Geografia economică a mediului

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 14048
Mărime: 1.70MB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

I. GEOGRAFIA AGRICULTURII Şl SILVICULTURII

Teritoriul României are condiţii naturale favorabile pentru dezvoltarea unei agriculturi complexe şi intensive. Aşezarea geografică, relieful, condiţiile litologice, clima, reţeaua hidrografică, solurile, toate prezintă însuşiri care au permis să se dea o largă utilizare agricolă teritoriului. Situată la jumătatea emisferei boreale, România se află pe aceeaşi latitudine cu marile grânare ale lumii şi dispune, ca şi acestea, de o diversitate de factori pedo-climatici care permit să realizeze o mare varietate producţia agriculturii sale.

1.1. CONDIŢIONĂRI GEOGRAFICE ALE DEZVOLTĂRII AGRICULTURII

Pământul constituie spaţiul pe care omul îşi dezvoltă întreaga activitate. Solul, subsolul, pădurile şi apele formează baza naturală a oricărui proces de producţie. Rolul pământului şi însuşirile lui sunt mereu de mare actualitate. Aşa se explică faptul că întreaga lume este confruntată cu probleme de gospodărire raţională a tuturor resurselor naturale, de amplificare a funcţiilor de nesubstituit ale pământului, limitat ca întindere şi recuperabil doar în anumite condiţii şi cu un însemnat efort material. Pământul este direct supus degradării prin eroziune, salinizare, extinderea platformelor industriale, a aşezărilor umane, căilor de comunicaţie, extracţiilor miniere, petroliere etc.

Pământul are semnificaţii pentru toate ramurile activităţii materiale ale societăţii dar, în primul rând, pentru satisfacerea cerinţelor de hrană ale populaţiei.

Dezvoltarea agriculturii româneşti este condiţionată de numeroşi factori, dintre care, pe primele locuri se înscriu cei economici şi sociali, fără a-i subestima pe cei naturali. Condiţiile naturale şi economico-sociale impun variaţia teritorială a sistemelor de producţie, iar realizarea unui echilibru între potenţialul ecologic şi sistemele de exploatare necesită o anumită structurare a spaţiului funciar.

1.1.1. Factorii naturali

Relieful, constituit din munţi, dealuri şi câmpii (circa o treime fiecare), a permis dezvoltarea unei economii agrare diferenţiate, respectiv una de tip montan - de proporţii reduse în ceea ce priveşte cultura plantelor (sfecla de zahăr, cartofi, cânepă pentru fuior, legume etc. - în depresiunile intramontane Maramureş, Giurgeu, Ciuc, Braşov, Brad, Haţeg, Beiuş) dar cu o zootehnie dominantă, dezvoltată în principal pe baza păşunilor şi fâneţelor, alta specifică dealurilor - în care sunt îmbinate mai ales zootehnia cu viticultura şi pomicultura, sau specifică câmpiilor - cu dominarea culturii cerealelor, plantelor tehnice şi furajere.

Aşezarea geografică pe continentul european a determinat pe teritoriul ţării o împletire a influenţelor climatice estice cu cele atlantice, resimţindu-se într-o măsură redusă şi influenţele mediteraneene. Climatul temperat-continental moderat, nuanţat de influenţele

2

menţionate, asigură practicarea unei agriculturi variate, din câmpie şi până în zonele montane

înalte.

Situarea ţării într-o arie de interferenţă a trei mari zone bioclimatice vestică, sudică şi

est-europeană, la care se adaugă efectul zonalităţii verticale, introdus de relief, determină

varietatea şi complexitatea învelişului de sol. Se contată că România are valoroase şi variate

resurse de soluri. Aproximativ 25% din suprafaţa ţării (5,7 mii. ha) este acoperită cu

molisoluri, larg folosite în agricultură, mai ales ca terenuri arabile; circa 26% este reprezentată

prin argiluvisoluri şi soluri brune eu-mezobazice, utilizate în cultura plantelor agricole,

pomicultură şi viticultură, precum şi ocupate de păduri şi pajişti; circa 21% îl formează

solurile de munte, ocupate de păduri şi pajişti, 25% este reprezentată prin soluri cu utilizare

variată, iar circa 0,6 mii. ha reprezintă "alte suprafeţe", în care sunt incluse şi întinderile

ocupate de ape, ce constituie importante resurse pentru piscicultura, energie hidraulică sau

irigaţii.

Eroziunea solului, în diferite grade de intensitate, rezultat al dezvoltării agriculturii pe

pante, uneori iraţional practicată, constituie un aspect negativ pentru o bună parte din teritoriul

agricol al ţării. Secetele din Europa răsăriteană şi excesul de umiditate al Europei apusene şi

centrale se resimt, uneori în proporţii mai reduse, necesitând efectuarea unor lucrări cu

caracter ameliorativ.

