărimi sinusoidale şi ce este defazajul unui circuit;

- Care sunt unităţile de măsură ale mărimilor întâlnite;

- Care sunt caracteristicile circuitelor simple alimentate sinusoidal.

DURATA DE STUDIU: 2 ore

CONŢINUTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

4. CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV

În capitolele precedente s-a studiat curentul continuu, adică curentul cu sensul invariabil şi cu intensitatea constantă în timp. În tehnică, curenţii variabili în timp au o mai mare aplicabilitate. Circuitele electrice de curent alternativ sunt circuitele electrice alimentate cu tensiuni electromotoare (t.e.m.) alternative. Aceste circuite prezintă avantaje în producerea t.e.m., în transportul şi utilizarea energiei.

Cele mai simple generatoare electrice sunt cele de curent alternativ (c.a.), deoarece nu necesită dispozitive de redresare, simpla rotire uniformă a unei spire într-un câmp magnetic constant dă naştere unei t.e.m. alternative. Cele mai simple şi mai robuste motoare electrice sunt motoarele asincrone care sunt alimentate tot la tensiuni alternative.

Pentru transmiterea energiei electrice se folosesc liniile electrice ale căror pierderi, prin efect Joule-Lenz, sunt invers proporţionale cu pătratul tensiunii. Pentru curenţii continui, tensiunea nu mai poate fi modificată, dar pentru curenţii alternativi, tensiunea se poate modifica uşor cu un randament ridicat cu ajutorul transformatoarelor electrice.

Semnalele radio şi cele din telecomunicaţii sunt practic suprapuneri de semnale alternative de înaltă frecvenţă.

Dacă unui circuit electric nedeformant i se aplică o tensiune alternativă sinusoidală, curenţii din laturile circuitului vor fi tot de formă sinusoidală având aceeaşi frecvenţă cu frecvenţa tensiunii de alimentare. Reţelele industriale de c.a. din ţara noastră au frecvenţa de 50 Hz.

Studiul circuitelor de curent alternativ se poate face cu metode simple, suficient de exacte, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

1˚. Se consideră că regimul permanent al circuitelor este un regim cvasistaţionar, adică variaţia mărimilor de stare ale câmpului electromagnetic este suficient de lentă pentru a se putea neglija peste tot, cu excepţia dielectricului condensatoarelor, curentul de deplasare .

,

În consecinţă, curentul este de conducţie în conductoare şi de deplasare în condensatoarele cu dielectric perfect izolant.

2˚. Energia câmpului magnetic se localizează numai în bobine iar energia câmpului electric numai în condensatoare. Deşi curentul de deplasare stabileşte câmp magnetic în dielectricul condensatoarelor, energia magnetică corespunzătoare se neglijează şi deşi câmpul magnetic variabil în timp din bobine produce câmp electric, energia electrică corespunzătoare se neglijează.

3˚. Se consideră că intensitatea curentului care intră pe la una din bornele elementului de circuit este egală cu intensitatea curentului care iese pe la cealaltă bornă a elementului de circuit, deci curentul electric se stabileşte instantaneu, efectul de propagare al acestuia fiind neglijabil.

4˚. Se neglijează repartiţia neuniformă a curentului electric variabil în timp pe secţiunea conductoarelor. La viteze mari de variaţie în timp a curentului de conducţie şi la valori ale conductivităţii electrice , a permeabilităţii magnetice μ şi a dimensiunii celei mai mici a secţiunii transversale d a unui conductor densitatea de curent electric este mai mare la suprafaţă conductorului decât în centrul secţiunii (efect pelicular). Dacă este satisfăcută condiţia , unde δ se numeşte adâncime de pătrundere şi este dată de relaţia .

