Protecția Consumatorilor în România

Curs
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 8729
Mărime: 39.97KB (arhivat)
Publicat de: Antoniu Popovici
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Actul normativ care reglementează protecția consumatorilor în România este Ordonanța Guvernului nr. 21 din 21 august 1992, ordonanță care în timp a suferit modificări și completări astfel încât legislația din țara nostră să fie armonizată cu legislația din Uniunea Europeană.

Statul, prin mijloacele prevăzute de lege, protejează cetăţenii în calitatea lor de consumatori, asigurând cadrul necesar accesului neîngrădit la produse şi servicii, informării lor complete despre caracteristicile esenţiale ale acestora, apărării şi asigurării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice împotriva unor practici abuzive, participării acestora la fundamentarea şi luarea deciziilor ce îi interesează în calitate de consumatori.

Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protecția consumatorilor se aplică la comercializarea produselor noi, folosite sau recondiţionate şi a serviciilor destinate consumatorilor, cu excepţia produselor care se comercializează ca antichităţi şi a produselor necesar a fi reparate sau recondiţionate pentru a fi utilizate, cu condiţia ca operatorul economic să informeze, în prealabil, cumpărătorul despre aceasta.

Termeni și expresii:

1. calitate - ansamblul de proprietăţi şi caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă aptitudinea de a satisface, conform destinaţiei acestuia, necesităţile explicite sau implicite;

2. consumator - persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care cumpără, dobândeşte, utilizează ori consumă produse sau servicii, în afara activităţii sale profesionale;

3. operator economic - persoană fizică sau juridică, autorizată, care în cadrul activităţii sale profesionale fabrică, importă, transportă sau comercializează produse ori părţi din acestea sau prestează servicii;

4. producător:

a) operatorul economic care fabrică un produs finit sau o componentă a unui produs;

b) operatorul economic care fabrică materie primă;

c) operatorul economic care îşi aplică denumirea, marca sau un alt semn distinctiv pe produs;

d) operatorul economic care recondiţionează produsul;

e) operatorul economic sau distribuitorul care prin activitatea sa modifică caracteristicile produsului;

f) reprezentantul înregistrat în România al unui operator economic care nu are sediul în România sau, în cazul inexistenţei acestuia, importatorul produsului;

g) operatorul economic care importă produse în vederea realizării ulterioare a unei operaţiuni de vânzare, închiriere, leasing sau orice altă formă de distribuţie specifică derulării afacerii;

h) distribuitorul produsului importat, în cazul în care nu se cunoaşte importatorul, chiar dacă producătorul este menţionat;

i) distribuitorul produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă nu informează persoana prejudiciată în termen de 30 de zile de la cererea acesteia asupra identităţii importatorului;

5. distribuitor - operatorul economic din lanţul de distribuţie;

6. vânzător - distribuitorul care oferă produsul consumatorului;

7. prestator - operatorul economic care furnizează servicii;

8. produs - bun material a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă; sunt considerate produse energia electrică, energia termică, apa şi gazele livrate pentru consumul individual;

9.produs sigur - produsul care, folosit în condiţii normale sau previzibile, nu prezintă riscuri sau care prezintă riscuri minime, ţinând seama de întrebuinţarea acestuia; riscul se consideră acceptabil şi compatibil cu un grad înalt de protecţie pentru siguranţa şi sănătatea consumatorilor, în funcţie de următoarele aspecte:

a) caracteristicile produsului, ale ambalării şi ale instrucţiunilor de montaj şi întreţinere;

b) efectul asupra altor produse, împreună cu care acesta poate fi folosit;

c) modul de prezentare a produsului, etichetarea, instrucţiunile de folosire şi orice alte indicaţii şi informaţii furnizate de producător;

d) categoria de consumatori expusă riscului prin folosirea produsului;

10. produs periculos - produsul care nu poate fi definit ca produs sigur;

11. produs cu defecte - produsul la care modul de prezentare, utilizarea previzibilă şi data achiziţionării nu oferă siguranţă consumatorului, producând pagube acestuia;

12. pagubă - prejudiciul creat consumatorului prin utilizarea unui produs periculos sau a unui produs cu defecte, precum şi cel creat de servicii necorespunzătoare furnizate de prestator. Prejudiciul poate fi material, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii, precum şi pierderea vieţii. În cazul utilizării unui produs cu defecte, se consideră pagubă deteriorarea sau distrugerea oricărui bun, altul decât produsul cu defecte, cu condiţia ca bunul respectiv să fie în mod normal destinat folosinţei sau consumului privat şi să fi fost folosit de persoana prejudiciată pentru uz sau consum personal, iar valoarea pagubei să nu fie mai mică de 200 lei;

