Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare

Curs
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 5147
Mărime: 262.67KB (arhivat)
Publicat de: Corneliu B.
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Analiza img de teledetectie ,reprezinta un domeniu tehnico stiintific sau o component a geomaticii ce reuneste totalitatea aplicatilor ce au ca scop valorificarea elementelor negeometrice ale img satelitare si aeriene.

Elementele negeometrice :

- Elementele spatiale

- Elementele spectrale

- Elementele temporale

- Elementele radiometrice

Analiza imaginilor ,presupune doua directii de abordare ,in functie de tipul sau complexitatea analizelor :

-O directie calitativa (cea mai veche ) care rezulta din interpretarea imaginilor sau din analiza vizuala a acestora (aerofotointerpretare) se produc harti generale si tematice .In geografie ,interpretarea imaginilor a fost mult timp ,inca din perioada interbelica o metoda de cercetare

Cealalta directie ,este cea cantitativa ,iar pentru acesta folosim sintagma de procesare digitala(analiza digitala a imaginii)

Procesare digitala a imaginilor –sinonim-analiza digitala a imaginii

Interpretarea imaginilor-partea calitativa ,care se bazeaza pe examinarea vizuala a imaginilor si prespune 4 etape

1. Detectarea si recunoasterea obiectelor –ex analiza vizuala a cladirilor din centrul orasului Ploiesti pe baza unui ortofotoplana RGB ,scare 1:5000 ,rezolutie 0,5 m ,proiectie stereo 70 ,datum Dealul piscului.Detectarea presupune identifcarea locului unde se afla obiectele (cladirile ) din mun Ploiesti ,folosind diferite indicii de interpretare ,centrul orasului este aratat de convergenta drumurilor .

2. Recunoasterea obiectelor-in urma detectarii prezentei lor ,presupun delimitarea unui spatiu in care acestea vor fii cautate in vederea analizei calitative

3. Identificarea obiectelor-identificarea inseamna ,gasirea unor elemente reper ,la nivelul obiectelor ce constituie scopuil analizei ,de exp in cazul de fata ,identificarea diferitelor tipuri de cladiri ,blocuri de locuinte in raport cu cladiri publice ,primarie ,spatii comerciale ,piete si in raport cu locuintele de tipul caselor cu diferite inaltimi

4. Descrierea obiectelor in care se stabilesc particularitatile acestora si se realizeaza clasificari dupa diferitele criterii de interpretare

Se intogmeste o lista a obiectelor si se poate dezvolta un tabel ,cuprinzand propietatile acestora ,extrase prin folosirea criterilor de interpretare .

Prin integrarea acestor date intr-o aplicatie SIG ,cu realizarea unei tabele de attribute se pot produce inclusiv date calitative (statistici ) privind obiectele si chiar functionalitatea spatiului analizat (legarea informației din ortofotoplanurile cu inf geospatiale cu aplicatia OSM.

Analiza digitala a imaginilor –(acea directie calitativa) ,presupune exploatarea continutului imaginii ,folosind tehnica digitala ,in scopul extragerii pe baza noilor modele de imagini ,calibrate ,a unor parametrii fizici,chimici si chiar biologici ce caracaterizeaza mediul geographic la diferite niveluri

-local ,regional sau global

Exemplu:aplicatile oceanografice ale imaginilor de radiometrie

Analiza digitala a imaginilor reprezinta component cantitativa a domeniului analizei imaginilor ,deoarece ,diferitele aplicatii ,in mediul digital ,exploateaza imaginile in formate si standard caracterisitice ,folosind nivelul de informative stocata la nivel de pixel.

Imaginea digitala este alcatuita din linii si coloane de pixeli ,care contin cantitati de informatie ,cuantificata in biti (vezi rezolutia radiometrica ).De asemenea fiecare imagine poate fi analizata similar unui esantion statistic ,atat ca model digital ,dar mai ales ca model fizic.Exemplu ,histograma imaginii digitale (distributia statistica a datelor din imagine ,pixelii)

Model digital de imagine-Inseamna orice imagine de teledetectie la care pixelii ,au drept atribut ,o valoare spectrala ,necalibrate

-Model fizic ,este imaginea de teledetectie la care ,in urma calibrarii s-au inlocuit valorile spectrale initiale cu valori numerice calibrate ,ce pot indica fie elemente legate de radiatie ,fie elemente fizice ale mediului,cum ar fi temeperatura .La acestea se pot adauga modele digitale mai evaluate cum ar fii indicii biofizici ,adica acei indici calculati la nivel de pixel si care ilustreaza elemente cantitative ,ale potentialului biologic .

Analiza digitala presupune patru etape majore

1.Preprocesarea imaginilor-care presupune pregatirea acestora pt aplicarea diferitilor altgoritmi ,ce vizeaza ,fie perfectionarea lor fie extragerea de informatii ot aplicatiile GIS

Calibrarea imaginilor este o etapa importanta a preporcesarii.