Preview document

Geografia economică a mediului - Pagina 1
Geografia economică a mediului - Pagina 2
Geografia economică a mediului - Pagina 3
Geografia economică a mediului - Pagina 4
Geografia economică a mediului - Pagina 5
Geografia economică a mediului - Pagina 6
Geografia economică a mediului - Pagina 7
Geografia economică a mediului - Pagina 8
Geografia economică a mediului - Pagina 9
Geografia economică a mediului - Pagina 10
Geografia economică a mediului - Pagina 11
Geografia economică a mediului - Pagina 12
Geografia economică a mediului - Pagina 13
Geografia economică a mediului - Pagina 14
Geografia economică a mediului - Pagina 15
Geografia economică a mediului - Pagina 16
Geografia economică a mediului - Pagina 17
Geografia economică a mediului - Pagina 18
Geografia economică a mediului - Pagina 19
Geografia economică a mediului - Pagina 20
Geografia economică a mediului - Pagina 21
Geografia economică a mediului - Pagina 22
Geografia economică a mediului - Pagina 23
Geografia economică a mediului - Pagina 24
Geografia economică a mediului - Pagina 25
Geografia economică a mediului - Pagina 26
Geografia economică a mediului - Pagina 27
Geografia economică a mediului - Pagina 28
Geografia economică a mediului - Pagina 29

Conținut arhivă zip

  • Geografia Economica a Mediului.pdf

Alții au mai descărcat și

Hidrologie lucrări practice

BAZINUL SI RETEAUA HIDROGRAFICA Elemente referitoare asupra bazinului hidrografic Trasarea cumpenei apelor Aceasta se face pe linia celor mai...

Orizonturi de Sol

Orizontul este un strat de sol aproximativ paralel cu suprafaţa terenului care se deosebeşte de stratele supra- şi subiacente, de care este genetic...

Fișe minerale și roci

Laborator nr.1 Minerale Fisa nr.1 Minerale Denumire: Amfibol Clasa mineralelor: clasa inosilicatilor Proprietati fizice Duritatea: 5- 6...

Planuri și Hărți Topografice

Studiul,proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de constructii hidrotehnice presupune existenta unei documentatii topografice complete in...

Glosar GFG

Glosar • abisală (zonă) - este o zonă a domeniului acvatic cu adâncimi mari caracterizată prin presiune mare, temperaturi constante, salinitate...

Metode de Cercetare în Hidrologie

Lucrarea practică nr. 1 Metode de cercetare în hidrologie: În cercetarea hidrologică sunt utilizate diferit metode, multe dintre ele fiind...

Descrierea Tuturor Formelor de Relief din România

Grupa Nordica (Carpatii Maramuresului si Bucovinei) 1. POPULATIA a. Densitatea prezinta in general valori mici (0-50 loc/ ), dar apar si...

Meteorologie

La suprafaţa solului se produc cele mai multe schimburi de energie şi de materie atât cu straturile inferioare ale atmosferei cât şi cu...

Te-ar putea interesa și

Studiu Geografic al Municipiului Brașov

INTRODUCERE ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOGRAFICE Braşovul, a devenit un oraş renumit din punct de vedere cultural şi al învăţământului foarte...

Locul Germaniei în economia mondială

Dezvoltarea economică în Germania a fost un succes de-a lungul celor mai mulţi ani de după război. Cota de angajare maximă, preţuri stabile,...

Valea Argeșului

ARGUMENT Am ales aceasta lucrare din dorinta de a cunoaste in amanuntit si de a putea relata elevilor cat mai multe amanunte despre plaiurile...

Studiu Geografic Complex

INTRODUCERE Calitatea mediului este o notiune complexa, care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om-natura. Utilizând acest termen se are...

Analiza Activității de Marketing a Societății Comerciale Hochland România

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA FIRMEI Date de identificare ale firmei: Denumirea societăţii: SC Hochland România SRL Adresa: Str. N. Titulescu nr. 3,...

Dezvoltarea rurală durabilă. Studiu de caz - Orașul Bolintin-Vale, Județul Giurgiu

I. DEZVOLTAREA RURALA DURABILA. PARTICULARITATI SI PRINCIPII Dezvoltarea este - in esenta - o actiune cu caracter strategic, care are ca scop...

Locul Turismului în Turcia

Locul turismului in Turcia Capitolul 1: Prezentare generală 1.1. Aşezare geografică, vecini, suprafată Turcia este o țară transcontinentală...

Analiza Apelor Industriale în Ecosistemul Urban Pitești

CAPITOLUL I: ARGUMENT Calitatea mediului este o noţiune complexă care cuprinde numeroase aspecte ale raportului om - natură. Utilizând acest...

Ai nevoie de altceva?