Preview document

Bazele Electrotehnicii - Pagina 1
Bazele Electrotehnicii - Pagina 2
Bazele Electrotehnicii - Pagina 3
Bazele Electrotehnicii - Pagina 4
Bazele Electrotehnicii - Pagina 5
Bazele Electrotehnicii - Pagina 6
Bazele Electrotehnicii - Pagina 7
Bazele Electrotehnicii - Pagina 8
Bazele Electrotehnicii - Pagina 9
Bazele Electrotehnicii - Pagina 10
Bazele Electrotehnicii - Pagina 11
Bazele Electrotehnicii - Pagina 12
Bazele Electrotehnicii - Pagina 13
Bazele Electrotehnicii - Pagina 14
Bazele Electrotehnicii - Pagina 15
Bazele Electrotehnicii - Pagina 16
Bazele Electrotehnicii - Pagina 17
Bazele Electrotehnicii - Pagina 18
Bazele Electrotehnicii - Pagina 19
Bazele Electrotehnicii - Pagina 20
Bazele Electrotehnicii - Pagina 21
Bazele Electrotehnicii - Pagina 22
Bazele Electrotehnicii - Pagina 23
Bazele Electrotehnicii - Pagina 24
Bazele Electrotehnicii - Pagina 25
Bazele Electrotehnicii - Pagina 26
Bazele Electrotehnicii - Pagina 27
Bazele Electrotehnicii - Pagina 28
Bazele Electrotehnicii - Pagina 29
Bazele Electrotehnicii - Pagina 30
Bazele Electrotehnicii - Pagina 31
Bazele Electrotehnicii - Pagina 32
Bazele Electrotehnicii - Pagina 33
Bazele Electrotehnicii - Pagina 34
Bazele Electrotehnicii - Pagina 35
Bazele Electrotehnicii - Pagina 36
Bazele Electrotehnicii - Pagina 37
Bazele Electrotehnicii - Pagina 38
Bazele Electrotehnicii - Pagina 39
Bazele Electrotehnicii - Pagina 40
Bazele Electrotehnicii - Pagina 41
Bazele Electrotehnicii - Pagina 42
Bazele Electrotehnicii - Pagina 43
Bazele Electrotehnicii - Pagina 44
Bazele Electrotehnicii - Pagina 45
Bazele Electrotehnicii - Pagina 46
Bazele Electrotehnicii - Pagina 47
Bazele Electrotehnicii - Pagina 48
Bazele Electrotehnicii - Pagina 49
Bazele Electrotehnicii - Pagina 50
Bazele Electrotehnicii - Pagina 51
Bazele Electrotehnicii - Pagina 52
Bazele Electrotehnicii - Pagina 53
Bazele Electrotehnicii - Pagina 54
Bazele Electrotehnicii - Pagina 55
Bazele Electrotehnicii - Pagina 56
Bazele Electrotehnicii - Pagina 57
Bazele Electrotehnicii - Pagina 58
Bazele Electrotehnicii - Pagina 59
Bazele Electrotehnicii - Pagina 60
Bazele Electrotehnicii - Pagina 61
Bazele Electrotehnicii - Pagina 62
Bazele Electrotehnicii - Pagina 63
Bazele Electrotehnicii - Pagina 64
Bazele Electrotehnicii - Pagina 65
Bazele Electrotehnicii - Pagina 66
Bazele Electrotehnicii - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Bazele Electrotehnicii
  • Bazele el.11.doc
  • UNIT 1.doc
  • UNIT 2.doc
  • UNIT 3.doc
  • UNIT 5.doc
  • Unitatea de invatare 2.doc
  • Unitatea de invatare 3.doc
  • Unitatea de invatare 4.doc
  • Unitatea de invatare 5.doc
  • Unitatea de invatare 6.doc
  • Unitatea de invatare1.doc

Alții au mai descărcat și

Calculul termic al unei instalații de cogenerare cu turbină cu gaze

Date de intrare Puterea electrică la bornele generatorului: PB=1000+500∙n [kW] n=2 PB=1000+500∙n=2∙103[kW] Presiunea atmosferică: p0=1.013...

Instalații Electrice

CAPITOLUL I ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ A INTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. SISTEMUL ENERGETIC. AVANTAJELE UTILIZĂRII CURENTULUI...

Curs echipamente și instalații tehnice

Procedee de producere a frigului artifical Principiul al doilea al termodinamicii: orice corp se poate raci pe cale naturala pâna la temperatura...

Rețele electrice

Din punctul de vedere al utilizarii energiei, instalatiile electrice(i.e.) se pot clasifica astfel : - a. instalatii electrice pentru lumina :...

Protecția prin relee

1. INSTALATII DE AUTOMATIZARE SI PROTECTIE A INSTALATIILOR ENERGETICE 1. Introducere Una dintre principalele conditii care se pun instalatiilor...

Studiul Graficilor de Sarcină Electrică

Scopul lucrării: Analiza regimurilor de funcţionare şi de consum de energie electrică în baza graficelor de sarcină, obţinerea datelor necesare...

Mecanica Fluidelor

Mecanica fluidelor este ramura mecanicii mediilor continue care studiază repausul şi mişcarea corpurilor fluide, precum şi interacţiunea acestora...

Caracteristici Generale ale Sistemelor Electroenergetice

INTRODUCERE Sistemul electroenergetic (SEE) este format din elemente trifazate care asigură producerea, transportul, transformarea, distribuţia şi...

Te-ar putea interesa și

Legarea la pământ a instalațiilor electrice - Studiul influenței neutrului asupra calității energiei electrice

Introducere Instalația de legare la pământ este ansamblul de conductoare și electrozi prin care se realizează legătura unor elemente dintr-o...

Reproiectarea sistemului de management la SC Electrotehnica SA

Capitolul I I Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.Documentarea preliminara 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei S.C....

Sursă de alimentare

Argument Sursa de alimentare nu este doar una dintre cele mai importante componente ale unui PC, ci si cea mai des ignorata. Parafrazand un faimos...

Bazele Electrotehnicii

1.Clasificarea elementelor dipolare de circuit Elemente de circuit pasive Rezistorul Bobina Condensatorul Elemente de circuit active...

Întrebări bazele electrotehnicii

1. Unitatea de masura pentru intensitatea campului electric (E) [..]....=..... (........ .... ..........) 2. Unitatea de masura pentru inductia...

Bazele Electrotehnicii

1. Concepte de baza ale teoriei circuitelor 1.1 Starea de electrizare. Tensiunea electrica. Tensiunea electromotoare. De la fizica cunoastem ca...

Teoria câmpului electric

CONSIDERATII GENERALE 1.1. CÂMPUL SI SUBSTANTA Substanta si câmpul sunt forme fizice fundamentale, în stânsa conexiune, sub care se prezinta...

Bazele Electrotehnicii

Lucrarea nr. 1 CÂMPUL MAGNETIC ÎNVÂRTITOR l. Chestiuni teoretice Un câmp magnetic, caracterizat prin vectorul inductiei magnetice B este rotitor...

Ai nevoie de altceva?