2.Perfecționarea sau îmbunatatirea imaginilor ,care presupune aplicarea unor algordmi matematici ,in scopul producerii unor noi modele de imagini ,mai perfomante decat cele initiale .De exp decorelarea datelor ,respective analiza componentelor principale in cazul unei imagini ,dintr-un desert

In acest caz ,decorelarea inseamna obtinerea unor imagini noi ,care prin combinatii rgb ,ofera signaturi spectrale mult mai diferite ,mult mai nuantate

3.Postprocesarea imaginilor ,aceasta presupune extragerea prin clasificari tematice si ulterior prin conversii deformate si apoi prin date geospatiale , pe care la contine imaginea in urma de obiectivele analizei.

Abordarea in aceasta etapa reprezinta imagine îmbunatatite astfel incat clasificarile bazate pe grupari de pixeli sau pe obiecte ,sa asigure date noi in format raster ,ce se pot transforma si in format vector .Aceasta etapa deschide analiza imaginilor ,catre aplicatile SIG sau GIS (vezi lucrarile practice de teledetectie

Preview document

Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare - Pagina 1
Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare - Pagina 2
Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare - Pagina 3
Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare - Pagina 4
Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare - Pagina 5
Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare - Pagina 6
Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare - Pagina 7
Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare - Pagina 8
Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare - Pagina 9
Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare - Pagina 10
Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare - Pagina 11
Analiza și interpretarea hărților și imaginiilor satelitare - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Analiza si interpretarea hartilor si imaginiilor satelitare.pdf

Alții au mai descărcat și

Influența cutremurelor din Județul Vrancea asupra vulnerabilității terenului la alunecările de teren

Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole și tratează cauzele ṣi efectele alunecãrilor de teren produse de cutremurul din 1977 în Judeţul...

Elemente și etape principale ale procesării imaginilor satelitare multispectrale ESA Copernicus Sentinel-2MSI în scopul exploatării în aplicațiile SIG

1. Introducere 1.1 Date utilizate Sentinel-2 este un tip de satelit lansat prin programul Copernicus cu scopul de a observa .i monitoriza...

Realizarea unui model numeric al terenului pe un plan topografic

Proiectul de față are ca scop principal crearea unui model numeric al terenului (MNT) cu ajutorul unui plan topografic ce a fost creat la scara...

Hidrologie lucrări practice

BAZINUL SI RETEAUA HIDROGRAFICA Elemente referitoare asupra bazinului hidrografic Trasarea cumpenei apelor Aceasta se face pe linia celor mai...

Orizonturi de Sol

Orizontul este un strat de sol aproximativ paralel cu suprafaţa terenului care se deosebeşte de stratele supra- şi subiacente, de care este genetic...

Planuri și Hărți Topografice

Studiul,proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de constructii hidrotehnice presupune existenta unei documentatii topografice complete in...

Descrierea Tuturor Formelor de Relief din România

Grupa Nordica (Carpatii Maramuresului si Bucovinei) 1. POPULATIA a. Densitatea prezinta in general valori mici (0-50 loc/ ), dar apar si...

Meteorologie

La suprafaţa solului se produc cele mai multe schimburi de energie şi de materie atât cu straturile inferioare ale atmosferei cât şi cu...

Te-ar putea interesa și

Influențe ale Mobilității asupra Operațiilor Forțelor Terestre

INTRODUCERE În noul context al revoluţiei tehnologice, s-au putut şterge limitele geografice ale luptei armate, s-au creat mijloace moderne de...

Soluții de stabilizare a taluzurilor naturale și artificiale

MEMORIU JUSTIFICATIV Prezentul proiect are ca scop determinarea conditiilor geomorfologice ,geologice si geotehnice din perimetrul terenului pe...

GIS și teledetecție

GIS-ul este o tehnologie ce utilizează baze de date localizate spaţial (prin coordonate), un sistem de prelucrare şi manipulare a acestora precum...

Noțiuni despre GIS

Ce este un GIS? O definiţie riguros ştiinţifică ar putea suna cam aşa: calculator capabil să asambleze, să păstreze, să manipuleze şi să afişeze...

Sisteme Informaționale Geografice

1. INTRODUCERE 1.1. Noţiuni introductive despre GIS (Geographical Information Systems) Înainte de a vorbi de un GIS (Sisteme Informatice...

Sistemul Informațional Geografic

1.1. ISTORICUL GIS. PERSPECTIVE CRITICE Încercarea de a prezenta un istoric a unei tehnologii cum este GIS prezintă două deficienţe în care cel...

Teledetecție

TEMA 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE Conţinut • Noţiuni introductive privind domeniul. Obiective • Înţelegerea sensului unor noţiuni de bază...

Ai nevoie de altceva?