13. produs de folosinţă îndelungată - produsul relativ complex, constituit din piese şi subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare şi asupra căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere;

14. serviciu - activitatea, alta decât cea din care rezultă produse, efectuată în scopul satisfacerii unor necesităţi ale consumatorilor;

15. declaraţie de conformitate - declaraţia făcută de către un producător sau un prestator, prin care acesta informează, pe propria răspundere, despre faptul că un produs sau un serviciu este conform cu un document tehnic normativ;

16. clauză abuzivă - o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul şi care prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor;

Preview document

Protecția Consumatorilor în România - Pagina 1
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 2
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 3
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 4
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 5
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 6
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 7
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 8
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 9
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 10
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 11
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 12
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 13
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 14
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 15
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 16
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 17
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 18
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 19
Protecția Consumatorilor în România - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Protectia Consumatorilor in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Procesul și tehnologia de preparare a bucatelor din carne

1. Caracteristica generală a întreprinderii Întreprinderea în cadrul căreia am efectuat practica de producere este SRL. „Aniversări”, un...

Igienă la întreprinderile de alimentație publică

Tema 1 Salubritatea produselor alimentare, securitatea alimentară şi igiena întreprinderilor de alimentaţie publică. Pentru a-i oferi...

Tehnologia generală de obținere a brânzeturilor

1. DEFINIŢIA ŞI CLASIFICAREA BRÂNZETURILOR Brânzeturile sunt produse maturate sau proaspete, care se obţin prin eliminarea zerului din coagulul...

Importanța Cunoașterii Legislației și Protecției Consumatorilor pentru Operatorii Lanțului Alimentar

Tranzitia catre economia de piata a influentat invariabil si evolutia pietei alimentare din Romania, sub aspect calitativ si cantitativ. Astfel,...

Tehnologia fabricării produselor zaharoase și a bomboanelor umplute

TEHNOLOGIA FABRICĂRII PRODUSELOR ZAHAROASE Produsele zaharoase sunt produse cu conŃinut ridicat de zahar ce poate ajunge până la 90-92%. Au...

Tehnologia Produselor Lactate

TEHNOLOGIA SMÂNTÂNII PENTRU ALIMENTAÞIE Sortimente de smântânã pentru alimentaþie. Condiþii de calitate Smântâna reprezintã un produs lactat cu...

Tehnologia de fabricare a biscuiților

Aluaturile de consistenţă medie spre dură se folosesc pentru fabricarea biscuiţilor şi au următoarele caracteristici: - sunt diferite de la o...

Tehnologii Generale în Industria Alimentară

Produsele zaharoase sunt produse cu continut ridicat de zahar ce poate ajunge până la 90-92%. Au valoare calorică ridicată si proprietăti...

Te-ar putea interesa și

Protecția Consumatorilor în România și pe Plan Mondial

CAPITOLUL 1 Rolul şi locul consumatorului în activitatea comercială Economia de piaţă reprezintă o formă a economiei care lasă mecanismelor...

Protecția Consumatorilor Deziderat de Maximă Importanță a României în Uniunea Europeană

I. Locul şi rolul consumatorului în economia de piaţă În cadrul politicilor de protecţie socială promovate de orice stat, politica privind...

Protecția consumatorului în România

Capitolul I. Protectia consumatorilor în România 1.1. Introducere In piata Unica Europeana, controlul calitatii se bazeaza pe principiul...

Securitatea alimentară în relație cu securitatea consumatorilor

1. Abordari conceptuale privind securitatea alimentara Alimentele si alimentatia reprezinta o problema deosebit de importanta in orice societate...

Protecția consumatorilor pe plan național și internațional

CAPITOLUL 1 Protectia consumatorilor-teorie si realitate Protectia consumatorilor se inscrie in cadrul politicilor sociale promovate de catre...

Protecția consumatorilor pe plan național și internațional

I.Comertul. Conceptul de ”comert” Comertul reprezinta un schimb de produse prin cumpararea si vanzarea lor; ramura a economiei in cadrul careia se...

Protecția consumatorului în România

CAPITOLUL I.Protectia consumatorului in Romania 1.1 Introducere Protectia consumatorului este o componenta a protectiei sociale,iar in...

Preocupări actuale în România privind protecția consumatorului

Introducere În perioada postrevoluţionară, în România, s-au creat condiţiile pentru a apăra germenii unei mişcări sociale şi ştiinţifice pentru...

Ai nevoie de altceva?